Kerkrentmeesters

KRM


Wat doen de kerkrentmeesters?

Het College van Kerkrentmeesters regelt de zaken van geld en bezit voor de kerkelijke gemeente (beheren).
Beheer betekent dat personeel, geld, gebouwen en bezittingen zo goed mogelijk worden ingezet ter ondersteuning van de eigen gemeente. Veel uitvoerend werk vindt plaats door de inzet van gespecialiseerde vrijwilligers of beroeps krachten.

De Kerkrentmeesters dragen zorg voor:
*Het werven van geld;
*Opstellen van een begroting waaruit blijkt hoe het geld wordt uitgegeven;
*Zorgdragen voor de administratie van inkomsten en uitgaven;
*Opstellen van een jaarrekening waarin verantwoording wordt afgelegd van de inkomsten en uitgaven;
*Het uitvoeren van een personeelsbeleid;
*Onderhoud van de gebouwen en goederen;
*Registratie van leden, doop, huwelijken (kerkelijk bureau).


*