Om de Ruiner Toren (Kerknieuws Protestantse Gemeente Ruinen)

Predikant: Ds. M. Boersma

ds.martinboersma@pkn-ruinen.nl   Tel: 06-51901144

Scriba: mevr. B. Huizenga- Veld

Oldenhave 4, tel: 0522-472631 / info@pkn-ruinen.nl

Koster: Johan Platen, tel. 06-12878066

Diaconie: Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585

margriet.middelbrink@gmail.com

Website: www.pkn-ruinen.nl

www.facebook.com/PknRuinenMariakerk

E-mail: info@pkn-ruinen.nl


Jaargang 38, nr 07 08 september 2021

Eerstvolgende nummer: 06 oktober 2021

KOPIJ KERKNIEUWS

Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór of op vrijdag 24 september 2021

Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl


MEDITATIE

Vertrek uit Afghanistan, twintig jaar na 9/11

Ter hoogte van Spier ligt een ecoduct over de snelweg. Het is genoemd naar marinier Marc Harders (23) uit Westerbork. Hij kwam in 2010 in Afghanistan om het leven door een bermbom, samen met zijn teamgenoot Jeroen Houweling. In 2008 kwam Wesley Schol uit Assen in Uruzgan om het leven.

Mij wordt de laatste tijd vaak gevraagd hoe ik de aftocht uit Afghanistan beleef en vooral de ellende op het vliegveld in Kaboel. Ik was daar in 2006, aan het begin van de missie in Uruzgan. Ik ben eerlijk gezegd wel wat murw van het nieuws. Maar zo’n vraag tikt volgens mij harder aan bij de nabestaanden van jonge gedreven militairen, die niet bij hun dierbaren thuis terugkwamen, zoals Marc, Jeroen en Wesley. Waar is het allemaal goed voor geweest?

Het is bitter, maar dat het helemaal voor niets is geweest gaat er bij mij niet in.

Alle aandacht gaat nu naar het drama in Kaboel. Een vliegveld, symbool van modern vernuft en mobiliteit, wordt een gevangenis; een symbool van stilstand en achteruitgang.

Wat blijft is de taak om om te zien naar nabestaanden en mensen met sores. Ook als de camera’s niet meer draaien. Een bezoekje aan iemand die verliezen leed. Elkaar overeind helpen als dat kan. In Afghanistan en Nederland. De kerntaak blijft altijd hetzelfde: ‘hebt elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad’. Dat zei hij, die in een ándere hoofdstad, lang geleden, de macht níet door geweld wilde pakken. Zullen we als kerk de deur openzetten om militairen, veteranen en thuisfront ruimte te bieden voor hun verhaal? Bewogenheid met Afghanen die samenwerkten met de Nederlanders en nu hier gearriveerd zijn, lijkt me trouwens ook een ereplicht.

Ds. Mark Boersma


Spreekuur dominee

Ds. Boersma houdt op vrijdag spreekuur in de Bron, Kloosterstraat 4, van 13.00 uur – 14.00 uur.

U bent daar van harte welkom.


BIJ DE DIENSTEN

Er worden wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in Ruinen.

Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden.

Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden.

Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk.

Zondag 12 september, 10.00 uur – voorganger: ds. B. Urgert uit Elp

Zondag 19 september, 10.00 uur – voorganger: ds. M. Boersma

Zondag 26 september, 10.00 uur – voorganger: ds. M. Boersma - Viering Heilig Avondmaal

Zondag 03 oktober, 10.00 uur – voorganger: ds. M. Boersma – Startdienst met medewerking van het kerkkoor

Zondag 10 oktober, 10.00 uur – voorganger: pastor A.A. Metselaar uit Hoogeveen


MUNTVERKOOP
Op maandag 4 oktober tussen 18.30 uur en 19.00 uur is er in de kerk gelegenheid collectemunten aan te schaffen.

KERKRENTMEESTERS

Solidariteitskas:

Het College van Kerkrentmeesters heeft helaas geconstateerd dat deze bijdrage steeds minder wordt voldaan. Wij proberen u hierbij uit te leggen wat de Solidariteitskas inhoudt en wat uw bijdrage, of het niet betalen ervan, betekent voor onze gemeente.

De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn. En wie weet, misschien moet onze gemeente in de toekomst ook nog wel eens een beroep doen.

Iedere gemeente draagt per belijdend lid € 5,= af aan de solidariteitskas, wat overblijft komt volledig ten goede aan onze eigen gemeente.

Om deze redenen brengen wij u dit onder uw aandacht. De envelop voor deze actie komt bij u binnen in september.


KERKKOOR

Op dinsdagavond 7 september start het kerkkoor weer met zingen. Dick van der Ouw zal voorlopig het kerkkoor dirigeren tot er een nieuwe dirigent is. We hebben er allen zin in en beginnen om 20.00 uur in de Mariakerk aan de Brink, omdat we daar afstand tot elkaar kunnen houden. Heb je zin om mee te doen, kom gerust eens kijken of luisteren. Wil je meer informatie neem dan contact op met Tineke Stekelenburg 06-30422702 of Geeske Lucardie tel. 06-10473335


COMMUNICATIECOMMISSIE

Zoals u ziet is Om de Ruiner Toren nu maar een bladzijde in het Ruunder Waopen. De verdere informatie krijgt u in de Nieuwsbrief.

Hierin vermelden we ook de huwelijksjubilea vanaf 50 jaar en de verjaardagen van de 80jarigen en ouder.

Wanneer u daar geen prijs op stelt, wilt u ons dat dan laten weten via redactieodrt@pkn-ruinen.nl of telefonisch 06- 30422702 of 0522-472039

Ook willen we de mensen vermelden die ernstig ziek zijn of een andere vervelende zaak meemaken.

Dat horen we ook graag van u via redactieodrt@pkn-ruinen.nl of tel. 06-30422702 of 0522-472039.

Wanneer u de Nieuwsbrief nog niet ontvangt, maar wel belangstelling heeft, op papier of digitaal, kunt u dat doorgeven op bovenstaande manieren.


Vrijwilligers gevraagd:

We zoeken mensen die ons willen helpen met het begeleiden van mensen van Visio in de kerk.

U kunt zich opgeven bij Klarie Lensen, tel.: 0522-472039 of k.vlietstra@gmail.com

Ook zoeken we nog mensen die willen helpen de Bron netjes te houden. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Alie Luning, tel.: 06-25214246 of ali.dinus.luning@gmail.com


Spreuk van de maand:

"Ware liefdadigheid is nuttig willen zijn voor anderen, zonder beloning"

Emanuel Swedenborg

 

Redactie Om de Ruiner Toren


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaargang 38, nr 06 16 juni2021

Eerstvolgende nummer: 16 juni 2021

KOPIJ KERKNIEUWS

Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór of op vrijdag 30 juli 2021
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Ik ga op reis en neem mee ….
De zomermaanden staan in het teken van vakantie. Vooral voor gezinnen, die schoolgaande kinderen hebben of werk, dat vakantie in de zomer heeft. De periode vóór de vakantie is meestal spannend en geeft ontspanning. De voorbereidingen zijn leuk. Eerst lekker fantaseren en dan weer met de beide benen in de realiteit.

Een bekend vakantiespelletje is: ‘Ik ga op reis en neem mee’. Wanneer dit spelletje met veel personen gespeeld wordt, dan moet degene, die het laatst aan de beurt is veel opnoemen. Wie een voorwerp niet weet is af.

Wie op reis gaat neemt meestal veel mee. Caravans, aanhangwagentjes, fietsen en koffers worden volgeladen. Vakantiegangers nemen het liefst veel vertrouwde spulletjes mee naar hun vakantieoord.

Mensen hechten aan vastigheid. Mensen willen het vertrouwde meenemen. Reizen naar onbekende oorden is al spannend genoeg.
De voorbereiding op een vakantiereis kan niet vergeleken worden met het bekende lied van Hanna Lam: ‘Zo maar te gaan met een stok in je hand’. Dit lied laat de materiële zaken voor wat ze zijn. Het gaat om de diepere lagen van het leven: ‘Hopen en vertrouwen’. Hieraan wil ik geloof toevoegen.

Op reis gaan is een vorm van los laten. Door deze zin op te schrijven besef ik , dat het leven ook in het teken van loslaten staat. Het leven is een reis. Niet gepland! We kunnen alle zekerheden willen inpakken: koffers vol! Gaandeweg zullen we ontdekken, dat ingepakte zekerheden geen zekerheden blijken te zijn.

In de Bijbel gingen mensen op reis. Hoopvol naar een nieuwe toekomst. Hun kompas was een belofte. Hun doorzettingsvermogen was het geloof. Ze moesten wel koffers vol geloof hebben om het oude vertrouwde achter zich te laten.

Wij gaan op reis en nemen mee. We stoppen onze koffers vol moed, vertrouwen en geloof. Wij proberen te vertrouwen op Gods Geest, die ons onderweg begeleidt. Vol vertrouwen kunnen we soms zeggen: ‘Het komt goed’. Wanneer de twijfel toeslaat en we op een dood spoor zitten dan kunnen we b.v. een koffer ‘moed’ openmaken.
Ik wens u, jou een goede reis. Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur dominees
Ds. G. Venhuizen houdt op vrijdag 18 juni en vrijdag 25 juni van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen.
Ds. Boersma zal ook op de volgende vrijdagen spreekuur houden in de Bron van 13.00 uur – 14.00 uur.
U bent daar van harte welkom.

DS. BOERSMA STELT ZICH VOOR
Mijn naam is Mark Boersma en graag stel ik mij aan jullie voor.
Mijn wieg stond in Amstelveen. Mijn ouders verhuisden daarheen vanuit Den Haag / Scheveningen vanwege het werk van mijn vader. Die was elektrotechnicus en werkte bij de KLM. Toen pa werk kreeg in Eindhoven kwam ons gezin met drie kids in Geldrop terecht. Ondergetekende was toen 5 jaar oud. We zaten vlak bij de Strabrechtse Heide, net als in Ruinen met een schaapskudde. Van huis uit dus eigenlijk een stadse jongen, maar in die tijd spotte ik mijn eerste wild en was ik vaak buiten te vinden.
De volgende stap was theologie studeren, eerst in Apeldoorn. Daar troffen Ida en ik elkaar. Zij is nu dominee in Wapenveld; we kregen vier kinderen: Willem, Froukje, Anneke en Gerlien. Alle vier zijn ze het huis uit. Willem woont met Eveline in Beilen over het spoor. Wij hopen daar ook een huis neer te zetten volgend jaar.
Na de studie ben ik predikant geweest in Buitenpost en in Hasselt. Na twee jaar onderwijs aan een middelbare school heb ik de switch gemaakt naar Defensie. Bijna 20 jaar heb ik daar gewerkt als geestelijk verzorger / legerpredikant. De kazerne in Havelte was ook twee jaar mijn werkplek. Inmiddels is dat avontuur afgelopen, hoewel ik me nog steeds verbonden weet met de militaire wereld.
Muziek heeft altijd een rol gespeeld bij ons, ook in mijn vorming als gelovige. Ik houd van de rustige wijding, maar ook van ritme en beweging. Mijn moeder kocht eens een plaat met Jiddische muziek voor me. Die levendige volksmuziek, verbonden met dat bijzondere volk uit de bijbel is een voorbeeld van wat muziek allemaal kan uitdrukken.
De laatste tijd ben ik met bierbrouwen in de weer. Net als in Ruinen heeft in Wapenveld een klooster gestaan. En daar werd vroeger niet alleen gezongen, maar ook gewerkt, gebakken en gebrouwen. Met ons Fraterbier willen we aan de geschiedenis van het klooster op een speelse manier aandacht geven.
Met Pinksteren bewonderden we ’s middags de Mariakerk èn lokale kunst rondom het thema ‘vrijheid van geest’. Met mooie muziek erbij. Het voelt als thuiskomen.

BIJ DE DIENSTEN:
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Vanaf mei worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in Ruinen.
Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden.
Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden.
Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk.
Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur.

Zondag 20 juni, 10.00 uur – voorganger: ds. H. Rooze uit Hoogeveen
Zondag 27 juni, 10.00 uur – voorganger: ds. H. Rooze uit Hoogeveen
Zondag 27 juni, 14.30 uur – Intrededienst van ds. M. Boersma.
Deze dienst kunt u beluisteren en bekijken via de website

Zondag 04 juli, 10.00 uur – voorganger: ds. M. Boersma
Zondag 11 juli, 10.00 uur – voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 18 juli, 10.00 uur – voorganger: ds. M. Boersma
Zondag 25 juli, 10.00 uur – voorganger: drs. L.W. Jansen uit Hoogeveen

Zondag 01 augustus, 10.00 uur – voorganger: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Zondag 08 augustus, 10.00 uur – voorganger: ds. H. Rooze uit Hoogeveen
Zondag 15 augustus, 10.00 uur - voorganger: pastor A.A. Metselaar uit Hoogeveen

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD.
De kerkenraad komt in juni weer bij elkaar.
Dan worden de plannen voor het kerkcomplex gepresenteerd en kunnen er vragen over gesteld worden.

De jaarrekeningen van kerkrentmeesters en de Diaconie worden besproken.

Op 27 juni is ’s middags de intrede dienst van ds. Mark Boersma.
In verband met de coronamaatregelen kunnen er een beperkt aantal mensen bij aanwezig zijn. Daarom wordt deze dienst opgenomen en uitgezonden. U kunt deze dienst bekijken via de website of https://vimeo.com/549182160/111d4b2e0b
De dienst begint om 14.30 uur.

Vanaf 27 juni is het spreekuur van ds. Mark Boersma op vrijdagmiddag van 13.00 – 14.00 uur in de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen.

DIACONIE
De Corona pandemie heeft op verschillende vlakken invloed gehad op de baten en lasten van de Diaconie. Vele maanden zijn er geen kerkdiensten gehouden en in het najaar zijn de diensten gevierd met heel weinig kerkgangers.
De opbrengsten van de collectes is daardoor ruimschoots gehalveerd. Daar tegenover zijn gelukkig wel meer giften overgemaakt naar de diaconie.
Hartelijk dank voor uw steun!
Hoewel collectes niet konden worden ingezameld, zijn toch vele doelen lokaal, landelijk en wereldwijd  vanuit de Diaconie ondersteund.
Zeker de uitgaven voor lokaal diaconaal werk zijn op peil gebleven.

Er is in 2020 (ook als gevolg van de crisis) geen dividend uitgekeerd door Oiko-credits.
Het verlies over 2020 komt hierdoor op  ruim € 2200. 

KERKRENTMEESTERS
De jaarrekeningen van PKN Ruinen en de Diakonie over het jaar 2020 zijn gereed en gecontroleerd door de controlecommissie. Als u deze jaarrekeningen wilt inzien, neemt u dan contact op met de kerkrentmeesters op het volgende mailadres voor het maken van een afspraak: administratiekrm@pkn-ruinen.nl

COMMUNICATIECOMMISSIE
Vanaf de volgende Om de Ruiner Toren zult u waarschijnlijk maar een bladzijde vinden in het Ruunder Waopen.
De verdere informatie krijgt u in de Nieuwsbrief.
Hierin willen we ook een artikeltje Lief en Leed plaatsen.
Onder dit kopje willen we de huwelijksjubilea vanaf 50 jaar vermelden en de verjaardagen van de 85jarigen en ouder.
Wanneer u daar geen prijs op stelt, wilt u ons dat dan laten weten via redactieodrt@pkn-ruinen.nl of telefonisch 06- 30422702
Ook willen we de mensen vermelden die ernstig ziek zijn of een andere vervelende zaak meemaken.
Dat horen we ook graag van u via redactieodrt@pkn-ruinen.nl of tel. 06-30422702

PINKSTER-KUNSTEXPOSITIE
De Pinkster kunstexpositie is succesvol verlopen.
We hebben honderden bezoekers gehad , zowel in de Bron als in de kerk en op het kerkelijk erf.
In totaal hebben 18 kunstenaars hun werk getoond, waaronder twee liturgische bloemstukken.

Hierbij willen we alle kunstenaars en alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet.

Zomeropenstelling Mariakerk
Met ingang van half juni willen we de Mariakerk weer openstellen voor bezoekers.
De openingstijden zijn: dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00uur tot 16.00 uur.

Spreuk van de maand:
"Een onvervuld verlangen hoeft geen vervuld leven in de weg te staan."
Dietrich Bonhoeffer

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MEDITATIE

Voedselproductie’

Het woord ‘produceren’ stel ik onder de kritiek van het scheppingsverhaal in het Bijbelboek Genesis. Met name hoofdstukken 1 en 2. Dit verhaal vertelt over Gods creatief handelen, waardoor orde in de chaos ontstaat.

Produceren’ is een economische term. In de economie draait alles om rentabiliteit. De productie is goed, wanneer veel geld verdiend wordt. Rentabiliteit staat centraal. In Gods schepping staat daarentegen verantwoordelijk zijn voor elkaar of zorg dragen voor elkaar’ centraal. De mensheid dient voor de schepping te zorgen, waardoor het leven de kans krijgt om te groeien naar haar aard. Vandaar een optimale verzorging van plant, dier en medemens.

Optimaal verzorgen houdt tevens in, dat grond, water, plant, dier en mens niet overvraagd worden. Dit is een vorm van solidariteit, waardoor misbruik wordt uitgesloten!’ Misbruik uit zich in ‘teveel’. Zoals bijvoorbeeld in: het gebruik van groei- en gewasbeschermingsmiddelen, moordende concurrentie, knellende wetten, uitputting van grond, gewas en mens, vervuiling.

Omdat ons voedsel groeit door verzorging van plant en dier is het billijk, dat deze arbeid rechtvaardig beloond wordt. In onze maatschappij worden de ‘verzorgers’ kariger beloond dan zij, die de vruchten van de verzorging verhandelen. Dit wordt duidelijk in de prijsopbouw. De netto beloning van de ‘verzorgers’ loopt wereldwijd achter op de netto beloning van de handel of het groot winkelketen. In de prijsopbouw dient de solidariteit met de ‘verzorgers’ zichtbaar te worden. Gevolg is, dat handel en grootwinkelketen een goede of rechtvaardige beloning aan de ‘verzorgers’ geven. Hierdoor kan de eindprijs hoger uitkomen, waardoor de consument een hogere prijs voor het voedsel moet betalen.

Kritisch consumeren houdt -volgens genoemde gedachtegang- in, dat de consument solidair is met de ‘verzorgers’ van plant, dier en mens.

Solidair zijn met’ is een bewustwordingsproces. In dit proces vraagt de consument ook naar de herkomst van het voedsel. De consumptie van de rijke landen belemmert namelijk de voedselvoorziening in de arme landen.

In het kader van de solidariteit is het belangrijk om mensen in de arme landen te helpen aan voldoende kennis en middelen om de voedseltekorten op te heffen. De luxe van de één, mag niet de dood van de ander betekenen!

Ds. Gerard Venhuizen


Spreekuur ds. Venhuizen

Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.


BIJ DE DIENSTEN -
Kerkdiensten in de Mariakerk.

Vanaf mei worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden.

Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats reserveren.

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur.

In de dienst mag er nog niet gezongen worden. Dit is onder voorbehoud van de coronamaatregelen.
Aanvang kerkdiensten: 10:00 uur

Zondag 23 mei- Eerste Pinksterdag- voorganger : ds. G. Venhuizen uit Nijensleek

Zondag 30 mei - voorganger: drs.L.W. Jansen uit Hoogeveen

Zondag 06 juni – voorganger: ds. M. Boersma uit Wapenveld

Zondag 13 juni – voorganger: drs. L.W. Jansen uit Hoogeveen

Zondag 20 juni – voorganger: ds. H. Rooze uit Hoogeveen


NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD.

Eind april is de kerkenraad voor het eerst dit jaar weer bij elkaar geweest. In verband met de nieuwe kerkenraadsleden stelt iedereen zich voor.

Van verschillende leden kregen wij het vragen formulier bij Kerkbalans terug met een aanbod om bij te dragen in het werk van onze kerk in Ruinen. Wij zijn hier blij mee en nemen contact op met deze leden.

De Communicatie Commissie ontwikkelt een nieuwe folder voor nieuwe leden, met informatie over onze gemeente.

Vanaf mei houden wij weer diensten in de Mariakerk met de gebruikelijke corona maatregelen.

Na de gemeenteavond op 7 april was het mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen de gevolgde procedure van het beroepingsproces. Er zijn geen bezwaren ingediend. Daarop heeft de kerkenraad het beroep uitgebracht op ds. Mark Boersma in Wapenveld. Hier heeft hij positief op gereageerd met het aannemen van het beroep.

Wij zijn hier verheugd over en vertrouwen op een fijne samenwerking.

Op 6 juni kunt u hem al horen in onze kerk, want dan zal hij in de dienst voorgaan.

Eind juni zal de intrededienst plaats vinden.

Tot die tijd is ds. Venhuizen bereikbaar tijdens het spreekuur dat elke vrijdag van 13.00 – 14.00 uur in gebouw de Bron gehouden wordt en in noodgevallen op tel. 06-51370604.

Kerkenraad PKN Ruinen.


KERKRENTMEESTERS

Werkgroep” aanpassing Mariakerk”:

Zoals wij al eerder hebben laten weten is deze werkgroep bezig te onderzoeken hoe de Mariakerk voor een breder gebruik is in te zetten.

De Mariakerk willen we graag behouden voor de toekomst. Het liefst met een kerkelijke functie, maar vanzelfsprekend is dit allerminst. De middelen en het kerkbezoek nemen af.

Wij voorzien dan ook dat de situatie in de toekomst anders zal worden.

Op dit moment beschikt de Protestantse Gemeente Ruinen naast de Mariakerk over De Bron en de Pastorie.

De Bron wordt nu gebruikt als vergaderruimte, voor uitvaarten en condoleances en enkele koren gebruiken een ruimte als repetitieruimte. Tevens worden er in de winter twee maanden lang de zondagsdiensten gehouden omdat deze ruimte efficiënter te verwarmen is.

De Pastorie wordt niet meer gebruikt door de predikant en is inmiddels verhuurd aan een particulier.

De werkgroep is nu bezig om de Mariakerk voor een breder gebruik in te kunnen zetten dan alleen de zondagsdiensten.

Inmiddels hebben wij tevens een werkgroep ”multifunctie” aangesteld met als opdracht te onderzoeken hoe een multifunctioneel programma er uit zou kunnen zien en welke gevolgen dit heeft voor de inrichting van de kerk.

De werkgroep “Aanpassing Mariakerk” heeft inmiddels contact met een architectenbureau, dat veel ervaring heeft met aanpassingen van kerken en kerkelijke gebouwen om een ontwerp te maken van een bijgebouw met directe doorgang naar de Mariakerk.

Wij denken aan de volgende invulling: vergaderruimtes, toiletruimte, keuken en garderobe.

Hiermee zou de Bron en ook de pastorie overbodig worden en is de Mariakerk veel breder te gebruiken.

Bij al deze plannen is de Gemeente De Wolden betrokken en alle andere overheidsinstanties zoals Monumentenzorg.

Zodra wij meer informatie hebben zullen wij een inloopavond organiseren waarbij wij de leden van PKN Ruinen en andere geïnteresseerden nader kunnen inlichten aan de hand van concrete plannen.

Helaas is dit door Corona nu niet mogelijk.

Kerkbalans 2021:

In februari/maart dit jaar hebben wij de actie “Kerkbalans” gehouden.  Dit jaar konden wij door toedoen van Corona niet de toezeggingsenveloppen ophalen en is u gevraagd deze in de brievenbus van de Bron te deponeren.

Gelukkig is hier veel gehoor aan gegeven hiervoor onze dank.

Helaas is gebleken dat er nog veel toezeggingen ontbreken, daardoor missen wij een behoorlijk bedrag. Hopelijk wilt u alsnog geld voor Kerkbalans 2021 overmaken op onze bankrekening t.n.v. KRM Prot. Gemeente Ruinen: NL 43 RABO 0379 0222 22


COMMUNICATIECOMMISSIE

We zijn blij dat een aantal mensen aangegeven hebben dat ze mee willen werken om ons kerkblad Om de Ruiner Toren en de Nieuwsbrief interessanter te maken en/of te zorgen dat de Nieuwsbrief bezorgd wordt.

We willen hen voor een volgend overleg uitnodigen.

Heeft u zich al opgegeven voor de ( digitale) Nieuwsbrief?

U kunt zich aanmelden voor zowel de digitale Nieuwsbrief als de Nieuwsbrief op papier bij

redactieOdRT@pkn-ruinen.nl of bellen met 06-30422702


Kunstexpositie Pinksteren

Pinksteren:
Als God zijn Geest over ons ( de wereld) blaast maakt dat wij onbevangen kunnen leven, begrensd natuurlijk, maar we weten dat we er niet alleen voor staan.
Het thema van de Pinkster expositie is: VRIJHEID van GEEST. De kunstenaars voelen zich goed thuis bij dit onderwerp.
Zij kiezen vooral voor de natuur en kinderen omdat de veelheid aan mogelijkheden dan het meest tot zijn recht komt.

Vanaf de zaterdag voor Pinksteren, 22 mei tot en met tweede Pinksterdag 24 mei zullen 16 kunstenaars uit Ruinen, Ansen en Echten werk exposeren gebaseerd op het Pinksterfeest.

De kunstenaars laten weten wat dit thema voor hen betekent.

De kunstwerken zullen geplaatst worden rond en in de Mariakerk en de Bron.

De expositie in de kerk en in de Bron is op zaterdag, zondag en maandag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

De kunstwerken die rond de kerk staan, kunt u de hele dag bewonderen.

De expositie is gratis te bezichtigen.


Spreuk van de maand:

"Vergeef voor de ander, maar ook voor jezelf" - (Boeddhistische wijsheid)


Redactie Om de Ruiner Toren


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaargang 38, nr 04 21 april 2021
Eerstvolgende nummer: 19 mei 2021

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór of op vrijdag 07 mei 2021 Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Feest van de Geest - een uitdaging-
Feest geeft mij een bepaald gevoel. Een feestelijke stemming tilt me boven het gewone uit. Maar over welk Feest hebben wij het, wanneer we spreken over Feest van de Geest? Wie nodigt wie uit? Nodigt de Geest ons uit en als dit zo is, wie is deze Geest?

Bij Geest kunnen we ons weinig voorstellen. Bij Geest kunnen we denken aan de tijdgeest: “een trend, die voorbijgaat”. Geest wordt weleens getekend als een ballon zonder lichaam of als een schimmig figuur.
Maar iemand, die niet waarneembaar is, is niet aansprekend. Hoe kom een mens bij iemand, die niet zichtbaar is?

Geest in de Bijbel helpt ons wel iets verder. In de Bijbelverhalen lezen we over de Geest, die orde op zaken stelt. Hoopvol, wanneer de wanorde bezit van je eigen geest neemt. Geest wordt voorgesteld als het medium, dat mensen in verbinding brengt met God. In deze voorstelling ontpopt de Geest zich als een hulplijn.

In het Bijbelboek Handelingen komt de Geest als een wind om de hoek ‘kijken’ en lijkt muizenissen weg te blazen. De Geest blaast mensen in de goede richting. De goede richting is de weg van bevrijding. Bevrijding zal nauwkeuriger moeten worden omschreven, want iedereen heeft daar weer een eigen beeld bij.
De Geest toont zich als een vurig verschijnsel. Vlammen kunnen reinigen, maar kunnen ook een uiting zijn van vurig verlangen: “in vuur en vlam staan”.

Nodigt de Geest ons uit om feest te vieren of vieren wij feest, omdat wij positieve indrukken voelen, die we toeschrijven aan de Geest, die God heeft gezonden?

Het lijkt mij een uitdaging om de werking van de Geest in beelden vast te leggen zodanig dat de Geest niet vastligt. Verbeelden en uit het beeld ontsnappen lijkt me de clou van de uitspraak: “De Geest waait waarheen Hij wil!”

Ik daag kunstenaars, kunstenaressen, theologen, iedereen uit om de dynamiek van de Geest weer te geven in onze tijd. Hoe raakt de Geest mij en wat kan Hij voor anderen betekenen zonder dat ik de ander mijn beeld opleg?

Voorwaar geen gemakkelijke opgave, maar volgens mij de moeite en de energie waard om te proberen.
Wie durft vorm te geven aan deze uitdaging?
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Vanaf mei worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats reserveren.
Wilt u een kerkdienst bijwonen dan moet u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur. In de dienst mag er nog niet gezongen worden. Dit is onder voorbehoud van de coronamaatregelen

Zondag 02 mei- voorganger: ds. Th Veenstra uit Diever

Zondag 09 mei- voorganger: mevrouw G. Bijl uit Uffelte

Donderdag 13 mei –Hemelvaartsdag: geen kerkdienst

Zondag 16 mei- voorganger: ds. B. Ulgert uit Elp

Zondag 23 mei- Eerste Pinksterdag- voorganger : ds. G. Venhuizen uit Nijensleek

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD.
Dit jaar is er nog geen reguliere kerkenraadsvergadering geweest vanwege de coronamaatregelen.
Met ds. G. Venhuizen is er regelmatig overleg.
Wij zijn verheugd dat in de bevestigingsdienst van 21 maart er 3 leden bevestigd zijn. In de kerkenraad heten wij welkom in ons midden: Mevr. B. Huizenga-Veld – ouderling – scriba, mevr. N. Booij – de Vries – ouderling en dhr. H. Booij – ouderling, beide voor ’t Neie Punt.

Op 24 maart kwam de kerkenraad bij elkaar in de Mariakerk, op afstand. Daarbij vertelde de beroepingscommissie over de procedure van de afgelopen maanden om een predikant voor onze gemeente te zoeken.
Na vragen van de kerkenraad stelde de beoogde predikant zich voor. Hierna konden er vragen gesteld worden. Na de beantwoording hiervan was de stemming. De leden van de kerkenraad stemden unaniem voor om de predikant te beroepen en dit voor te stellen aan de gemeenteleden.

Hierna volgde de gemeenteavond in de Mariakerk op 7 april. Deze werd bezocht door 39 leden.
De voorzitter van de beroepingscommissie, Dick van der Ouw, neemt het proces van de beroepingscommissie door.
Vervolgens stelt Ds. Mark Boersma zich voor.
Zijn aandacht werd getrokken door de advertentie met de TDI motor. Hij wil de initiator zijn met ideeën en samenwerken met de gemeenteleden.
Bij de stemming die volgde waren de leden unaniem om ds. Mark Boersma te beroepen als predikant voor onze gemeente.
Kerkenraad PKN Ruinen.

COMMUNICATIECOMMISSIE
Hebt u zich al opgegeven voor de ( digitale) Nieuwsbrief? Hierin vindt u de laatste informatie over de nieuwe dominee, de kerkdiensten en de kunstexpositie. U kunt zich aanmelden voor zowel de digitale Nieuwsbrief als de Nieuwsbrief op papier bij
redactieOdRT@pkn-ruinen.nl of bellen met 06-30422702

DIACONIE
Corona hulp: we gaan door!
De diaconie  verleent steun aan allerlei lokale en regionale doelen, maar draagt ook een steentje bij aan de wereldwijde acties die Kerk in Actie voert. Velen van u maken regelmatig een gift over aan de diaconie, zodat we kunnen blijven ondersteunen waar dat zo hard nodig is. Hartelijk dank hiervoor!
Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen met:
1. Voedsel aan de meest kwetsbaren
2. Hygiënepakketten
3. Medische zorg
4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren
5. Preventiecampagnes
Wilt u ook (blijven) helpen?  Dat kan via de diaconie van de Protestantse gemeente in Ruinen rekeningnummer : NL59RBRB0706459865

Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (8; slot)
Dat er aan het eind van de titel “slot” staat, wil zeggen dat de Beroepingscommissie er uit is! Woensdag 24 maart is de kandidaat van onze keuze voorgesteld aan de kerkenraad. En alle uitgebrachte stemmen van de kerkenraad waren voor het beroepen van deze kandidaat. Dit betekende dat op woensdagavond 7 april de gemeenteavond kon plaatsvinden. Hiervoor diende u zich aan te melden en verheugend is dan ook dat er 30 mensen (het maximum aantal vanwege Corona) in de Mariakerk aanwezig waren om onze sollicitant het hemd van het lijf te vragen. Dat klinkt misschien wat onaardig, maar de hele avond verliep in een prettige sfeer. En dat was niet in de laatste plaats te danken aan onze nieuwe dominee.
Aan het eind van deze voorstelronde werd er gestemd. Alle aanwezigen die hun stem uitbrachten, plus nog 10 telefonisch uitgebrachte stemmen, waren voor het beroepen van Mark Boersma, want ik mag nu zijn naam bekendmaken. Op het moment van schrijven zijn de vijf dagen bedenktijd ingegaan, waarin er nog bezwaar kan worden gemaakt. Maar ik denk niet dat daar gebruik van wordt gemaakt!
Natuurlijk zou ik hier nog veel meer over onze nieuwe dominee kunnen vertellen, maar dat doe ik niet. Daarvoor verwijs ik u heel graag naar de Nieuwsbrief van onze kerk waarin u binnenkort veel meer over Mark kunt lezen. Het werk voor de Beroepingscommissie zit erop en diegene die deze bijdragen regelmatig heeft gevolgd, weet hoe lastig het was om tot hier te geraken. Een kandidaat met wie we heel ver waren, moest vanwege gezondheidsredenen afzeggen, zodat we de procedure weer opnieuw zijn gestart. Corona zorgde voor ontzettend veel vertraging, maar het is nu dan toch gelukt. Vanaf deze plaats wensen we Mark (en zijn vrouw) een heel fijne tijd in Ruinen.
Ruinen, 8 april 2021
Namens de BC
Chris te Hennepe (secretaris)

Even voorstellen:
Onze namen zijn Henk en Nel Booij (72 en 69 jaar) en wonen sinds maart 2020 in Ruinen en zijn enkele weken geleden bevestigd als ouderling van de Protestantse Gemeente Ruinen.
Inmiddels zijn we aangesteld als contact persoon voor 't Neie Punt.
In onze vorige kerkelijke gemeente hebben we diverse functies vervuld en hopen dat die ervaringen ons bij de Protestantse Gemeente Ruinen van pas komen. Het uitgangspunt is dat we ons hier snel thuis zullen voelen en samen met de nieuwe predikant, de overige ambtsleden en U een hechte en levendige gemeente mogen vormen.
Ons telefoonnummer is 06-24416653 en het email-adres is h.booij49@ziggo.nl .

Beste mensen,
Graag wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Bertha Huizenga-Veld, 66 jaar.
Geboren en getogen in Ruinen, nog steeds wonende in Oldenhave.
In 1977 getrouwd met Anne Huizenga, helaas is Anne in december 2018 overleden.
Samen hebben wij 1 dochter, zij woont met haar gezin in Ruinerwold.
Op zondag 21 maart ben ik bevestigd als ouderling van de kerkelijke Gemeente te Ruinen.
Vanaf mijn 15de jaar tot 4 jaar terug heb ik leiding gegeven aan de zondagsschool/kinderneven dienst.
Het teruglopende aantal kinderen was er de oorzaak van dat wij de zondagsschool niet hebben kunnen voortzetten.
Het Kerkenwerk is mij niet vreemd, maar dit is een nieuwe uitdaging.
Ik hoop dat ik samen met u iets kan betekenen voor de Kerkelijke Gemeente Ruinen.
De Maria kerk is er voor een ieder van ons.
Groet Bertha.

GIFTEN
Ontvangen via mevrouw K. Lensen-Vlietstra een gift van €10,-
De diaconie heeft meerdere giften binnen gekregen.

Kunstexpositie Pinksteren
Vanaf de zaterdag voor Pinksteren, 21 mei 2021 tot en met tweede Pinksterdag 23 mei zullen 16 kunstenaars uit Ruinen, Ansen en Echten werk exposeren gebaseerd op het Pinksterfeest.
Het thema van de expositie is: Vrijheid van Geest.
De kunstwerken zullen geplaatst worden rond en in de Mariakerk en de Bron.
We hopen dat we er dan ook weer een muzikale omlijsting aan kunnen geven.
We houden ons aan de dan geldende coronamaatregelen.
De expositie is gratis te bezichtigen.

Spreuk van de maand:
“Je gaat sneller door de haast los te laten”
Boeddhistische wijsheid

Redactie Om de Ruiner Toren


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaargang 38, nr 03          24 maart 2021

Eerstvolgende nummer: 21 april 2021


KOPIJ KERKNIEUWS

Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór of op vrijdag 09 april 2021, bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE

De ladder naar het eeuwige leven.

In een boekje vond ik deze illustratie met bovenstaande titel. Deze zegt veel, want mensen verlangen naar leven. Niet naar de dood. Uitzonderingen bevestigen de regel.

In deze illustratie zijn twee christelijke symbolen in elkaar vervlecht. Het kruis: teken van lijden, steekt in het graf: teken van dood.

Opmerkelijk is, dat het kruis veranderd is in een ladder. Deze steekt in het graf , waardoor een opening naar boven ontstaat. Een mogelijkheid om uit de dood te klimmen.

Verdrietige, hopeloze mensen staan verbijsterd bij het open graf. Het graf staat niet alleen voor de plaats van de lichamelijke, maar ook voor de geestelijke dood. Velen zijn in hun leven diverse keren gestorven. Sommigen zijn weer opgestaan, anderen bleven liggen. Zij hadden blijkbaar de ladder niet gezien. Deze vormt de uitgestoken hand van God. Hij reikt tot in de dood en zet mensen op de treden van de bevrijdende ladder. Jezus, waarop alle hoop was en is gevestigd, is niet meer op de plaats waar mensen Hem verwachtten. Via de genoemde hand verliet Hij het graf. Hij verliet het oord, waar geen hoop was en is!

Pasen geeft ons zicht op de reddende hand van God. Bij God en in God is het leven, dat niet afgebroken kan worden. De dood is daar voltooid verleden tijd. Wie God vertrouwt is niet meer in de macht van de dood. Zo begint het eeuwige leven, dat niet vertaald dient te worden met: “Altijd op deze aarde blijven leven”.

Wie in de duistere diepte van de dood zit, kan via de ladder een nieuw leven beginnen. Geschonken leven! Opnieuw leven, anders leven zijn geschenken, die wij tijdens Pasen kunnen uitpakken. Wanneer u ,jij deze geschenken elke dag uitpakt, dan is het alle dagen Pasen!

Ds. Gerard Venhuizen.


Spreekuur ds. Venhuizen

Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.


BIJ DE DIENSTEN

Op 1 april, Witte Donderdag, kunt u om 19.30 uur de meditatie van ds. G. Venhuizen beluisteren via de website www.pkn-ruinen.nl

Zondag 4 april willen we de Paasdienst in de Mariakerk houden, aanvang 10.00 uur. Dit hangt af van de maatregelen die dan gelden. Anders wordt deze dienst opgenomen en is op de website te beluisteren. Ds. G. Venhuizen gaat voor in deze dienst en er werkt een koortje mee.

In de Mariakerk worden verder in verband met de coronaregels geen diensten gehouden.

Gemeenteleden kunnen de diensten van de kerk in Pesse weer volgen.

Voor verdere informatie zie de website: www.pkn-ruinen.nl


NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD.

Uitnodiging gemeente middag of avond op 7 april 2021 in de Mariakerk in Ruinen.

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Ruinen nodigt, indien de kerkenraad positief adviseert, de leden uit voor een gemeentemiddag of avond op woensdag 7 april. De middag begint om 15.00 uur, de avond om 19.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst stelt de kerkenraad de nieuwe predikant in onze gemeente voor.

Na een kennismaking is er gelegenheid om hem vragen te stellen. Daarna wordt er tot stemming overgegaan.

Voor deze middag/avond moet u zich van te voren opgeven bij de scriba en daarbij aangeven wanneer u komt.

Wilt u dit voor 4 april doorgeven aan Tineke Stekelenburg tel. 06-30422702 of email: info@pkn-ruinen.nl

Deze bijeenkomst is te beluisteren via de website van de kerk: www.pkn-ruinen.nl.

U kunt daarna telefonisch stemmen op tel. 06-30422702.

In de kerk houden wij ons aan de Coronamaatregelen.

Deze bijeenkomsten gaan door onder voorbehoud.

De laatste informatie vindt u in de Nieuwsbrief van eind maart.

Kerkenraad PKN Ruinen.


COMMUNICATIECOMMISSIE

We willen alle kerkleden graag op de hoogte houden van het laatste nieuws,daarom het vriendelijke maar dringende verzoek om onderstaande vragen te beantwoorden. U kunt uw antwoorden sturen of deponeren in de brievenbus bij De Bron, Kloosterstraat 4, 7963 AH Ruinen of mailen naar redactieOdRT@pkn-ruinen.nl of bellen met 06-30422702 .

O Ja, ik wil de digitale nieuwsbrief (blijven) ontvangen; mijn e-mail gegevens zijn bij de kerk bekend, maar zal ik ook hieronder aangeven.

O Ja, ik wil de digitale nieuwsbrief ontvangen; mijn e-mail gegevens zijn niet bij de kerk bekend, maar zal ik hieronder aangeven.

O Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen, maar niet digitaal; ik heb geen e-mail.

O. Ik wil meehelpen (meerdere antwoorden mogelijk)

O met de verspreiding bij een aantal adressen in de buurt

O door af en toe een stukje te schrijven

O bij de redactie

O met de website of social media

O met de video- en audiotechniek in de kerk

O met andere zaken, zoals …......................................................................... …........................................................................................
Naam …........................................................... Adres …....................................................................Tel.nr. .................. E-mail …...........................


DIACONIE

Collecteren in Coronatijd Nu er geen fysieke kerkdiensten zijn, kunnen we natuurlijk ook niet met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven kernbegrippen van de diaconie, in deze rare coronatijd misschien nog wel meer dan anders!

De diaconie van onze gemeente steunt lokale, en landelijke initiatieven en wereldwijde (nood)hulp. Zo ondersteunen wij de Voedselbank in de regio, maar ook doelen van Kerk in Aktie.

We zouden de afgelopen tijd gecollecteerd hebben voor: plaatselijk diaconaal werk, de kosten van Om de Ruiner toren, de voedselbank, de Leprastichting.

Dorpskerken willen van betekenis zijn voor opvang en hulp voor ontheemden.

EXTRA COLLECTE NOODHULP CORONA OOK IN RUINEN EN OMSTREKEN !!!

De gevolgen v.d coronacrises worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk, hebben geen inkomen en daarom ook geen eten.

Ook in Ruinen en omstreken raken mensen hun werk kwijt en moeten dan een beroep doen op de voedselbank, of komen via de gemeente bij de diaconie. Hoe kunt u helpen?

Als u de diaconie wilt helpen de boven genoemde doelen te ondersteunen, kunt u een gift overmaken aan de diaconie van de Protestante gemeente in Ruinen rekeningnummer : NL59RBRB0706459865

Vermeld erbij welke doel(en) u wilt steunen De diaconie zal dan een gift overmaken naar dat doel Op deze manier kunnen we toch ons steentje bijdragen in deze rare tijden


KERKRENTMEESTERS

VACATURE

Het College van Kerkrentmeesters is per direct op zoek naar een secretaris. Het betreft een vrijwilliger, die de Mariakerk een warm hart toedraagt. In de aankomende jaren staat er veel te gebeuren, omdat we de Mariakerk aanzienlijk multifunctioneler willen gaan gebruiken.

Profiel secretaris College van Rentmeesters Mariakerk

Een kerkelijke achtergrond is niet nodig. Wel interesse in onze monumentale Mariakerk. Wij zoeken iemand met een juridische- of vastgoed achtergrond, met affiniteit voor automatisering.

Taken:

  • Samen met de overige 4 leden van het college meedenken over en sturing geven aan het beheer van de eigendommen van PKNRuinen.

  • Onderhouden van archief in de cloud

  • Verzorgen van correspondentie met externe partijen zoals huurders, gebruikers, verzekeraars en subsidiegevers van het (monumentale)onroerend goed.

  • Beheren van de ledenadministratie

  • Jaarlijks mede initiëren van fondswervingsacties, zoals Kerkbalans

Wilt u meer informatie over deze vacature, neemt u dan gerust contact met ons op:

Henk Kok (voorzitter) : 06-22 41 18 62

Peter Berendse (penningmeester) 06-53 180 179

Spreuk van de maand:

"Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos."
Moeder Teresa

Redactie Om de Ruiner Toren
Jaargang 38, nr 02 24 februari 2021

Eerstvolgende nummer: 24 maart 2021

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór of op vrijdag 12 maart 2021, bij:
redactieOdRT@pkn-ruinen.nl


MEDITATIE

Een wonderlijke bruiloft, water wordt wijn

Door de jaren heen is het gevoel gegroeid, dat mensen alles kunnen bepalen. Ze plannen hun leven. Vaak komt de planning enigszins anders uit.

Als de planning niet verloopt zoals zij bedacht is, dan is Leiden in last!

Er wordt geklaagd. Er wordt beschuldigd.

De ‘waarom’ vragen vloeien als grote stromen water over de aarde.

God moet helpen. Hij moet fouten herstellen. Vooral, wanneer alles uit de hand dreigt te lopen.

Nu komt het verhaal van het trouwfeest in beeld! De voorbereidingen zijn prima. Alles verloopt volgens planning.

Wat kan er nog misgaan?

Er gaat iets mis! Goed mis.

De spirit, de warmte, het vertrouwen slinkt. De voorraad wijn raakt op ………

Nog even en dan wordt het goed georganiseerde feest een chaos. Het valt in het water.

Wie is hiervoor verantwoordelijk? Niemand weet een schuldige aan te wijzen. Zou het wel kunnen, dan heeft het geen nut! De misère is er of is in aantocht.

De moeder van Jezus ziet het gevaar. Zij vraagt, zij smeekt om hulp, zoals velen in onze tijd om hulp bidden.

Jezus moet het doen! God moet de moeilijkheden oplossen.

In het verhaal wordt niet direct gehoor gegeven aan het gebed. Er gebeurt even niks. Parallel met onze huidige situatie!

De moeder van Jezus blijft niet werkeloos toekijken. Zij doet voorwerk door de obers te instrueren. Er zit verandering in de lucht. Handen uit de mouwen! Het water wacht. Het water, dat een dubbele eigenschap heeft, moet het veld ruimen.

Het water mag niet weer een chaos veroorzaken.

De obers scheppen het water, dat naar alle kanten kan stromen, in vaten. Het klinkt als “het water krijgt een plek toegewezen” . Dit lijkt enigszins op het scheppingsverhaal waarin verteld wordt dat het water en het land van elkaar gescheiden worden. Leven moet mogelijk zijn!

Terwijl zij bezig zijn weten de obers niet, dat zij werken aan een betere toekomst.

Ze leven nog in de sfeer van: “Het komt nooit goed”.

Tijdens het werken in deze schijnbaar hopeloze situatie gebeurt er iets wat niemand had verwacht:

De negatieve macht wordt gebroken, water wordt wijn

Ds. Gerard Venhuizen.

Tip: Lees het water wordt wijn in de Bijbel: Johannes 2: 1 -11


Spreekuur ds. Venhuizen

Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.


BIJ DE DIENSTEN

De dienst van 28 februari wordt online uitgezonden via de website van de Mariakerk: www.pkn-ruinen.nl.

In deze dienst gaat ds. G. Venhuizen voor en zijn liederen van het kerkkoor te horen. In de Mariakerk worden verder in verband met de coronaregels geen diensten gehouden. Gemeenteleden kunnen de diensten van de kerk in Pesse weer volgen. Voor verdere informatie zie de website: www.pkn-ruinen.nl


NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD.

In de maanden januari en februari is de kerkenraad niet bij elkaar geweest.

Onder voorbehoud van de Coronaregels worden In de dienst op 21 maart kerkenraadsleden bevestigd en herbevestigd.

Margriet Middelbrink- diaken, Johan Platen-kerkrentmeester en Dick Kamper-ouderling, worden herbevestigd in hun ambt. De kerkenraad stelt voor Bertha Huizinga-Veld te bevestigen als ouderling-scriba en Henk en Nel Booij-de Vries- als ouderling.

Bert van Zanten treedt af, maar blijft onafhankelijk voorzitter van de kerkenraad.

Kerkenraad PKN Ruinen.


KERKRENTMEESTERS

In de vorige ORT hebben wij al aangegeven dat in de maand februari de envelop wordt bezorgd voor de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Het is altijd gebruikelijk dat de envelop met uw toezegging wordt opgehaald. Helaas door “Corona” is dat nu niet mogelijk. Wij willen de contactmomenten beperken en vragen u daarom de envelop zelf naar de brievenbus bij de Bron aan de Kloosterstraat 4 te brengen of af te leveren bij de vrijwilliger die de Kerkbalans heeft bezorgd.

Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft en hieraan wilt meewerken.


COMMISSIE COMMUNICATIE

Hebt u zich al opgegeven voor de digitale Nieuwsbrieven?

Geef uw emailadres door aan: info@pkn-ruinen.nlIN MEMORIAM

Hendrik Evert Spoelder

* 03-12-1932 17 januari

Henk werd op een boerderij in Fluitenberg geboren. Hij groeide op in een gezin met 9 kinderen.

Als kind - dat was in die tijd gebruikelijk – hielp hij mee op de boerderij. Voor spelen werd geen tijd ingeruimd.

Na de Middelbare Landbouw School wilde hij graag naar de Hogere Landbouw School. Aan deze wens kon niet worden voldaan. Zijn vader had hem nodig.

Op jonge leeftijd – hij was 22 jaar – stierf zijn vader. Hierdoor werd hij jong zelfstandig boer. Gelukkig kon zijn moeder hem met raad en daad bij staan.

Op een goede dag ontmoette hij Everdina. Het was liefde op het eerste gezicht. Door het overlijden van zijn vader zijn ze eerder getrouwd om de boerderij te kunnen runnen. Hun huwelijk werd gezegend met drie dochters: Hennie, Annie en Evelien.

Tijdens hun huwelijk kochten ze een andere boerderij. Met zijn inzicht en vakmanschap werd de boerderij aangepast aan de eisen van die tijd. Maar tijden veranderen ………

Via een regeling kon hij stoppen met het houden van melkvee.

De vrijgekomen tijd besteedden ze samen aan fietsen, reizen, spelen met de kleinkinderen. Echt genieten.

Op 5 juni 2014 stierf zijn geliefde Everdina. Hij moest verder. Met zijn wilskracht zocht hij positieve ervaringen, zoals buiten zijn: fietsen. Hij bleef fietsen. De tweewieler werd ingeruild voor een driewieler.

Tijdens de uitvaartplechtigheid in het crematorium te Fluitenberg is zijn leven herdacht.

Dankbare herinneringen zijn voor de kinderen en kleinkinderen lichten van hoop en troost.

Ds. Gerard Venhuizen


     mevr. Katharina Smit-Benning.

* 27-03-1923 † 18-01-2021

Op de rouwkaart staat geschreven:

Het is goed zo’

Na een voltooid leven is op 97 jarige leeftijd van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Katharina Smit-Benning’.

Op 27 maart 1923 werd ze geboren op de Kamp in Echten. Ze was het vierde kind van Hendrik Benning en Albertje Pinxterhuis. Ze had vele goede herinneringen aan haar jeugd.

In de oorlogsjaren ontmoette ze Hendrik Smit en in januari 1947 traden ze in het huwelijk en zijn samen gaan wonen in Fluitenberg, op de boerderij van haar schoonouders. Ze hebben veertig jaar samen geboerd. Ze kregen twee dochters, Grietje en Annie, en hoewel er altijd veel werk was op de boerderij was er tijd voor het gezin. Later kregen ze tijd om op vakantie te gaan. Ze genoten van verschillende reizen en stedentrips.

De gastvrijheid was vanzelfsprekend voor Ka(tharina), veel mensen voelden zich thuis bij haar. In december 2008 overleed haar man Hendrik, een groot gemis. Ze vereenzaamde op de Zwederaweg en kwam toen te wonen in een aanleunwoning van de Prinsenije

Van lieverlee zwakte haar gezondheid af. In de gesprekken die ik met haar had gaf ze aan dat ze een mooi leven had gehad en dat ze zeer dankbaar was dat ze de klein- en achterkleinkinderen had zien opgroeien.

In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij de spreuk die ze meegekregen had toen ze lidmaat van de kerk werd: ‘ Ik ben Wijsheid. Ik heb iedereen lief die mij liefheeft. Iedereen die mij zoekt zal mij vinden’ (Spreuken 8:17).

Na een voltooid leven is haar adem van het leven aan het Licht teruggegeven.

Met een hartelijke groet, Anneke Vermaas.

     
           Hillechien Luning-Lensen

* 21-03-1927 † 22-01-2021

Op vrijdagochtend 22 januari is rustig ingeslapen Hillechien Luning-Lensen, op de gezegende leeftijd van 93 jaar.

In maart 1927 werd ze geboren op de boerderij aan de Oldenhave 10. De tweede dochter van Hendrik Lensen en Griet Veld. In en rond die boerderij is ze opgegroeid samen met haar twee jaar oudere zus Jent.

In 1953 trouwde ze met Arend Luning en het jonge stel trok in bij de boerderij van haar ouders.

Al snel kondigde zich de eerste zoon aan, Frens. Later gevolgd door Henk, Luchien en Grietje. Er kwamen ook zorgen op de boerderij, moeder Lensen kreeg een ernstige hersenbloeding, raakte halfzijdig verlamd en verloor haar spraakvermogen. Om het gezin te ontlasten namen oom Luchien en tante Jantina kleine Luchien regelmatig mee. De band tussen de twee gezinnen werd steeds hechter en zo ontstond de situatie dat Luchien in Ansen opgroeide. Luchien heeft daar een liefdevolle jeugd gehad.

Toen Henk en Aaf de boerderij overnamen verhuisden zij naar de Smeengestraat en genoten van de logeerpartijen van de kleinkinderen, de gezamenlijke fietstochten, het lezen van boeken.

In 2012 kwamen ze in de Prienseijne te wonen vanwege de zorg die ze nodig hadden. Arend overleed in april 2014, een groot, intens verdriet. Van lieverlee werd het verlangen naar de dood van Hillechien groter, ze geloofde dat ze verenigd werd met haar man.

Ze was een heel tevreden vrouw, zeer zorgzaam voor de kinderen, kleinkinderen en de mensen om haar heen en dankbaar voor het leven dat ze gehad had. Het Licht stond symbool in haar leven. Licht van haar kracht, haar liefde, haar zorgzaamheid, haar vriendschap. We mogen vertrouwen dat het Licht met ieder mens is.

Met een hartelijke groet, Anneke Vermaas.


      Hennie Zegeren-Broekman.

* 30-09-1931 † 26-01-2021

Hennie groeide op in Ruinen, ze was de jongste van het gezin van drie kinderen.

Ze maakte de oorlog mee, ging naar school en doorliep de huishoudschool met het cum laude Meester Harm Smeenge diploma! Ze ging daarna werken als naaister en was goed in haar vak.

Al vroeg in haar leven kreeg ze verkering met Bartus Zegeren, zoon van een bakker. Zij is op jonge leeftijd getrouwd, omdat haar schoonmoeder kwam te overlijden en ze werd de vrouw van bakker Zegeren.

Ze kregen drie gezonde kinderen: Marry, Geja en Jan. In de jaren ’60 moesten ze verhuizen naar de overkant van de Brink en hebben het toenmalige gemeentehuis verbouwd tot bakkerijwinkel.

Het was hard werken in de bakkerij, er werden lange dagen gemaakt. Ze stonden voor iedereen klaar en waren geliefd in het dorp.

In 1996 zijn ze gestopt met de bakkerij, ze vulden hun vrije tijd in met vrijwilligerswerk. Henny met naaiwerk, werk bij de Historie, bezoeken en organiseren van activiteiten voor de ouderen in het woonzorgcentrum en werk in de kerk.

In juli 2012 kwam Bartus te overlijden na een kort ziekbed van zes weken. Een heel grote klap voor haar, een groot, intens verdriet. Ze had alles voor hem over en nu moest ze alleen verder. Maar ze zette door, ze pakte het leven weer op en ze wilde graag iets betekenen voor de mensen.

Ze vertelde dat voor haar ‘lief zijn voor elkaar’ heel belangrijk was.

In de afscheidsdienst stond dan ook de liefde en de dankbaarheid centraal.

We hebben stil gestaan bij het pelgrimslied:

Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden,

Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.

Wees niet bevreesd, ga en vertrouw op de Geest,

die je van angst zal bevrijden.

Met een hartelijke groet, Anneke Vermaas.

Arendje de Vries-Gritter

* 30 maart 1939 1 februari 2021

Op maandag 1 februari overleed Arendje de Vries-Gritter op de leeftijd van eenentachtig jaar.

Arendje Gritter, zoals ze voor haar trouwen heette, werd geboren op de kleine boerderij van haar ouders, in Uffelte. Ze groeide er op, samen met haar moeder, haar grootouders van moeders kant, en met haar broer Geert en haar zus Jantje. Ze bezocht de lagere school in Uffelte en de huishoudschool in Meppel en kwam vervolgens in dienst als werkster bij Witteveen, bij café Luning in Ruinen en intern bij de Molenhof in Havelte. Begin van de jaren zestig leerde ze Klaas de Vries uit Wapserveen kennen. Ze trouwden met elkaar in 1963 en werden de ouders van twee zonen, Jan Hanne en Jantinus. Zevenenvijftig jaar zijn ze met elkaar getrouwd geweest, lief en leed delende. Begin van de zeventiger jaren verhuisden ze naar de Bremkamp in Ruinen waar ze een goede veertig jaar met veel plezier hebben gewoond. Vervolgens woonden ze op twee adressen aan de Jan Wierengaweg in Ruinen.

Arendje, of zoals zij ook wel werd genoemd: Aorentie de Vries was een vrouw die altijd graag mensen om zich heen had. Ze hield zeer van gezelligheid. Mensen waren altijd welkom bij haar thuis, ze was heel gastvrij. Ze hield er ook van om zelf op visite te gaan. In de jaren dat ze aan de Jan Wierengaweg woonde nam ze graag deel aan de activiteiten die met name door ’t Neie Punt werden georganiseerd. Ze hield van breien. En luisterde graag naar radio Drenthe. Op de televisie genoot ze van de spelshows van de postcodeloterij en van Lingo. En ze hield intens van haar kinderen en kleinkinderen. Een bijzondere plek in haar hart had haar oudste zoon Jan Hanne die vanaf jongs af aan door zijn meervoudige handicap in een zorginstelling woonde. Elke zondagmiddag gingen Klaas en zij trouw bij Jan op bezoek. In de laatste jaren van haar leven werd zij qua gezondheid steeds brozer en kwetsbaarder. Aan de Jan Wiergengaweg kwam zij op een bepaald moment alleen te wonen, op een afdeling die haar meer zorg kon bieden. Kwetsbaar en dapper tegelijk ging ze door met leven en nam nog lange tijd zoveel mogelijk deel aan de activiteiten in ’t Neie Punt.. Intens kon ze genieten van de contacten die ze daarnaast dagelijks onderhield met Klaas, met zoon Jantinus en zijn vrouw Gerda en met de kleinkinderen Latoya en Swennia. In de afscheidsdienst op zaterdag 6 februari vertrouwden wij haar leven en sterven toe aan haar Schepper, met enkele woorden van Paulus uit zijn brief aan Korinte (2 Kor. 5): “Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel.” Wij wensen Klaas en de familie veel sterkte toe in de komende tijd.

Spreuk van de maand:

Vergeet dit nooit. Er is maar weinig nodig om gelukkig te kunnen leven.

Marcus Aurelius

Redactie Om de Ruiner Toren


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 38, nr 01 27 januari 2021
Eerstvolgende nummer: 24 februari 2021

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór of op vrijdag 12 februari 2021
Bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Veertigdagentijd, Op weg naar Pasen

Op woensdag 17 februari (Aswoensdag) is de tocht naar Pasen begonnen. Deze tocht duurt veertig dagen. De zondagen zijn plaatsen om op adem te komen.
Tijdens deze dagen kan gedacht worden aan het lijden van Jezus Christus. Hij leed aan het feit, dat mensen zijn boodschap -in woord en daad- niet konden of wilden begrijpen. Onbegrepen, maar trouw aan God, werd Hij uit de mensenwereld verwijderd.........

Veertig dagen herinneren ook aan de barre woestijntocht van het volk Israël door de woestijn ( zie Exodus en Numeri). Dit volk trok veertig jaar door dit barre oord. De vele ontberingen maakten het leven niet vrolijker. Zij brachten het volk soms tot wanhoop en het geloof in de goede afloop was bijna dood. Tijdens de tocht was de verleiding groot om het verleden te idealiseren. Het verleden, dat in het teken van de slavernij stond!! Het verleden als de grote verleider ....... Het verleden, dat het zicht op een goede toekomst vertroebelde!

Veertig dagen herinneren eveneens aan de verzoeking in de woestijn (Mattheüs 4: 1-11). In de woestijn werd Jezus op de proef gesteld. De keuze was kort gezegd: “Gods wil doen of eigen begeerten volgen”. Zo’n keuze vergt een grote, innerlijke strijd. Jezus koos ten slotte voor God. Hiermee gaf Hij aan: “Gods wil volgen geeft een heilzame vrijheid”.

Op weg naar Pasen kunnen mensen van deze eeuw dezelfde verleidingen voelen of voor dezelfde keuze komen te staan. Het leven lijkt veel zwaarder dan vroeger. Ouderen gaan de tijden van vroeger idealiseren. Jongeren moeten ingrijpende beslissingen nemen. Het leven lijkt soms op de meedogenloze zandvlakte. Wie komt er levend uit? Wie ontdekt de betekenis van zijn/haar leven? Wie zal de innerlijke vrijheid voelen?
Deze vragen worden gesteld in een woestijnsituatie ............

Veertig dagen onderweg is oefenen om de verleidingen te weerstaan. Veertig dagen betekent ook: “Antwoorden of voorlopige antwoorden proberen te vinden op de vele levensvragen”.
Genoemde tijd is feitelijk een kortstondige bezinning, die uitmondt in het feest, dat komt.

Misschien kunnen we proberen om onze leefwijze te veranderen. Dit betekent bijvoorbeeld: “Niet alleen letten op wat was, maar ook op wat is en hoe het kan worden”. Wanneer de hoop en het geloof reisgenoten zijn, dan zal de heilzame vrijheid gevierd kunnen worden.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Er worden voorlopig geen diensten in de Mariakerkgehouden.
Gemeenteleden kunnen de diensten van de kerk in Pesse weer volgen.
Voor verdere informatie zie de website: www.pkn-ruinen.nl

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD.
Begroting
In de kerkenraadsvergadering van 9 december is de concept begroting 2021 besproken en toegelicht door de kerkrentmeesters. Deze is goed gekeurd. De kerkrenmeesters gaven informatie over de plannen met betrekking tot het kerk complex.

Vergaderrooster
Het vergaderrooster voor 2021 van de kerkenraad is vastgesteld.

Vacature
Er is nog geen persoon gevonden die bij uitvaartdiensten de geluidsapparatuur in de kerk wil en kan bedienen.
Namen kunnen doorgegeven worden via info@pkn-ruinen.nl
Kerkenraad PKN Ruinen.

KERKRENTMEESTERS
In het najaar hebben wij de najaars actie gehouden voor camera’s in de Mariakerk.
Gelukkig is er een mooi bedrag binnen gekomen van rond de € 4.740,= Onze dank hiervoor.
Zodra de opgelegde beperkingen als gevolg van Corona afnemen zullen we de beslissing nemen en de camera’s plaatsen.
Zoals ieder jaar gaan we de 2e helft van februari weer van start met de actie Kerkbalans, die dit jaar in het teken staat van “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Al het geld wat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen.
Wij zijn van plan alle vrijwilligers, die de Kerkbalans rondbrengen, van te voren uit te nodigen om te kijken hoe we het dit jaar zullen organiseren.
Zodra Corona het toe laat krijgt u hiervoor een uitnodiging.

Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (7)
In de laatste bijdrage van de Beroepingscommissie schreef ik dat we zes nieuwe sollicitatiebrieven mochten ontvangen op de tweede keer dat onze advertentie weer in de lucht was. Er zijn voor de sluitingsdatum nog eens drie reacties binnengekomen. En inmiddels hebben er  alweer heel wat gesprekken plaatsgevonden. Dit loopt zeer voorspoedig.  Als commissie willen we zelfs al een predikant voorstellen. 
De volgende stap in die procedure is het advies van de Beroepingscommissie richting de kerkenraad. Hierbij wordt één kandidaat voorgesteld aan de kerkenraad. Vervolgens ligt het in de lijn der verwachting, maar ik ben wat voorzichtig vanwege de eventuele Corona-maatregelen, dat er een gemeenteavond volgt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze gemeenteavond -en de dan geldende maatregelen- zal er gekozen (moeten) worden voor één of meerdere groepen. Voor deze avond zullen gemeenteleden zich moeten aanmelden. Hoe deze aanmelding precies in zijn werk gaat, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is het raadzaam de bijdragen van de Mariakerk in Om de Ruiner Toren en de Nieuwsbrief te blijven volgen, zodat u op de hoogte blijft van de vorderingen in de zoektocht naar een nieuwe dominee. Wordt vervolgd...
Ruinen, 15 januari 2021, Namens de BC, Chris te Hennepe (secretaris)
 
COMMISSIE COMMUNICATIE
Ontvangt u onze Nieuwsbrief al?
We maken steeds meer gebruik van de digitale mogelijkheden, om snel leden op de hoogte te stellen van actuele zaken. 
Natuurlijk is er de website, maar krijgt u onze nieuwsbrief al?
Voor de mensen die geen gebruik kunnen maken van de digitale mogelijkheden willen we de Nieuwsbrieven ook op papier laten bezorgen.
We vragen daarom ook of er vrijwilligers zijn die in hun buurt enkele Nieuwsbrieven willen bezorgen.
De informatie die u elke maand in ’t Ruunder Waopen aantreft, zal waarschijnlijk dus korter zijn en in de (digitale) Nieuwsbrief zijn we wat actueler.
Wij vragen u daarom ook uw email adres door te geven aan: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl.
Bij de actie Kerkbalans krijgen alle leden een brief waarin alles uitgelegd wordt en er is een formulier bijgesloten waarop u kunt aangeven hoe u de Nieuwsbrieven wilt ontvangen en hoe u ons daarbij kunt helpen.

IN MEMORIAM
In Memoriam Grietje Pereboom Dassen
In 1918 werd Grietje geboren en groeide op in een groot gezin.
Ze kon met smaak en met een glimlach en twinkeling in haar ogen vertellen over vroeger, zeker over wat ze had meegemaakt in haar eerste loopbaan als dienstmeisje. Het waren niet de gemakkelijkste jaren voor haar, ze werd niet gewaardeerd voor het werk dat ze deed.
Op 18 jarige leeftijd heeft ze Jan Pereboom ontmoet, ze hadden een afspraakje bij de speeltuin. Eigenlijk moest ze werken, maar ze is toch naar Jan gegaan.
Dit zegt iets over haar karakter. Ze was een pittige vrouw die niet op haar mondje was gevallen.
Zelf zei ze erover dat ze zich bewust was dat ze een scherpe tong had. In de loop van de jaren leerde ze daarmee om te gaan en zich stil te houden en niets te vragen.
Ze trouwde in 1942, in oorlogstijd, en daar heeft ze ook geleerd om niets te vragen en te zwijgen. De reden was dat haar man in het verzet zat en in hun huis woonden twee onderduikers.
Na de oorlog werden de kinderen Harry en Wobby geboren.
Grietje zorgde voor het gezin, was zorgzaam en kon goed sparen.
Toen haar man met 65 jaar met pensioen ging hebben ze samen nog genoten van prachtige jaren, ze gingen wandelen, fietsen, auto rijden en bij familie op bezoek.
Haar man overleed op 74 jarige leeftijd. Ze was heel verdrietig en raakte het spoor een poosje kwijt. Zoals ze zelf zei, ging ze ‘zwerven’.
Ze is toen in Ruinen komen wonen en mevrouw ten Oever heeft haar geholpen om zich thuis te voelen in Ruinen.
Ze was geen vrouw om over haar gevoelens te praten. Ze heeft veel zorgen om Wobbie gehad en vorig jaar toen Jan, haar schoonzoon, overleed had ze een groot verdriet.
In onze gesprekken kwam regelmatig het geloof van haar ter sprake. Voor haar stond God centraal in haar leven, dat is ook de reden dat we psalm 23 in de afscheidsdienst gelezen hebben ‘ De Heer is mijn herder’.
We leren hier God kennen als herder. In dat beeld staat zijn liefdevolle zorg centraal. Zoals een herder er helemaal is voor elk schaap uit zijn kudde, zo is God er voor elk mens.
Ik zal haar blijven herinneren zoals ze staat op de foto in de krant toen de burgemeester op bezoek kwam bij haar honderdste verjaardag. Zo blij, zo tevreden dat ze dit mee mocht maken, midden in de bloemen, zo dankbaar voor het leven.
Op de rouwkaart staat: ‘Het is goed zo’. Ze heeft de gezegende leeftijd van 102 jaar bereikt en in de afscheidsdienst stond de liefde, Gods liefde en de dankbaarheid centraal.

In Memoriam
Albert Hees   * 3 maart 1939     † 18 december 2020
Op vrijdag 18 december j.l. overleed Albert Hees op de leeftijd van eenentachtig jaar. Hij werd geboren en groeide op in Ruinen, als oudste in een gezin met vier kinderen, in het huis van zijn ouders aan de Brink waar hij ook de rest van zijn leven zou blijven wonen. Zijn ouders hadden op dat adres ook hun dorpscafé staan dat Albert later zou overnemen. Als kind ging hij zoals iedereen naar de lagere school. Daarna bezocht hij de lagere landbouwschool in Dwingeloo. Maar een paar jaren later, wijdde hij zich als jongvolwassene van net in de twintig, na een noodlottig ongeluk van zijn moeder die er aan overleed en een zieke vader thuis, helemaal aan het runnen en onderhouden van het café aan de Brink. Gelukkig werden Albert, zijn zusjes, broertje en zijn vader in die tijd bijgestaan door familieleden. Tijdens een van de dansfeesten die ook in het café werden georganiseerd, leerde hij Hennie Scheper kennen. Ze kregen elkaar lief en trouwden in 1968 met elkaar. Ze werden de trotse ouders van twee kinderen: Janien en Jos. Albert en Hennie waren een stel dat goed op elkaar was ingesteld. Liefdevol en met passie runden ze samen het café, Albert van achter de bar, Hennie vanuit de keuken. Samen zorgden ze altijd voor een sfeer die hun café tot een aantrekkelijk oord maakte voor iedereen. Men voelde zich er, en voelt zich tot op de huidige dag, zeer welkom!
Albert was niet een man van veel woorden. Hij had altijd iets van vrolijkheid aan zich, haast iets schalks. Hij had ook humor, humor die vaak heel terloops, door een kleine opmerking, voor de dag kwam. Albert hield van de mensen en de mensen hielden van hem. Hij hield van gezelligheid. En hij kon, als je bij hem te gast was, goed luisteren naar waar je als mens mee zat; je kon er op vertrouwen dat hij dingen niet ging verder vertellen.
Aan echte hobby’s is hij nooit toegekomen. Wat hij goed kon verbinden met zijn werk was biljarten en het kaarten, klaverjassen en hartenjagen. En als hij een paar vrije uren had, fietste hij graag. Over het Dwingelderveld heen of naar familie in de buurt. Ook kon hij intens genieten van de vakanties, dichter bij huis zoals in Eext, de Veluwe of Limburg, of ook verder weg, in het buitenland (Curaçao, Barbados, Frankrijk, Hongarije). Hij hield ook van muziek. Elke week hoorde Albert de muziek van Crescendo, de muziekvereniging! Of hij hield gewoon van het levenslied, van de muziek die hij in de Jukebox in het café altijd klaar had staan om te draaien. In Albert verliezen we een zeer aimabel mens. Wij wensen Hennie, Janien en Jan, Jos, Grietje en Gerda, veel sterkte toe in de komende tijd.

In Memoriam
Everdina Bultena-Klomp (Dini)  * 12 juni 1928 † 7 januari 2021
Op donderdag 7 januari overleed Everdina Bultena op de leeftijd van tweeënnegentig jaar. Dini Bultena werd in 1928 in Zonnemaire in de provincie Zeeland geboren. Maar echt opgroeien deed ze in de provincie Groningen, in Uithuizen. Daar leerde ze tijdens of na de oorlog Jaap Bultena kennen. Ze kregen elkaar lief en verkering met elkaar en trouwden in 1951. Bijna zestig jaar zijn ze met elkaar in de echt verbonden geweest, lief en leed delend. Jaap werkte jarenlang eerst op verschillende boerenbedrijven en later bij de gemeentewerken. Zo kwamen hij en Dini in de meest verschillende woonplaatsen te wonen, in met name Groningen, maar ook in de Noordoostpolder. Ze kwamen te wonen in achtereenvolgens ’t Zandt, Emmeloord, Oudeschip en Bierum. In Bierum woonden ze achtentwintig jaar lang, tot aan de pensionering van Jaap toe. Vervolgens verhuisden ze naar Ruinen en kwamen ze te wonen op de Stofakkers. Ze waren wel eens eerder in Ruinen geweest, met vakantie, en voelden zich hier gauw thuis. Wel kwam Jaap in de daarop volgende jaren steeds meer in de deels psychische, deels lichamelijke lappenmand terecht. Dini stond hem in alles bij en bleef hem trouw omringen met haar zorgen. Jaap overleed in 2010, vijfentachtigjaar oud. In de vervolgjaren pakte Dini de draad van haar leven dapper nieuw op. Ze werd vrijwilligster bij de kerk, lid van de groep dames die allerlei voorwerpen breidde, haakte en vermaakte om ze vervolgens ten bate van de kerk te verkopen. Daarnaast is Dini jarenlang trouw lid van het kerkkoor geweest, ze ging er altijd graag naartoe.
Zij die zelf nooit kinderen heeft mogen ontvangen en van wie er niet veel directe familie in de buurt woonde, was zeer dankbaar en genoot intens van de contacten met de familie Beekelaar. Dini werd echt opgenomen in de familie en ging er, althans toen haar gezondheid dat nog toeliet, elke dag wel even naartoe. Drie jaar geleden verhuisde Dini naar huize P.R. Derks in Ruinerwold, waar ze het prima had en fantastisch voor haar werd gezorgd. De familie Beekelaar, met name Roel en Tineke, maar ook de kinderen, zijn haar ook in deze laatste jaren van haar leven trouw blijven vergezellen. Ook de laatste dagen van haar leven werd zij door hen trouw omgeven met hun aandacht en liefde. Op donderdag 7 januari ging Dini Bultena van ons heen. Het afscheid op woensdag 13 januari vond in besloten kring plaats.

Spreuk van de maand:
“Niets in het leven hoeft gevreesd te worden. Het hoeft alleen begrepen te worden.”
Marie Curie

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaargang 37, nr 12 16 december 2020
Eerstvolgende nummer: 27 januari 2021

KOPIJ KERKNIEUWS
Wilt U een bijdrage leveren voor ons blad? Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 15 januari 2021 bij: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl.

MEDITATIE
Kerst
“Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag”  (Lucas 2: 16)

Degenen, die de Kersttraditie goed kennen, beleven dit feest op een religieuze manier. Voor hen is Kerst veel meer, dan wat de commercie er van maakt. Ook veel meer dan de populaire popsongs, die muzikale vredesklanken over de wereld strooien.

Kerst kan op verschillende manieren beleefd en gevierd worden. Kerst is een romantisch feest geworden. Mensen worden vertederd door het kind in de voederbak. Ze zien in dit kind een nieuw begin, zoals alle pasgeborenen een nieuw begin symboliseren.

Mensen worden geraakt door de sobere setting van het verhaal. Een geboorte in een stal en het kind dat in een warm voederbak ligt. Dit wijst op soberheid en armoede. Daarom klinkt de boodschap, dat God Zich tot de armen wendt en Zich verplaatst heeft in deze armoedige omstandigheden. De grote Koning laat Zijn kind geboren worden in een stal. Niks pracht en praal! Wat een opofferingsgezindheid!
Armen kunnen zich identificeren met dit verhaal: “God is er niet alleen voor de rijken , maar ook voor de armen”. Juist voor de armen. Er is hoop!

Is de symboliek van de kerststal en voederbak : “God is solidair met de armen?” Als dit zo is, dan is de kerstboodschap eenzijdig; dan laat Hij rijken links liggen. Diep in ons hart kunnen we hier niet mee leven. Dus wordt armoede: geestelijke armoede.

De voederbak is voor mij geen teken van armoede. De voederbak dient om het leven te voeden; om honger te stillen. Het kind Jezus wordt in de voederbak gelegd. Wie deze symboliek verstaat, maakt van de voederbak geen wieg!
Het Kind geeft eten aan hen, die Hem daarom vragen.
Veel later verwoordt de Here Jezus deze symboliek met: “Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten” (Johannes 6: 35 NBG vertaling 1951).

Wat de Here God in de voederbak aanbiedt:
- heeft niks met commercie te maken
- is geen fake nieuws dat tegenwoordig veelvuldig wordt aangeboden
- geeft geen valse hoop.
Hij biedt de mensheid voedsel aan, waardoor vrede, hoop, naastenliefde, geloof in een nieuwe schepping groeit.
Hopelijk laat de mensheid zich door dit voedsel inspireren. Kerst kan een feestelijke start zijn.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Er zijn wekelijkse kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden kunt u van te voren een plaats reserveren. Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur.

Kerkdiensten december 2020 en januari 2021. Aanvang 10.00 uur

December
Zondag 20 december : pastor dhr A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor – Vierde Advent
Donderdag 24 december- Kerstavond in Echten – Geen dienst in verband met de Coronapandemie .
Donderdag 24 december- Kerstavond in Ruinen – kerk open vanaf 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur
Vrijdag 25 december – eerste Kerstdag- ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat voor in de dienst.
Zondag 27 december – ds. G. Douma uit Beilen gaat voor in de dienst

Kerstnachtdienst Mariakerk
De Kerstnachtdienst is een hoogtepunt in de maand december. De Mariakerk opent gastvrij haar deuren om iedereen te laten genieten van de Kerstnachtdienst. De kerstboom vertelt haar feestverhaal. Het orgel strooit haar klanken uit over de talrijke kerkgangers. Zij zingen uit volle borst de bekende kerstliederen.

Echt Kerstnacht!
Helaas kan de kerstnachtdienst op de beschreven manier dit jaar niet gevierd worden. Er kunnen, vanwege de coronaregels maar 30 mensen in de kerk toegelaten worden. Jammer, want juist op deze avond willen we de sfeer van warmte en hoop met velen voelen en delen.
De sfeer van warmte en hoop met meer dan 30 mensen delen kan door een andere vorm van vieren. Meer actief!
De Kerstnachtviering zal nu als volgt vorm krijgen:

- 20.00 uur is de Mariakerk open.
Orgel, dwarsfluit en blokfluit spelen de melodieën van bekende kerstliederen. In de kerk is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. (Het licht doet de duisternis verbleken)

- 20.30 uur – 20.40 uur: Vertelling van het kerstverhaal.
Maximaal dertig mensen kunnen zich laten inspireren door dit verhaal.
Na het verhaal verlaten de aanwezigen de kerk om anderen de gelegenheid te geven om een kaarsje aan te steken en te luisteren naar muzikale klanken.

- 21.30 uur – 21.40 uur: Vertelling van het kerstverhaal (herhaling).
Op de Brink staan borden met een versie van het kerstverhaal. De Brink is getooid in licht. Misschien kunnen kinderen een kerstboom feestelijk versieren. Enkele muzikanten zorgen voor feestelijk kerstklanken.

- 22.00 uur Kerstnachtdienst sluit met “Ere zij God”.
Kerstnachtdienst wordt dit jaar dus een actief gebeuren. Houdt rekening met de coronaregels! Pas op elkaar!
Met elkaar, niet dicht op elkaar kunnen we de diepe betekenis van Kerstnacht voelen en delen!

Januari
Zondag 03 januari: pastor de heer A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor. Nieuwjaarsbijeenkomst na de dienst. (onder voorbehoud)
Zondag 10 januari: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat voor in de dienst .
Zondag 17 januari: ds. H. Procee uit Vledder gaat in de dienst voor.
Zondag 24 januari: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat voor in de dienst.
Zondag 31 januari: ds. H. Rooze uit Hoogeveen gaat voor in de dienst.

NIEUWS VANUIT DE KERKENRAAD.
Begroting
In de kerkenraadsvergadering van november is de concept begroting van de Diaconie besproken en daarna goed gekeurd.

Wisseling scriba
Bertha Huizenga zal vanaf januari 2021 ingewerkt worden in het scribaat. Zij zal dit stapsgewijs overnemen van Tineke Stekelenburg.

Dienst van Gedenken
De gedachtenisdienst is opgenomen met camera en kon ook in de Bron en thuis worden gevolgt. Klik: Gedachtenisdienst

Vrijwilligers
Nu er geen avond voor de vrijwilligers gehouden kan worden, denken wij aan een attentie voor de vrijwilligers van de kerk.

Communicatie
In de vergadering is gesproken over een betere communicatie met de gemeenteleden. Daartoe is een Commissie Communicatie ingesteld.
Kerkenraad PKN Ruinen.

KERKRENTMEESTERS
Collectemunten: Op maandag 4 januari om 19.00 uur kunt u weer collectemunten kopen in de consistorie.

Verwarming kerk:
Op zondag 29 november was het erg koud in de kerk, onze excuses hiervoor. De reden hiervan was dat wij hebben geprobeerd de kerk alleen te verwarmen met de Infrarood stralers, echter dit gaat dus niet als het koud is. Wij zullen dit dan ook niet weer zo doen.

Uw nalatenschap geeft toekomst aan de Mariakerk:
Als u de Mariakerk ook na uw overlijden een toekomst toewenst, kunt u PKN-Ruinen erfgenaam maken van (een deel van) uw nalatenschap. U moet dit wel in uw testament vermelden. U kunt op verschillende manieren PKN Ruinen erfgenaam maken. Het kan met een legaat, maar het kan ook op andere manieren. Uw wens staat centraal. Als u daarover vragen heeft, neemt u dan contact op met uw notaris. Ook kunt u met het College van Kerkrentmeesters hierover contact opnemen op telefoonnummer 06-53180179.
PKN Ruinen is een ANBI instelling en betaalt over nalatenschappen en giften daarom geen belasting, het volledige bedrag komt dus ten goede aan de doelstelling. Ook kunt u aangeven waarvoor uw nalatenschap aangewend dient te worden, voor het monumentale kerkgebouw of voor een andere doelstelling.

Een nieuwe dominee? Daar wordt (weer/nog steeds) aan gewerkt! (6)
In oktober heeft u de laatste bijdrage van de Beroepingscommissie kunnen lezen, die de stand van zaken tot op dat moment weergaf. U weet vast nog dat we de procedure weer helemaal opnieuw moesten opstarten, vanwege ziekte van de kandidaat van onze keuze. Beroepen zou helaas niet gaan.
De hele corona-situatie maakte het er ook niet eenvoudiger op, maar feit is wel dat de advertentie inmiddels al weer geruime tijd op onze site en in het blad van de landelijke kerk staat. We zijn blij te kunnen melden dat er er al weer zes nieuwe sollicitatiebrieven binnen zijn gekomen van mensen die graag dominee willen worden in ons mooie Ruinen. Deze editie van Om de Ruiner Toren komt eigenlijk net te vroeg om u het meest actuele nieuws heet van de naald te kunnen melden. Morgenavond (vrijdag 4 december) starten we namelijk weer met een nieuwe ronde gesprekken. En op de uitslag daarvan zult u dus nog even moeten wachten. We hopen als commissie weer op fijne, verhelderende gesprekken met de kandidaten, zodat ons duidelijk wordt welke kandidaat de meest geschikte is voor de Mariakerk in Ruinen. En natuurlijk hopen we dan ook dat deze kandidaat wel beroepen kan worden, zonder dat bijvoorbeeld ziekte of iets anders roet in het eten gooit. U ziet, ondanks een misschien wat lange radiostilte, wordt er achter de schermen wel degelijk gewerkt aan het beroepen van een dominee voor Ruinen. Nog even geduld....
Ruinen, 3 december 2020
Namens de BC, Chris te Hennepe (secretaris)

COMMISSIE COMMUNICATIE
Door de kerkenraad is een Commissie Communicatie ingesteld.
In deze commissie is besproken hoe wij de communicatie met de leden kunnen bevorderen en verbeteren, zodat er meer saamhorigheid komt in de gemeente.
We willen ook meer mee kunnen leven met elkaars fijne en moeilijke momenten, daarvoor zijn we ook uw inbreng nodig.
Komend jaar zullen er veranderingen komen.
Wij willen ook meer gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden, om snel leden op de hoogte te kunnen brengen.
Wij vragen u daarom ook uw email adres door te geven aan: redactieOdRT@pkn-ruinen.nl

IN MEMORIAM
In Memoriam mevrouw Flinkert – Jonker
In de vroege ochtend van zondag 15 november is Wilhelmina Flinkert – Jonker op 95 jarige leeftijd overleden. Willemien werd geboren op 26 juli 1925 in Echten, als jongste dochter van Willem Jonker en Femmigje Nijstad.
Op 6 oktober 1945 trouwde ze met Egbert Flinkert en gingen ze wonen op de boerderij op Hees. Samen kregen ze drie dochters en twee zonen.
Er werd hard gewerkt op de boerderij, maar er was ook tijd voor ontspanning. Ze zaten samen op dansles en gingen zwemmen. In 2003 overleed Egbert en bleef ze alleen aan de Stoffersweg. De laatste jaren woonde ze in het Neie Punt, waar ze liefdevol werd verzorgd.
Op 21 november hebben we in kleine familiekring Willemien begraven naast Egbert op de begraafplaats in Ruinen.

Spreuk van de maand:
Hoe meer je deelt, hoe meer je bezit.
(Vrij vertaald) Leonard Nimoy

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr 11 18 november 2020
Eerstvolgende nummer: 16 december 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 04 december 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Spoor van licht. Adventstijd,

Enkele jaren geleden hadden veel kerken een Advents- en Kerstproject met de titel ‘Spoor van licht’. Een titel, die uitdaagt om na te denken.
Tijdens Advent legt de gemeente de nadruk op de verwachting: “De toekomst van de Heer nadert”. Gewoonlijk wordt deze verwachting beperkt tot de verhalen uit het Nieuwe Testament, die de geboorte van Jezus Christus aankondigen. Met deze beperking zit de hoorder/lezer in het traditionele spoor: “Advent gaat over de aankondiging van de geboorte van Gods Zoon”.

Tijdens Advent worden in de erediensten vaak de verhalen uit Lucas gelezen. Bekende Bijbelse figuren komen tot leven. Uitzichtloze situaties krijgen toekomst. Gebogen mensen richten zich op. Via deze Bijbelse figuren kunnen we een spoor van licht ontdekken. Misschien kunnen we zeggen: “In deze verhalen ontdekken we, dat God de wereld niet laat vallen in een hopeloze duisternis”.

Advent is niet alleen het herhalen van het geboorteverhaal van Jezus Christus. Sinds Zijn geboorte, kruisiging en opstanding is de focus meer gericht op de komst van God, die de wereld naar Zijn inzichten herschept en totaal vernieuwt. Wie lijdt aan de duisternis van deze tijd, verlangt naar de tijd van het licht. Hij of zij ziet reikhalzend uit naar God, die Zijn belofte in één ogenblik waar kan maken.
Wie Gods belofte vertrouwt, blijft zoeken naar een spoor van licht, dat het heden dragelijk maakt. Hoop doet immers leven. Dit heeft de huidige mens gemeenschappelijk met de mensen, die in de Bijbel beschreven worden.

In de Adventsperiode oefent de gemeente. Zij probeert het hoofd af te wenden van de duisternis en zoekt naar sporen van licht. Sporen van hoop, die God uitstrooit over de aarde. Oefenen uit zich in dit geval door: “Heb je het gezien? Ja (!): Verdriet wordt getroost! Gebogen mensen richten zich op! Slaven worden vrij!”
Gemeenteleden wijzen elkaar niet op het eigen gelijk, maar op sporen van licht.
Wie een spoor van licht ziet, heeft de wanhoop achter zich gelaten en kijkt hoopvol vooruit: “Het Licht komt”.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Er zijn weer wekelijkse kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden kunt u van te voren een plaats reserveren.

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur.

Kerkdiensten november en december. Aanvang 10.00 uur
Zondag 22 november: ds. J. Ros uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zondag 29 november: ds. A. Linde uit Hoogeveen gaat in deze dienst voor – Eerste Advent
Zondag 06 december: ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat voor in de dienst – Tweede Advent
Zondag 13 december : ds. H. Procee uit Vledder gaat in de dienst voor – Derde Advent
Zondag 20 december : pastor dhr A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor – Vierde Advent

Nieuws vanuit de kerkenraad.
Plaatselijke regeling en communicatieplan
In de laatste kerkenraadsvergadering is de plaatselijke regeling vastgesteld.
Deze is op de website geplaatst.
Het communicatieplan is besproken en staat nu ook op de website. Het is een leidraad voor formele communicatie.

Verkiezing ambtsdragers.
Volgens het rooster van bevestigen en aftreden zijn Margriet Middelbrink, Johan Platen en Dick Kamper aftredend.
Zij zijn bereid zich te laten bevestigen voor nog een ambtstermijn. Bert van Zanten is aftredend en niet meer herkiesbaar.
De kerkenraad gaat ermee akkoord dat hij als onafhankelijk voorzitter, zonder stemrecht de kerkenraadsvergadering voorzit.

Camera’s in de kerk
In de kerkenraad is gesproken over de plaatsing van camera’s in de kerk. Als deze in gebruik zijn kunnen mensen thuis en in ’t Neie Punt de diensten live bijwonen.

Bezorging “Om de Ruiner Toren”
Er zijn klachten over de bezorging van het kerkblad “Om de Ruiner Toren”. De kerkenraad overweegt dit in eigen beheer uit te brengen.
Kerkenraad PKN Ruinen.

KERKRENTMEESTERS
Herinnering Kerkbalans 2020,
In het kader van de actie Kerkbalans 2020 ontvingen wij begin dit jaar van de leden een toezegging om ons financieel te ondersteunen. Daarvoor nogmaals onze dank.
Uit onze administratie blijkt echter dat wij het toegezegde bedrag van enkele leden nog niet of nog niet geheel hebben ontvangen.
Voor de zekerheid sturen wij u hierbij nog onze bankgegevens; IBAN-nummer NL43RABO0379022222 onder vermelding van kerkbalans 2020.

Begroting 2021
De begroting 2021 van zowel de Kerkrentmeesters als de Diaconie liggen klaar ter inzage.
Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u dit doorgeven per e-mail: administratiekrm@pkn-ruinen.nl.
Wij zullen dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak om deze Begrotingen 2021 in te zien.
Dit zal gebeuren nadat deze begrotingen door de kerkenraad zijn goedgekeurd.

GIFTEN
Ontvangen: een gift van € 20,- .

IN MEMORIAM
Aaltje Lensen-Hegen Geboren 22-12-1936. Overleden 11-10-2020.
Op zondag 11-10-2020 overleed op 80 jarige leeftijd Aaltje Lensen-Hegen.
Aaltje werd op Graswijk in de gemeente Westerbork geboren en groeide daar en later in Hooghalen op.
In 1966 trouwde Aaltje met Willem Lensen uit Ruinen Op Armweide in Ruinen bouwden ze een gezamenlijke toekomst op.
Eerst 9 jaar daar en toen 6 jaar op de Stofakkers in Ruinen. Vervolgens verhuisden ze naar de Bremkamp waar ze 30 jaar woonden. De laatste jaren woonden ze op de Esweg in Ruinen.
Na 48 jaar huwelijk kwam Willem te overlijden en heeft Aaltje hier nog bijna 6 jaar alleen gewoond. Ze hebben lief en leed gedeeld.
Ze werden de ouders van 3 kinderen: Marrie, Roelof en Gea.
Aaltje was een lieve zorgzame en dankbare vrouw die zich staande hield met haar handicap van slechthorendheid in altijd niet gemakkelijke familie omstandigheden.
Ze genoot van de kleine dingen van het leven en heeft volgens de nabestaanden een goed en gelukkig leven geleid.
Op zaterdag 17 oktober namen wij afscheid van Aaltje Lensen-Hegen door middel van een condoleance in de Mariakerk en afscheidsdienst in de Bron in Ruinen. Moge Aaltje rusten in vrede.

De Dorcas Voedselactie gaat door
Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt.
De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor.
De producten die Dorcas normaal gesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten.
U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere.

Spreuk van de maand:
“Liefde kun je blijven uitdelen zonder dat ze opraakt”.
Boeddhistische wijsheid

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr.10         21 oktober2020
Eerstvolgende nummer: 18 novembeer 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 06 november 2020 bij vlietstra@gmail.com

MEDITATIE

Dankdag november 2020.

Een dag, eens in het jaar, om “danken” centraal te stellen.
Te danken voor alles wat ons is gegeven of werd verkregen.
Te denken aan wat ons werd geschonken, maar ook te denken aan wat ons werd ontnomen

Bij het danken dwalen de gedachten ook naar dat wat geweest is.
Wat niet werd vervuld, wat niet werd verkregen.
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze medemensen.
Voor diegenen die dicht bij ons staan, maar ook voor allen die wij niet kennen.

Bij het danken en overdenken zullen vragen opkomen: waarom?
Eens in het jaar is het goed om te denken aan al het goede.
Om in het stormachtige leven rust te nemen, te overdenken en stil te staan.

Wat we zelf kunnen of mogen doen, waarvoor gedankt kan worden.
Wat we voor onze medemensen kunnen betekenen op weg naar een betere wereld.
Dat we onze ogen en oren openen, dat we voelen
dat we niet alleen in ons eigen wereldje leven

Dankdag,
Geloven dat we als mens niet alleen staan.
Niet alles vanzelfsprekend is, dat er vragen blijven.
Dat we danken, omdat we danken kunnen.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Er zijn weer wekelijkse kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden kunt u van te voren een plaats reserveren.

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur.

Kerkdiensten oktober en november. Aanvang 10.00 uur
Zondag 25 oktober : ds.A. Linde uit Hoogeveen gaat in de dienst voor
Zondag 01 november : Drs. B. Wiegman gaat voor in de dienst.
Zondag 08 november : Mevr. R. Van Dijk-Veenstra uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zondag 15 november : Dienst van Gedenken - ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.
Zondag 22 november: ds. J. Ros uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Gedachtenisdienst op zondag 15 november 2020 om 10.00 uur in de Mariakerk
Gewoonlijk wordt de gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gehouden ( Dit jaar: 22 november). Omdat ds. Gerard Venhuizen op genoemde zondag verplichtingen elders heeft, is besloten om deze dienst op zondag 15 november te houden.
In deze dienst gedenken wij de geliefden, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
In verband met de coronaregels kan niet iedereen spontaan deze gedachtenisdienst bijwonen. Volgens het huidig beleid mogen 30 kerkgangers aanwezig zijn. Daarom zal de kerkenraad uitnodigingen versturen.
De gedachtenisdienst is vanaf 10.00 uur via kerkdiensten.nl ( zie website PKN Ruinen) te volgen.
Hebt u vragen of opmerkingen over deze dienst?
Stuur deze naar scriba Tineke Stekelenburg, info@pkn-ruinen.nl

Kerkenraad PKN Ruinen.
Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (5)
De laatste keer dat u iets van de BeroepingsCommissie (BC) kon lezen, dateert al weer van augustus. Toen kon ik melden dat we nog twee kandidaten over hadden om te gaan beluisteren. Helaas meldde een van de twee zich al voortijdig af vanwege het aanvaarden van een beroep elders. Wij zijn onze kandidaat van keuze gaan beluisteren en aansluitend hadden we een heel fijn gesprek. We waren unaniem zeer te spreken over deze kandidaat en we waren unaniem zeer verdrietig, toen ziekte roet in het eten gooide. Het beroepen van deze kandidaat zou niet gaan.
Tja, en dat moesten we even verwerken. Al gauw zijn we met de BC weer bij elkaar gekomen en hebben we de hele procedure weer opnieuw opgestart. De advertentie staat inmiddels weer op onze eigen site en gelukkig is de eerste sollicitatie al weer binnen, maar we hopen natuurlijk op meer. De sluitingsdatum om te solliciteren is 15 december. Helaas kon dit niet eerder i.v.m. publicatie in het blad van de landelijke kerk. En daarna begint voor ons de procedure weer van voren af aan: brieven lezen, met elkaar spreken over de brieven, kandidaten uitnodigen voor een gesprek, gesprekken voeren en kandidaten beluisteren om straks ook echt een nieuwe dominee voor Ruinen te kunnen beroepen. En dat gaat gebeuren! Nog even geduld....

Ruinen, 8 oktober 2020, Namens de BC, Chris te Hennepe (secretaris)

KERKRENTMEESTERS
Sollidariteitskas
Als het goed is hebben onze leden van de protestantse Gemeente Ruinen in week 35 dat was de week van 24 t/m 28 augustus een envelop ontvangen voor de solidariteitskas. Ons is ter ore gekomen dat helaas niet iedereen deze brief heeft ontvangen. Graag zouden wij een berichtje van u willen hebben indien ook u deze brief niet heeft ontvangen. U kunt hierover contact opnemen via de e-mail: secretariskrm@pkn-ruinen.nl

Onderhoud Mariakerk
In september hebben wij geconstateerd dat er houtworm in onze mooie kerk is aangetroffen. Direct hierna hebben wij een bedrijf ingeschakeld die actie heeft ondernomen en het heeft behandeld. Wij hopen dat dit afdoende is.

Gebruiksmogelijkheden Mariakerk
Er is een werkgroep bezig om te kijken wat de bredere gebruiksmogelijkheden zijn van onze Mariakerk en wat we willen met de Bron. We worden hierbij ondersteund door een bureau die dit in veel gemeenten ook heeft begeleid. Natuurlijk zullen we u op de hoogte houden van de plannen.

Vacature
Onze vrijwilliger “ coördinator uitvaarten” is helaas gestopt, waarvoor wij nog niet een nieuwe vrijwilliger hebben kunnen vinden. Lijkt het u wat om deze taak op u te nemen zou u dan contact met ons willen opnemen voor meer informatie. Dit kunt u doen per e-mail: secretariskrm@pkn-ruinen.nl

GIFTEN Via mevr. Lensen-Vlietstra ontvangen: een gift van €30,- en een gift van € 20,- .

ZOMEROPENSTELLING KERK
De zomeropenstelling van de kerk is weer voorbij. Heel veel dank aan alle gastvrouwen en gastheren die zich hiervoor ingezet hebben.
Opbrengst €282,15

ZUSTERKRING
We leven in een bijzondere tijd waarin het virus ons nog bezighoudt en zoals we weten is het nog niet voorbij. Het bestuur heeft besloten om zeker tot januari niet bij elkaar te komen in De Bron.
Daarna bekijken we of en hoe het verder kan gaan met onze bijeenkomsten. We houden goede moed en tot ziens waar dan ook.

De Dorcas Voedselactie gaat door
Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt.
De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor.
De producten die Dorcas normaal gesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten.
U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere.

Spreuk van de maand:
“Bid alsof alles van God afhangt. Werk alsof alles van jou afhangt.”
Augustinus

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr 9           23 september 2020
Eerstvolgende nummer: 21 oktober 2020

KOPIJ KERKNIEUWS

Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner oren graag inleveren vóór vrijdag 09 oktober 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Wat is geloven?
Wat geloof jij?
Wat gelooft u?

Voor velen was geloven ‘vroeger’ een zekerheid. Vooral in het tijdperk toen de zuilen nog stevig overeind stonden. De protestanten – voor het gemak even Gereformeerd (synodaal) en Ned. Hervormd – wisten precies hoe de vlag erbij hing. Hun normen en waarden waren bekend. Gereformeerd en Hervormd kenden elkaar niet echt! De vooroordelen over elkaar waren legio. Ik zal ze niet meer noemen.

Geloven viel vaak samen met “Zo doen wij het”. Geloven was de gewoonte van de groep volgen. Niemand wilde buiten de boot vallen. De groep verdiepte zich in Bijbel en Bijbeltaal. Velen gebruikten toen de tale Kanaäns. Deze taal zal door velen niet meer herkend worden. Zeker niet door de jonge generatie.

“Wat geloof jij of gelooft u?” is een moeilijke vraag. Niemand kan hier een goed antwoord op geven. De een voelt zich thuis in de groep, die zich door de Bijbel laat leiden. De ander zoekt naar de betekenis van het woord ‘geloven’.
Soms merkt iemand op: “Wie het weet mag het zeggen”.

Geloven kan volgens mij nooit het klakkeloos overnemen van standpunten zijn. Een bekende vraag was: “Durf je Jezus in de bioscoop of op de kermis te ontmoeten?” Het antwoord moest ontkennend zijn, want kerkmensen – dat zijn de gelovigen toch- mochten niet in de bioscoop of op de kermis komen. Persoonlijk heb ik geen ervaring met deze vraag, die duidelijk maakt: “Je hoort daar niet”.
Zou het kunnen, dat hier iets anders mee wordt bedoeld? Bijvoorbeeld, dat de ouders niet wilden, dat andere kerkmensen hoorden of zagen dat hun kinderen op het ‘verkeerde pad’ waren. Een soort fatsoensnorm?
Tegenwoordig gaan jong en oud naar bioscoop en kermis zonder zich deze vraag te stellen!

Er is dus veel veranderd! Gelukkig, want we kunnen Jezus best ontmoeten op genoemde plekken, want Hij was immers zelf ook op plekken, waar Hij volgens Zijn tijdgenoten niet mocht komen.

Geloven is volgens mij niet: “Aanpassen aan de groepsnorm”. Kritiekloos een groepsnorm aanvaarden kan gevaarlijk zijn. Geloven is een persoonlijke zoektocht naar Gods wil, die Hij verwoord heeft in de Bijbel. Een zoektocht in je eentje is niet echt leuk. Samen zoeken is leuker.

In het winterseizoen kunnen we samen gaan zoeken naar vormen van geloven. Elkaar bevragen en inspireren. Wanneer dit in de Geest van de liefde gebeurt zal de zoektocht opbouwend zijn voor het persoonlijk geloof en de samenhorigheid van onze gemeenten.

Gelooft u; geloof jij erin?
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Er zijn weer wekelijkse kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden kunt u van te voren een plaats reserveren.

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur.
In de dienst mag er weer zachtjes gezongen worden.

Kerkdiensten september en oktober.
Aanvang 10.00 uur
Op zondag 27 september is de Startdienst en wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Een gelegenheids koortje werkt mee aan de dienst.ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.
Zondag 04 oktober : pastor Mevr. Drs. L..W. Jansen uit Hoogeveen gaat in de dienst voor
Zondag 11 oktober : pastor dhr A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor
Zondag 18 oktober : pastor dhr A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zondag 25 oktober : ds.A. Linde uit Hoogeveen gaat in de dienst voor

KERKRENTMEESTERS
Muntverkoop
Eerste maandag van oktober is er muntverkoop
U kunt op maandag 5 oktober om 19.00 uur weer collectemunten kopen in de kerk.

ZUSTERKRING
We leven in een bijzondere tijd waarin het virus ons nog bezighoudt en zoals we weten is het nog niet voorbij. Het bestuur heeft besloten om zeker tot januari niet bij elkaar te komen in De Bron.
Daarna bekijken we of en hoe het verder kan gaan met onze bijeenkomsten. We houden goede moed en tot ziens waar dan ook.

In memoriam: Roelie Kuik – Luten
Geboren: 25 maart 1944 Overleden: 14 augustus 2020
Roelie is geboren in een klein boerderijtje tussen Ansen en Ruinen. Het gezin, waarin ze opgroeide, was warm. Vader en moeder hadden de zorg voor 4 kinderen.
Ze wilden hun kinderen een goede toekomst geven.

Roelie wilde niet de geijkte paden gaan. Ze wilde naar de M.U.L.O. en niet naar de huishoudschool. Huishoudschool was voor haar rolbepalend. Ze wilde meer dan de rol, die vrouwen toentertijd was toebedacht. Ze wilde een andere rol!

Na haar diplomering was ze administratief medewerker bij fietsenfabriek Germaan in Meppel. Daarna maakte ze de overstap naar het belastingkantoor. Hier kreeg ze gelegenheid om – via cursussen – promotie te maken.

Op 26 november 1965 trouwde ze met Henk Kuik. Hij gaf haar de humor, die het licht in haar leven deed schijnen.
Helaas moest ze nu haar baan opgeven. (Gewoonte van die tijd).

Henk en Roelie kregen drie kinderen. Hun eerste kind stierf spoedig na haar geboorte. Een zwaar verlies en groot verdriet, dat haar leven heeft getekend. Daarna zijn Gea en Tjacco geboren.

Henk en Roelie kregen een baan op vakantiepark Wiltzangh in Ruinen. Roelie deed de administratie en diverse andere zaken. Een mooie tijd.

In 1995 gingen Henk en Roelie met de vut. Een prachtige tijd! Helaas stierf Henk in 2001. Veel te vroeg. Een zware klap voor Roelie. Ze kon deze klap nauwelijks verwerken.

Op zekere dag kwam Herman van Kampen in haar leven. Ze kenden elkaar van het vakantiepark Wiltzangh. Hij was weduwnaar. Sinds 2002 hebben ze samen mooie jaren beleefd.
Helaas maakte een fatale ongeluk op 26 juli 2020 een einde aan het leven van Herman. Roelie raakte zwaar gewond.
De gevolgen van het ongeluk waren te zwaar. Na een ziekenhuisopname kwam ze in hospice ’t Huis van Heden te Emmen. Hier is ze op 14 augustus 2020 overleden.

De afscheidsdienst is gehouden in het crematorium Zevenberg te Fluitenberg. In de meditatie stond de droom van Jacob aan de Jabbok centraal. Het gevecht tegen de angst door de ervaringen uit het verleden, die het heden wil bepalen. We ontdekten, dat het gevecht niet alleen wordt gestreden, maar dat God er altijd zal zijn. Hoe? Dat zal een mens zelf moeten ontdekken.

Roelie heeft haar strijd gestreden. Niet alleen! Zij verlangde naar de rust, die Gods werkelijkheid ( = Hemel) haar zou geven. Wij geloven, dat God nu voor haar zorgt. Dat de zon voor altijd is opgegaan!

Wij leven mee met:
Gea en Sanne – Paul met hun kinderen Daan en Lieke; Eline
Tjacco en Patricia
Peter en Emma van Kampen
John en Joke van Kampen
en hun kinderen
Ds. Gerard Venhuizen.

Mededeling: De Fakkel Hoogeveen
Vrijwilligers & openingstijden: Het valt nog niet mee om voor alle dagdelen een geschikte vrijwilliger te vinden. Daarom zijn we ook in de maand september op maandag gesloten!
We zoeken nog vrijwilligers die tenminste één middag per week en één keer per maand een dagdeel op zaterdag kunnen werken. Wat we precies zoeken in een vrijwilliger vind je hier.
De Fakkel * Hoofdstraat 63 * 0528-264765

Spreuk van de maand:
Maak van een mislukking je leraar, niet je begrafenisondernemer.
Zig Ziglar

Redactie Om de Ruiner Toren


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr 8           26 augustus 2020
Eerstvolgende nummer: 23 september 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 11 september 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Recreatie
Op een dag lees ik in het evangelie naar Matteüs. In Hoofdstuk 14: 23 staat: “Toen Hij hen weggestuurd had, ging Hij de berg op om in afzondering te bidden”.

In dit bijbelgedeelte ontmoet ik Jezus, die een drukke dag achter de rug heeft. Hij is dood moe. Hij kan bijna niet meer op zijn benen staan. Zoveel hebben mensen van Hem gevraagd. Een gemakkelijke, vanzelfsprekende conclusie is: “Hij moet zich niet laten gebruiken. Hij moet aan hem zelf denken”.
Deze conclusie komt meestal van ‘de beste stuurlui, die aan wal staan”.

Wat doen wij? Hebben we tijd om uit te rusten? Nemen we de tijd? Wanneer ik om mij heen kijkt, dan zie ik mensen, die verschrikkelijk veel haast hebben. Zij hebben blijkbaar geen tijd om van hun leven te genieten. Zij moeten dit en dat. Hebben ze iets bereikt, dan willen zij weer iets anders.
Stil zijn is blijkbaar bedreigend. Met doppen in de oren lopen en fietsen mensen door het leven. De muziek schettert in hun oren en vormt een gordijn. Dit vormt weer een scheidingswand tussen mensen. Een manier om niet actief te hoeven communiceren. Het gevolg kan zijn, dat mensen van hun omgeving gaan vervreemden.
Opvallend is, dat velen ook niet met zichzelf communiceren. Ze kunnen of durven niet naar zich zelf te luisteren. De muziek is dan een afleidingsmanoeuvre .

Ik zie Jezus rust nemen of pauzeren op de berg. Een goede gewoonte …… pauzeren op de berg. Dit betekent: ‘Even afstand nemen van de gewone, dagelijkse beslommeringen’. Hierdoor komt Hij los van het werk en kan Hij tot Zichzelf komen. Tevens praat Hij met zijn hemelse Vader. Hij praat de dagelijkse indrukken van Zich af.
Feitelijk is dit ‘recreëren’. Recreëren is volgens mij nieuwe gedachten of nieuwe energie krijgen voor de volgende dag. Zo kan een ‘burn out’ voorkomen worden.

Ik besluit om de berg op te gaan en mijn oordoppen thuis te laten. Op de berg ontdek ik weer een gezonde levensfilosofie, namelijk: “Het leven is meer dan werk, prestaties enzovoort. Op de berg krijg ik de mogelijkheid om met de Ander en met me zelf te communiceren. Ik voel me een ander mens.
Ds. Gerard Venhuizen,

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Vanaf juli worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats reserveren.

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan moet u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur. In de dienst mag er nog niet gezongen worden.

Kerkdiensten augustus en september: Aanvang 10.00 uur
Zondag 30 augustus ds. B. Urgert uit Elp gaat in de dienst voor.
Zondag 06 september mevr. G. Bijl uit Uffelte gaat in de dienst voor.
Zondag 13 september pastor Mevr. Drs. J.W. Jansen gaat in de dienst voor
Zondag 20 september mevr. T. Van der Wal uit Meppel gaat in de dienst voor.
Zondag 27 september ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor

Kerk openstelling:
De kerk is elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag open tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Er is dan een gastheer of gastvrouw aanwezig.

KERKRENTMEESTERS
Solidariteitskas:
Het College van Kerkrentmeesters heeft helaas geconstateerd dat deze bijdrage steeds minder wordt voldaan. Wij proberen u hierbij uit te leggen wat de Solidariteitskas inhoudt en wat uw bijdrage, of het niet betalen ervan, betekent voor onze gemeente.
De Protestantse Kerk in Nederland telt meer dan 2000 gemeenten, die meestal zelfvoorzienend zijn. Toch is er soms hulp nodig: op geestelijk gebied en/of op financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel ter overbrugging zijn. En wie weet, misschien moet onze gemeente er in de toekomst ook nog wel eens een beroep op doen.
Iedere gemeente draagt per belijdend lid € 5,= af aan de solidariteitskas, wat overblijft komt volledig ten goede aan onze eigen gemeente.
Om deze redenen brengen wij u dit onder uw aandacht. De envelop voor deze actie komt bij u binnen in week 35, dat is de week van 24 t/m 28 augustus.

BEROEPINGSCOMMISSIE
Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (4)
Het is weer tijd om u even bij te praten. Inmiddels hebben we de zes sollicitanten, die we hadden uitgenodigd voor een gesprek, allemaal gesproken. Vanwege Corona wel wat later dan gepland, maar het is allemaal gelukt. Het waren over het algemeen zeer plezierige gesprekken en een kleine week later hebben we met de Beroepingscommissie in onze eigen Mariakerk via internet (delen van) kerkdiensten van de kandidaten bekeken. Het was fijn om dat in onze kerk te kunnen doen. Diezelfde avond hebben we na het kijken en luisteren uitvoerig met elkaar gesproken. En zo bleek dat we van sommige kandidaten tijdens de gesprekken toch een wat ander beeld hadden gekregen... We hebben zoveel mogelijk de knoop gelijk doorgehakt en inmiddels zijn er nog twee kandidaten over. Deze twee willen we als Beroepingscommissie gaan beluisteren. Eind augustus en begin september gaan we als commissie op pad om een kerkdienst van deze twee dominees bij te wonen. Aansluitend hebben we met beiden nog een gesprek. En hopelijk hebben we dan over niet al te lange tijd een nieuwe dominee in Ruinen.

Ruinen, 14 augustus 2020
Namens de BC,
Chris te Hennepe (secretaris)

In Memoriam: Herman van Kampen
* 25 juli 1932 † 26 juli 2020
Op zondag 26 juli overleed plotseling en onverwacht Herman van Kampen, van de Hoge Kamp 11, op de leeftijd van achtentachtig jaar.
Herman van Kampen werd in 1942 in Pijnacker geboren, waar hij ook opgroeide. Hij verhuisde naar Nieuw Millingen op de Veluwe; woonde vervolgens in Holten; settelde zich daarna in Amen bij Hooghalen en uiteindelijk in Ruinen. Bij al deze plaatsen stonden campings en bungalowparken waar hij de beheerder van werd. Op het laatst werkte hij als hoofdbeheerder van De Wiltzangh. In 1991 ging hij met de VUT, op achtenvijftigjarige leeftijd.
Als beheerder zorgde hij ervoor dat alles goed geregeld was, mensen gastvrij werden ontvangen en een fijne vakantie konden hebben. Creatief en met passie bedacht Herman altijd weer leuke recreatieve activiteiten, zoals BBQ’s en daguitjes, om het zijn gasten naar de zin te maken. Wat heel handig was, was dat hij twee rechter handen had. Hij kreeg altijd alles weer voor elkaar, als er iets gerepareerd moest worden.
Vijfenveertig jaar lang is Herman van Kampen getrouwd geweest met Toos de Graaf. Zij stond hem trouw terzijde en trok bij het beheer van de campings samen met hem op. Ze werden de trotse ouders van Peter en John, een tweeling. Helaas overleed Toos al in 2002, aan de gevolgen van een ziekte.
Een grote passie van Herman van Kampen was het op reis gaan met de camper, onder andere naar Hongarije, Schotland of naar het Zwarte Woud. Ook landen als Zweden en Noorwegen en andere gebieden in Duitsland heeft hij aangedaan. Een heel fijn land om naartoe te reizen vond Herman Spanje. Hij heeft zich er zelfs de taal van eigen gemaakt. Andere liefhebberijen van Herman waren het golfen en het biljarten. Voor het biljarten ging hij in Ruinen naar de Tump, en later naar de Poort.
Na het overlijden van Toos, werd Roelie Kuik voor Herman de steun en toeverlaat in het leven. Ze kenden elkaar al enige tijd. Ze waren jarenlang elkaars werkcollega’s op De Wiltzangh geweest. Vele jaren trokken ze samen met hun partners Toos (van Herman) en Henk (van Roelie) op. Ze ondernamen vele dingen samen, onder andere ook tal van reizen. Na het overlijden van Henk in 2001 en Toos in 2002 trokken Herman en Roelie steeds meer naar elkaar toe. Ze werden elkaars trouwe metgezel. Beiden waren trouwe kerkgangers. Als ze niet op reis waren, waren ze doorgaans op de zondagochtend in de Mariakerk te vinden.
Zondag 26 juli j.l. gebeurde er iets vreselijks. Herman van Kampen was samen met Roelie met de camper onderweg in Duitsland, op weg naar huis. Zomaar uit het niets kwam een tegemoetkomende auto op hun weghelft terecht en botste frontaal op hun camper. Herman overleed ter plekke, Roelie werd zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis van Enschede. Hermans overlijden bracht een grote schok teweeg, bij Roelie, bij hun familie en vrienden, en in ons dorp.
Zes dagen later, op zaterdag 1 augustus, namen wij afscheid van Herman van Kampen in een dienst in Fluitenberg. We zochten troost en uitzicht bij woorden van de apostel Paulus in 2 Korintiërs 5: “Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel… We zijn er … zeker van dat we ook ontkleed, niet naakt zullen zijn… Dus wij blijven altijd vol goede moed.”
Moge de Eeuwige met Roelie zijn in de komende tijd, en met de familie, met Peter & Emma en John & Joke en met de kleinkinderen. Moge hij hen omringen als een bron van liefde, troost, kracht en toekomst.
Ds. Georg Naber

Overlijdensbericht:
Op vrijdag 14 augustus 2020 overleed ook Roelie Kuik.

T V G Assen: Omdat het zo b o e i e n d is.
Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden
Op dinsdagmorgen 6 oktober 2020 start onze driejarige cursus TVG Assen voor heel Drenthe, delen van Groningen en Overijssel, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie.Tijdstip: 09.00-12.15 uur. U bent dan welkom in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Zie voor alle informatie onze website: www.tvgassen.nl
Alle eerder verschenen data via flyers en posters, in kerkbladen en op lokale websites, zijn komen te vervallen door de coronamaatregelen. Voor al uw vragen, onze wijzigingen, over kosten en hoe aan te melden, kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Nanno en Elly Levenga, tel. 06-1410 1512 of tvgassen@gmail.com Aanmeldingsformulier vindt u ook op onze website. Na 1 oktober is het secretariaat in handen van Bert van Maanen, tel. 0599 653 202 of tvgassen@gmail.com

Spreuk van de maand:
Je kunt erover klagen dat rozen doornen hebben, of je kunt je verheugen over het feit dat doornstruiken rozen hebben; het is maar hoe je het bekijkt.
J. Kenfield Morly

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr 7           01 juli 2020
Eerstvolgende nummer: 26 augustus 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 14 augustus 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
“Op adem komen ……”

‘Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries.’
( 1 Koningen 18: 12b)

Wat heeft de titel van deze meditatie met de Bijbeltekst te maken? Met deze vraag rol ik bij u binnen. Ongevraagd. Vragen heeft geen zin, want wat moet ik vragen? Moet ik bijvoorbeeld vragen: “Mag ik bij u binnenkomen?”

Ik doe net als de reclameboodschappen. Ze trippelen stiekem mijn oren binnen. Soms doen ze me wat. Soms heb ik ze niet eens horen binnenkomen! De energie was niet aan me besteed.
Ik probeer dus binnen te komen!

Waarom? Ik wil iets met de lezer(es) delen. Ik probeer een gevoel te delen. Een opgejaagd gevoel. Ik zie mensen, die zich proberen te bewijzen. Ze lopen zich het vuur uit de schenen, maar vinden geen rust. Ze kunnen niet genieten, want ze moeten presteren.
Ik zie mensen, die voortgedreven worden door de stormen. De stormen, die alle narigheden van het leven verbeelden. Stormen kunnen veel vernielen. Zoals bijvoorbeeld oorlog, ruzies, bitterheid veel kunnen vernielen.

Mensen snakken naar adem bij het zien en voelen van de negatieve gevolgen van het menselijk handelen. Naar adem snakken is een verlangen om “op adem te komen”.
“Op adem komen” kan in een veilige, betrouwbare omgeving. Waar vindt een mens zo’n plekje?

Een mens – Elia – snakte naar adem toen mensen hem naar het leven stonden. Een storm dreigde hem te knakken. Hij vluchtte voor zijn leven.
Eigenlijk wist hij niet waarheen! Onderweg kwam het gevoel: “Ik wil niet meer”. Hij had geen adem meer!
Op dat moment gaf een stem hem kracht om naar een veilige plek te gaan: “De berg van God”. Op deze plek kwam hij tot rust toen hij ontdekte: “God is anders dan ik verwacht had. Hij laat zich in een helende koelte voelen”.

Misschien kunnen we met Elia ontdekken, dat stormachtig en vurig leven ons de adem benemen en ons welzijn verlagen.
Sta eens stil en luister naar een zachte bries, die onverwacht binnen komt. Misschien staat het leven daarna in een ander licht.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Vanaf juli worden er weer wekelijkse kerkdiensten gehouden in de Mariakerk in Ruinen. Daarbij moeten wij ons aan het protocol houden. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in de kerk. Om ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats reserveren.

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan moet u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur. In de dienst mag er nog niet gezongen worden.

Kerkdiensten juli en augustus. :Aanvang 10.00 uur
Zondag 5 juli drs. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst voor
Zondag 12 juli ds. A. Linde uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.
Zondag 19 juli Mevr. A. Vermaas uit Elim gaat in de dienst voor
Zondag 26 juli ds. H. Rooze uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Zondag 2 augustus ds.G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor
Zondag 9 augustus drs. B. Wiegman uit Assen gaat in de dienst voor
Zondag 16 augustus pastor A..Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor
Zondag 23 augustus pastor mevr. Drs. L.W. Jansen uit Hoogeveen gaat in de dienst voor

Kerk open:
Vanaf 1 juli is de kerk elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag open tussen 14.00 uur en 16.00 uur.
Er is dan een gastheer of gastvrouw aanwezig.

DIACONIE
Collecteren in Coronatijd
Toen er geen fysieke kerkdiensten waren, konden we natuurlijk ook niet met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven kernbegrippen van de diaconie, in deze rare coronatijd misschien nog wel meer dan anders!
De diaconie van onze gemeente steunt lokale, en landelijke initiatieven en wereldwijde (nood)hulp. Zo ondersteunen wij de Voedselbank in de regio, maar ook noodhulp in Moldavië, Rwanda, Colombia en het Midden-Oosten. We zouden de afgelopen tijd gecollecteerd hebben voor: plaatselijk diaconaal werk, de kosten van Om de Ruiner toren, Dorpskerken willen van betekenis zijn en voor opvang en hulp voor ontheemden.

EXTRA COLLECTE NOODHULP CORONA OOK IN RUINEN EN OMSTREKEN !!!
De gevolgen v.d coronacrises worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk, hebben geen inkomen en daarom ook geen eten.
Een catastrofe dreigt, om deze ramp te voorkomen is in ieder geval 1,2 miljoen euro nodig.
Maar ook in Ruinen en omstreken raken mensen hun werk kwijt en moeten dan een beroep doen op de voedselbank, of komen via de gemeente bij de diaconie.
Hoe kunt u helpen?
Als u de diaconie wilt helpen de boven genoemde doelen te ondersteunen, kunt u een gift overmaken aan de diaconie van de Protestante gemeente in Ruinen op rekeningnummer : NLRBRB0706459865 Vermeld erbij welke doel(en) u wilt steunen De diaconie zal dan een gift overmaken naar dat doel
Op deze manier kunnen we toch ons steentje bijdragen in deze rare tijden

BEROEPINGSCOMMISSIE
Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (3)

Het laatste nieuws omtrent het aantrekken van een nieuwe dominee voor Ruinen was; dat ook wij als Beroepingscommissie met de Corona-perikelen te maken kregen. U kon lezen dat we zes van de tien sollicitanten hadden uitgenodigd voor een eerste gesprek, maar dat die dag met gesprekken geen doorgang kon vinden. Inmiddels hebben ook wij onze activiteiten weer opgestart. We hebben op dinsdag 2 juni een bijeenkomst gehad, waarbij we weer even de puntjes op de i hebben gezet, maar ook twee nieuwe data voor de gesprekken hebben geprikt: donderdagavond 11 juni (twee kandidaten) en zaterdag 20 juni (vier kandidaten). Op dit moment van schrijven hebben we de eerste gesprekken gehad en zitten we vlak voor de vier volgende gesprekken. Afhankelijk van de beschikbaarheid en geschiktheid besluiten we hoeveel kandidaten we nog een tweede keer willen spreken en daarna hebben we het plan om de geschikte kandidaten nog te gaan beluisteren. Maar dan zijn we al wel weer wat weken verder. Ik weet niet of de zomervakantie misschien ook nog voor wat vertraging gaat zorgen, maar wij zijn als Beroepingscommissie in ieder geval weer op pad om de juiste dominee (m/v) voor Ruinen te vinden....

Ruinen, 19 juni 2020
Namens de BC,
Chris te Hennepe (secretaris)

In Memoriam Roelofje van ’t Ende
Op de rouwkaart staat:
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend delen wij u mede dat, na een periode van afnemende gezondheid, van ons is heengegaan onze zorgzame, actieve en sportieve moeder, oma en ‘ouwe oma’.

Dat staat niet vaak op een rouwkaart, een actieve en sportieve moeder. Ik denk dat iedereen, die haar gekend heeft, dit kan beamen. Dat kwam ook tot uiting in haar afscheidsdienst.
Ze bereikte een hoge leeftijd en zoals elk lang leven met hoogte- en dieptepunten.
Toen ze 15 jaar was overleed haar moeder aan TBC. Het gezin bestond nog uit een jonger zusje en twee broertjes waarvan de jongste nog maar anderhalf jaar was. Door het wegvallen van haar moeder en het gegeven dat zij de oudste was, moest ze vele taken van haar moeder overnemen in het huishouden. De verantwoordelijkheid voor haar jongste broertje Albert kwam op haar schouders.
Hier is de basis gelegd voor haar wilskracht en zelfstandigheid die in haar verdere leven een grote rol hebben gespeeld.
Ze vertelde mij ook dat haar levensmotto was: aanpakken, vechten en doorgaan.
In 1949 trouwde ze met Tinus van ’t Ende en ze werden al snel verblijd met hun zoon Harry, een paar jaar later met Albert.
Ze was een moderne vrouw, naast het huishouden en de opvoeding van de kinderen naaide ze vele kledingstukken voor de mensen in de omgeving.
Het was hard werken, maar er was ook wel tijd voor ontspanning, er werd veel gekaart.

In 1974 stierf haar man plotseling aan een hersenbloeding. Dat zette haar wereld op zijn kop. Ze ging verder als alleenstaande en zocht al snel contact met haar vroegere vriendin Griet Steenbergen. Griet was ook weduwe en ze hebben samen veel ondernomen, o.a. kaarten, fietsen en ze stonden aan de zijlijn om de kleinkinderen aan te moedigen bij het voetbal- en korfbalspel.
Naast haar drukke werkzaamheden als naaister was ze lid van de gymnastiekvereniging, de zwemvereniging en met haar 70ste begon ze nog met tennis! En ze vond ook nog tijd om werk in de kerk te doen, o.a. het ouderlingenschap.

Toen ze 84 jaar was kreeg ze een herseninfarct, haar leven ging totaal om. Een leven van zelfstandigheid, onafhankelijkheid naar een leven van afhankelijk-zijn. Ze moest leren te accepteren dat ze moest lopen met een stok en dat haar linkerarm niet meer functioneerde. Ze kwam te wonen in de aanleunwoning van de Priensenije.
In datzelfde jaar overleed ook haar geliefde vriendin Griet. Een groot verdriet, maar ze sprak er weinig over. Ook sprak ze niet over haar geloof, ze zong graag geestelijke liederen, psalmen en gezangen, in de rouwdienst hebben we het lied ‘ Blijf mij nabij wanneer het duister daalt’ gehoord.

In 2016 verhuisde ze naar het zorgcentrum verbonden aan ‘t Neie Punt. De laatste jaren kon ze niet meer zelfstandig lopen, ze zat veel in haar stoel. In de coronaperiode miste ze sterk haar kinderen, die haar niet mochten bezoeken. Het bellen ging moeizaam, beeldbellen was voor haar ook niet gemakkelijk. Dinsdagochtend 9 juni is ze rustig ingeslapen, in de gezegende leeftijd van 97 jaar.
Met een vriendelijke groet, Anneke Vermaas


T V G Assen: Omdat het zo b o e i e n d is
Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden

Driejarige cursus van opzet, landelijk georganiseerd Oecumenisch van aard, open naar andersdenkenden
Elke dinsdagmorgen van sept. t/m april behalve in de schoolvakanties.
Iedere morgen twee lessen van twee verschillende docenten
Uitnodigende vakken en enthousiaste cursisten

Start cursus voor nieuwe cursisten: di.-mo. 22 september 2020 vanaf 09.00 u.
Zorg voor een maatje uit uw naaste omgeving om gezellig samen naar de cursus te rijden

Cursuslocatie: Wijkcentrum Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen

Voor meer informatie, kosten en aanmelding: zie op www.tvgassen.nl
Secretariaat: Nanno en Elly Levenga, T. (0598) 619 077. E tvgassen@gmail.com
Na 1 okt. 2020: Bert van Maanen, T. (0599) 653 202. E. tvgassen@gmail.com
T V G Assen: verrassend verfrissend verrijkend

Spreuk van de maand
De hemel van ooit
begroet de aarde van hier
wanneer liefde het leven verandert.
Liedboek: lied 768 vers 5

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Om de Ruiner Toren
Jaargang 37, nr 6           03 juni 2020
Eerstvolgende nummer: 01 juli 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 19 juni 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
“Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken”.
Johannes 15: 5 (NBV)

Onze samenleving verandert enorm snel. Wat eens als fundament gold, is nu verdwenen. Tradities worden weggewuifd met simpele woorden als: “Uit de tijd”. De zekerheden zijn verdwenen. Zij hebben plaats gemaakt voor het nieuwe, dat nog geen houvast biedt. Waar geen houvast is, dáár sluipt de angst binnen.

Angst verschijnt in verschillende gedaantes, namelijk: “angst voor de vreemdeling; angst voor andere geloofsvormen; angst voor veranderingen, enzovoort”. Een bekend gezegde luidt: ‘angst is een slechte raadgever’. Wie naar angst luistert, kan geen goede beslissingen nemen. Wie angstig is, ziet vaak dingen, die niet reëel zijn. Wie in deze gemoedstoestand beslissingen neemt, zal ze later meestal betreuren! Deze beslissingen zijn niet goed gefundeerd .........

In Johannes 15: 5 zegt Jezus tegen Zijn leerlingen: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken”. Deze tekst staat in het licht van Jezus’ afscheid. Het is begrijpelijk, dat afscheid een mensenleven kan ontwrichten. Vooral wanneer mensen geestelijk leunen op degene, die afscheid neemt. Na een afscheid zei iemand: “Het is alsof een stuk van mijn lichaam is af- gescheurd. Heel pijnlijk en kwetsbaar .........

Pijn valt te dragen, wanneer mensen een goed geestelijk fundament hebben. Sommigen kunnen de pijn dragen omdat zij zich gedragen weten door de liefde van medemensen. Anderen dragen de pijn, omdat zij steun voelen van de traditie, waarin zij opgegroeid zijn.
De woorden van Jezus gaan nog een stapje verder. Hij heeft het over de liefde en over de woorden, die overgeleverd zijn (= traditie). “Liefde” en “overgeleverde woorden” vindt Jezus heel belangrijk, maar er is nog meer wat houvast geeft.

Hij neemt het beeld van de wijnstok als voorbeeld. Hij noemt zichzelf de wijnstok. Een wijnstok, die goede vruchten geeft, moet in goede grond geworteld zijn. Jezus is geworteld in de Vader; in God. Wie dit herkent en gelooft zegt: “Dat is een goede, vruchtbare bodem”. De levenssappen -de basis van het leven- vinden hun oorsprong in de levende God. Via Jezus gaan deze sappen naar hen, die in Jezus geloven. Gelovigen zijn verbonden met de wijnstok. Niet kunstmatig, maar gegroeid! Er is een beeld, dat zegt: ‘Gelovigen zijn geënt op de wijnstok, die de naam Jezus draagt’.

Wie verbonden is met Jezus; met Zijn woorden en Zijn daden ontdekt een positieve stroom in zichzelf. Deze geeft vruchten, die bijzonder goed smaken. Nee, niet via de smaakpapillen op de tong, maar via de Geest. Dit klinkt als “Een goede smaak hebben”. Geestelijk een goede smaak hebben, betekent Bijbels: “Mensen vinden hun hoop, troost, liefde in God en geven deze onder anderen door via: vriendelijkheid, trouw, goedheid en zelfbeheersing”. (= vruchten van de Geest)

De samenleving en haar uitingsvormen kunnen veranderen, maar wie verbonden is met de wijnstok (= ranken) laat zich niet van de wijs brengen. Hierdoor krijgt angst geen kans om raadgever te worden.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Kerkdiensten in de Mariakerk.
Op de zondagen 7, 14 en 21 juni zijn er nog geen kerkdiensten in de Mariakerk in Ruinen. Vanaf zondag 28 juni willen wij weer diensten houden volgens het laatste protocol. Dat betekent dat we de afstand van 1.5 m tot elkaar moeten houden. Daardoor zijn er minder zitplaatsen beschikbaar. Om ons hier aan te houden moet u van te voren een plaats reserveren. Wilt u een kerkdienst bijwonen op 28 juni of in juli, dan moet u dit doorgeven aan Johan Platen op tel. nr. 0522-471723 of 06-12878066. Uiterlijk de vrijdag voor de dienst voor 20.00 uur. In de dienst mag er nog niet gezongen worden.
In de dienst van 28 juni is kerkelijk werker mevr. G. Bijl uit Uffelte de voorganger.

Kerk open:
In de maand juni is de kerk geopend elke vrijdagmiddag van 14.00 – 15.00 uur. Er is dan gelegenheid een kaarsje te branden, de stilte te zoeken.
Ds. G. Venhuizen is in de kerk aanwezig en u kunt met hem een gesprek voeren of een afspraak maken.
Bij de ingang kan men de handen reinigen. De ingang is bij de toren, de uitgang aan de achterzijde, door de consistorie. In de kerk houden we ons aan de afstand van 1,5 m. tot elkaar.

DIACONIE
Collecteren in Coronatijd
Nu er geen fysieke kerkdiensten zijn, kunnen we natuurlijk ook niet met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven kernbegrippen van de diaconie, in deze rare coronatijd misschien nog wel meer dan anders!
De diaconie van onze gemeente steunt lokale, en landelijke initiatieven en wereldwijde (nood)hulp. Zo ondersteunen wij de Voedselbank in de regio, maar ook noodhulp in Moldavië, Rwanda, Colombia en het Midden-Oosten. We zouden de afgelopen tijd gecollecteerd hebben voor: plaatselijk diaconaal werk, de kosten van Om de Ruiner toren, Straatmeisjes in Ghana, Kansarme kastelose kinderen in India. De Rudolph stichting ( bevordert de ontwikkelingsmogelijkheden van uit huis geplaatste kinderen door hen een thuis te bieden.
EXTRA COLLECTE NOODHULP CORONA!!!
Voor de zondag van Pinksteren roept Kerk in Aktie gemeenten op om te collecteren voor coronanoodhulp.
De diaconie van Ruinen en omstreken geeft gehoor aan deze oproep. De gevolgen v.d coronacrises worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk, hebben geen inkomen en daarom ook geen eten.
Een catastrofe dreigt, om deze ramp te voorkomen is in ieder geval 1,2 miljoen euro nodig.
Hoe kunt u helpen?
Als u de diaconie wilt helpen de boven genoemde doelen te ondersteunen, kunt u een gift overmaken aan de diaconie van de Protestante gemeente in Ruinen rekeningnummer : NLRBRB0706459865 Vermeld erbij welke doel(en) u wilt steunen De diaconie zal dan een gift overmaken naar dat doel
Op deze manier kunnen we toch ons steentje bijdragen in deze rare tijden

In Memoriam
Stiena Hooijer – Neve
Geboren op 4 mei 1927 Overleden op 27 april 2020
Stiena is op een boerderij in Leggeloo geboren. Ze had een onbezorgde jeugd. Toen ze 14 jaar was stierf haar vader. Haar leven stond toen op de kop. Ze moest haar moeder helpen bij het runnen van de boerderij.

Dit was niet vol te houden waardoor moeder als huishoudster moest gaan werken. Stiena ging toen bij haar opa en oma in Ansen wonen. In dit dorp ontmoette ze Jan Hooijer op een dorpsfeest. Deze ontmoeting had grote gevolgen: Ze trouwden op 26 mei 1954. Stiena verhuisde naar de boerderij van Jan aan Voor de Broeken.

Ze kreeg twee dochters: Jenny en Zwaantje. Ze was blij met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ze genoot van hen wanneer ze bij haar op bezoek kwamen.

Stiena had een actief leven. Naast het werk op de boerderij was ze tot op haar 86e levensjaar lid van de gymvereniging DOO. Puzzelen was voor haar hersengymnastiek . Als vrijwilliger heeft ze jarenlang de Bron helpen schoonmaken.

Vanwege lichamelijke ongemakken werd de boerderij verlaten en verhuisde ze met haar man naar een appartement in de Korhoen. Tot eind 2018 heeft ze daar met plezier gewoond. In januari 2019 moest Jan naar een zorgappartement verhuizen en Stiena wegens gezondheidsproblemen naar het groepswonen van ’t Neie Punt.
Heel pijnlijk om na zoveel gelukkige jaren samen te zijn geweest nu gescheiden te moeten wonen.

Op vrijdag 1 mei is haar leven in besloten kring herdacht. In deze viering is God dank gezegd voor deze mens, die in onze gemeenschap heeft geleefd. Daarna is haar lichaam toevertrouwd aan de aarde van de begraafplaats te Ruinen.
Ds. Gerard Venhuizen.

Vrijwilliger gezocht voor De Fakkel Hoogeveen
Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken!
Houdt u van God, houdt u van mensen én heeft u minimaal een dagdeel in de week beschikbaar?
Overweegt u dan eens om ons team te versterken!
Wij vragen voldoende lees- en rekenvaardigheid om klanten te kunnen helpen en adviseren.
Natuurlijk is het ook belangrijk dat u begrijpt hoe onze kassa en de zoeksystemen werken. Maar in het begin is er altijd een ervaren teamlid om u op weg te helpen.
We werken door de week altijd in teams van twee personen. De zaterdagen worden afwisselend door ons ingevuld. Eens in de twee, drie maanden hebben we een vergadering om als team te bespreken wat er in de winkel gaande is.
Lijkt het u wat?
Stuur dan een mailtje waarin u wat over uzelf vertelt naar verkoop@defakkelhoogeveen.nl. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek waarin we nader met elkaar kunnen kennismaken.

Spreuk van de maand
“ Een vriendelijk woord kost niets en is het mooiste van alle geschenken.”
Daphne du Maurier

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr 5           06 mei 2020
Eerstvolgende nummer: 03 juni 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 22 mei 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Feest van de Geest
‘Hoe ziet jouw blik op de hemel eruit?

‘Feest van de Geest’ is geassocieerd met het christelijk Pinksterfeest. Dit is vanouds -in de joodse godsdienst- het vijftig dagen feest. Een oogstfeest. Het resultaat van het gezaaide graan wordt geestdriftig gevierd. Het leven kan weer gevoed worden.

Pinksterfeest heeft in de christelijke kerk haar wortels in de ‘uitstorting van de Heilige Geest’. ‘Heilig’ betekent in dit verband: ‘Deze geest komt niet voort uit de mensenwereld of een mensenbrein. Deze geest komt van een werkelijkheid, die niet samenvalt met de werkelijkheid, die wij met biologische ogen kunnen zien. Deze werkelijkheid wordt Hemel genoemd, waar God aanwezig is’.

Pinksterfeest wordt omschreven met ‘tongen van vuur’, ‘tongentaal’ en ‘windvlaag’. Ik wil deze verschijnselen omschrijven als oogst. De oogst van het zaaien van Jezus leven, zijn graflegging, opstanding en hemelvaart.
Wie van deze oogst ‘eet’ zal de positieve invloedssfeer van de Hemel ervaren en daaruit leven. Hij of zij blijft tegen het negatieve vechten.

Eten van de oogst van het Pinksterfeest staat in schril contrast met het eten van de boom van kennis van goed en kwaad beschreven in het boek Genesis. Het resultaat van laatstgenoemde eten is: “Bittere nasmaak, gesloten toekomst”.

Pinksteren is verbonden met Hemelvaart. Hemelvaart geeft aan, dat Jezus niet meer samenvalt met onze werkelijkheid. Vanuit deze werkelijkheid is Hij niet dood, maar springlevend. Dit leven is een mysterie, dat slechts met onze taal en symbolen onder woorden gebracht kan worden.
Een pogen om er iets over te zeggen!

Hemel is geen natuurkundig verschijnsel! In geloofstaal is Hemel een plek; een woning ; een stad waar het goed is. Een plek, die het verlangen en hoop van mensen aanwakkert om de menselijke verscheurde werkelijkheid niet als norm te nemen!
Dus niet blijven liggen in de verscheurde, bittere, mensonterende, godverlaten werkelijkheid, maar opstaan en hoopvol op weg gaan naar een goede toekomst.
Verbonden met de Hemel -vorm gegeven door de Heilige Geest- krijgen mensen hier de kracht om te blijven werken aan een goede wereld. Ze blijven ‘protestanten’.

De Hemel is voor aardebewoners een voorbeeld of een inspiratiebron. Wanneer er geen Hemel is, dan is de zon van de hoop gedoofd. Dan schijnt in de nacht zelfs de maan niet! Hopeloosheid troef!

Tenslotte is voor mij de Hemel, de plek waar ik hoop thuis te komen. Niet als beloning, zoals de hel volgens de traditie een straf is. Nee! Uiteindelijk keert het gezaaide mensenleven terug naar de Zaaier, die niet met onze werkelijkheid samenvalt.
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
We kunnen voorlopig geen kerkdiensten meer houden in de Mariakerk.
In overleg met de protestantse gemeente van Pesse hebben we de mogelijkheid gekregen om de diensten die in de ontmoetingskerk in Pesse gehouden worden ook via internet te bekijken en te beluisteren.

Ga naar www.pknpesse.nl en maak een account aan. Via de website van www.pknruinen.nl kunt u precies lezen hoe dat moet.
De zondagse diensten die om 10.00 uur in Pesse gehouden worden zonder kerkleden kunt u dan live volgen.

Diensten rond Hemelvaartsdag en Pinksteren
Op 21 mei, Hemelvaartsdag gaat ds. G. Venhuizen voor in de dienst in Berghuizen. Aanvang 9.30 uur. Deze dienst kunt u online beluisteren via www.kerkomroep.nl Ruinerwold

Op 31 mei Pinksteren gaat ds. G. Venhuizen voor in de dienst in Ruinen. Aanvang 10.00 uur. Deze dienst kunt u online beluisteren via www.pkn-ruinen.nl

KERKRENTMEESTERS
Hieronder treft u een overzicht van de Kerkbalans 2020 ten opzicht van de kerkbalans 2019. Wij hebben er voor de duidelijkheid ook bij gezet hoeveel leden wij hebben binnen onze Protestantse Gemeente Ruinen.
tabelIn Memoriam Roelie Luning-Doren

Op vrijdag 27 maart jl. is Roelie Luning-Doren in bijzijn van haar man rustig ingeslapen.
Zij werd op 16 april 1928 geboren op de Hondhang in Fluitenberg en was de oudste dochter in het gezin Doren.
Na de schooltijd ging zij op verscheidene adressen in de buurt aan het werk in het huishouden.
Haar man, Roelof Luning, leerde zij kennen op één van de befaamde dansavonden bij Café Hees in Ruinen.
Na hun trouwen werd de boerderij op Hees hun thuis. Eerst nog samen met de ouders van Roelof, maar later stichten zij hier hun eigen gezin met 3 zonen.
Zij was op de boerderij druk met het huishouden, groentetuin en zorgde dat de kalveren werden gewetert.
Het voorhuis en de tuin stonden er altijd netjes bij en af en toe kreeg ook het achterhuis een goede beurt. Orde en regelmaat waren haar credo.
Zij heeft haar hele leven een privé chauffeur gehad, een rijbewijs halen hoefde van haar niet.
Haar man zorgde er altijd netjes voor dat zij naar de winkel, kapster en op familiebezoek kon.
Verscheidene jaren was zij één van de gezichten achter de kniepertieskraam bij de Oude Ambachten op de Brink in Ruinen.
In de vrije tijd werden door haar de befaamde ‘oma Luning’ sokken gebreid.
Tijdens de ruilverkaveling verhuisden zij naar de Pesserveldweg en werd er een moderne ligboxenstal gebouwd. Deze boerderij werd in de loop der tijd door de middelste zoon overgenomen.
Zij lieten toen het boerenleven achter zich en verhuisden naar de Kampweg in Ruinen. Hier kwamen zij in een fijne buurtschap terecht, waar zij snel gewend waren.
Na verloop van tijd kwamen er toch wat lichamelijke ongemakken, waardoor zij helaas niet meer thuis kon blijven wonen.
Eerst kon zij alleen in de tijdelijke Priensenije op De Kaamp wonen, waarna er verhuisd werd naar de verbouwde Priensenije aan de Jan Wierengaweg. Daar kon zij gelukkig weer samenwonen met haar man en hebben zij er nog enkele jaren met veel plezier gewoond. De verzorging door de medewerkers van de ZZWD werd zeer gewaardeerd.
Dinsdag 31 maart jl. hebben wij in besloten kring waardig afscheid van haar kunnen nemen in de Bron en hebben haar onder een stralende zon naar haar laatste rustplaats gebracht.

In Memoriam Hendrik Klomp.
Dinsdagmiddag 21 april werden we opgeschrikt door het bericht dat Hendrik Klomp was overleden in zijn eigen vertrouwde omgeving. De vrijdag daarop hebben we in kleine kring afscheid van hem genomen in De Bron.
In het voorjaar van 2015 waren Hendrik en Hillie verhuisd naar de seniorenwoning in de Korhoen. Hillie was al dementerend en Hendrik zorgde voor zijn vrouw, maar verzweeg de beperkingen van zijn vrouw naar zijn kinderen en de buitenwereld.

De kinderen kijken terug op een liefdevolle jeugd. Vader stond altijd klaar om te helpen, zeker in financieel opzicht, maar was niet de man om diepere gesprekken te voeren.
Na het overlijden van zijn vrouw Hillie had hij een groot verdriet. Ook al daarvoor toen hij haar moeilijker kon bereiken en zij zich steeds meer in haar eigen wereld begaf. Hij is altijd zeer trots op zijn vrouw geweest.

De kerkelijke gemeenschap en het dorpsleven waren voor hem belangrijk, hij was graag onder de mensen en was ook gezien bij de mensen.

De laatste jaren, na het verlies van zijn vrouw Hillie, kwam de stilte en het gemis. Het veranderde zijn bestaan. Na veel samenzijn is er alleen-zijn, de eenzaamheid kan je dan overvallen.
Hendrik heeft deze eenzaamheid zeker ervaren, ook door zijn doofheid. Hij ging graag naar ’t Neie Punt om te eten en voor verschillende activiteiten. De laatste weken waren moeilijk voor hem, hij was niet bang voor het corona virus, maar ging niet meer wandelen en het ’t Neie Punt was gesloten voor hem. De wandeling ’s ochtends vroeg was voor hem belangrijk, hij kwam tot rust, overdacht zijn leven en maakte graag een praatje met degenen die hij tegen kwam.

Het mooiste gedeelte van zijn leven was toen de kinderen opgroeiden in het gezin. Hij ervoer het gezin als een veilige haven en het bood hem geborgenheid.
Hij was heel trots op zijn kinderen en kleinkinderen en genoot van hun bezoeken.
Een lieve, behulpzame man is van ons heengegaan. Op de rouwkaart staat: ’Na een lang en gezond leven is onverwacht overleden onze vader, schoonvader, opa en opa Hendrik’.
We mogen vertrouwen dat Gods liefde in ons leven aanwezig is, in ons zoeken, in ons vinden, in onze verbondenheid met elkaar.
Een hartelijke groet, Anneke Vermaas

Klokken van Hoop
De Mariakerk heeft ook mee gedaan aan het luiden van de klokken van Hoop.
Laatste luidingen 'klokken van hoop' (29 april en Bevrijdingsdag)
De slotluiding heeft plaats gehad op Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei van 12.00-12.15 uur.
Voor de laatste keer hebben we dan samen de klokken geluid als teken van hoop en troost voor ons land.
Daarmee markeerden we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en lieten we horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen!

Spreuk van de maand:
Als je zon brengt in het leven van anderen, kun je de stralen niet weghouden van jezelf.”
Sir James Matthew Barrie

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr. 4  - 08 april 2020

Eerstvolgende nummer: 06 mei 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 24 april 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Pasen
"Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem" (Lucas 24: 31 NBV)

Pasen: De wedstrijd van de grootste brandstapels. Pasen: Het feest van de grote vuren. Pasen: Het feest van eieren zoeken en rapen.
Pasen: Helaas het feest gaat dit jaar niet door! Geannuleerd door het coronavirus.
Coronavirus is dood in de pot ..........

Opeens staren we ons blind op wat niet meer kan. Door overheidsmaatregelen is de glans uit het leven verdwenen. Door de desastreuze gevolgen van genoemd virus lijkt de toekomst somber en hopeloos. Het is net alsof de dood jouw metgezel is.

De dood heeft overwonnen! Althans in de betekenis dat "alles is stopgezet".

Deze mentaliteit druist in tegen de Bijbelse boodschap, die opgewekt vertelt: "De dood is overwonnen".
Als gelovige kan ik mij daar iets bij voorstellen, maar moet wel zeggen, dat ik dan met andere ogen moet leren kijken.

Geheel in stijl van deze tijd lopen twee mensen (lees Lucas 24: 13 -33) te somberen over de gebeurtenissen in hun leven. Een geliefd mens is aan het kruis gehangen en gestorven. Deze mens - Jezus genoemd- had hen de weg naar de God van liefde gewezen. Hij had hen een open toekomst laten zien.
En nu zijn ze verblind - stekeblind - door het verdriet, dat hun hart ziek maakt.

Terwijl beide mensen elkaar de put in praten, komt er plotseling iemand hen vergezellen. Hij ziet hun levenshouding en vraagt invoelend naar de oorzaak. Bitter vertellen zij, dat hun geestelijke en politieke leiders hun hoop hebben gedood door Jezus aan het kruis te vermoorden.

Tijdens hun verhaal blijven hun harten bitter en hun ogen stekeblind. Daarna begint de onbekende man heneen verhaal te vertellen. Een verhaal van hoop, dat afrekent met het doemdenken, dat alles uitloopt in de onvruchtbare dood.
Het verhaal is doorspekt met bekende woorden en feiten. Een vermoeden begint te rijzen.
Het kwartje valt - de ogen gaan open - waardoor ze ontdekken, dat de onbekende reisgenoot hun geliefde Jezus is.

Zij ontdekken dat het leven niet eindigt, wanneer alles tegenzit. Wanneer alles tegenzit gloort het licht van de hoop en staan mensen op uit de as 'van ach en wee'.
Pasen is ontdekken, dat er een nieuw begin is!
Dus sta op uit de misère van deze tijd en vertrouw de boodschap van de opstanding.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 - 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
We kunnen voorlopig geen kerkdiensten meer houden in de Mariakerk. In overleg met de protestantse gemeente van Pesse hebben we de mogelijkheid gekregen om de diensten die in de ontmoetingskerk in Pesse gehouden worden ook via internet te bekijken en te beluisteren.
Ga naar www.pknpesse.nl en maak een account aan. Via de website van www.pknruinen.nl kunt u precies lezen hoe dat moet.
De zondagse diensten die om 10.00 uur in Pesse gehouden worden zonder kerkleden kunt u dan live volgen.

Diensten en bijeenkomsten rond Pasen
Op donderdag 9 april verzorgt ds. Venhuizen een meditatie.om 19.30 uur Deze kunt u beluisteren op de website van onze gemeente: www.pkn-ruinen.nl bij kerkdienst beluisteren.

Paasmorgen 12 april 10.00 uur houdt ds. Venhuizen een meditatie waarbij beelden te zien zijn. Deze wordt ook op de website uitgezonden. Wilt u op de hoogte blijven kijk dan regelmatig op de website.

KERKRENTMEESTERS
Hieronder treft u een overzicht van de Kerkbalans 2020 ten opzicht van de kerkbalans 2019.
Wij hebben er voor de duidelijkheid ook bij gezet hoeveel leden wij hebben binnen onze Protestantse Gemeente Ruinen:
tabel
Diaconie
Mede namens onze diaconie is het Informatiepunt Geldzaken De Wolden nu een permanente voorziening

Het Informatiepunt Geldzaken is een initiatief van Welzijn De Wolden, de gemeente, Humanitas Thuisadministratie en Diaconaal Verband De Wolden. Mensen kunnen er terecht met allerlei financiële problemen en vragen over geldzaken. Het informatiepunt ging in 2018 als proef van start. Omdat mensen uit alle lagen van de bevolking geregeld een beroep doen op de kennis en expertise van de medewerkers, heeft de samenwerking een permanente status gekregen.

'Luisterend oor is soms al genoeg'
Oplossingen kunnen niet altijd worden geboden. ,,Alleen het bieden van een luisterend oor is soms al genoeg'', zegt één van de budgetcoach. ,,We hebben niet altijd één twee drie pasklare oplossingen, maar het geeft rust als mensen weten dat ze er niet alleen voor staan.''
Het informatiepunt biedt ondersteuning bij het treffen van betalingsregelingen en kwijtscheldingen, geeft inzicht in inkomsten en uitgaven en leert mensen omgaan met budgetten. Ook helpen de medewerkers bij het doen van belastingaangifte, verschaffen ze informatie over minimaregelingen en helpen ze bij het indienen van aanvragen.

Advies thuis of op locatie
Mensen die met vragen over geldzaken zitten, kunnen bellen om een afspraak te maken. Deze afspraak is normaal gesproken bij de mensen thuis, maar kan ook ergens anders. Ook kan via de telefoon advies worden gegeven. Medewerkers beantwoorden sommige vragen zelf, maar ze kunnen ook door verwijzen naar de budgetcoach, vrijwilligers, maatschappelijk werk of de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente.
Het informatiepunt is te bereiken van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur
Informatiepunt - Geldzaken De Wolden
Oosterweg 14, 7921 GB, ZUIDWOLDE
telefoon: 0528-217022 - Website: www.informatiepuntgeldzaken.nl - Email: info@informatiepuntgeldzaken.nl

Een nieuwe dominee? Daar wordt aan gewerkt! (2)
In een vorige editie van Om de Ruiner Toren heb ik de leden van de Beroepingscommissie aan u voorgesteld. Ook stond daarin titel van onze vacaturetekst: Wij zoeken de I voor onze TDI-motor. En tot slot schreef ik toen, dat de sluitingstermijn om te reageren op deze vacature 29 februari was.
Tot zover het 'oude' nieuws. De huidige stand van zaken is als volgt:
Als Beroepingscommissie hebben wij 7 maart onze laatste bijeenkomst gehad. Hierin hebben we alle tien sollicitatiebrieven besproken en de beslissing genomen om zes van deze tien sollicitanten uit te nodigen voor een gesprek. We hadden de kandidaten al uitgenodigd om op zaterdag 4 april met ons te komen praten. Maar ook hier gooide de corona-crisis roet in het eten. We hebben helaas moeten besluiten om die vierde april de gesprekken niet door te laten gaan. Een nieuwe datum hebben we nog niet gepland, omdat de toekomst rondom Corona heel onzeker is. Maar natuurlijk hopen we op korte termijn de sollicitanten te kunnen spreken....
Ruinen, 27 maart 2020, Namens de BC, Chris te Hennepe (secretaris)

ZUSTERKRING
In april geen bijeenkomst van de Zusterkring.

FEEST VAN DE GEEST
Dit jaar gaat het Feest van de Geest niet door. We hopen het volgend jaar te houden en wel in dezelfde periode. Dus van Hemelvaartsdag tot en met Tweede Pinksterdag 2021.

Verslag Alphaweekend 7 en 8 maart 2020
Op vrijdagavond 6 maart vertrokken we met het team naar Denekamp voor het Alpha weekend bij " Huize Elisabeth " een klooster en conferentieoord. Zaterdagochtend verwelkomden we de deelnemers met koffie en gebak. Na deze gezelligheid was het tijd voor de eerste inleiding "Wie is de heilige Geest? " Bijzonder om er weer opnieuw bij stil te staan dat de heilige Geest de plaatsvervanger van Jezus is op aarde en onze helper en trooster is.

's Middags werd er gesproken over: "Wat doet de heilige Geest?".
Zaterdagavond was er een gezellig samenzijn, waarin er tijd was voor ontmoeting, een goed gesprek maar ook om mee te doen aan een sjoelcompetitie? een heerlijke tijd om elkaar beter te leren kennen.

Na een goede of minder goede nachtrust was er gelukkig een moment van "beweging in lofprijs " om wakker te worden en konden we fris en fruitig door naar de zondagochtend inleiding "Hoe kan ik vervuld worden met de heilige Geest?" Het was weer geweldig om te ervaren dat de heilige Geest zo krachtig aanwezig was dit weekend. Door de kracht van de heilige Geest veranderen levens.

Na een korte zondagochtendviering en zingen in de kapel was het tijd om na te praten en afscheid te nemen van elkaar.
We kijken terug op een prachtig Alpha-weekend! Wat maakt een Alpha (weekend) zo bijzonder?" vroeg iemand mij. Ik wil dat proberen samen te vatten in een paar woorden: Samen optrekken met elkaar, eenheid ondanks al onze verschillen, samen eten, plezier hebben, al je vragen mogen stellen, zelf ontdekken of "er meer is", nieuwe vriendschappen, gezelligheid, verdieping en nog veel meer. ...

Wil je meer weten over Alpha, stel dan je vragen gerust op het volgende mailadres: alphahoogeveen2@gmail.com of bel naar: 06-51600684
Hartelijke groet namens het Alpha-team, Magda Boer

Spreuk van de maand
"Van wat we krijgen, kunnen we bestaan, maar van wat we geven, kunnen we leven......."
Arthur Ashe

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr. 3          11 maart 2020
Eerstvolgende nummer: 08 april 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 27 maart 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Gedachten
Gedachten gaan hun eigen wegen. Niemand kan ze ten diepste doorgronden.
Waar komen ze vandaan? Wat is hun doel?

Gedachten kunnen zomaar gaan dwalen. Ze dwalen naar vroeger; naar mooie tijden; naar .....
Vaak blijven gedachten haken bij een verschrikkelijke gebeurtenis, die niet verwerkt is.
Misschien niet verwerkt kan worden ......

Zulke gedachten beheersen velen. Zij cirkelen om het vreselijke, dat mensen elkaar kunnen aandoen!
Mensen, die wreder zijn dan dieren, die niet planmatig te werk gaan.

Mensen zijn de kroon van de schepping. Althans zo had de Schepper het voor ogen. Helaas beantwoorden zij niet altijd aan deze hooggestemde verwachting.

Mensen slaan wegen in, die voorbij God en medemens gaan. Aan elkaar voorbij gaan sluit ontmoeting uit. Zonder ontmoeting kunnen mensen elkaar niet leren kennen.
Dat is jammer! (meer dan jammer ....)

Want 'elkaar leren kennen' is de wortel van begrip en vergeving, waardoor mensen zich kunnen verzoenen met God en medemens.
Verzoening is bevrijding uit de haat, de wortel van de wraak.

Wraak maakt mensen tot slaven van angst, omdat zij zich in hun bestaan bedreigd voelen.
Pak je mij, dan pak ik jou .......
Bedreigd bestaan is bijbels: 'Egypte'.

Hoor dan naar de stem, die zegt: 'Trek uit dat slavenbestaan. Proef de vruchten van verzoening'.
Wie hiernaar luistert zal de vrede van God ervaren. Zijn vrede komt in de gedachtewereld. Merkbaar.
Geest van God werkzaam in een mensenhart.
Vrede onder de mensen.
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 - 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende weken!

Zaterdag 21 maart - 18.30 uur - 't Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van 't Neie Punt. Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in deze dienst voor.

KERKDIENSTEN MARIAKERK
Zondag 15 maart - 10.00 uur - Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat in deze dienst voor.

Zondag 22 maart - 10.00 uur - Mariakerk
Drs. B. Wiegman uit Assen gaat voor in de dienst

Zondag 29 maart - 10.00 uur uur - Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat voor.

Zondag 05 april - 10.00 uur - Mariakerk
Ds.H. de Graaf uit Koekange gaat in de dienst voor.

Witte Donderdag 09 april - 19.00 uur - 't Neie Punt
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal bediend.
We vieren deze dienst samen met de bewoners rond het Neie Punt.
Iedereen is hartelijk welkom om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

Goede Vrijdag 10 april - 19.30 uur - -Mariakerk
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat voor.
Het kerkkoor verleent haar medewerking. Dit is een gezamenlijke dienst met de kerk in Ruinerwold.

Paaszondag 12 april - 10.00 uur - Mariakerk
Ds. B. Urgert uit Elp zal in deze dienst voorgaan.
Het kerkkoor zal ook in deze dienst haar medewerking verlenen.

KERKRENTMEESTERS 
Aktie Kerkbalans 2020:
Inmiddels hebben wij de Aktie kerkbalans weer afgesloten en zodra wij weten wat er is binnen gekomen zullen wij dit laten weten. Het geld dat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen. Alle mensen die de enveloppen hebben gebracht en opgehaald weer bedankt voor hun inzet, het is ieder jaar toch weer een hele klus.
Jaarrekening 2019:
In de kerkenraadsvergadering van 11 maart wordt de jaarrekening 2019 besproken. Ook u krijgt de mogelijkheid om deze jaarrekening in te zien. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres: administratiekrm@pkn-ruinen.nl wij nemen contact op om dag/tijdstip af te stemmen.
Verwarming Mariakerk:
Zoals we de vorige keer al schreven is de verwarming inmiddels grotendeels klaar, maar had Enexis nog geen tijd gehad de zwaardere kabels aan te passen. In de eerste week van maart is dit inmiddels ook uitgevoerd en kunnen we weer warmer in de Mariakerk zitten en worden de zondagmorgendiensten weer vanuit onze mooie kerk gehouden.
Collectemunten:
Er zijn weer collectemunten verkrijgbaar op maandag 6 april a.s. in de consistoriekamer van 18.30 - 19.00 uur. Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 30 maart komen we om 14.00 uur bij elkaar in De Bron. Henk Nijkeuter, directeur van het Drents Archief vertelt over de betekenis van Pasen en Paasgebruiken. Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Commissie RIJKeR
Wie is RIJKeR?
RIJKeR is een samenwerking tussen vier kerken te weten; Ruinerwold, IJhorst-De Wijk, Koekange en Ruinen.
Sinds 2017 komt deze commissie regelmatig in vergadering bijeen om de toekomst van onze gemeenten te bespreken.
Wie zijn wij als gemeente in 2025? Wat is er nodig om dan te kunnen bestaan. Onze gemeenten krimpen en de prognose laat geen positief beeld zien. Het is daarom dat de commissie denkt dat de onderlinge samenwerking een must is. Kortom de krachten bundelen!

Er is een visie opgesteld die in de kerkenraad is besproken en goedgekeurd.
De visie houdt het volgende in:
Uitgangspunten:
* Het initiatief tot vormen van samenwerking ligt bij de afzonderlijke kerkenraden
* Communicatie is erg belangrijk om de samenwerking gestalte te kunnen geven en er een draagvlak voor te creëren : via de vastgestelde notulen c.q. directe berichtgeving in de kerkbladen houden de leden van de commissie RIJKeR de kerkenraden op de hoogte, waarbij de kerkenraden het een en ander communiceren met de gemeenteleden.
* Elkaar op de hoogte houden door beleidsplannen en kerkbladen uit te wisselen.
* De inbreng van predikanten in mogelijkheden tot samenwerking wordt zeer gewaardeerd (in de profielschets kan opgenomen worden dat de predikant bereid moet zijn samen te werken met de kerken in de regio).
* De kerkenraden en predikanten worden nauw betrokken bij het overleg tot samenwerking door regelmatig een gezamenlijke avond te organiseren.
* Als een predikant vertrekt dan zal de vacante gemeente een profielschets opstellen en die wordt besproken met de andere gemeenten.
* Elke gemeente blijft zelfstandig verantwoordelijk voor haar eigen financiële situatie.
Toegevoegde waarde:
* Efficiëntere inzet van predikanten: op korte termijn wellicht weer een detachering van predikanten binnen RIJKeR en op langere termijn een mogelijke predikanten samenwerking gebaseerd op een combinatie overeenkomst.
* Tijdsbesparing voor predikanten door onder andere organisatie van gezamenlijke diensten en gezamenlijke projecten(bijvoorbeeld pastorale toerusting).
* Meer kunnen doen door de beschikbare ambtsdragers door gezamenlijk op pastoraal en/of diaconaal gebied op te kunnen trekken en gezamenlijk activiteiten te ondernemen.
* Voor de gemeenteleden dat zij zich lid voelen van een grotere christelijke gemeente.
* Door dit alles in gezamenlijkheid te doen de eigen gemeente financieel gezond te houden.

Over de voortgang van de commissie RIJKeR wordt de gemeente geïnformeerd via het Ruuner Waopen of de website.
Bert van Zanten,
Lid van de commissie RIJKeR.

FEEST VAN DE GEEST
Dit jaar zijn er weer kunstenaars die van Hemelvaartsdag tot tweede Pinksterdag hun kunstwerken speciaal gemaakt over het thema : " In vuur en vlam" exposeren in de kerken. Ook de Mariakerk doet weer mee. Wanneer u wilt meehelpen om deze expositie tot een groot succes te maken, kunt u zich opgeven bij Klarie Lensen-Vlietstra, tel.nr 0522-472039 of k.vlietstra@gmail.com.
We ontvangen altijd veel mensen, waaronder ook de kinderen van de basisschool,

Van de kerkeraad.
Per 1 januari is ons kerkenraadslid Henk Vrijhof gestopt als diaken, en daardoor geen lid meer van de kerkenraad.
Wij danken Henk voor het werk wat hij al die jaren heeft gedaan voor onze gemeente.
Wij wensen hem alle goeds toe.
Bert van Zanten (voorzitter)

UITNODIGING
Moeilijke keuzes rond het levenseinde (Ringbijeenkomst van een aantal kerken in midden en zuidwest Drenthe) Voor deze bijeenkomst is Mw. Petra de Kruijf uitgenodigd. Petra de Kruif was geestelijk verzorger in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen.
Zij heeft zich gespecialiseerd in vraagstukken waarbij de grens tussen leven en dood grillig en grijs is.
De avond begint om 19.30 uur.
Mevrouw Petra de Kruijf houdt een inleiding over moeilijke keuzes rond het levenseinde en er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het bespreken in groepjes van een casus.
Om 21.45 uur wordt de avond afgesloten. Informatie te vinden op: https://www.wza.nl/pati%C3%ABnt/moeilijke-keuzes/ Kijk dan bij de genoemde onderwerpen zoals: "niet reanimeren"

De avond vindt plaats in de Kruiskerk te Diever, Kruisstraat 1a 7981 AR.
Datum dinsdagavond 31 maart om 19.30 uur
Welkom. Graag even bericht van aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
Antoon G. de Groot
Coördinator Stuurgroep Ring Midden en ZuidWest Drenthe
Beilervaart 79
9411 VC Beilen
M: 06 29 33 14 33
E: antoon@agcon.nl

Spreuk van de maand
"Bidden verandert de wereld niet, maar bidden verandert de mens en de mens verandert de wereld."
Albert Einstein

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr. 2          12 februari 2020
Eerstvolgende nummer: 11 maart 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 28 februari 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Veertigdagentijd.
Op woensdag 26 februari –Aswoensdag- begint de veertigdagentijd. Ook bekend als de vastentijd. Gelovigen nemen veertig dagen de tijd om zich op Pasen voor te bereiden. De naam Aswoensdag is geboren uit de praktijk van de R.K. kerk. De katholieken zijn gewend om op deze dag naar de kerk te gaan. Ze krijgen dan een kruisje van as op hun voorhoofd gedrukt door de pastor.

Waarom een kruisje van as? Zoals veel zaken in de kerk heeft ook het kruisje van as een speciale betekenis. As doet minstens twee belangrijke dingen:

- schoonmaken (vroeger werd met as gewassen).
- De grond vruchtbaar maken (nieuw leven mogelijk maken).

In de Bijbel kunnen we lezen, dat mensen as op hun hoofd strooiden als ze iets verkeerds hadden gedaan en er spijt van kregen. Met het as op hun hoofd lieten ze zien: “Ik wil van die vervelende dingen af. Ik wil met een schone lei beginnen (schoon maken)”. Tegelijk vroegen ze ook om kracht om een nieuw leven te kunnen beginnen en om de verkeerde dingen niet meer te doen.
Dit had te maken met de andere belangrijke functie van as. Boeren brandden hun akker schoon, want de as van de oude stoppels op het land maakte de grond vruchtbaar voor een nieuwe oogst (nieuw leven).

Het kruisje van as, dat op Aswoensdag op het voorhoofd van gelovigen wordt gedrukt, betekent:
“Je bent maar een mens met je goede en je minder goede kanten. Let op! Je kunt altijd opnieuw beginnen. Daarmee begint een tijd van bezinning: Veertigdagentijd of vastentijd.

Was vastentijd vroeger vooral niet of minder eten en drinken. Tegenwoordig is het meer een tijd van bezinning. Er worden vastenacties gehouden, die mensen laten nadenken over onrechtvaardige verhoudingen in de wereld.
Belangrijke vragen in dit verband zijn:

- Waarom hebben wij zoveel en zijn er mensen, die bijna niks hebben?
- Welke gevolgen heeft onze consumptie voor het milieu?
- Hoe kunnen we werken aan een rechtvaardiger economie?

Deze vragen geven voldoende stof tot nadenken. Dit nadenken dient als een impuls tot handelen. Anders dan we gewend waren. Een steun voor anders handelen vormen de projecten in de ontwikkelingslanden, die met geld van de vastenactie kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen geknakte mensen weer opstaan.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende weken!

Zaterdag 21 maart – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt. Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in deze dienst voor.

KERKDIENSTEN MARIAKERK
De kerkdiensten van de Mariakerk worden in de maand februari nog gehouden in de Bron.
Deze diensten zijn niet te beluisteren via internet of op cd, omdat de apparatuur in de Bron daarvoor niet geschikt is.

Zondag 16 februari – 10.00 uur- De Bron
Ds. B. Wiegman uit Assen gaat voor in de dienst

Zondag 23 februari – 10.00 uur uur - De Bron
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat voor.

Zondag 01 maart – 10.00 uur –Mariakerk
Ds.G. Solinger uit Koekangerveld gaat in de dienst voor.

Zondag 08 maart– 10.00 uur – Mariakerk
Ds. D. Van Veen uit Assen gaat in de dienst voor.

Zondag 15 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat in deze dienst voor.

Gemeente avond van 22 januari in de Bron.
Op 22 januari werd een gemeenteavond gehouden om leden en belangstellenden te informeren over diverse onderwerpen die op het ogenblik aan de orde zijn in onze gemeente. Bert van Zanten heette allen welkom en meldde dat Henk Kok en Henk Vrijhof zich hebben teruggetrokken uit de kerkenraad. Na de opening door ds. G. Venhuizen vertelde Anke van Vuren, voorzitter van de Commissie RIJKeR, over de visie en missie van deze samenwerking tussen de gemeenten Ruinerwold, IJhorst-de Wijk, Koekange en Ruinen. Daarna werd het beleidsplan 2020-2024 behandeld. Naar aanleiding van enkele opmerkingen wordt de tekst aangepast. Dit beleidsplan kunt u vinden op de website van de gemeente: www.pkn-ruinen.nl, onder het kopje “diversen”. U kunt hierop reageren tot 12 maart 2020. Vervolgens stelde Dick van der Ouw de beroepingscommissie voor en vertelde over de advertentie, die met de 2 andere gemeenten van RIJKeR, geplaatst wordt in Woord en Weg .
Tenslotte bracht Wim Laarman ons op de hoogte van het onderzoek naar het gebruik van het kerkelijk erf.

KERKRENTMEESTERS
Aktie Kerkbalans 2020:
Begin februari houden wij de Aktie Kerkbalans 2020 en zult u de enveloppe in uw brievenbus aantreffen. Onze vrijwilligers zullen hierna de envelop weer bij u ophalen zoals ook de voorgaande jaren het geval was. Wij hopen ook dit jaar weer dat u onze Protestantse Gemeente Ruinen zult steunen. Het geld dat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen.

Verwarming Mariakerk:
Eind vorig jaar hebben wij de gasverwarming in de nok van de kerk vervangen en zijn er infrarood stralers geplaatst.
Wij zijn tot deze keus gekomen door bij verschillende leveranciers die hier ervaring mee hebben in gesprek te gaan. Deze leveranciers gaven de suggestie voor Infrarood verwarming en naar aanleiding hiervan zijn wij bij verschillende kerken gaan kijken hoe deze vorm van verwarming beviel. Unaniem waren ze tevreden. Het voordeel is dat ze direct verwarmen op de plaatsen waar de stralers hangen,dus op plek waar de mensen zitten. Het voordeel is tevens dat ze geen geluid maken. Dit was namelijk een groot nadeel bij de “oude” verwarming.
Helaas werkt de nieuwe verwarming nog niet. De reden is dat de elektriciteitskabel niet meer toereikend was en vervangen moest worden. dit is al aangevraagd in september 2019 maar helaas nog niet uitgevoerd. Om deze reden worden de zondagsdiensten dan ook tot maart in De Bron gehouden. Wij houden u op de hoogte.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 24 februari komen we om 14.00 uur bij elkaar in De Bron. We gaan met elkaar ‘aan de wandel’. Klaas Koopman en zijn echtgenote zijn langeafstandswandelaars en met hen mogen we genieten van hun indrukken van het bijzondere Twentepad. Ook als je geen lid bent van de Zusterkring ben je welkom om eens kennis met ons te maken.

Een nieuwe dominee?? Daar wordt aan gewerkt!!
Zoals u wellicht niet is ontgaan, is dominee Georg Naber beroepen bij een andere gemeente en daarmee ontstond in Ruinen een vacature. Om in die vacature te voorzien is er vanuit de Mariakerk een Beroepingscommissie (BC) samengesteld, die afgelopen november voor het eerst bij elkaar is geweest. Hieronder leest u een kort verslag van de stappen die deze commissie tot nu toe (eind januari 2020) heeft gezet.

De commissie bestaat uit: Ada Platen, Chris te Hennepe (secretaris), Dick van der Ouw (voorzitter), Errit Sietzema (2e voorzitter), Margriet Middelbrink en adviseur Gerard Venhuizen.
Deze leden zijn door de kerkenraad benaderd om in de BC zitting te nemen. De eerste opdracht is om in januari een vacaturetekst voor een nieuwe dominee in Ruinen klaar te hebben. Daartoe is het noodzakelijk om duidelijk te krijgen waar we nu als gemeente staan en waar we als gemeente naar toe willen. Omdat partnergemeenten Ruinerwold en IJhorst ook een vacature hebben, wordt er gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden in deze sollicitatieprocedure.

De vragen die centraal komen te staan tijdens de bijeenkomsten zijn:
-welke gemeente willen we zijn? (ideaal)
-wat is onze identiteit?
-hoe belangrijk vinden we kerkgang?
Tijdens een van die bijeenkomsten wordt geconstateerd dat ook een deel van de actievere leden bijna niet in de kerk komt. Wat gebeurt hier? Hoe kan dat? De startdienst van afgelopen september wordt genoemd als voorbeeld van een geslaagde kerkdienst. Mensen waren enthousiast, de dienst was door een grote groep voorbereid, dat zorgt voor saamhorigheid. We hebben veel verschillende onderdelen rond een thema gemaakt en de gemeente heeft daardoor actief meegedaan. Dat werd gewaardeerd, maar krijgt nog geen vervolg. Wat verlangen we dan op dat terrein van een nieuwe dominee? We zoeken dus een inspirator, een toeruster, die de gemeente kan aansturen.

Al pratend komen we toch weer terug op het belang van die actieve groep. De actieve groep als motorblok. En wie wordt dan de choke op ons motorblok?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze vacaturetekst zich onderscheidt van de andere? De mooie omgeving wordt genoemd, de Mariakerk, de al eerder genoemde actieve groep..... Dit leidt uiteindelijk tot de pakkende kop: Wij zoeken de I voor onze TDI-motor. En dan in de advertentietekst verder die letter i uitwerken tot: inspirator, idealist, injector, illustrator, inventor, iedereen is welkom, enz. En misschien zelfs een afbeelding van een motor er bij afdrukken, zodat duidelijk wordt dat er hier in Ruinen iets in beweging gezet moet worden. De gezamenlijke vacaturetekst verschijnt medio januari in het blad Woord en Dienst. Hier komt dan in te staan dat je op de site van de Mariakerk meer info kunt vinden over onze vacature.

We vinden als BC dat er iedere zondag een dienst in de Mariakerk moet zijn. Omdat de nieuwe dominee hier in Ruinen maar een halve baan krijgt, zal dat waarschijnlijk betekenen dat we zelf (als kerkenraad, als gemeente, als.....) ervoor moeten zorgen dat we 1 of 2 van de diensten per maand zelf moeten leiden/organiseren. Hoe gaan we dat doen? Ook dat is belangrijk om met de nieuwe dominee af te stemmen.

Op woensdag 22 januari j.l. heeft de BC de gemeenteleden geïnformeerd over welke stappen er inmiddels zijn gezet en is de vacaturetekst getoond. Deze tekst kunt u zelf ook bekijken op de site van onze kerk: www.pkn-ruinen.nl
De sluitingstermijn om op de vacature te reageren is 29 februari a.s. Daarna gaat de BC verder met de gesprekken met sollicitanten. En hopelijk hebben we dan gauw weer een dominee voor onze kerk hier in Ruinen.

Ruinen, 27 januari 2020
Namens de BC, Chris te Hennepe (secretaris)

In memoriam Dirk Dekker
Op donderdag 2 januari is in zijn eigen vertrouwde omgeving Dirk Dekker rustig ingeslapen.
Dirk werd geboren in 1929 in Ruinen, Een tijd waarin het leven sober, eenvoudig en overzichtelijk was.
Zijn vader stierf toen hij vier was, zijn moeder moest toen de kost gaan verdienen. Daardoor was hij veel bij een zuster van zijn moeder: Annigje Meekhof en haar man Jan Coelingh, zijn tweede vader en moeder.
Na de mulo kwam hij te werken op de Zuivelfabriek, van kantoorbediende klom hij op naar boekhouder.
Hij trouwde met Jantien Wever. Zij kregen drie dochters en drie zonen.
Dirk voelde zich sterk verantwoordelijk voor het gezin. Hij volgde in de avonduren opleidingen en stelde hoge eisen aan zichzelf en ook wel aan zijn kinderen.
Vanaf 1971 tot en met augustus 1989 was hij werkzaam in de bejaardenzorg, waar hij opklom van administrateur tot directeur , eerst in het woon-zorgcentrum De Weijert in Dwingeloo en later in De Westerkim in Hoogeveen. Hij kon met enthousiasme vertellen over zijn werk en dat hij beide organisaties financieel gezond heeft gemaakt en gehouden.
Dirk was een man die goed kon luisteren en ook graag zijn adviezen gaf . Hij gaf graag leiding en hield ook graag de regie over zijn eigen leven. Het was voor hem zeer moeilijk dat hij in zijn laatste periode moest inleveren op zijn zelfstandigheid, zijn onafhankelijkheid. Zijn gezin had een heel centrale plaats in zijn leven.
Toen zijn vrouw overleed na een lang ziekbed ervoer Dirk die periode van zijn leven als een tijd van bewust in het leven staan. In die periode heeft hij ook de kracht van God ervaren om het verdriet te kunnen dragen.

Hij verzette veel werk voor de kerk en was tot op hoge leeftijd betrokken bij het kerkelijk gebeuren. Hij kwam in het College van Notabelen, zij kozen de kerkvoogden. Later is hij zelf 25 jaar kerkvoogd geweest. Hij heeft ook als assistant-accountant gewerkt bij het Controle bureau van de hervormde kerk. Het kerk-zijn, kerkelijk gemeente-zijn was verweven met zijn leven.
Op de rouwkaart staat de tekst die hij zelf gekozen heeft:
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.

Hij ervoer God als Geest en dat misschien ….na de dood zijn geest zou blijven, opgenomen in de geest van God. Maar, zo zei hij, ik weet het niet, het blijft een geheim…  Op 8 januari hebben we Dirk herdacht en hem naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Met een hartverwarmende groet, Anneke Vermaas

Spreuk van de maand
Kleinigheden kunnen een groot effect hebben. Wanneer je op straat tegen iemand glimlacht, dan wordt die glimlach doorgegeven en kan het de dag veranderen van meerdere mensen.
(Juliana Margulis)

Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 37, nr. 1          15 januari 2020
Eerstvolgende nummer: 18 februari 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 31 januari 2020 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
"Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden"
(Mattheüs 6: 33 Nieuwe Bijbel Vertaling)

Het geciteerde Bijbelgedeelte is een gedeelte van een verhaal. Een spiegelverhaal, dat Jezus zijn hoorders voorhoudt! Hij ziet mensen werken en zich aftobben. Zij worden helemaal in beslag genomen door de zorgen om voedsel, kleren, consumptiegoederen etc. Hun gedachten worden bepaald door zorgen om het dagelijks bestaan.

Genoemde zorgen maken het bestaan niet vrolijker! Mensen worden immers bepaald bij zaken, die ze niet hebben en toch willen hebben. Feitelijk hebben zij geen oog voor wat zij hebben, maar oog voor wat zij niet hebben! Dus gefixeerd op: "Ik heb tekort aan ..."

Fixeren op datgene wat je niet hebt, maakt niet creatief. Fixeren op "ik heb tekort aan" blijkt een doodlopende weg.
De oproep van dit Bijbelgedeelte is: "Bekijk eens wat je hebt gekregen en ga daar creatief mee om".

Natuurlijk wil Jezus niet vertellen, dat mensen niet voor hun brood hoeven te werken of hun bedrijf niet goed moeten managen. Daar gaat het Hem niet om. Hij ziet, dat mensen helemaal in beslag genomen worden door de dagelijks beslommeringen. Die komen elke dag als gast aan tafel en zetten de toon voor het gesprek aan de keukentafel.

Zulke gasten moeten niet lang gesprekspartners blijven. Zij genereren namelijk geen energie, maar vreten energie. In alle sectoren van de maatschappij blazen deze energievreters hun partij mee.

In het Bijbelgedeelte richt Jezus de aandacht op andere zaken. Zaken, die de geest krachten kunnen geven om te kunnen leven. Zaken, die de kern van het leven raken. Wie daar energie in steekt zal een ander - misschien wel beter- levensstijl kunnen ontwikkelen.

Hoe moet dit vorm krijgen? Bijvoorbeeld door: 'Niet meer stil staan bij je tekorten, maar zoeken naar de gerechtigheid van Gods koninkrijk'. Eigenlijk een zoeken naar Gods wil en die in praktijk brengen.
Wie Gods wil begrijpt en doet, zal anders tegen het leven aankijken. Zal ook ander gespreksstof krijgen met partner, collega of buurman.

Deze gesprekken geven voeding. Dus energie! Dit geeft weer moed om creatief met de gegeven mogelijkheden om te kunnen gaan.
Ds. Gerard Venhuizen.

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 - 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende vier weken!

Maandag 25 januari - 18.30 uur - 't Neie Punt
Dienst in de grote bovenzaal van 't Neie Punt. Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw G. Bijl uit Uffelte gaat in deze dienst voor.

KERKDIENSTEN MARIAKERK
De kerkdiensten van de Mariakerk worden in de maanden januari en februari gehouden in de Bron.
Deze diensten zijn niet te beluisteren via internet of op cd, omdat de apparatuur in de Bron daarvoor niet geschikt is.

Zondag 19 januari - 10.00 uur- De Bron
Ds. G. Douma uit Beilen gaat voor in de dienst

Zondag 26 januari - 10.00 uur uur - De Bron
Ds. G. Venhuizen.uit Nijensleek gaat voor.

Zondag 02 februari - 10.00 uur -De Bron
Ds.H. Procee uit Vledder gaat in de dienst voor.

Zondag 09 februari- 10.00 uur - De Bron
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.

Zondag 16 februari - 10.00 uur - De Bron
Ds. B. Wiegman uit Assen gaat in deze dienst voor.

Zondag 23 februari - 10.00 uur- De Bron
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat voor

Gemeente avond op 22 januari in de Bron.
Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
De kerkenraad houdt op 22 januari een gemeente avond om de leden te informeren over de verschillende zaken die in onze gemeente spelen. Zoals: de commissie RIJKeR, het beleidsplan 2020-2024, de beroepingscommissie en het onderzoek naar het gebruik van het kerkelijk erf en de gebouwen. Nu onze gemeente vacant is, is er een beroepingscommissie ingesteld om een nieuwe predikant voor onze gemeente te zoeken. Deze zal voor 0,5 ft. aan onze gemeente verbonden worden. Het beleidsplan treft u aan op de website van onze gemeente: www.pkn-ruinen.nl

KERKRENTMEESTERS
Uw nalatenschap geeft toekomst aan de Mariakerk
Als u de Mariakerk ook na uw overlijden een toekomst toewenst, kunt u PKN-Ruinen erfgenaam maken van (een deel van) uw nalatenschap. U moet dit wel in uw testament vermelden. U kunt op verschillende manieren PKN Ruinen erfgenaam maken. Het kan met een legaat, maar het kan ook op andere manieren. Uw wens staat centraal. Als u daarover vragen heeft, neemt u dan contact op met uw notaris. Ook kunt u met het College Kerkrentmeesters hierover contact opnemen op telefoonnummer 06-53180179.
PKN Ruinen is een ANBI instelling en betaalt over nalatenschappen en giften daardoor geen belasting, het volledige bedrag komt dus ten goede aan de doelstelling. Ook kunt u aangeven waarvoor uw nalatenschap aangewend dient te worden, voor onze monumentale kerkgebouw of voor een andere doelstelling.

ZUSTERKRING
Op maandagmiddag 27 januari komen we voor de eerste keer in het nieuwe jaar bij elkaar. Wil je een verhaal of een gedicht voorlezen? Breng het mee! Er is tijd voor spelletjes bingo met leuke prijsjes. We toasten op 2020 en maken er een gezellige middag van. Plaats: De Bron. Aanvang: 14.00 uur.

ALPHA Uitnodiging......
Op dinsdagavond 28 januari a.s. hopen we van start te gaan met onze 41e interkerkelijke Alpha Hoogeveen en omgeving !!!
Alpha is een zoektocht naar de betekenis van het christelijk geloof. Een zoektocht waarbij veel mensen gaandeweg ontdekken wie God voor hen wil zijn.

Met elkaar gezellig eten, maar ook praten en luisteren naar wat God ook in 2020 nog te zeggen heeft.
Aan Alpha doen mensen mee met een diversiteit aan achtergronden en leeftijden.
Sommigen hebben geen kerkelijke achtergrond. Anderen zijn al jaren niet meer in de kerk geweest of doen dat heel trouw en toch....
Veel christenen die meedoen, ervaren Alpha als een nieuwe stimulans voor hun geloof.
Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezellig!
U/jij bent hartelijk welkom!!!

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum ( 06-51600684 (appen kan ook)
e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

Spreuk van de maand:
Ik wens je groot geluk in kleine dingen
(Bond Zonder Naam)

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 36, nr. 12        18 december 2019
Eerstvolgende nummer: 15 januari 2020

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 03 januari 2020
bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
De overgang van oud naar nieuw
‘Wat nemen we mee?’
Wanneer u of jij deze woorden leest, is het jaar 2019 bijna voorbij. Het jaar 2020 komt in zicht.Een nieuwe periode. Eigenlijk is elke dag een nieuwe periode. In deze nieuwe periode treedt een mens binnen. Deze mens is niet nieuw. Hij of zij neemt alles van de vorige periode mee. Dit kan heel belastend zijn. Hoe kan een mens zich bevrijden van de last van vroegere tijden? Een mogelijk antwoord kan het volgend verhaal zijn, dat een goede vriend mij gaf. Dit verhaal draagt de titel “Zand en steen”.

Dit verhaal vertelt over twee vrienden, die door de woestijn liepen. Op een moment, tijdens de reis, kregen ze ruzie en de ene vriend sloeg de ander in het gezicht. Degene, die geslagen werd, was gekwetst. Zonder iets te zeggen schreef hij in het zand:

“Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in het gezicht”
Zij liepen verder totdat zij een oase vonden, waar zij besloten een bad te nemen. Degene, die was geslagen, raakte vast in de modder en dreigde te verdrinken. Zij vriend redde hem. Nadat hij was bijgekomen, schreef hij op een steen:

“Vandaag redde mijn beste vriend mijn leven”
De vriend, die had geslagen en zijn beste vriend had gered, vroeg hem:

“Nadat ik je had geslagen, schreef je in het zand en nu schrijf je op een steen. Waarom? De andere vriend antwoordde:
“Als iemand ons pijn doet, moeten we het in het zand opschrijven, waar de wind van vergeving het kan uitwissen. Maar als iemand iets goeds doet voor ons, moeten we het in steen graveren, waar geen wind het ooit kan uitwissen”.

Ik vind dit een prachtig spiegelverhaal, dat mensen van veel ballast kan bevrijden. Kort samengevat ziet het ‘zakspiegeltje’ er als volgt uit:
“Leer om je pijn in het zand te schrijven en om je goede ervaringen in steen te graveren”
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Ds. G. Venhuizen houdt elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

Bij de diensten
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende vier weken!

Maandag 23 december – 18.30 uur – ’t Neie Punt
Kerstviering in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt.
Iedeeen is hartelijk welkom
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in de dienst voor.

Dinsdag 24 december – 19.30 uur Kerstavonddienst in d’Olde Karke in Echten.
Dhr A. Metselaar gaat in de dienst voor.
Muzikale begeleiding van Klaas Waninge, Gert van de Vinne en Tineke Stekelenburg

De nacht voorafgaande aan de kerstdagen. Een bijzondere nacht. Rond 00.00 uur zou het water in de putten in wijn veranderen. Dieren zouden fluisteren met elkaar, en wie dat dan stiekem afluistert, tja, daar komt het niet goed mee, vandaar dat je ook zo weinig getuigen vindt. Het is ook wel een heel bijzonder verhaal wat wordt verteld, in die kerstnacht, als het om Jezus gaat. Een gewoon bouwvakkersgezin, zou je nu kunnen zeggen, SpiekerJozef mit Marrije, zou je in Drenthe zeggen, en die krijgen een kind. Wat voor kind? Een bijzonder kind! Wat zingen de Engelen ervan? En het werd niet geboren in een kraamkliniek - nu in Hoogeveen gesloten en toen nog niet bekend - en ook niet in de herberg, waar genoeg ervaren vrouwen aanwezig waren om de moeder te ondersteunen. Het werd geboren in een stal. Wat vertelt ons die plek? U bent van harte welkom om deze kerstnachtdienst mee te maken. Lid van een kerk is niet nodig. We zingen vertrouwde liederen, die ons vroeger al blij maakten, en voegen er een paar minder bekende aan toe. Die zal Klaas Waninge ons leren met zijn Steierische Harmonica. Gert van der Vinne en Tineke Stekelenburg begeleiden op keybord-orgel en dwarsfluit. Voorganger is pastor en trommelslager Albert Metselaar. Gewoon even langskomen.
Albert Metselaar

Zondag 22 december – 10.00 uur- Mariakerk Vierde Advent
Dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Dinsdag 24 december- 22.30 uur –Kerstnachtdienst- Mariakerk
Ds. G.J.V. Solinger uit Koekangerveld gaat voor.
Kerstnacht: Tussen sentimenten en denken.
Als oude dominee weet ik dat kerstnacht een speciaal publiek trekt. Mensen op zoek naar een oud gevoel. Dat gevoel zal ruimte krijgen omdat wij de oude vertrouwde kerstliederen gaan zingen. Komt allen tezamen, Stille Nacht en Ere zij God. Bovendien is er tijd voor een optreden van het Blokfluit trio Bloknoot. Zij spelen oude Engelse en Nederlandse kerstliederen bijv. Christmas brings joy en Midden in de winternacht. In de prediking wil ik spreken n.a.v. een beeld van August Rodin met de titel " De Denker ". Er valt n.l. ook heel wat na te denken over Kerstmis, want als wij zingen.. Stille nacht ,heilige nacht ,wat bedoelen wij dan met heilig. Ik hoop dat u zult komen!
ds G.J.V.Solinger

Zondag 25 december – 10.00 uur –Eerste Kerstdag
Ds.J. Ros uit Hoogeveen gaat in de dienst voor. Het kerkkoor verleent zijn medewerking.

Zondag 29 december– 10.00 uur – Mariakerk
Ds. G. Douma uit Beilen gaat in de dienst voor.

Zondag 05 januari – 10.00 uur – De Bron
Nieuwjaarsbijeenkomst.
De kerkenraad zal de dienst verzorgen, Na afloop van de dienst kunnen we de nieuwjaarswensen uitwisselen onder het genot van koffie of thee met nieuwjaarsrolletjes.

Zondag 12 januari – 10.00 uur- Mariakerk
Mevrouw G. Bijl uit Uffelte gaat voor in deze dienst.

Zondag 19 januari- 10.00 uur – Mariakerk
In deze dienst gaat ds. G. Douma uit Beilen voor.

KERKRENTMEESTERS
Wij willen in de toekomst bij enkele diensten in de kerk gebruik maken van de beamer. Wij zijn daarom op zoek naar iemand die ons wil helpen dit technisch uit te voeren en de computer wil bedienen om dit op de beamer te presenteren. Alles is aanwezig echter de kerkenraad beschikt niet over voldoende kwaliteiten om dit te doen.
Wij zoeken ook nog een vrijwillige koster die een keer in de maand kan helpen bij de zondagse kerkdiensten. Lijkt het u leuk ons hierbij te helpen wilt u dan contact opnemen met Henk Kok tel. nr. 06-22411862

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 7 januari a.s. in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur.
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

ZUSTERKRING
Maandag 16 december is de Kerstviering
Lever uw Douwe Egberts waardepunten in voor gratis koffie voor de voedselbanken!
In december worden door heel Nederland DE-waardepunten ingezameld. Douwe Egberts zet de ingezamelde waardepunten om in pakken Douwe Egberts Aroma Rood koffie en verhoogt het aantal pakken met nog eens 15%. Zo kunnen de voedselbanken in 2020 wekelijks pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.
Meedoen? Heel graag!
Vorig jaar was deze actie In Ruinen een groot succes. Daarom doen we dit jaar ook weer mee. We hopen dat u uw gespaarde DE-waardepunten uit uw keukenlade haalt en deze wilt schenken aan de voedselbanken! De punten kunnen, voor of na de kerkdiensten op zondag, worden ingeleverd in de Mariakerk. Er staat een doos links op de tafel als u de kerk binnenkomt.
U kunt ook uw punten in de bus doen bij Margriet Middelbrink, Kerkdijk 1c in Ansen of bij Henk Vrijhof, Westerstraat 20 in Ruinen.
Het maakt het tellen voor ons een stuk gemakkelijker als u de punten gesorteerd inlevert, dus alle 4-waardepunten bij elkaar, elke 10-waardepunten bij elkaar enzovoorts. Waarom koffie?
Koffie is een schaars product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt ‘afgeschreven’. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

Kennismaken met TVG. In Assen kan dat!
De cursus Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden (afgekort TVG) in Assen houdt een open cursusmorgen voor belangstellenden. Een informatieve, driejarige cursus die een ieder wegwijs maakt in de bronnen van het geloof, de Bijbel, de tradities en de hedendaagse toepassingen in de praktijk van alledag. Vanaf september tot en met april hebben we iedere dinsdagmorgen tussen 09.00 – 12.15 u. cursus behalve in de schoolvakanties.
Elk jaar bieden we de volgende kernvakken aan: Oude en Nieuwe Testament/ Kerkgeschiedenis/Geloofsvragen (Dogmatiek)/Zingevingsvragen (Ethiek) en de Praktijkvakken zoals Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat. De toegevoegde vakken voor Assen dit cursusjaar zijn: Kerkmuziek/Kerk en kunst/Jodendom/Niet-christelijke religies/Filosofie/Christelijke spiritualiteit/ Medische ethiek rondom ‘Voltooid leven’/Kerkelijk actueel/Godsdienstsocio-logie en Contextueel pastoraat.

Op dinsdagmorgen 7 januari 2020 is er onze Nieuwjaarslezing voor zowel cursisten, geïnteresseerden, oud-cursisten als voor onze docenten. Prof.Dr.Marjo Buitelaar van de RUG zal ons toespreken over haar onderzoek naar de tocht in en rond Mekka: de hadj als één van de zuilen van de islam. Wat bezielt mensen om dit te doen? Is dit een spirituele tocht in je zelf als een soort van pelgrimage? Hoe leeft men verder na deze hachelijke en toch ook wel gevaarlijke onderneming? Hoe raakt het ons als christenen anno 2020?
Waar?             Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Tijd?               Inloop vanaf 09.30 u. Aanvang: 10.00 u.
Meer info?    Familie Levenga, tel. 06-1410 1512, tvgassen@gmail.com
Website?      Zie onder http://www.tvgassen.nl/
Welkom?      Er zijn geen kosten aan deze activiteit verbonden. Gasten zijn van harte welkom en koffie/thee met lekkers staat klaar!

Spreuk van de maand
Je wordt niet sterk door nooit te vallen. De kracht waarmee je opstaat telt. Vanaf de grond ontstaat de held.
~Nelson Mandela~

Redactie Om de Ruiner Toren