Om de Ruiner Toren (Kerknieuws Protestantse Gemeente Ruinen)

Predikant: Vacant
Ondersteuning Pastoraat:
 Ds. G. Venhuizen, Nijensleek - 06-51370604
Inloopspreekuur: elke vrijdag van 13 tot 14 uur in de Bron
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot, Anserweg 7, tel. 0522-470204
Koster: tel. 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585 / email: diaconie@pkn-ruinen.nl
Website: http://www.pkn-ruinen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pkn.ruinen           
E-mail: info@pkn-ruinen.nl


Jaargang 37, nr 9           23 september 2020
Eerstvolgende nummer: 21 oktober 2020

KOPIJ KERKNIEUWS

Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner oren graag inleveren vóór vrijdag 09 oktober 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Wat is geloven?
Wat geloof jij?
Wat gelooft u?

Voor velen was geloven ‘vroeger’ een zekerheid. Vooral in het tijdperk toen de zuilen nog stevig overeind stonden. De protestanten – voor het gemak even Gereformeerd (synodaal) en Ned. Hervormd – wisten precies hoe de vlag erbij hing. Hun normen en waarden waren bekend. Gereformeerd en Hervormd kenden elkaar niet echt! De vooroordelen over elkaar waren legio. Ik zal ze niet meer noemen.

Geloven viel vaak samen met “Zo doen wij het”. Geloven was de gewoonte van de groep volgen. Niemand wilde buiten de boot vallen. De groep verdiepte zich in Bijbel en Bijbeltaal. Velen gebruikten toen de tale Kanaäns. Deze taal zal door velen niet meer herkend worden. Zeker niet door de jonge generatie.

“Wat geloof jij of gelooft u?” is een moeilijke vraag. Niemand kan hier een goed antwoord op geven. De een voelt zich thuis in de groep, die zich door de Bijbel laat leiden. De ander zoekt naar de betekenis van het woord ‘geloven’.
Soms merkt iemand op: “Wie het weet mag het zeggen”.

Geloven kan volgens mij nooit het klakkeloos overnemen van standpunten zijn. Een bekende vraag was: “Durf je Jezus in de bioscoop of op de kermis te ontmoeten?” Het antwoord moest ontkennend zijn, want kerkmensen – dat zijn de gelovigen toch- mochten niet in de bioscoop of op de kermis komen. Persoonlijk heb ik geen ervaring met deze vraag, die duidelijk maakt: “Je hoort daar niet”.
Zou het kunnen, dat hier iets anders mee wordt bedoeld? Bijvoorbeeld, dat de ouders niet wilden, dat andere kerkmensen hoorden of zagen dat hun kinderen op het ‘verkeerde pad’ waren. Een soort fatsoensnorm?
Tegenwoordig gaan jong en oud naar bioscoop en kermis zonder zich deze vraag te stellen!

Er is dus veel veranderd! Gelukkig, want we kunnen Jezus best ontmoeten op genoemde plekken, want Hij was immers zelf ook op plekken, waar Hij volgens Zijn tijdgenoten niet mocht komen.

Geloven is volgens mij niet: “Aanpassen aan de groepsnorm”. Kritiekloos een groepsnorm aanvaarden kan gevaarlijk zijn. Geloven is een persoonlijke zoektocht naar Gods wil, die Hij verwoord heeft in de Bijbel. Een zoektocht in je eentje is niet echt leuk. Samen zoeken is leuker.

In het winterseizoen kunnen we samen gaan zoeken naar vormen van geloven. Elkaar bevragen en inspireren. Wanneer dit in de Geest van de liefde gebeurt zal de zoektocht opbouwend zijn voor het persoonlijk geloof en de samenhorigheid van onze gemeenten.

Gelooft u; geloof jij erin?
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Er zijn weer wekelijkse kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden kunt u van te voren een plaats reserveren.

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur.
In de dienst mag er weer zachtjes gezongen worden.

Kerkdiensten september en oktober.
Aanvang 10.00 uur
Op zondag 27 september is de Startdienst en wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Een gelegenheids koortje werkt mee aan de dienst.ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.
Zondag 04 oktober : pastor Mevr. Drs. L..W. Jansen uit Hoogeveen gaat in de dienst voor
Zondag 11 oktober : pastor dhr A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor
Zondag 18 oktober : pastor dhr A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zondag 25 oktober : ds.A. Linde uit Hoogeveen gaat in de dienst voor

KERKRENTMEESTERS
Muntverkoop
Eerste maandag van oktober is er muntverkoop
U kunt op maandag 5 oktober om 19.00 uur weer collectemunten kopen in de kerk.

ZUSTERKRING
We leven in een bijzondere tijd waarin het virus ons nog bezighoudt en zoals we weten is het nog niet voorbij. Het bestuur heeft besloten om zeker tot januari niet bij elkaar te komen in De Bron.
Daarna bekijken we of en hoe het verder kan gaan met onze bijeenkomsten. We houden goede moed en tot ziens waar dan ook.

In memoriam: Roelie Kuik – Luten
Geboren: 25 maart 1944 Overleden: 14 augustus 2020
Roelie is geboren in een klein boerderijtje tussen Ansen en Ruinen. Het gezin, waarin ze opgroeide, was warm. Vader en moeder hadden de zorg voor 4 kinderen.
Ze wilden hun kinderen een goede toekomst geven.

Roelie wilde niet de geijkte paden gaan. Ze wilde naar de M.U.L.O. en niet naar de huishoudschool. Huishoudschool was voor haar rolbepalend. Ze wilde meer dan de rol, die vrouwen toentertijd was toebedacht. Ze wilde een andere rol!

Na haar diplomering was ze administratief medewerker bij fietsenfabriek Germaan in Meppel. Daarna maakte ze de overstap naar het belastingkantoor. Hier kreeg ze gelegenheid om – via cursussen – promotie te maken.

Op 26 november 1965 trouwde ze met Henk Kuik. Hij gaf haar de humor, die het licht in haar leven deed schijnen.
Helaas moest ze nu haar baan opgeven. (Gewoonte van die tijd).

Henk en Roelie kregen drie kinderen. Hun eerste kind stierf spoedig na haar geboorte. Een zwaar verlies en groot verdriet, dat haar leven heeft getekend. Daarna zijn Gea en Tjacco geboren.

Henk en Roelie kregen een baan op vakantiepark Wiltzangh in Ruinen. Roelie deed de administratie en diverse andere zaken. Een mooie tijd.

In 1995 gingen Henk en Roelie met de vut. Een prachtige tijd! Helaas stierf Henk in 2001. Veel te vroeg. Een zware klap voor Roelie. Ze kon deze klap nauwelijks verwerken.

Op zekere dag kwam Herman van Kampen in haar leven. Ze kenden elkaar van het vakantiepark Wiltzangh. Hij was weduwnaar. Sinds 2002 hebben ze samen mooie jaren beleefd.
Helaas maakte een fatale ongeluk op 26 juli 2020 een einde aan het leven van Herman. Roelie raakte zwaar gewond.
De gevolgen van het ongeluk waren te zwaar. Na een ziekenhuisopname kwam ze in hospice ’t Huis van Heden te Emmen. Hier is ze op 14 augustus 2020 overleden.

De afscheidsdienst is gehouden in het crematorium Zevenberg te Fluitenberg. In de meditatie stond de droom van Jacob aan de Jabbok centraal. Het gevecht tegen de angst door de ervaringen uit het verleden, die het heden wil bepalen. We ontdekten, dat het gevecht niet alleen wordt gestreden, maar dat God er altijd zal zijn. Hoe? Dat zal een mens zelf moeten ontdekken.

Roelie heeft haar strijd gestreden. Niet alleen! Zij verlangde naar de rust, die Gods werkelijkheid ( = Hemel) haar zou geven. Wij geloven, dat God nu voor haar zorgt. Dat de zon voor altijd is opgegaan!

Wij leven mee met:
Gea en Sanne – Paul met hun kinderen Daan en Lieke; Eline
Tjacco en Patricia
Peter en Emma van Kampen
John en Joke van Kampen
en hun kinderen
Ds. Gerard Venhuizen.

Mededeling: De Fakkel Hoogeveen
Vrijwilligers & openingstijden: Het valt nog niet mee om voor alle dagdelen een geschikte vrijwilliger te vinden. Daarom zijn we ook in de maand september op maandag gesloten!
We zoeken nog vrijwilligers die tenminste één middag per week en één keer per maand een dagdeel op zaterdag kunnen werken. Wat we precies zoeken in een vrijwilliger vind je hier.
De Fakkel * Hoofdstraat 63 * 0528-264765

Spreuk van de maand:
Maak van een mislukking je leraar, niet je begrafenisondernemer.
Zig Ziglar

Redactie Om de Ruiner Toren


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr 8           26 augustus 2020
Eerstvolgende nummer: 23 september 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 11 september 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Recreatie
Op een dag lees ik in het evangelie naar Matteüs. In Hoofdstuk 14: 23 staat: “Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om in afzondering te bidden”.

In dit bijbelgedeelte ontmoet ik Jezus, die een drukke dag achter de rug heeft. Hij is dood moe. Hij kan bijna niet meer op zijn benen staan. Zoveel hebben mensen van Hem gevraagd. Een gemakkelijke, vanzelfsprekende conclusie is: “Hij moet zich niet laten gebruiken. Hij moet aan hem zelf denken”.
Deze conclusie komt meestal van ‘de beste stuurlui, die aan wal staan”.

Wat doen wij? Hebben we tijd om uit te rusten? Nemen we de tijd? Wanneer ik om mij heen kijkt, dan zie ik mensen, die verschrikkelijk veel haast hebben. Zij hebben blijkbaar geen tijd om van hun leven te genieten. Zij moeten dit en dat. Hebben ze iets bereikt, dan willen zij weer iets anders.
Stil zijn is blijkbaar bedreigend. Met doppen in de oren lopen en fietsen mensen door het leven. De muziek schettert in hun oren en vormt een gordijn. Dit vormt weer een scheidingswand tussen mensen. Een manier om niet actief te hoeven communiceren. Het gevolg kan zijn, dat mensen van hun omgeving gaan vervreemden.
Opvallend is, dat velen ook niet met zichzelf communiceren. Ze kunnen of durven niet naar zich zelf te luisteren. De muziek is dan een afleidingsmanoeuvre .

Ik zie Jezus rust nemen of pauzeren op de berg. Een goede gewoonte …… pauzeren op de berg. Dit betekent: ‘Even afstand nemen van de gewone, dagelijkse beslommeringen’. Hierdoor komt Hij los van het werk en kan Hij tot Zichzelf komen. Tevens praat Hij met zijn hemelse Vader. Hij praat de dagelijkse indrukken van Zich af.
Feitelijk is dit ‘recreëren’. Recreëren is volgens mij nieuwe gedachten of nieuwe energie krijgen voor de volgende dag. Zo kan een ‘burn out’ voorkomen worden.

Ik besluit om de berg op te gaan en mijn oordoppen thuis te laten. Op de berg ontdek ik weer een gezonde levensfilosofie, namelijk: “Het leven is meer dan werk, prestaties enzovoort. Op de berg krijg ik de mogelijkheid om met de Ander en met me zelf te communiceren. Ik voel me een ander mens.
Ds. Gerard Venhuizen,

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Vanaf juli worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats reserveren.

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan moet u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur. In de dienst mag er nog niet gezongen worden.

Kerkdiensten augustus en september: Aanvang 10.00 uur
Zondag 30 augustus ds. B. Urgert uit Elp gaat in de dienst voor.
Zondag 06 september mevr. G. Bijl uit Uffelte gaat in de dienst voor.
Zondag 13 september pastor Mevr. Drs. J.W. Jansen gaat in de dienst voor
Zondag 20 september mevr. T. Van der Wal uit Meppel gaat in de dienst voor.
Zondag 27 september ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor

Kerk openstelling:
De kerk is elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag open tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Er is dan een gastheer of gastvrouw aanwezig.

KERKRENTMEESTERS
Solidariteitskas:
Het College van Kerkrentmeesters heeft helaas geconstateerd dat deze bijdrage steeds minder wordt voldaan. Wij proberen u hierbij uit te leggen wat de Solidariteitskas inhoudt en wat uw bijdrage, of het niet betalen ervan, betekent voor onze gemeente.
De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn. En wie weet, misschien moet onze gemeente er in de toekomst ook nog wel eens een beroep op doen.
Iedere gemeente draagt per belijdend lid € 5,= af aan de solidariteitskas, wat overblijft komt volledig ten goede aan onze eigen gemeente.
Om deze redenen brengen wij u dit onder uw aandacht. De envelop voor deze actie komt bij u binnen in week 35, dat is de week van 24 t/m 28 augustus.

BEROEPINGSCOMMISSIE
Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (4)
Het is weer tijd om u even bij te praten. Inmiddels hebben we de zes sollicitanten, die we hadden uitgenodigd voor een gesprek, allemaal gesproken. Vanwege Corona wel wat later dan gepland, maar het is allemaal gelukt. Het waren over het algemeen zeer plezierige gesprekken en een kleine week later hebben we met de Beroepingscommissie in onze eigen Mariakerk via internet (delen van) kerkdiensten van de kandidaten bekeken. Het was fijn om dat in onze kerk te kunnen doen. Diezelfde avond hebben we na het kijken en luisteren uitvoerig met elkaar gesproken. En zo bleek dat we van sommige kandidaten tijdens de gesprekken toch een wat ander beeld hadden gekregen... We hebben zoveel mogelijk de knoop gelijk doorgehakt en inmiddels zijn er nog twee kandidaten over. Deze twee willen we als Beroepingscommissie gaan beluisteren. Eind augustus en begin september gaan we als commissie op pad om een kerkdienst van deze twee dominees bij te wonen. Aansluitend hebben we met beiden nog een gesprek. En hopelijk hebben we dan over niet al te lange tijd een nieuwe dominee in Ruinen.

Ruinen, 14 augustus 2020
Namens de BC,
Chris te Hennepe (secretaris)

In Memoriam: Herman van Kampen
* 25 juli 1932 † 26 juli 2020
Op zondag 26 juli overleed plotseling en onverwacht Herman van Kampen, van de Hoge Kamp 11, op de leeftijd van achtentachtig jaar.
Herman van Kampen werd in 1942 in Pijnacker geboren, waar hij ook opgroeide. Hij verhuisde naar Nieuw Millingen op de Veluwe; woonde vervolgens in Holten; settelde zich daarna in Amen bij Hooghalen en uiteindelijk in Ruinen. Bij al deze plaatsen stonden campings en bungalowparken waar hij de beheerder van werd. Op het laatst werkte hij als hoofdbeheerder van De Wiltzangh. In 1991 ging hij met de VUT, op achtenvijftigjarige leeftijd.
Als beheerder zorgde hij ervoor dat alles goed geregeld was, mensen gastvrij werden ontvangen en een fijne vakantie konden hebben. Creatief en met passie bedacht Herman altijd weer leuke recreatieve activiteiten, zoals BBQ’s en daguitjes, om het zijn gasten naar de zin te maken. Wat heel handig was, was dat hij twee rechter handen had. Hij kreeg altijd alles weer voor elkaar, als er iets gerepareerd moest worden.
Vijfenveertig jaar lang is Herman van Kampen getrouwd geweest met Toos de Graaf. Zij stond hem trouw terzijde en trok bij het beheer van de campings samen met hem op. Ze werden de trotse ouders van Peter en John, een tweeling. Helaas overleed Toos al in 2002, aan de gevolgen van een ziekte.
Een grote passie van Herman van Kampen was het op reis gaan met de camper, onder andere naar Hongarije, Schotland of naar het Zwarte Woud. Ook landen als Zweden en Noorwegen en andere gebieden in Duitsland heeft hij aangedaan. Een heel fijn land om naartoe te reizen vond Herman Spanje. Hij heeft zich er zelfs de taal van eigen gemaakt. Andere liefhebberijen van Herman waren het golfen en het biljarten. Voor het biljarten ging hij in Ruinen naar de Tump, en later naar de Poort.
Na het overlijden van Toos, werd Roelie Kuik voor Herman de steun en toeverlaat in het leven. Ze kenden elkaar al enige tijd. Ze waren jarenlang elkaars werkcollega’s op De Wiltzangh geweest. Vele jaren trokken ze samen met hun partners Toos (van Herman) en Henk (van Roelie) op. Ze ondernamen vele dingen samen, onder andere ook tal van reizen. Na het overlijden van Henk in 2001 en Toos in 2002 trokken Herman en Roelie steeds meer naar elkaar toe. Ze werden elkaars trouwe metgezel. Beiden waren trouwe kerkgangers. Als ze niet op reis waren, waren ze doorgaans op de zondagochtend in de Mariakerk te vinden.
Zondag 26 juli j.l. gebeurde er iets vreselijks. Herman van Kampen was samen met Roelie met de camper onderweg in Duitsland, op weg naar huis. Zomaar uit het niets kwam een tegemoetkomende auto op hun weghelft terecht en botste frontaal op hun camper. Herman overleed ter plekke, Roelie werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis van Enschede. Hermans overlijden bracht een grote schok teweeg, bij Roelie, bij hun familie en vrienden, en in ons dorp.
Zes dagen later, op zaterdag 1 augustus, namen wij afscheid van Herman van Kampen in een dienst in Fluitenberg. We zochten troost en uitzicht bij woorden van de apostel Paulus in 2 Korintiërs 5: “Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel… We zijn er … zeker van dat we ook ontkleed, niet naakt zullen zijn… Dus wij blijven altijd vol goede moed.”
Moge de Eeuwige met Roelie zijn in de komende tijd, en met de familie, met Peter & Emma en John & Joke en met de kleinkinderen. Moge hij hen omringen als een bron van liefde, troost, kracht en toekomst.
Ds. Georg Naber

Overlijdensbericht:
Op vrijdag 14 augustus 2020 overleed ook Roelie Kuik.

T V G Assen: Omdat het zo b o e i e n d is.
Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden
Op dinsdagmorgen 6 oktober 2020 start onze driejarige cursus TVG Assen voor heel Drenthe, delen van Groningen en Overijssel, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie.Tijdstip: 09.00-12.15 uur. U bent dan welkom in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Zie voor alle informatie onze website: www.tvgassen.nl
Alle eerder verschenen data via flyers en posters, in kerkbladen en op lokale websites, zijn komen te vervallen door de coronamaatregelen. Voor al uw vragen, onze wijzigingen, over kosten en hoe aan te melden, kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Nanno en Elly Levenga, tel. 06-1410 1512 of tvgassen@gmail.com Aanmeldingsformulier vindt u ook op onze website. Na 1 oktober is het secretariaat in handen van Bert van Maanen, tel. 0599 653 202 of tvgassen@gmail.com

Spreuk van de maand:
Je kunt erover klagen dat rozen doornen hebben, of je kunt je verheugen over het feit dat doornstruiken rozen hebben; het is maar hoe je het bekijkt.
J. Kenfield Morly

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr 7           01 juli 2020
Eerstvolgende nummer: 26 augustus 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 14 augustus 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
“Op adem komen ……”

‘Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.’
( 1 Koningen 18: 12b)

Wat heeft de titel van deze meditatie met de Bijbeltekst te maken? Met deze vraag rol ik bij u binnen. Ongevraagd. Vragen heeft geen zin, want wat moet ik vragen? Moet ik bijvoorbeeld vragen: “Mag ik bij u binnenkomen?”

Ik doe net als de reclameboodschappen. Ze trippelen stiekem mijn oren binnen. Soms doen ze me wat. Soms heb ik ze niet eens horen binnenkomen! De energie was niet aan me besteed.
Ik probeer dus binnen te komen!

Waarom? Ik wil iets met de lezer(es) delen. Ik probeer een gevoel te delen. Een opgejaagd gevoel. Ik zie mensen, die zich proberen te bewijzen. Ze lopen zich het vuur uit de schenen, maar vinden geen rust. Ze kunnen niet genieten, want ze moeten presteren.
Ik zie mensen, die voortgedreven worden door de stormen. De stormen, die alle narigheden van het leven verbeelden. Stormen kunnen veel vernielen. Zoals bijvoorbeeld oorlog, ruzies, bitterheid veel kunnen vernielen.

Mensen snakken naar adem bij het zien en voelen van de negatieve gevolgen van het menselijk handelen. Naar adem snakken is een verlangen om “op adem te komen”.
“Op adem komen” kan in een veilige, betrouwbare omgeving. Waar vindt een mens zo’n plekje?

Een mens – Elia – snakte naar adem toen mensen hem naar het leven stonden. Een storm dreigde hem te knakken. Hij vluchtte voor zijn leven.
Eigenlijk wist hij niet waarheen! Onderweg kwam het gevoel: “Ik wil niet meer”. Hij had geen adem meer!
Op dat moment gaf een stem hem kracht om naar een veilige plek te gaan: “De berg van God”. Op deze plek kwam hij tot rust toen hij ontdekte: “God is anders dan ik verwacht had. Hij laat zich in een helende koelte voelen”.

Misschien kunnen we met Elia ontdekken, dat stormachtig en vurig leven ons de adem benemen en ons welzijn verlagen.
Sta eens stil en luister naar een zachte bries, die onverwacht binnen komt. Misschien staat het leven daarna in een ander licht.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Vanaf juli worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats reserveren.

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan moet u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur. In de dienst mag er nog niet gezongen worden.

Kerkdiensten juli en augustus. :Aanvang 10.00 uur
Zondag 5 juli drs. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst voor
Zondag 12 juli ds. A. Linde uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zondag 19 juli Mevr. A. Vermaas uit Elim gaat in de dienst voor
Zondag 26 juli ds. H. Rooze uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Zondag 2 augustus ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor
Zondag 9 augustus drs. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst voor
Zondag 16 augustus pastor A..Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor
Zondag 23 augustus pastor mevr. Drs. L.W. Jansen uit Hoogeveen gaat in de dienst voor

Kerk open:
Vanaf 1 juli is de kerk elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag open tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Er is dan een gastheer of gastvrouw aanwezig.

DIACONIE
Collecteren in Coronatijd
Toen er geen fysieke kerkdiensten waren, konden we natuurlijk ook niet met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven kernbegrippen van de diaconie, in deze rare coronatijd misschien nog wel meer dan anders!
De diaconie van onze gemeente steunt lokale, en landelijke initiatieven en wereldwijde (nood)hulp. Zo ondersteunen wij de Voedselbank in de regio, maar ook noodhulp in Moldavië, Rwanda, Colombia en het Midden-Oosten. We zouden de afgelopen tijd gecollecteerd hebben voor: plaatselijk diaconaal werk, de kosten van Om de Ruiner toren, Dorpskerken willen van betekenis zijn en voor opvang en hulp voor ontheemden.

EXTRA COLLECTE NOODHULP CORONA OOK IN RUINEN EN OMSTREKEN !!!
De gevolgen v.d coronacrises worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk, hebben geen inkomen en daarom ook geen eten.
Een catastrofe dreigt, om deze ramp te voorkomen is in ieder geval 1,2 miljoen euro nodig.
Maar ook in Ruinen en omstreken raken mensen hun werk kwijt en moeten dan een beroep doen op de voedselbank, of komen via de gemeente bij de diaconie.
Hoe kunt u helpen?
Als u de diaconie wilt helpen de boven genoemde doelen te ondersteunen, kunt u een gift overmaken aan de diaconie van de Protestante gemeente in Ruinen op rekeningnummer : NLRBRB0706459865 Vermeld erbij welke doel(en) u wilt steunen De diaconie zal dan een gift overmaken naar dat doel
Op deze manier kunnen we toch ons steentje bijdragen in deze rare tijden

BEROEPINGSCOMMISSIE
Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (3)

Het laatste nieuws omtrent het aantrekken van een nieuwe dominee voor Ruinen was; dat ook wij als Beroepingscommissie met de Corona-perikelen te maken kregen. U kon lezen dat we zes van de tien sollicitanten hadden uitgenodigd voor een eerste gesprek, maar dat die dag met gesprekken geen doorgang kon vinden. Inmiddels hebben ook wij onze activiteiten weer opgestart. We hebben op dinsdag 2 juni een bijeenkomst gehad, waarbij we weer even de puntjes op de i hebben gezet, maar ook twee nieuwe data voor de gesprekken hebben geprikt: donderdagavond 11 juni (twee kandidaten) en zaterdag 20 juni (vier kandidaten). Op dit moment van schrijven hebben we de eerste gesprekken gehad en zitten we vlak voor de vier volgende gesprekken. Afhankelijk van de beschikbaarheid en geschiktheid besluiten we hoeveel kandidaten we nog een tweede keer willen spreken en daarna hebben we het plan om de geschikte kandidaten nog te gaan beluisteren. Maar dan zijn we al wel weer wat weken verder. Ik weet niet of de zomervakantie misschien ook nog voor wat vertraging gaat zorgen, maar wij zijn als Beroepingscommissie in ieder geval weer op pad om de juiste dominee (m/v) voor Ruinen te vinden....

Ruinen, 19 juni 2020
Namens de BC,
Chris te Hennepe (secretaris)

In Memoriam Roelofje van ’t Ende
Op de rouwkaart staat:
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend delen wij u mede dat, na een periode van afnemende gezondheid, van ons is heengegaan onze zorgzame, actieve en sportieve moeder, oma en ‘ouwe oma’.

Dat staat niet vaak op een rouwkaart, een actieve en sportieve moeder. Ik denk dat iedereen, die haar gekend heeft, dit kan beamen. Dat kwam ook tot uiting in haar afscheidsdienst.
Ze bereikte een hoge leeftijd en zoals elk lang leven met hoogte- en dieptepunten.
Toen ze 15 jaar was overleed haar moeder aan TBC. Het gezin bestond nog uit een jonger zusje en twee broertjes waarvan de jongste nog maar anderhalf jaar was. Door het wegvallen van haar moeder en het gegeven dat zij de oudste was, moest ze vele taken van haar moeder overnemen in het huishouden. De verantwoordelijkheid voor haar jongste broertje Albert kwam op haar schouders.
Hier is de basis gelegd voor haar wilskracht en zelfstandigheid die in haar verdere leven een grote rol hebben gespeeld.
Ze vertelde mij ook dat haar levensmotto was: aanpakken, vechten en doorgaan.
In 1949 trouwde ze met Tinus van ’t Ende en ze werden al snel verblijd met hun zoon Harry, een paar jaar later met Albert.
Ze was een moderne vrouw, naast het huishouden en de opvoeding van de kinderen naaide ze vele kledingstukken voor de mensen in de omgeving.
Het was hard werken, maar er was ook wel tijd voor ontspanning, er werd veel gekaart.

In 1974 stierf haar man plotseling aan een hersenbloeding. Dat zette haar wereld op zijn kop. Ze ging verder als alleenstaande en zocht al snel contact met haar vroegere vriendin Griet Steenbergen. Griet was ook weduwe en ze hebben samen veel ondernomen, o.a. kaarten, fietsen en ze stonden aan de zijlijn om de kleinkinderen aan te moedigen bij het voetbal- en korfbalspel.
Naast haar drukke werkzaamheden als naaister was ze lid van de gymnastiekvereniging, de zwemvereniging en met haar 70ste begon ze nog met tennis! En ze vond ook nog tijd om werk in de kerk te doen, o.a. het ouderlingenschap.

Toen ze 84 jaar was kreeg ze een herseninfarct, haar leven ging totaal om. Een leven van zelfstandigheid, onafhankelijkheid naar een leven van afhankelijk-zijn. Ze moest leren te accepteren dat ze moest lopen met een stok en dat haar linkerarm niet meer functioneerde. Ze kwam te wonen in de aanleunwoning van de Priensenije.
In datzelfde jaar overleed ook haar geliefde vriendin Griet. Een groot verdriet, maar ze sprak er weinig over. Ook sprak ze niet over haar geloof, ze zong graag geestelijke liederen, psalmen en gezangen, in de rouwdienst hebben we het lied ‘ Blijf mij nabij wanneer het duister daalt’ gehoord.

In 2016 verhuisde ze naar het zorgcentrum verbonden aan ‘t Neie Punt. De laatste jaren kon ze niet meer zelfstandig lopen, ze zat veel in haar stoel. In de coronaperiode miste ze sterk haar kinderen, die haar niet mochten bezoeken. Het bellen ging moeizaam, beeldbellen was voor haar ook niet gemakkelijk. Dinsdagochtend 9 juni is ze rustig ingeslapen, in de gezegende leeftijd van 97 jaar.
Met een vriendelijke groet, Anneke Vermaas


T V G Assen: Omdat het zo b o e i e n d is
Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden

Driejarige cursus van opzet, landelijk georganiseerd Oecumenisch van aard, open naar andersdenkenden
Elke dinsdagmorgen van sept. t/m april behalve in de schoolvakanties.
Iedere morgen twee lessen van twee verschillende docenten
Uitnodigende vakken en enthousiaste cursisten

Start cursus voor nieuwe cursisten: di.-mo. 22 september 2020 vanaf 09.00 u.
Zorg voor een maatje uit uw naaste omgeving om gezellig samen naar de cursus te rijden

Cursuslocatie: Wijkcentrum Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen

Voor meer informatie, kosten en aanmelding: zie op www.tvgassen.nl
Secretariaat: Nanno en Elly Levenga, T. (0598) 619 077. E tvgassen@gmail.com
Na 1 okt. 2020: Bert van Maanen, T. (0599) 653 202. E. tvgassen@gmail.com
T V G Assen: verrassend verfrissend verrijkend

Spreuk van de maand
De hemel van ooit
begroet de aarde van hier
wanneer liefde het leven verandert.
Liedboek: lied 768 vers 5

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Om de Ruiner Toren
Jaargang 37, nr 6           03 juni 2020
Eerstvolgende nummer: 01 juli 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 19 juni 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken”.
Johannes 15: 5 (NBV)

Onze samenleving verandert enorm snel. Wat eens als fundament gold, is nu verdwenen. Tradities worden weggewuifd met simpele woorden als: “Uit de tijd”. De zekerheden zijn verdwenen. Zij hebben plaats gemaakt voor het nieuwe, dat nog geen houvast biedt. Waar geen houvast is, dáár sluipt de angst binnen.

Angst verschijnt in verschillende gedaantes, namelijk: “angst voor de vreemdeling; angst voor andere geloofsvormen; angst voor veranderingen, enzovoort”. Een bekend gezegde luidt: ‘angst is een slechte raadgever’. Wie naar angst luistert, kan geen goede beslissingen nemen. Wie angstig is, ziet vaak dingen, die niet reëel zijn. Wie in deze gemoedstoestand beslissingen neemt, zal ze later meestal betreuren! Deze beslissingen zijn niet goed gefundeerd .........

In Johannes 15: 5 zegt Jezus tegen Zijn leerlingen: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken”. Deze tekst staat in het licht van Jezus’ afscheid. Het is begrijpelijk, dat afscheid een mensenleven kan ontwrichten. Vooral wanneer mensen geestelijk leunen op degene, die afscheid neemt. Na een afscheid zei iemand: “Het is alsof een stuk van mijn lichaam is af- gescheurd. Heel pijnlijk en kwetsbaar .........

Pijn valt te dragen, wanneer mensen een goed geestelijk fundament hebben. Sommigen kunnen de pijn dragen omdat zij zich gedragen weten door de liefde van medemensen. Anderen dragen de pijn, omdat zij steun voelen van de traditie, waarin zij opgegroeid zijn.
De woorden van Jezus gaan nog een stapje verder. Hij heeft het over de liefde en over de woorden, die overgeleverd zijn (= traditie). “Liefde” en “overgeleverde woorden” vindt Jezus heel belangrijk, maar er is nog meer wat houvast geeft.

Hij neemt het beeld van de wijnstok als voorbeeld. Hij noemt zichzelf de wijnstok. Een wijnstok, die goede vruchten geeft, moet in goede grond geworteld zijn. Jezus is geworteld in de Vader; in God. Wie dit herkent en gelooft zegt: “Dat is een goede, vruchtbare bodem”. De levenssappen -de basis van het leven- vinden hun oorsprong in de levende God. Via Jezus gaan deze sappen naar hen, die in Jezus geloven. Gelovigen zijn verbonden met de wijnstok. Niet kunstmatig, maar gegroeid! Er is een beeld, dat zegt: ‘Gelovigen zijn geënt op de wijnstok, die de naam Jezus draagt’.

Wie verbonden is met Jezus; met Zijn woorden en Zijn daden ontdekt een positieve stroom in zichzelf. Deze geeft vruchten, die bijzonder goed smaken. Nee, niet via de smaakpapillen op de tong, maar via de Geest. Dit klinkt als “Een goede smaak hebben”. Geestelijk een goede smaak hebben, betekent Bijbels: “Mensen vinden hun hoop, troost, liefde in God en geven deze onder anderen door via: vriendelijkheid, trouw, goedheid en zelfbeheersing”. (= vruchten van de Geest)

De samenleving en haar uitingsvormen kunnen veranderen, maar wie verbonden is met de wijnstok (= ranken) laat zich niet van de wijs brengen. Hierdoor krijgt angst geen kans om raadgever te worden.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Op de zondagen 7, 14 en 21 juni zijn er nog geen kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. Vanaf zondag 28 juni willen wij weer diensten houden volgens het laatste protocol. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar. Om ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats reserveren. Wilt u een kerkdienst bijwonen op 28 juni of in juli, dan moet u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 0522-471723 of 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur. In de dienst mag er nog niet gezongen worden.
In de dienst van 28 juni is kerkelijk werker mevr. G. Bijl uit Uffelte de voorganger.

Kerk open:
In de maand juni is de kerk geopend elke vrijdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur. Er is dan gelegenheid een kaarsje te branden, de stilte te zoeken.
Ds. G. Venhuizen is in de kerk aanwezig en u kunt met hem een gesprek voeren of een afspraak maken.
Bij de ingang kan men de handen reinigen. De ingang is bij de toren, de uitgang aan de achterzijde, door de consistorie. In de kerk houden we ons aan de afstand van 1,5 m. tot elkaar.

DIACONIE
Collecteren in Coronatijd
Nu er geen fysieke kerkdiensten zijn, kunnen we natuurlijk ook niet met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven kernbegrippen van de diaconie, in deze rare coronatijd misschien nog wel meer dan anders!
De diaconie van onze gemeente steunt lokale, en landelijke initiatieven en wereldwijde (nood)hulp. Zo ondersteunen wij de Voedselbank in de regio, maar ook noodhulp in Moldavië, Rwanda, Colombia en het Midden-Oosten. We zouden de afgelopen tijd gecollecteerd hebben voor: plaatselijk diaconaal werk, de kosten van Om de Ruiner toren, Straatmeisjes in Ghana, Kansarme kastelose kinderen in India. De Rudolph stichting ( bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uit huis geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden.
EXTRA COLLECTE NOODHULP CORONA!!!
Voor de zondag van Pinksteren roept Kerk in Aktie gemeenten op om te collecteren voor coronanoodhulp.
De diaconie van Ruinen en omstreken geeft gehoor aan deze oproep. De gevolgen v.d coronacrises worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk, hebben geen inkomen en daarom ook geen eten.
Een catastrofe dreigt, om deze ramp te voorkomen is in ieder geval 1,2 miljoen euro nodig.
Hoe kunt u helpen?
Als u de diaconie wilt helpen de boven genoemde doelen te ondersteunen, kunt u een gift overmaken aan de diaconie van de Protestante gemeente in Ruinen rekeningnummer : NLRBRB0706459865 Vermeld erbij welke doel(en) u wilt steunen De diaconie zal dan een gift overmaken naar dat doel
Op deze manier kunnen we toch ons steentje bijdragen in deze rare tijden

In Memoriam
Stiena Hooijer – Neve
Geboren op 4 mei 1927 Overleden op 27 april 2020
Stiena is op een boerderij in Leggeloo geboren. Ze had een onbezorgde jeugd. Toen ze 14 jaar was stierf haar vader. Haar leven stond toen op de kop. Ze moest haar moeder helpen bij het runnen van de boerderij.

Dit was niet vol te houden waardoor moeder als huishoudster moest gaan werken. Stiena ging toen bij haar opa en oma in Ansen wonen. In dit dorp ontmoette ze Jan Hooijer op een dorpsfeest. Deze ontmoeting had grote gevolgen: Ze trouwden op 26 mei 1954. Stiena verhuisde naar de boerderij van Jan aan Voor de Broeken.

Ze kreeg twee dochters: Jenny en Zwaantje. Ze was blij met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ze genoot van hen wanneer ze bij haar op bezoek kwamen.

Stiena had een actief leven. Naast het werk op de boerderij was ze tot op haar 86e levensjaar lid van de gymvereniging DOO. Puzzelen was voor haar hersengymnastiek . Als vrijwilliger heeft ze jarenlang de Bron helpen schoonmaken.

Vanwege lichamelijke ongemakken werd de boerderij verlaten en verhuisde ze met haar man naar een appartement in de Korhoen. Tot eind 2018 heeft ze daar met plezier gewoond. In januari 2019 moest Jan naar een zorgappartement verhuizen en Stiena wegens gezondheidsproblemen naar het groepswonen van ’t Neie Punt.
Heel pijnlijk om na zoveel gelukkige jaren samen te zijn geweest nu gescheiden te moeten wonen.

Op vrijdag 1 mei is haar leven in besloten kring herdacht. In deze viering is God dank gezegd voor deze mens, die in onze gemeenschap heeft geleefd. Daarna is haar lichaam toevertrouwd aan de aarde van de begraafplaats te Ruinen.
Ds. Gerard Venhuizen.

Vrijwilliger gezocht voor De Fakkel Hoogeveen
Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken!
Houdt u van God, houdt u van mensen én heeft u minimaal een dagdeel in de week beschikbaar?
Overweegt u dan eens om ons team te versterken!
Wij vragen voldoende lees- en rekenvaardigheid om klanten te kunnen helpen en adviseren.
Natuurlijk is het ook belangrijk dat u begrijpt hoe onze kassa en de zoeksystemen werken. Maar in het begin is er altijd een ervaren teamlid om u op weg te helpen.
We werken door de week altijd in teams van twee personen. De zaterdagen worden afwisselend door ons ingevuld. Eens in de twee, drie maanden hebben we een vergadering om als team te bespreken wat er in de winkel gaande is.
Lijkt het u wat?
Stuur dan een mailtje waarin u wat over uzelf vertelt naar verkoop@defakkelhoogeveen.nl. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek waarin we nader met elkaar kunnen kennismaken.

Spreuk van de maand
“ Een vriendelijk woord kost niets en is het mooiste van alle geschenken.”
Daphne du Maurier

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr 5           06 mei 2020
Eerstvolgende nummer: 03 juni 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 22 mei 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Feest van de Geest
‘Hoe ziet jouw blik op de hemel eruit?

‘Feest van de Geest’ is geassocieerd met het christelijk Pinksterfeest. Dit is vanouds -in de joodse godsdienst- het vijftig dagen feest. Een oogstfeest. Het resultaat van het gezaaide graan wordt geestdriftig gevierd. Het leven kan weer gevoed worden.

Pinksterfeest heeft in de christelijke kerk haar wortels in de ‘uitstorting van de Heilige Geest’. ‘Heilig’ betekent in dit verband: ‘Deze geest komt niet voort uit de mensenwereld of een mensenbrein. Deze geest komt van een werkelijkheid, die niet samenvalt met de werkelijkheid, die wij met biologische ogen kunnen zien. Deze werkelijkheid wordt Hemel genoemd, waar God aanwezig is’.

Pinksterfeest wordt omschreven met ‘tongen van vuur’, ‘tongentaal’ en ‘windvlaag’. Ik wil deze verschijnselen omschrijven als oogst. De oogst van het zaaien van Jezus leven, zijn graflegging, opstanding en hemelvaart.
Wie van deze oogst ‘eet’ zal de positieve invloedssfeer van de Hemel ervaren en daaruit leven. Hij of zij blijft tegen het negatieve vechten.

Eten van de oogst van het Pinksterfeest staat in schril contrast met het eten van de boom van kennis van goed en kwaad beschreven in het boek Genesis. Het resultaat van laatstgenoemde eten is: “Bittere nasmaak, gesloten toekomst”.

Pinksteren is verbonden met Hemelvaart. Hemelvaart geeft aan, dat Jezus niet meer samenvalt met onze werkelijkheid. Vanuit deze werkelijkheid is Hij niet dood, maar springlevend. Dit leven is een mysterie, dat slechts met onze taal en symbolen onder woorden gebracht kan worden.
Een pogen om er iets over te zeggen!

Hemel is geen natuurkundig verschijnsel! In geloofstaal is Hemel een plek; een woning ; een stad waar het goed is. Een plek, die het verlangen en hoop van mensen aanwakkert om de menselijke verscheurde werkelijkheid niet als norm te nemen!
Dus niet blijven liggen in de verscheurde, bittere, mensonterende, godverlaten werkelijkheid, maar opstaan en hoopvol op weg gaan naar een goede toekomst.
Verbonden met de Hemel -vorm gegeven door de Heilige Geest- krijgen mensen hier de kracht om te blijven werken aan een goede wereld. Ze blijven ‘protestanten’.

De Hemel is voor aardebewoners een voorbeeld of een inspiratiebron. Wanneer er geen Hemel is, dan is de zon van de hoop gedoofd. Dan schijnt in de nacht zelfs de maan niet! Hopeloosheid troef!

Tenslotte is voor mij de Hemel, de plek waar ik hoop thuis te komen. Niet als beloning, zoals de hel volgens de traditie een straf is. Nee! Uiteindelijk keert het gezaaide mensenleven terug naar de Zaaier, die niet met onze werkelijkheid samenvalt.
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
We kunnen voorlopig geen kerkdiensten meer houden in de Mariakerk.
In overleg met de protestantse gemeente van Pesse hebben we de mogelijkheid gekregen om de diensten die in de ontmoetingskerk in Pesse gehouden worden ook via internet te bekijken en te beluisteren.

Ga naar www.pknpesse.nl en maak een account aan. Via de website van www.pknruinen.nl kunt u precies lezen hoe dat moet.
De zondagse diensten die om 10.00 uur in Pesse gehouden worden zonder kerkleden kunt u dan live volgen.

Diensten rond Hemelvaartsdag en Pinksteren
Op 21 mei, Hemelvaartsdag gaat ds. G. Venhuizen voor in de dienst in Berghuizen. Aanvang 9.30 uur. Deze dienst kunt u online beluisteren via www.kerkomroep.nl Ruinerwold

Op 31 mei Pinksteren gaat ds. G. Venhuizen voor in de dienst in Ruinen. Aanvang 10.00 uur. Deze dienst kunt u online beluisteren via www.pkn-ruinen.nl

KERKRENTMEESTERS
Hieronder treft u een overzicht van de Kerkbalans 2020 ten opzicht van de kerkbalans 2019. Wij hebben er voor de duidelijkheid ook bij gezet hoeveel leden wij hebben binnen onze Protestantse Gemeente Ruinen.
tabelIn Memoriam Roelie Luning-Doren

Op vrijdag 27 maart jl. is Roelie Luning-Doren in bijzijn van haar man rustig ingeslapen.
Zij werd op 16 april 1928 geboren op de Hondhang in Fluitenberg en was de oudste dochter in het gezin Doren.
Na de schooltijd ging zij op verscheidene adressen in de buurt aan het werk in het huishouden.
Haar man, Roelof Luning, leerde zij kennen op één van de befaamde dansavonden bij Café Hees in Ruinen.
Na hun trouwen werd de boerderij op Hees hun thuis. Eerst nog samen met de ouders van Roelof, maar later stichten zij hier hun eigen gezin met 3 zonen.
Zij was op de boerderij druk met het huishouden, groentetuin en zorgde dat de kalveren werden gewetert.
Het voorhuis en de tuin stonden er altijd netjes bij en af en toe kreeg ook het achterhuis een goede beurt. Orde en regelmaat waren haar credo.
Zij heeft haar hele leven een privé chauffeur gehad, een rijbewijs halen hoefde van haar niet.
Haar man zorgde er altijd netjes voor dat zij naar de winkel, kapster en op familiebezoek kon.
Verscheidene jaren was zij één van de gezichten achter de kniepertieskraam bij de Oude Ambachten op de Brink in Ruinen.
In de vrije tijd werden door haar de befaamde ‘oma Luning’ sokken gebreid.
Tijdens de ruilverkaveling verhuisden zij naar de Pesserveldweg en werd er een moderne ligboxenstal gebouwd. Deze boerderij werd in de loop der tijd door de middelste zoon overgenomen.
Zij lieten toen het boerenleven achter zich en verhuisden naar de Kampweg in Ruinen. Hier kwamen zij in een fijne buurtschap terecht, waar zij snel gewend waren.
Na verloop van tijd kwamen er toch wat lichamelijke ongemakken, waardoor zij helaas niet meer thuis kon blijven wonen.
Eerst kon zij alleen in de tijdelijke Priensenije op De Kaamp wonen, waarna er verhuisd werd naar de verbouwde Priensenije aan de Jan Wierengaweg. Daar kon zij gelukkig weer samenwonen met haar man en hebben zij er nog enkele jaren met veel plezier gewoond. De verzorging door de medewerkers van de ZZWD werd zeer gewaardeerd.
Dinsdag 31 maart jl. hebben wij in besloten kring waardig afscheid van haar kunnen nemen in de Bron en hebben haar onder een stralende zon naar haar laatste rustplaats gebracht.

In Memoriam Hendrik Klomp.
Dinsdagmiddag 21 april werden we opgeschrikt door het bericht dat Hendrik Klomp was overleden in zijn eigen vertrouwde omgeving. De vrijdag daarop hebben we in kleine kring afscheid van hem genomen in De Bron.
In het voorjaar van 2015 waren Hendrik en Hillie verhuisd naar de seniorenwoning in de Korhoen. Hillie was al dementerend en Hendrik zorgde voor zijn vrouw, maar verzweeg de beperkingen van zijn vrouw naar zijn kinderen en de buitenwereld.

De kinderen kijken terug op een liefdevolle jeugd. Vader stond altijd klaar om te helpen, zeker in financieel opzicht, maar was niet de man om diepere gesprekken te voeren.
Na het overlijden van zijn vrouw Hillie had hij een groot verdriet. Ook al daarvoor toen hij haar moeilijker kon bereiken en zij zich steeds meer in haar eigen wereld begaf. Hij is altijd zeer trots op zijn vrouw geweest.

De kerkelijke gemeenschap en het dorpsleven waren voor hem belangrijk, hij was graag onder de mensen en was ook gezien bij de mensen.

De laatste jaren, na het verlies van zijn vrouw Hillie, kwam de stilte en het gemis. Het veranderde zijn bestaan. Na veel samenzijn is er alleen-zijn, de eenzaamheid kan je dan overvallen.
Hendrik heeft deze eenzaamheid zeker ervaren, ook door zijn doofheid. Hij ging graag naar ’t Neie Punt om te eten en voor verschillende activiteiten. De laatste weken waren moeilijk voor hem, hij was niet bang voor het corona virus, maar ging niet meer wandelen en het ’t Neie Punt was gesloten voor hem. De wandeling ’s ochtends vroeg was voor hem belangrijk, hij kwam tot rust, overdacht zijn leven en maakte graag een praatje met degenen die hij tegen kwam.

Het mooiste gedeelte van zijn leven was toen de kinderen opgroeiden in het gezin. Hij ervoer het gezin als een veilige haven en het bood hem geborgenheid.
Hij was heel trots op zijn kinderen en kleinkinderen en genoot van hun bezoeken.
Een lieve, behulpzame man is van ons heengegaan. Op de rouwkaart staat: ’Na een lang en gezond leven is onverwacht overleden onze vader, schoonvader, opa en opa Hendrik’.
We mogen vertrouwen dat Gods liefde in ons leven aanwezig is, in ons zoeken, in ons vinden, in onze verbondenheid met elkaar.
Een hartelijke groet, Anneke Vermaas

Klokken van Hoop
De Mariakerk heeft ook mee gedaan aan het luiden van de klokken van Hoop.
Laatste luidingen 'klokken van hoop' (29 april en Bevrijdingsdag)
De slotluiding heeft plaats gehad op Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei van 12.00-12.15 uur.
Voor de laatste keer hebben we dan samen de klokken geluid als teken van hoop en troost voor ons land.
Daarmee markeerden we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en lieten we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!

Spreuk van de maand:
Als je zon brengt in het leven van anderen, kun je de stralen niet weghouden van jezelf.”
Sir James Matthew Barrie

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr. 4  - 08 april 2020

Eerstvolgende nummer: 06 mei 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 24 april 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Pasen
"Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem" (Lucas 24: 31 NBV)

Pasen: De wedstrijd van de grootste brandstapels. Pasen: Het feest van de grote vuren. Pasen: Het feest van eieren zoeken en rapen.
Pasen: Helaas het feest gaat dit jaar niet door! Geannuleerd door het coronavirus.
Coronavirus is dood in de pot ..........

Opeens staren we ons blind op wat niet meer kan. Door overheidsmaatregelen is de glans uit het leven verdwenen. Door de desastreuze gevolgen van genoemd virus lijkt de toekomst somber en hopeloos. Het is net alsof de dood jouw metgezel is.

De dood heeft overwonnen! Althans in de betekenis dat "alles is stopgezet".

Deze mentaliteit druist in tegen de Bijbelse boodschap, die opgewekt vertelt: "De dood is overwonnen".
Als gelovige kan ik mij daar iets bij voorstellen, maar moet wel zeggen, dat ik dan met andere ogen moet leren kijken.

Geheel in stijl van deze tijd lopen twee mensen (lees Lucas 24: 13 -33) te somberen over de gebeurtenissen in hun leven. Een geliefd mens is aan het kruis gehangen en gestorven. Deze mens - Jezus genoemd- had hen de weg naar de God van liefde gewezen. Hij had hen een open toekomst laten zien.
En nu zijn ze verblind - stekeblind - door het verdriet, dat hun hart ziek maakt.

Terwijl beide mensen elkaar de put in praten, komt er plotseling iemand hen vergezellen. Hij ziet hun levenshouding en vraagt invoelend naar de oorzaak. Bitter vertellen zij, dat hun geestelijke en politieke leiders hun hoop hebben gedood door Jezus aan het kruis te vermoorden.

Tijdens hun verhaal blijven hun harten bitter en hun ogen stekeblind. Daarna begint de onbekende man heneen verhaal te vertellen. Een verhaal van hoop, dat afrekent met het doemdenken, dat alles uitloopt in de onvruchtbare dood.
Het verhaal is doorspekt met bekende woorden en feiten. Een vermoeden begint te rijzen.
Het kwartje valt - de ogen gaan open - waardoor ze ontdekken, dat de onbekende reisgenoot hun geliefde Jezus is.

Zij ontdekken dat het leven niet eindigt, wanneer alles tegenzit. Wanneer alles tegenzit gloort het licht van de hoop en staan mensen op uit de as 'van ach en wee'.
Pasen is ontdekken, dat er een nieuw begin is!
Dus sta op uit de misère van deze tijd en vertrouw de boodschap van de opstanding.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 - 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
We kunnen voorlopig geen kerkdiensten meer houden in de Mariakerk. In overleg met de protestantse gemeente van Pesse hebben we de mogelijkheid gekregen om de diensten die in de ontmoetingskerk in Pesse gehouden worden ook via internet te bekijken en te beluisteren.
Ga naar www.pknpesse.nl en maak een account aan. Via de website van www.pknruinen.nl kunt u precies lezen hoe dat moet.
De zondagse diensten die om 10.00 uur in Pesse gehouden worden zonder kerkleden kunt u dan live volgen.

Diensten en bijeenkomsten rond Pasen
Op donderdag 9 april verzorgt ds. Venhuizen een meditatie.om 19.30 uur Deze kunt u beluisteren op de website van onze gemeente: www.pkn-ruinen.nl bij kerkdienst beluisteren.

Paasmorgen 12 april 10.00 uur houdt ds. Venhuizen een meditatie waarbij beelden te zien zijn. Deze wordt ook op de website uitgezonden. Wilt u op de hoogte blijven kijk dan regelmatig op de website.

KERKRENTMEESTERS
Hieronder treft u een overzicht van de Kerkbalans 2020 ten opzicht van de kerkbalans 2019.
Wij hebben er voor de duidelijkheid ook bij gezet hoeveel leden wij hebben binnen onze Protestantse Gemeente Ruinen:
tabel
Diaconie

Mede namens onze diaconie is het Informatiepunt Geldzaken De Wolden nu een permanente voorziening

Het Informatiepunt Geldzaken is een initiatief van Welzijn De Wolden, de gemeente, Humanitas Thuisadministratie en Diaconaal Verband De Wolden. Mensen kunnen er terecht met allerlei financiële problemen en vragen over geldzaken. Het informatiepunt ging in 2018 als proef van start. Omdat mensen uit alle lagen van de bevolking geregeld een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers, heeft de samenwerking een permanente status gekregen.

'Luisterend oor is soms al genoeg'
Oplossingen kunnen niet altijd worden geboden. ,,Alleen het bieden van een luisterend oor is soms al genoeg'', zegt één van de budgetcoach. ,,We hebben niet altijd één twee drie pasklare oplossingen, maar het geeft rust als mensen weten dat ze er niet alleen voor staan.''
Het informatiepunt biedt ondersteuning bij het treffen van betalingsregelingen en kwijtscheldingen, geeft inzicht in inkomsten en uitgaven en leert mensen omgaan met budgetten. Ook helpen de medewerkers bij het doen van belastingaangifte, verschaffen ze informatie over minimaregelingen en helpen ze bij het indienen van aanvragen.

Advies thuis of op locatie
Mensen die met vragen over geldzaken zitten, kunnen bellen om een afspraak te maken. Deze afspraak is normaal gesproken bij de mensen thuis, maar kan ook ergens anders. Ook kan via de telefoon advies worden gegeven. Medewerkers beantwoorden sommige vragen zelf, maar ze kunnen ook door verwijzen naar de budgetcoach, vrijwilligers, maatschappelijk werk of de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente.
Het informatiepunt is te bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur
Informatiepunt - Geldzaken De Wolden
Oosterweg 14, 7921 GB, ZUIDWOLDE
telefoon: 0528-217022 - Website: www.informatiepuntgeldzaken.nl - Email: info@informatiepuntgeldzaken.nl

Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (2)
In een vorige editie van Om de Ruiner Toren heb ik de leden van de Beroepingscommissie aan u voorgesteld. Ook stond daarin titel van onze vacaturetekst: Wij zoeken de I voor onze TDI-motor. En tot slot schreef ik toen, dat de sluitingstermijn om te reageren op deze vacature 29 februari was.
Tot zover het 'oude' nieuws. De huidige stand van zaken is als volgt:
Als Beroepingscommissie hebben wij 7 maart onze laatste bijeenkomst gehad. Hierin hebben we alle tien sollicitatiebrieven besproken en de beslissing genomen om zes van deze tien sollicitanten uit te nodigen voor een gesprek. We hadden de kandidaten al uitgenodigd om op zaterdag 4 april met ons te komen praten. Maar ook hier gooide de corona-crisis roet in het eten. We hebben helaas moeten besluiten om die vierde april de gesprekken niet door te laten gaan. Een nieuwe datum hebben we nog niet gepland, omdat de toekomst rondom Corona heel onzeker is. Maar natuurlijk hopen we op korte termijn de sollicitanten te kunnen spreken....
Ruinen, 27 maart 2020, Namens de BC, Chris te Hennepe (secretaris)

ZUSTERKRING
In april geen bijeenkomst van de Zusterkring.

FEEST VAN DE GEEST
Dit jaar gaat het Feest van de Geest niet door. We hopen het volgend jaar te houden en wel in dezelfde periode. Dus van Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag 2021.

Verslag Alphaweekend 7 en 8 maart 2020
Op vrijdagavond 6 maart vertrokken we met het team naar Denekamp voor het Alpha weekend bij " Huize Elisabeth " een klooster en conferentieoord. Zaterdagochtend verwelkomden we de deelnemers met koffie en gebak. Na deze gezelligheid was het tijd voor de eerste inleiding "Wie is de heilige Geest? " Bijzonder om er weer opnieuw bij stil te staan dat de heilige Geest de plaatsvervanger van Jezus is op aarde en onze helper en trooster is.

's Middags werd er gesproken over: "Wat doet de heilige Geest?".
Zaterdagavond was er een gezellig samenzijn, waarin er tijd was voor ontmoeting, een goed gesprek maar ook om mee te doen aan een sjoelcompetitie? een heerlijke tijd om elkaar beter te leren kennen.

Na een goede of minder goede nachtrust was er gelukkig een moment van "beweging in lofprijs " om wakker te worden en konden we fris en fruitig door naar de zondagochtend inleiding "Hoe kan ik vervuld worden met de heilige Geest?" Het was weer geweldig om te ervaren dat de heilige Geest zo krachtig aanwezig was dit weekend. Door de kracht van de heilige Geest veranderen levens.

Na een korte zondagochtendviering en zingen in de kapel was het tijd om na te praten en afscheid te nemen van elkaar.
We kijken terug op een prachtig Alpha-weekend! Wat maakt een Alpha (weekend) zo bijzonder?" vroeg iemand mij. Ik wil dat proberen samen te vatten in een paar woorden: Samen optrekken met elkaar, eenheid ondanks al onze verschillen, samen eten, plezier hebben, al je vragen mogen stellen, zelf ontdekken of "er meer is", nieuwe vriendschappen, gezelligheid, verdieping en nog veel meer. ...

Wil je meer weten over Alpha, stel dan je vragen gerust op het volgende mailadres: alphahoogeveen2@gmail.com of bel naar: 06-51600684
Hartelijke groet namens het Alpha-team, Magda Boer

Spreuk van de maand
"Van wat we krijgen, kunnen we bestaan, maar van wat we geven, kunnen we leven......."
Arthur Ashe

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr. 3          11 maart 2020
Eerstvolgende nummer: 08 april 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 27 maart 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Gedachten
Gedachten gaan hun eigen wegen. Niemand kan ze ten diepste doorgronden.
Waar komen ze vandaan? Wat is hun doel?

Gedachten kunnen zomaar gaan dwalen. Ze dwalen naar vroeger; naar mooie tijden; naar .....
Vaak blijven gedachten haken bij een verschrikkelijke gebeurtenis, die niet verwerkt is.
Misschien niet verwerkt kan worden ......

Zulke gedachten beheersen velen. Zij cirkelen om het vreselijke, dat mensen elkaar kunnen aandoen!
Mensen, die wreder zijn dan dieren, die niet planmatig te werk gaan.

Mensen zijn de kroon van de schepping. Althans zo had de Schepper het voor ogen. Helaas beantwoorden zij niet altijd aan deze hooggestemde verwachting.

Mensen slaan wegen in, die voorbij God en medemens gaan. Aan elkaar voorbij gaan sluit ontmoeting uit. Zonder ontmoeting kunnen mensen elkaar niet leren kennen.
Dat is jammer! (meer dan jammer ....)

Want 'elkaar leren kennen' is de wortel van begrip en vergeving, waardoor mensen zich kunnen verzoenen met God en medemens.
Verzoening is bevrijding uit de haat, de wortel van de wraak.

Wraak maakt mensen tot slaven van angst, omdat zij zich in hun bestaan bedreigd voelen.
Pak je mij, dan pak ik jou .......
Bedreigd bestaan is bijbels: 'Egypte'.

Hoor dan naar de stem, die zegt: 'Trek uit dat slavenbestaan. Proef de vruchten van verzoening'.
Wie hiernaar luistert zal de vrede van God ervaren. Zijn vrede komt in de gedachtewereld. Merkbaar.
Geest van God werkzaam in een mensenhart.
Vrede onder de mensen.
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 - 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende weken!

Zaterdag 21 maart - 18.30 uur - 't Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van 't Neie Punt. Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in deze dienst voor.

KERKDIENSTEN MARIAKERK
Zondag 15 maart - 10.00 uur - Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat in deze dienst voor.

Zondag 22 maart - 10.00 uur - Mariakerk
Drs. B. Wiegman uit Assen gaat voor in de dienst

Zondag 29 maart - 10.00 uur uur - Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat voor.

Zondag 05 april - 10.00 uur - Mariakerk
Ds.H. de Graaf uit Koekange gaat in de dienst voor.

Witte Donderdag 09 april - 19.00 uur - 't Neie Punt
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal bediend.
We vieren deze dienst samen met de bewoners rond het Neie Punt.
Iedereen is hartelijk welkom om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

Goede Vrijdag 10 april - 19.30 uur - -Mariakerk
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat voor.
Het kerkkoor verleent haar medewerking. Dit is een gezamenlijke dienst met de kerk in Ruinerwold.

Paaszondag 12 april - 10.00 uur - Mariakerk
Ds. B. Urgert uit Elp zal in deze dienst voorgaan.
Het kerkkoor zal ook in deze dienst haar medewerking verlenen.

KERKRENTMEESTERS 
Aktie Kerkbalans 2020:
Inmiddels hebben wij de Aktie kerkbalans weer afgesloten en zodra wij weten wat er is binnen gekomen zullen wij dit laten weten. Het geld dat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen. Alle mensen die de enveloppen hebben gebracht en opgehaald weer bedankt voor hun inzet, het is ieder jaar toch weer een hele klus.
Jaarrekening 2019:
In de kerkenraadsvergadering van 11 maart wordt de jaarrekening 2019 besproken. Ook u krijgt de mogelijkheid om deze jaarrekening in te zien. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres: administratiekrm@pkn-ruinen.nl wij nemen contact op om dag/tijdstip af te stemmen.
Verwarming Mariakerk:
Zoals we de vorige keer al schreven is de verwarming inmiddels grotendeels klaar, maar had Enexis nog geen tijd gehad de zwaardere kabels aan te passen. In de eerste week van maart is dit inmiddels ook uitgevoerd en kunnen we weer warmer in de Mariakerk zitten en worden de zondagmorgendiensten weer vanuit onze mooie kerk gehouden.
Collectemunten:
Er zijn weer collectemunten verkrijgbaar op maandag 6 april a.s. in de consistoriekamer van 18.30 - 19.00 uur. Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 30 maart komen we om 14.00 uur bij elkaar in De Bron. Henk Nijkeuter, directeur van het Drents Archief vertelt over de betekenis van Pasen en Paasgebruiken. Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Commissie RIJKeR
Wie is RIJKeR?
RIJKeR is een samenwerking tussen vier kerken te weten; Ruinerwold, IJhorst-De Wijk, Koekange en Ruinen.
Sinds 2017 komt deze commissie regelmatig in vergadering bijeen om de toekomst van onze gemeenten te bespreken.
Wie zijn wij als gemeente in 2025? Wat is er nodig om dan te kunnen bestaan. Onze gemeenten krimpen en de prognose laat geen positief beeld zien. Het is daarom dat de commissie denkt dat de onderlinge samenwerking een must is. Kortom de krachten bundelen!

Er is een visie opgesteld die in de kerkenraad is besproken en goedgekeurd.
De visie houdt het volgende in:
Uitgangspunten:
* Het initiatief tot vormen van samenwerking ligt bij de afzonderlijke kerkenraden
* Communicatie is erg belangrijk om de samenwerking gestalte te kunnen geven en er een draagvlak voor te creëren : via de vastgestelde notulen c.q. directe berichtgeving in de kerkbladen houden de leden van de commissie RIJKeR de kerkenraden op de hoogte, waarbij de kerkenraden het een en ander communiceren met de gemeenteleden.
* Elkaar op de hoogte houden door beleidsplannen en kerkbladen uit te wisselen.
* De inbreng van predikanten in mogelijkheden tot samenwerking wordt zeer gewaardeerd (in de profielschets kan opgenomen worden dat de predikant bereid moet zijn samen te werken met de kerken in de regio).
* De kerkenraden en predikanten worden nauw betrokken bij het overleg tot samenwerking door regelmatig een gezamenlijke avond te organiseren.
* Als een predikant vertrekt dan zal de vacante gemeente een profielschets opstellen en die wordt besproken met de andere gemeenten.
* Elke gemeente blijft zelfstandig verantwoordelijk voor haar eigen financiële situatie.
Toegevoegde waarde:
* Efficiëntere inzet van predikanten: op korte termijn wellicht weer een detachering van predikanten binnen RIJKeR en op langere termijn een mogelijke predikanten samenwerking gebaseerd op een combinatie overeenkomst.
* Tijdsbesparing voor predikanten door onder andere organisatie van gezamenlijke diensten en gezamenlijke projecten(bijvoorbeeld pastorale toerusting).
* Meer kunnen doen door de beschikbare ambtsdragers door gezamenlijk op pastoraal en/of diaconaal gebied op te kunnen trekken en gezamenlijk activiteiten te ondernemen.
* Voor de gemeenteleden dat zij zich lid voelen van een grotere christelijke gemeente.
* Door dit alles in gezamenlijkheid te doen de eigen gemeente financieel gezond te houden.

Over de voortgang van de commissie RIJKeR wordt de gemeente geïnformeerd via het Ruuner Waopen of de website.
Bert van Zanten,
Lid van de commissie RIJKeR.

FEEST VAN DE GEEST
Dit jaar zijn er weer kunstenaars die van Hemelvaartsdag tot tweede Pinksterdag hun kunstwerken speciaal gemaakt over het thema : " In vuur en vlam" exposeren in de kerken. Ook de Mariakerk doet weer mee. Wanneer u wilt meehelpen om deze expositie tot een groot succes te maken, kunt u zich opgeven bij Klarie Lensen-Vlietstra, tel.nr 0522-472039 of k.vlietstra@gmail.com.
We ontvangen altijd veel mensen, waaronder ook de kinderen van de basisschool,

Van de kerkeraad.
Per 1 januari is ons kerkenraadslid Henk Vrijhof gestopt als diaken, en daardoor geen lid meer van de kerkenraad.
Wij danken Henk voor het werk wat hij al die jaren heeft gedaan voor onze gemeente.
Wij wensen hem alle goeds toe.
Bert van Zanten (voorzitter)

UITNODIGING
Moeilijke keuzes rond het levenseinde (Ringbijeenkomst van een aantal kerken in midden en zuidwest Drenthe) Voor deze bijeenkomst is Mw. Petra de Kruijf uitgenodigd. Petra de Kruif was geestelijk verzorger in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen.
Zij heeft zich gespecialiseerd in vraagstukken waarbij de grens tussen leven en dood grillig en grijs is.
De avond begint om 19.30 uur.
Mevrouw Petra de Kruijf houdt een inleiding over moeilijke keuzes rond het levenseinde en er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken in groepjes van een casus.
Om 21.45 uur wordt de avond afgesloten. Informatie te vinden op: https://www.wza.nl/pati%C3%ABnt/moeilijke-keuzes/ Kijk dan bij de genoemde onderwerpen zoals: "niet reanimeren"

De avond vindt plaats in de Kruiskerk te Diever, Kruisstraat 1a 7981 AR.
Datum dinsdagavond 31 maart om 19.30 uur
Welkom. Graag even bericht van aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Antoon G. de Groot
Coördinator Stuurgroep Ring Midden en ZuidWest Drenthe
Beilervaart 79
9411 VC Beilen
M: 06 29 33 14 33
E: antoon@agcon.nl

Spreuk van de maand
"Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld."
Albert Einstein

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr. 2          12 februari 2020
Eerstvolgende nummer: 11 maart 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 28 februari 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Veertigdagentijd.
Op woensdag 26 februari –Aswoensdag- begint de veertigdagentijd. Ook bekend als de vastentijd. Gelovigen nemen veertig dagen de tijd om zich op Pasen voor te bereiden. De naam Aswoensdag is geboren uit de praktijk van de R.K. kerk. De katholieken zijn gewend om op deze dag naar de kerk te gaan. Ze krijgen dan een kruisje van as op hun voorhoofd gedrukt door de pastor.

Waarom een kruisje van as? Zoals veel zaken in de kerk heeft ook het kruisje van as een speciale betekenis. As doet minstens twee belangrijke dingen:

- schoonmaken (vroeger werd met as gewassen).
- De grond vruchtbaar maken (nieuw leven mogelijk maken).

In de Bijbel kunnen we lezen, dat mensen as op hun hoofd strooiden als ze iets verkeerds hadden gedaan en er spijt van kregen. Met het as op hun hoofd lieten ze zien: “Ik wil van die vervelende dingen af. Ik wil met een schone lei beginnen (schoon maken)”. Tegelijk vroegen ze ook om kracht om een nieuw leven te kunnen beginnen en om de verkeerde dingen niet meer te doen.
Dit had te maken met de andere belangrijke functie van as. Boeren brandden hun akker schoon, want de as van de oude stoppels op het land maakte de grond vruchtbaar voor een nieuwe oogst (nieuw leven).

Het kruisje van as, dat op Aswoensdag op het voorhoofd van gelovigen wordt gedrukt, betekent:
“Je bent maar een mens met je goede en je minder goede kanten. Let op! Je kunt altijd opnieuw beginnen. Daarmee begint een tijd van bezinning: Veertigdagentijd of vastentijd.

Was vastentijd vroeger vooral niet of minder eten en drinken. Tegenwoordig is het meer een tijd van bezinning. Er worden vastenacties gehouden, die mensen laten nadenken over onrechtvaardige verhoudingen in de wereld.
Belangrijke vragen in dit verband zijn:

- Waarom hebben wij zoveel en zijn er mensen, die bijna niks hebben?
- Welke gevolgen heeft onze consumptie voor het milieu?
- Hoe kunnen we werken aan een rechtvaardiger economie?

Deze vragen geven voldoende stof tot nadenken. Dit nadenken dient als een impuls tot handelen. Anders dan we gewend waren. Een steun voor anders handelen vormen de projecten in de ontwikkelingslanden, die met geld van de vastenactie kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen geknakte mensen weer opstaan.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende weken!

Zaterdag 21 maart – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt. Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in deze dienst voor.

KERKDIENSTEN MARIAKERK
De kerkdiensten van de Mariakerk worden in de maand februari nog gehouden in de Bron.
Deze diensten zijn niet te beluisteren via internet of op cd, omdat de apparatuur in de Bron daarvoor niet geschikt is.

Zondag 16 februari – 10.00 uur- De Bron
Ds. B. Wiegman uit Assen gaat voor in de dienst

Zondag 23 februari – 10.00 uur uur - De Bron
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat voor.

Zondag 01 maart – 10.00 uur –Mariakerk
Ds.G. Solinger uit Koekangerveld gaat in de dienst voor.

Zondag 08 maart– 10.00 uur – Mariakerk
Ds. D. Van Veen uit Assen gaat in de dienst voor.

Zondag 15 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat in deze dienst voor.

Gemeente avond van 22 januari in de Bron.
Op 22 januari werd een gemeenteavond gehouden om leden en belangstellenden te informeren over diverse onderwerpen die op het ogenblik aan de orde zijn in onze gemeente. Bert van Zanten heette allen welkom en meldde dat Henk Kok en Henk Vrijhof zich hebben teruggetrokken uit de kerkenraad. Na de opening door ds. G. Venhuizen vertelde Anke van Vuren, voorzitter van de Commissie RIJKeR, over de visie en missie van deze samenwerking tussen de gemeenten Ruinerwold, IJhorst-de Wijk, Koekange en Ruinen. Daarna werd het beleidsplan 2020-2024 behandeld. Naar aanleiding van enkele opmerkingen wordt de tekst aangepast. Dit beleidsplan kunt u vinden op de website van de gemeente: www.pkn-ruinen.nl, onder het kopje “diversen”. U kunt hierop reageren tot 12 maart 2020. Vervolgens stelde Dick van der Ouw de beroepingscommissie voor en vertelde over de advertentie, die met de 2 andere gemeenten van RIJKeR, geplaatst wordt in Woord en Weg .
Tenslotte bracht Wim Laarman ons op de hoogte van het onderzoek naar het gebruik van het kerkelijk erf.

KERKRENTMEESTERS
Aktie Kerkbalans 2020:
Begin februari houden wij de Aktie Kerkbalans 2020 en zult u de enveloppe in uw brievenbus aantreffen. Onze vrijwilligers zullen hierna de envelop weer bij u ophalen zoals ook de voorgaande jaren het geval was. Wij hopen ook dit jaar weer dat u onze Protestantse Gemeente Ruinen zult steunen. Het geld dat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen.

Verwarming Mariakerk:
Eind vorig jaar hebben wij de gasverwarming in de nok van de kerk vervangen en zijn er infrarood stralers geplaatst.
Wij zijn tot deze keus gekomen door bij verschillende leveranciers die hier ervaring mee hebben in gesprek te gaan. Deze leveranciers gaven de suggestie voor Infrarood verwarming en naar aanleiding hiervan zijn wij bij verschillende kerken gaan kijken hoe deze vorm van verwarming beviel. Unaniem waren ze tevreden. Het voordeel is dat ze direct verwarmen op de plaatsen waar de stralers hangen,dus op plek waar de mensen zitten. Het voordeel is tevens dat ze geen geluid maken. Dit was namelijk een groot nadeel bij de “oude” verwarming.
Helaas werkt de nieuwe verwarming nog niet. De reden is dat de elektriciteitskabel niet meer toereikend was en vervangen moest worden. dit is al aangevraagd in september 2019 maar helaas nog niet uitgevoerd. Om deze reden worden de zondagsdiensten dan ook tot maart in De Bron gehouden. Wij houden u op de hoogte.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 24 februari komen we om 14.00 uur bij elkaar in De Bron. We gaan met elkaar ‘aan de wandel’. Klaas Koopman en zijn echtgenote zijn langeafstandswandelaars en met hen mogen we genieten van hun indrukken van het bijzondere Twentepad. Ook als je geen lid bent van de Zusterkring ben je welkom om eens kennis met ons te maken.

Een nieuwe dominee?? Daar wordt aan gewerkt!!
Zoals u wellicht niet is ontgaan, is dominee Georg Naber beroepen bij een andere gemeente en daarmee ontstond in Ruinen een vacature. Om in die vacature te voorzien is er vanuit de Mariakerk een Beroepingscommissie (BC) samengesteld, die afgelopen november voor het eerst bij elkaar is geweest. Hieronder leest u een kort verslag van de stappen die deze commissie tot nu toe (eind januari 2020) heeft gezet.

De commissie bestaat uit: Ada Platen, Chris te Hennepe (secretaris), Dick van der Ouw (voorzitter), Errit Sietzema (2e voorzitter), Margriet Middelbrink en adviseur Gerard Venhuizen.
Deze leden zijn door de kerkenraad benaderd om in de BC zitting te nemen. De eerste opdracht is om in januari een vacaturetekst voor een nieuwe dominee in Ruinen klaar te hebben. Daartoe is het noodzakelijk om duidelijk te krijgen waar we nu als gemeente staan en waar we als gemeente naar toe willen. Omdat partnergemeenten Ruinerwold en IJhorst ook een vacature hebben, wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden in deze sollicitatieprocedure.

De vragen die centraal komen te staan tijdens de bijeenkomsten zijn:
-welke gemeente willen we zijn? (ideaal)
-wat is onze identiteit?
-hoe belangrijk vinden we kerkgang?
Tijdens een van die bijeenkomsten wordt geconstateerd dat ook een deel van de actievere leden bijna niet in de kerk komt. Wat gebeurt hier? Hoe kan dat? De startdienst van afgelopen september wordt genoemd als voorbeeld van een geslaagde kerkdienst. Mensen waren enthousiast, de dienst was door een grote groep voorbereid, dat zorgt voor saamhorigheid. We hebben veel verschillende onderdelen rond een thema gemaakt en de gemeente heeft daardoor actief meegedaan. Dat werd gewaardeerd, maar krijgt nog geen vervolg. Wat verlangen we dan op dat terrein van een nieuwe dominee? We zoeken dus een inspirator, een toeruster, die de gemeente kan aansturen.

Al pratend komen we toch weer terug op het belang van die actieve groep. De actieve groep als motorblok. En wie wordt dan de choke op ons motorblok?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze vacaturetekst zich onderscheidt van de andere? De mooie omgeving wordt genoemd, de Mariakerk, de al eerder genoemde actieve groep..... Dit leidt uiteindelijk tot de pakkende kop: Wij zoeken de I voor onze TDI-motor. En dan in de advertentietekst verder die letter i uitwerken tot: inspirator, idealist, injector, illustrator, inventor, iedereen is welkom, enz. En misschien zelfs een afbeelding van een motor er bij afdrukken, zodat duidelijk wordt dat er hier in Ruinen iets in beweging gezet moet worden. De gezamenlijke vacaturetekst verschijnt medio januari in het blad Woord en Dienst. Hier komt dan in te staan dat je op de site van de Mariakerk meer info kunt vinden over onze vacature.

We vinden als BC dat er iedere zondag een dienst in de Mariakerk moet zijn. Omdat de nieuwe dominee hier in Ruinen maar een halve baan krijgt, zal dat waarschijnlijk betekenen dat we zelf (als kerkenraad, als gemeente, als.....) ervoor moeten zorgen dat we 1 of 2 van de diensten per maand zelf moeten leiden/organiseren. Hoe gaan we dat doen? Ook dat is belangrijk om met de nieuwe dominee af te stemmen.

Op woensdag 22 januari j.l. heeft de BC de gemeenteleden geïnformeerd over welke stappen er inmiddels zijn gezet en is de vacaturetekst getoond. Deze tekst kunt u zelf ook bekijken op de site van onze kerk: www.pkn-ruinen.nl
De sluitingstermijn om op de vacature te reageren is 29 februari a.s. Daarna gaat de BC verder met de gesprekken met sollicitanten. En hopelijk hebben we dan gauw weer een dominee voor onze kerk hier in Ruinen.

Ruinen, 27 januari 2020
Namens de BC, Chris te Hennepe (secretaris)

In memoriam Dirk Dekker
Op donderdag 2 januari is in zijn eigen vertrouwde omgeving Dirk Dekker rustig ingeslapen.
Dirk werd geboren in 1929 in Ruinen, Een tijd waarin het leven sober, eenvoudig en overzichtelijk was.
Zijn vader stierf toen hij vier was, zijn moeder moest toen de kost gaan verdienen. Daardoor was hij veel bij een zuster van zijn moeder: Annigje Meekhof en haar man Jan Coelingh, zijn tweede vader en moeder.
Na de mulo kwam hij te werken op de Zuivelfabriek, van kantoorbediende klom hij op naar boekhouder.
Hij trouwde met Jantien Wever. Zij kregen drie dochters en drie zonen.
Dirk voelde zich sterk verantwoordelijk voor het gezin. Hij volgde in de avonduren opleidingen en stelde hoge eisen aan zichzelf en ook wel aan zijn kinderen.
Vanaf 1971 tot en met augustus 1989 was hij werkzaam in de bejaardenzorg, waar hij opklom van administrateur tot directeur , eerst in het woon-zorgcentrum De Weijert in Dwingeloo en later in De Westerkim in Hoogeveen. Hij kon met enthousiasme vertellen over zijn werk en dat hij beide organisaties financieel gezond heeft gemaakt en gehouden.
Dirk was een man die goed kon luisteren en ook graag zijn adviezen gaf . Hij gaf graag leiding en hield ook graag de regie over zijn eigen leven. Het was voor hem zeer moeilijk dat hij in zijn laatste periode moest inleveren op zijn zelfstandigheid, zijn onafhankelijkheid. Zijn gezin had een heel centrale plaats in zijn leven.
Toen zijn vrouw overleed na een lang ziekbed ervoer Dirk die periode van zijn leven als een tijd van bewust in het leven staan. In die periode heeft hij ook de kracht van God ervaren om het verdriet te kunnen dragen.

Hij verzette veel werk voor de kerk en was tot op hoge leeftijd betrokken bij het kerkelijk gebeuren. Hij kwam in het College van Notabelen, zij kozen de kerkvoogden. Later is hij zelf 25 jaar kerkvoogd geweest. Hij heeft ook als assistant-accountant gewerkt bij het Controle bureau van de hervormde kerk. Het kerk-zijn, kerkelijk gemeente-zijn was verweven met zijn leven.
Op de rouwkaart staat de tekst die hij zelf gekozen heeft:
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.

Hij ervoer God als Geest en dat misschien ….na de dood zijn geest zou blijven, opgenomen in de geest van God. Maar, zo zei hij, ik weet het niet, het blijft een geheim…  Op 8 januari hebben we Dirk herdacht en hem naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Met een hartverwarmende groet, Anneke Vermaas

Spreuk van de maand
Kleinigheden kunnen een groot effect hebben. Wanneer je op straat tegen iemand glimlacht, dan wordt die glimlach doorgegeven en kan het de dag veranderen van meerdere mensen.
(Juliana Margulis)

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr. 1          15 januari 2020
Eerstvolgende nummer: 18 februari 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 31 januari 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
"Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden"
(Mattheüs 6: 33 Nieuwe Bijbel Vertaling)

Het geciteerde Bijbelgedeelte is een gedeelte van een verhaal. Een spiegelverhaal, dat Jezus zijn hoorders voorhoudt! Hij ziet mensen werken en zich aftobben. Zij worden helemaal in beslag genomen door de zorgen om voedsel, kleren, consumptiegoederen etc. Hun gedachten worden bepaald door zorgen om het dagelijks bestaan.

Genoemde zorgen maken het bestaan niet vrolijker! Mensen worden immers bepaald bij zaken, die ze niet hebben en toch willen hebben. Feitelijk hebben zij geen oog voor wat zij hebben, maar oog voor wat zij niet hebben! Dus gefixeerd op: "Ik heb tekort aan ..."

Fixeren op datgene wat je niet hebt, maakt niet creatief. Fixeren op "ik heb tekort aan" blijkt een doodlopende weg.
De oproep van dit Bijbelgedeelte is: "Bekijk eens wat je hebt gekregen en ga daar creatief mee om".

Natuurlijk wil Jezus niet vertellen, dat mensen niet voor hun brood hoeven te werken of hun bedrijf niet goed moeten managen. Daar gaat het Hem niet om. Hij ziet, dat mensen helemaal in beslag genomen worden door de dagelijks beslommeringen. Die komen elke dag als gast aan tafel en zetten de toon voor het gesprek aan de keukentafel.

Zulke gasten moeten niet lang gesprekspartners blijven. Zij genereren namelijk geen energie, maar vreten energie. In alle sectoren van de maatschappij blazen deze energievreters hun partij mee.

In het Bijbelgedeelte richt Jezus de aandacht op andere zaken. Zaken, die de geest krachten kunnen geven om te kunnen leven. Zaken, die de kern van het leven raken. Wie daar energie in steekt zal een ander - misschien wel beter- levensstijl kunnen ontwikkelen.

Hoe moet dit vorm krijgen? Bijvoorbeeld door: 'Niet meer stil staan bij je tekorten, maar zoeken naar de gerechtigheid van Gods koninkrijk'. Eigenlijk een zoeken naar Gods wil en die in praktijk brengen.
Wie Gods wil begrijpt en doet, zal anders tegen het leven aankijken. Zal ook ander gespreksstof krijgen met partner, collega of buurman.

Deze gesprekken geven voeding. Dus energie! Dit geeft weer moed om creatief met de gegeven mogelijkheden om te kunnen gaan.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 - 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende vier weken!

Maandag 25 januari - 18.30 uur - 't Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van 't Neie Punt. Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw G. Bijl uit Uffelte gaat in deze dienst voor.

KERKDIENSTEN MARIAKERK
De kerkdiensten van de Mariakerk worden in de maanden januari en februari gehouden in de Bron.
Deze diensten zijn niet te beluisteren via internet of op cd, omdat de apparatuur in de Bron daarvoor niet geschikt is.

Zondag 19 januari - 10.00 uur- De Bron
Ds. G. Douma uit Beilen gaat voor in de dienst

Zondag 26 januari - 10.00 uur uur - De Bron
Ds. G. Venhuizen.uit Nijensleek gaat voor.

Zondag 02 februari - 10.00 uur -De Bron
Ds.H. Procee uit Vledder gaat in de dienst voor.

Zondag 09 februari- 10.00 uur - De Bron
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.

Zondag 16 februari - 10.00 uur - De Bron
Ds. B. Wiegman uit Assen gaat in deze dienst voor.

Zondag 23 februari - 10.00 uur- De Bron
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat voor

Gemeente avond op 22 januari in de Bron.
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
De kerkenraad houdt op 22 januari een gemeente avond om de leden te informeren over de verschillende zaken die in onze gemeente spelen. Zoals: de commissie RIJKeR, het beleidsplan 2020-2024, de beroepingscommissie en het onderzoek naar het gebruik van het kerkelijk erf en de gebouwen. Nu onze gemeente vacant is, is er een beroepingscommissie ingesteld om een nieuwe predikant voor onze gemeente te zoeken. Deze zal voor 0,5 ft. aan onze gemeente verbonden worden. Het beleidsplan treft u aan op de website van onze gemeente: www.pkn-ruinen.nl

KERKRENTMEESTERS
Uw nalatenschap geeft toekomst aan de Mariakerk
Als u de Mariakerk ook na uw overlijden een toekomst toewenst, kunt u PKN-Ruinen erfgenaam maken van (een deel van) uw nalatenschap. U moet dit wel in uw testament vermelden. U kunt op verschillende manieren PKN Ruinen erfgenaam maken. Het kan met een legaat, maar het kan ook op andere manieren. Uw wens staat centraal. Als u daarover vragen heeft, neemt u dan contact op met uw notaris. Ook kunt u met het College Kerkrentmeesters hierover contact opnemen op telefoonnummer 06-53180179.
PKN Ruinen is een ANBI instelling en betaalt over nalatenschappen en giften daardoor geen belasting, het volledige bedrag komt dus ten goede aan de doelstelling. Ook kunt u aangeven waarvoor uw nalatenschap aangewend dient te worden, voor onze monumentale kerkgebouw of voor een andere doelstelling.

ZUSTERKRING
Op maandagmiddag 27 januari komen we voor de eerste keer in het nieuwe jaar bij elkaar. Wil je een verhaal of een gedicht voorlezen? Breng het mee! Er is tijd voor spelletjes bingo met leuke prijsjes. We toasten op 2020 en maken er een gezellige middag van. Plaats: De Bron. Aanvang: 14.00 uur.

ALPHA Uitnodiging......
Op dinsdagavond 28 januari a.s. hopen we van start te gaan met onze 41e interkerkelijke Alpha Hoogeveen en omgeving !!!
Alpha is een zoektocht naar de betekenis van het christelijk geloof. Een zoektocht waarbij veel mensen gaandeweg ontdekken wie God voor hen wil zijn.

Met elkaar gezellig eten, maar ook praten en luisteren naar wat God ook in 2020 nog te zeggen heeft.
Aan Alpha doen mensen mee met een diversiteit aan achtergronden en leeftijden.
Sommigen hebben geen kerkelijke achtergrond. Anderen zijn al jaren niet meer in de kerk geweest of doen dat heel trouw en toch....
Veel christenen die meedoen, ervaren Alpha als een nieuwe stimulans voor hun geloof.
Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezellig!
U/jij bent hartelijk welkom!!!

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum ( 06-51600684 (appen kan ook)
e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

Spreuk van de maand:
Ik wens je groot geluk in kleine dingen
(Bond Zonder Naam)

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 36, nr. 12        18 december 2019
Eerstvolgende nummer: 15 januari 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 03 januari 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
De overgang van oud naar nieuw
‘Wat nemen we mee?’
Wanneer u of jij deze woorden leest, is het jaar 2019 bijna voorbij. Het jaar 2020 komt in zicht.Een nieuwe periode. Eigenlijk is elke dag een nieuwe periode. In deze nieuwe periode treedt een mens binnen. Deze mens is niet nieuw. Hij of zij neemt alles van de vorige periode mee. Dit kan heel belastend zijn. Hoe kan een mens zich bevrijden van de last van vroegere tijden? Een mogelijk antwoord kan het volgend verhaal zijn, dat een goede vriend mij gaf. Dit verhaal draagt de titel “Zand en steen”.

Dit verhaal vertelt over twee vrienden, die door de woestijn liepen. Op een moment, tijdens de reis, kregen ze ruzie en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht. Degene, die geslagen werd, was gekwetst. Zonder iets te zeggen schreef hij in het zand:

“Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht”
Zij liepen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een bad te nemen. Degene, die was geslagen, raakte vast in de modder en dreigde te verdrinken. Zij vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen:

“Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven”
De vriend, die had geslagen en zijn beste vriend had gered, vroeg hem:

“Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een steen. Waarom? De andere vriend antwoordde:
“Als iemand ons pijn doet, moeten we het in het zand opschrijven, waar de wind van vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen”.

Ik vind dit een prachtig spiegelverhaal, dat mensen van veel ballast kan bevrijden. Kort samengevat ziet het ‘zakspiegeltje’ er als volgt uit:
“Leer om je pijn in het zand te schrijven en om je goede ervaringen in steen te graveren”
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

Bij de diensten
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende vier weken!

Maandag 23 december – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Kerstviering in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt.
Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in de dienst voor.

Dinsdag 24 december – 19.30 uur Kerstavonddienst in d’Olde Karke in Echten.
Dhr A. Metselaar gaat in de dienst voor.
Muzikale begeleiding van Klaas Waninge, Gert van de Vinne en Tineke Stekelenburg

De nacht voorafgaande aan de kerstdagen. Een bijzondere nacht. Rond 00.00 uur zou het water in de putten in wijn veranderen. Dieren zouden fluisteren met elkaar, en wie dat dan stiekem afluistert, tja, daar komt het niet goed mee, vandaar dat je ook zo weinig getuigen vindt. Het is ook wel een heel bijzonder verhaal wat wordt verteld, in die kerstnacht, als het om Jezus gaat. Een gewoon bouwvakkersgezin, zou je nu kunnen zeggen, SpiekerJozef mit Marrije, zou je in Drenthe zeggen, en die krijgen een kind. Wat voor kind? Een bijzonder kind! Wat zingen de Engelen ervan? En het werd niet geboren in een kraamkliniek - nu in Hoogeveen gesloten en toen nog niet bekend - en ook niet in de herberg, waar genoeg ervaren vrouwen aanwezig waren om de moeder te ondersteunen. Het werd geboren in een stal. Wat vertelt ons die plek? U bent van harte welkom om deze kerstnachtdienst mee te maken. Lid van een kerk is niet nodig. We zingen vertrouwde liederen, die ons vroeger al blij maakten, en voegen er een paar minder bekende aan toe. Die zal Klaas Waninge ons leren met zijn Steierische Harmonica. Gert van der Vinne en Tineke Stekelenburg begeleiden op keybord-orgel en dwarsfluit. Voorganger is pastor en trommelslager Albert Metselaar. Gewoon even langskomen.
Albert Metselaar

Zondag 22 december – 10.00 uur- Mariakerk Vierde Advent
Dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Dinsdag 24 december- 22.30 uur –Kerstnachtdienst- Mariakerk
Ds. G.J.V. Solinger uit Koekangerveld gaat voor.
Kerstnacht: Tussen sentimenten en denken.
Als oude dominee weet ik dat kerstnacht een speciaal publiek trekt. Mensen op zoek naar een oud gevoel. Dat gevoel zal ruimte krijgen omdat wij de oude vertrouwde kerstliederen gaan zingen. Komt allen tezamen, Stille Nacht en Ere zij God. Bovendien is er tijd voor een optreden van het Blokfluit trio Bloknoot. Zij spelen oude Engelse en Nederlandse kerstliederen bijv. Christmas brings joy en Midden in de winternacht. In de prediking wil ik spreken n.a.v. een beeld van August Rodin met de titel " De Denker ". Er valt n.l. ook heel wat na te denken over Kerstmis, want als wij zingen.. Stille nacht ,heilige nacht ,wat bedoelen wij dan met heilig. Ik hoop dat u zult komen!
ds G.J.V.Solinger

Zondag 25 december – 10.00 uur –Eerste Kerstdag
Ds.J. Ros uit Hoogeveen gaat in de dienst voor. Het kerkkoor verleent zijn medewerking.

Zondag 29 december– 10.00 uur – Mariakerk
Ds. G. Douma uit Beilen gaat in de dienst voor.

Zondag 05 januari – 10.00 uur – De Bron
Nieuwjaarsbijeenkomst.
De kerkenraad zal de dienst verzorgen, Na afloop van de dienst kunnen we de nieuwjaarswensen uitwisselen onder het genot van koffie of thee met nieuwjaarsrolletjes.

Zondag 12 januari – 10.00 uur- Mariakerk
Mevrouw G. Bijl uit Uffelte gaat voor in deze dienst.

Zondag 19 januari- 10.00 uur – Mariakerk
In deze dienst gaat ds. G. Douma uit Beilen voor.

KERKRENTMEESTERS
Wij willen in de toekomst bij enkele diensten in de kerk gebruik maken van de beamer. Wij zijn daarom op zoek naar iemand die ons wil helpen dit technisch uit te voeren en de computer wil bedienen om dit op de beamer te presenteren. Alles is aanwezig echter de kerkenraad beschikt niet over voldoende kwaliteiten om dit te doen.
Wij zoeken ook nog een vrijwillige koster die een keer in de maand kan helpen bij de zondagse kerkdiensten. Lijkt het u leuk ons hierbij te helpen wilt u dan contact opnemen met Henk Kok tel. nr. 06-22411862

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 7 januari a.s. in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

ZUSTERKRING
Maandag 16 december is de Kerstviering
Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor gratis koffie voor de voedselbanken!
In december worden door heel Nederland DE-waardepunten ingezameld. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken in 2020 wekelijks pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.
Meedoen? Heel graag!
Vorig jaar was deze actie In Ruinen een groot succes. Daarom doen we dit jaar ook weer mee. We hopen dat u uw gespaarde DE-waardepunten uit uw keukenlade haalt en deze wilt schenken aan de voedselbanken! De punten kunnen, voor of na de kerkdiensten op zondag, worden ingeleverd in de Mariakerk. Er staat een doos links op de tafel als u de kerk binnenkomt.
U kunt ook uw punten in de bus doen bij Margriet Middelbrink, Kerkdijk 1c in Ansen of bij Henk Vrijhof, Westerstraat 20 in Ruinen.
Het maakt het tellen voor ons een stuk gemakkelijker als u de punten gesorteerd inlevert, dus alle 4-waardepunten bij elkaar, elke 10-waardepunten bij elkaar enzovoorts. Waarom koffie?
Koffie is een schaars product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

Kennismaken met TVG. In Assen kan dat!
De cursus Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden (afgekort TVG) in Assen houdt een open cursusmorgen voor belangstellenden. Een informatieve, driejarige cursus die een ieder wegwijs maakt in de bronnen van het geloof, de Bijbel, de tradities en de hedendaagse toepassingen in de praktijk van alledag. Vanaf september tot en met april hebben we iedere dinsdagmorgen tussen 09.00 – 12.15 u. cursus behalve in de schoolvakanties.
Elk jaar bieden we de volgende kernvakken aan: Oude en Nieuwe Testament/ Kerkgeschiedenis/Geloofsvragen (Dogmatiek)/Zingevingsvragen (Ethiek) en de Praktijkvakken zoals Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat. De toegevoegde vakken voor Assen dit cursusjaar zijn: Kerkmuziek/Kerk en kunst/Jodendom/Niet-christelijke religies/Filosofie/Christelijke spiritualiteit/ Medische ethiek rondom ‘Voltooid leven’/Kerkelijk actueel/Godsdienstsocio-logie en Contextueel pastoraat.

Op dinsdagmorgen 7 januari 2020 is er onze Nieuwjaarslezing voor zowel cursisten, geïnteresseerden, oud-cursisten als voor onze docenten. Prof.Dr.Marjo Buitelaar van de RUG zal ons toespreken over haar onderzoek naar de tocht in en rond Mekka: de hadj als één van de zuilen van de islam. Wat bezielt mensen om dit te doen? Is dit een spirituele tocht in je zelf als een soort van pelgrimage? Hoe leeft men verder na deze hachelijke en toch ook wel gevaarlijke onderneming? Hoe raakt het ons als christenen anno 2020?
Waar?             Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Tijd?               Inloop vanaf 09.30 u. Aanvang: 10.00 u.
Meer info?    Familie Levenga, tel. 06-1410 1512, tvgassen@gmail.com
Website?      Zie onder http://www.tvgassen.nl/
Welkom?      Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Gasten zijn van harte welkom en koffie/thee met lekkers staat klaar!

Spreuk van de maand
Je wordt niet sterk door nooit te vallen. De kracht waarmee je opstaat telt. Vanaf de grond ontstaat de held.
~Nelson Mandela~

Redactie Om de Ruiner Toren