K e r k d i e n s t e n:

De eerste maanden van 2018 moesten (noodgedwongen) de kerkdiensten in de 
Mariakerk worden verplaatst naar het kerkelijk centrum "De Bron"

Dit had de nodige consequenties, zoals niet meer live kunnen luisteren
naar de kerkdienst op de website en soms kon ook niet nadien de kerkdienst
worden  beluisterd.

Hoewel de diensten in "de Bron" in goede harmonie werden gehouden is
een kerkdienst in de Mariakerk natuurlijk altijd fijner !

Vanaf 4 maart  a.s. worden de diensten weer gehouden in de Mariakerk !
Overzicht van het preekrooster vind U hier
Kerkdienst live of nadien luisteren kan hier.