Om de Ruiner Toren (Kerknieuws Protestantse Gemeente Ruinen)

Predikant: Vacant
Ondersteuning Pastoraat:
 Ds. G. Venhuizen, Nijensleek - 06-51370604
Inloopspreekuur: elke vrijdag van 13 tot 14 uur in de Bron
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot, Anserweg 7, tel. 0522-470204
Koster: tel. 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn tel. 06-20425585 / email: margriet.middelbrink@gmail.com
Website: http://www.pkn-ruinen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/PknRuinenMariakerk.nl
E-mail: info@pkn-ruinen.nl

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 06 december 2019 bij k.vlietstra@gmail.com.

Bedankt!!
Inmiddels zijn Anne-Marie en ik verhuisd naar Lemelerveld. In de ochtenddienst van 3 november werd ik als predikant aan de Brugkerk in Lemelerveld verbonden. Op de zondag daarvoor heb ik afscheid genomen in Ruinen.
Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor de mooie manier waarop wij in Ruinen afscheid hebben mogen nemen. Hartelijk dank voor de hartverwarmende afscheidsdienst, voor het gezellige koffiedrinken na de dienst met het optreden van Ruunder Basalt, de vele lieve afscheidswoorden, kaartjes, cadeau’s en goede wensen. In Ruinen heb ik negen jaar met heel veel schik en voldoening als predikant gewoond en gewerkt. Ik hoop dat de contacten nog lang zullen aanhouden en dat wij elkaar of in Ruinen of wie weet wel in Lemelerveld nog vaak ontmoeten.
Kom gerust langs, als u eens in de buurt bent!
Iedereen alle Goeds toegewenst!    ds. Georg Naber


MEDITATIE

Eer aan God in de hoogste hemel (Lucas 2: 14a)
In de Adventstijd kijken we vol verwachting naar de toekomst. De toekomst is zwanger van een hoopvol gebeuren. In de schoot van de toekomst zit een prachtig leven verscholen. Dit leven willen we graag aanraken, maar dit kan pas na de geboorte! Dan zullen we de betekenis kunnen voelen of begrijpen.

Adventstijd is geen toneelspel, dat de verhalen van vroeger naspeelt. Adventstijd is, begeleid door Bijbelverhalen, de verwachting van een nieuwe, betere toekomst wakker houden. Wakker blijven is een teken, dat mensen zich niet neerleggen bij de huidige situatie. Zij voelen zich niet thuis in deze situatie!

De reden van niet thuis voelen is, dat gelovigen zich niet kunnen neerleggen bij een gebroken wereld. In deze wereld breken relaties in verschillende levensgebieden door onbegrip, verleiding, haat, oorlog etc. Relaties kunnen ook breken door natuurrampen. Letterlijk worden mensen van elkaar gespleten!
Wie kennis heeft van een ongebroken, paradijselijke wereld kan zich in een gebroken wereld nooit meer thuis voelen. Nooit meer thuis voelen is een andere uitdrukking voor verlangen naar een goede wereld .

Dit verlangen lijkt irreëel. Mensen proberen goed te doen, maar zien hun vele goede pogingen afketsen op de harde, gebroken wereld. Mensen komen in opstand tegen scheefgegroeide verhoudingen, zoals onrecht. Het resultaat is meestal niet spectaculair. De berusting groeit en lijkt het verlangen toe te dekken. Hierdoor wordt het verlangen gedoofd. Mensen proberen door de tijd te komen .......

Door de tijd komen ........ klinkt niet hoopvol. In dit opzicht lijken mensen op de herders in de donkere nacht. Donkere nacht in een dubbele betekenis. De herders -mensen zonder hoop- waren plichtmatig aanwezig. In schaarse, hoopvolle momenten droomden ze soms over vrijheid of over geaccepteerd zijn. Ze durfden er niet over te praten.
Vrijheid, geaccepteerd zijn waren eigenlijk irreële dromen!

Gelukkig heeft God zich niet neergelegd bij de scheefgroei of wildgroei in deze wereld. Hij werkt, op Zijn manier, aan een betere wereld, waarop mensen in vrijheid en blijheid kunnen leven.
De aankondiging van de geboorte van het bevrijdend leven was een lichtstraal in de donkere situatie. Deze lichtstraal verwees zingend naar de bevrijdende God. Hem werd eer gegeven, omdat Hij mensen weer hoop gaf. Hij schudde mensen wakker uit hun onvruchtbare berusting.
Ook vandaag schudt God mensen door zijn Geest wakker. Ontwaakte mensen zullen signalen van de goede toekomst kunnen beleven. Zij stralen dit ook uit!
Ds. Gerard Venhuizen

Spreekuur ds. Venhuizen
Daar ds. Naber vertrokken is naar Lemelerveld vervalt ook het wekelijkse spreekuur op maandagmorgen.
Ds. G. Venhuizen houdt vanaf 8 november elke week op vrijdag van 13.00 – 14.00 uur spreekuur in gebouw de Bron, Kloosterstraat 4 Ruinen. U bent daar van harte welkom.

Even voorstellen:
Ds. VenhuizenIk ben Gerard Venhuizen. Met mijn echtgenote Gonnie Venhuizen – van der Bijl woon ik in de voormalige pastorie van de Gereformeerde kerk te Nijensleek. Deze riante woning hebben we in 2005 kunnen kopen. Toen kwamen we er met 4 van onze 6 kinderen wonen. Nu zijn bijna alle kinderen uitgevlogen.
Ik ben afgestudeerd in de landbouw en de theologie. Na de kerkelijk examens heb ik in verschillende gemeentes als predikant gewerkt. De laatste gemeente was Nijensleek – Vledder, waar ik het proces naar een federatie mocht begeleiden.
Mijn hart ligt bij het pastoraat. Pastoraat is voor mij: “Met mensen meelopen, luisteren naar hun levensverhaal, samen zoeken naar een weg, die begaanbaar is”. De inspirerende factor in het pastoraat is voor mij: het bevrijdend verhaal, dat in de Bijbel staat geschreven.
Mijn leven staat in het teken van leren. Leren houdt mij lenig en alert. Voor verdieping van het pastoraat heb ik o.a. de cursus Klinisch Pastorale Vorming gevolgd. In 2017 en 2018 heb ik de Geaccrediteerde opleiding Registermediator en Familiemediation met succes afgesloten. Na diverse onderzoeken en examens mag ik mij nu ADR register conflictcoach, mediator & onderhandelaar en familiemediator noemen.
Sinds 2017 werk ik voor het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ( voor meer info: zie de website van het Vertrouwensloket). Ik werk in het Vertrouwensteam Noord-Nederland.
In 2014 ben ik begonnen met mijn praktijk: Trust. Praktijk voor bemiddeling en begeleiding. Vanuit deze praktijk heb ik een contract gesloten met uw kerkenraad.
Dit stukje “even voorstellen” is mijn eerste stap op de weg met uw gemeente.
Meer informatie kunt u vinden op: www.praktijk-trust.nl
Met vriendelijke groet, Drs. Ing. Gerard Venhuizen.

Bij de diensten
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende vier weken!

Zaterdag 30 november – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt, voor de omwonenden.
Mevrouw Anneke Vermaas gaat in de dienst voor.

Zondag 24 november – 10.00 uur – Mariakerk – Dienst van gedenken
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, met de Dienst van gedenken. Wij herdenken degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn en steken een licht aan voor alle slachtoffers van geweld en rampen en voor alle naamloos overledenen. Met medewerking van het kerkkoor.
Ds.G. Naber gaat in de dienst voor.

OPROEP!
Op zondagmorgen 24 november herdenken wij in de ochtenddienst wie ons in het afgelopen jaar aan de dood ontvallen zijn. De nabestaanden van degenen van wie wij in kerkelijk verband afscheid genomen hebben, krijgen automatisch bericht. Zou u het fijn vinden dat ook uw dierbare 24 november a.s. wordt herdacht, ook al hadden wij als kerk geen bemoeienis met de afscheidsplechtigheid, dan kan dat heel goed! Geeft u de doopnaam en de gegevens van geboorte en overlijden door aan de scriba van de gemeente, Tineke Stekelenburg, info@pkn-ruinen.nl; tel.0522- 470204, en ook uw dierbare wordt in de dienst van zondagochtend 24 november in eerbied herdacht.

Zondag 01 december– 10.00 uur – Mariakerk
Eerste Advent
De kerkenraad zal deze dienst verzorgen.
Het wordt een bijzondere dienst

Zondag 08 december – 10.00 uur – Mariakerk
Tweede Advent
Ds H. Procee uit Vledder gaat in de dienst voor.

Zondag 15 december – 10.00 uur – Mariakerk – met Soglasije uit Zeist
Op zondag 14 juni krijgt de kerkdienst in de Mariakerk wel een heel bijzonder karakter. Wij vieren een kerkdienst in de stijl van de Russisch-Orthodoxe kerk. Dat wil zeggen dat er vooral wordt gezongen. Gezongen niet door onszelf, maar door Soglasije, een ensemble voor Russische kerkmuziek uit Zeist, die dit weekend in Drenthe zijn. Het karakter van de dienst wordt niet bepaald door de preek en de woorden van de dominee, maar door de zangen van deze groep. De gezangen zijn soms meer dan 1500 jaar geleden ontstaan uit de menselijke ervaring met geboorte, leven en dood. De teksten van de liederen zijn ontleend aan Bijbelse
teksten, veelal aan de psalmen, aangevuld met nieuwere teksten, halleluja’s en Klein Gloria’s.

Het karakter van deze muziek gaat van meditatief, verstild tot jubelend en uitbundig. Volgens de Russische Orthodoxe traditie is alleen de menselijke stem geschikt om Gods lof te zingen. Daarom wordt er a capella gezongen, zonder begeleiding van muziekinstrumenten. Het is de bedoeling dat de muziek als een “hemelse ladder”, als een ladder naar de hemel wordt ervaren. Het moet een bijzondere ervaring zijn om na een klein uur in de verstilde, innige setting van deze zang vertoeft te hebben, weer naar huis te gaan. Gastvoorganger is ds. B. Wiegman uit Assen.
Koor Soglasije  https://soglasije.nl
Welkom!


Zondag 15 december – 10.00 uur – Mariakerk

Derde Advent Kerkdienst in Russisch-orthodoxe stijl,
met het 

Zondag 22 december – 10.00 uur- Mariakerk
Vierde Advent
Dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

KERKRENTMEESTERS
Najaarsaktie 2019:
Als het goed is heeft u allen een envelop ontvangen om een bijdrage te leveren voor de najaarsactie 2019. Het doel dit jaar is de verlichting van de Mariakerk. Dit kan nu gelijk worden aangepakt omdat wij binnenkort ook beginnen met het realiseren van de nieuwe verwarming in de Mariakerk. Wij hopen ook dit jaar dat u weer een bijdrage wilt leveren. Alvast bedankt hiervoor.

RIJKeR (Ruinen, IJhorst, Koekange en Ruinen) en beroepingscommissie:
Door het vertrek van onze predikant Georg Naber is er inmiddels een beroepingscommissie samengesteld die het proces ingaat voor een nieuwe predikant. Zoals het er nu uitziet zullen wij een predikant krijgen die nog voor 0,5 FTE of te wel voor 50 % kan worden ingezet in onze gemeente.
Dit zelfde geldt voor de gemeenten waar wij al een samenwerking mee zijn aangegaan te weten Ruinerwold en IJhorst/De Wijk. Wij zullen weliswaar ieder apart het proces ingaan maar de advertentie zal wel gezamenlijk worden geplaatst waar duidelijk in wordt aangegeven dat wij als RIJKeR veel meer zullen gaan samen werken. Wij houden u op de hoogte hoe het proces verder verloopt.

Opbrengst Brinkfestijn
De verkoop van onder andere kniepertjes, jams, kaarten sokken en de twee concertjes tijdens het Brinkfestijn heeft het mooie bedrag van € 931,90 opgebracht. De vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet hartelijk dank. Mogen wij volgend jaar weer een beroep op jullie doen?

In Memoriam: Geert ten Oever  * 14-07-1931      † 10-10-2019
Op donderdag 10 oktober overleed Geert ten Oever op de leeftijd van achtentachtig jaar. Geert ten Oever werd in 1931 in Pesse geboren, in een gezin met zes kinderen. Zijn vader was agrariër, en daarnaast ook actief als veehandelaar. Geert heeft een mooie kindertijd en jeugd gehad. Hij ging naar de lagere school, bezocht de ULO en vervolgens ook de Landbouwwinterschool in Hoogeveen. In 1958 trouwde hij met Wout Pol. Met haar is hij tweeënzestig jaar in de echt verbonden geweest, lief en leed delende. Ze werden de trotse ouders van vier kinderen: Bert Jan, Erna, Luc en Jessica. Via Hoogeveen kwamen ze in Assen te wonen waar Geert werk vond bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Het werk lag hem goed, hij genoot zeer van het contact met de mensen. Toen de gezondheidsdienst later naar Drachten verhuisde, werd Geert ten Oever uiteindelijk hoofd van de buitendienst. Dit werk heeft hij met veel plezier gedaan, tot het moment dat hij op drieënzestigjarige leeftijd met de vut ging. Drie jaar geleden kwamen hij en Wout in Ruinen te wonen, aan de Jan Wierengaweg.Geert ten Oever was een man die met veel plezier in het leven stond. Een man die ook weleens zijn dominante en ongedurige trekken kon hebben, maar die vooral heel zorgzaam was voor de vertrouwde mensen om zich heen, en vol blijdschap aanstekelijk in het leven stond. Hij was heel trouw in het onderhouden van zijn vriendschappen. Daarnaast hield hij van de sport, vooral van het schaatsen en het volgen van voetbal, ook op plaatselijk en regionaal niveau. Hij had een passie voor muziek, ging doorgaans fluitend door het leven en heeft zich zelf het spelen op het orgel aangeleerd, en op de mondharmonica.De laatste jaren van zijn leven werden gekenmerkt door een sterke achteruitgang van zijn gezondheid. Vooral op het gebied van het geheugen werden er steeds meer uitvallen geconstateerd. Een levenslustige man die oh zo veel hield van het contact met mensen en van samen dingen ondernemen, moest op een bepaald moment meemaken en leren aanvaarden dat communiceren met andere mensen moeilijk, zo niet onmogelijk werd. Zijn vrouw Wout en de kinderen bleven, samen met andere familie en vrienden, in de laatste fase van zijn leven trouw om hem heen staan.
Op woensdag 16 oktober stonden wij in de afscheidsdienst in de aula in Fluitenberg, stil bij het inzicht van de bijbelse filosoof Prediker dat in ons bestaan “alles zijn bepaalde tijd heeft” en daarmee op een bepaald moment ook aan de vergankelijkheid onderworpen is. Maar we lazen bij hem ook de woorden dat de eeuwige God ons mensen trouw blijft tot in eeuwigheid en altijd genadevol op zoek zal blijven gaan naar “alles wat verloren gegaan is” (Pred. 3: 15), en daar horen wij mensen ook bij. Zo legden wij het bestaan van Geert ten Oever vertrouwensvol in de handen van zijn Schepper terug. Wij leven met Wout en de hele familie mee en wensen iedereen veel sterkte toe in de komende tijd.

In Memoriam: Jentje Benning-Wever  * 27 april 1928       † 30 oktober 2019
Woensdagochtend 30 november is in alle rust Jentje Benning-Wever in Meppel overleden. Op de kaart staat:
Na een periode waarin haar gezondheid en de vreugde voor het leven steeds verder afnam, is na een liefdevolle verzorging in de Schiphorst onze tante rustig ingeslapen.

Jenny Wever groeide op op de boerderij van haar ouders in Gijsselte. Ze was het vijfde kind van haar ouders, na haar is haar broer Roelof nog geboren. Helaas heeft ze door een valpartij op jonge leeftijd haar linkeroog verloren. Dat plaagde haar zeer en ze heeft daardoor een minderwaardigheidsgevoel ontwikkeld, wat in haar hele leven een rol heeft gespeeld.
Met haar vijftiende ging ze aan het werk in de huishouding. Een paar jaar later heeft ze Harm ontmoet. Ze trouwden en kwamen in Echten te wonen.Harm en Jenny hadden een grote kinderwens, helaas kon die wens niet vervuld worden. Ze heeft daaronder geleden, vooral toen zij alleen kwam te staan na het overlijden van haar man.Door het werk van haar man Harm kwamen ze na Echten in Meppel, vervolgens in Almelo en daarna in Wierden te wonen.Jenny werkte in die tijd in de thuiszorg en in de particuliere huishouding. Ze heeft daarvan genoten, ze was graag onder de mensen en haar levensmotto was ‘helpen’. Na de pensionering van haar man Harm zijn ze teruggegaan naar Ruinen. Jenny werd lid van de zusterkring, ze ging zingen in het koor en samen hebben ze zich ontfermd over een vluchtelingengezin.Helaas stierf Harm, een zeer groot verlies voor haar en een groot verdriet, wat zij al die jaren die daarna volgde, met zich meedroeg.
Zij ging meer vrijwilligerswerk doen, maakte schoon in De Bron en werkte bij de dagopvang.
Ze vertelde dat het haar levensroeping was om de ander te helpen. Helaas werd, wat ze wilde geven aan de mensen, niet altijd goed ontvangen. In haar diepste kern was ze een zeer gevoelige vrouw en een vrouw die zo graag voor anderen iets wilde betekenen.
We spraken ook regelmatig over haar eenzaamheid. Ze vond rust in haar geloof. Ondanks dat ze veel vragen had aan God en dat uitsprak in haar avondgebed, ervoer ze de kracht van God, die met haar meeging in haar leven.
Ruim acht jaar geleden moest ze verhuizen naar het woonzorgcentrum in Zuidwolde. Op dat moment was er geen plaats in de nieuwe seniorenwoningen aan de Jan Wierengaweg.Dat heeft haar veel spanning gegeven, ze kon daar niet mee omgaan en ze heeft het als zeer vernederend ervaren dat er geen plek voor haar was in Ruinen.
Sinds die tijd gaf ze regelmatig aan dat ze niet meer verder wilde leven. Ze verloor in Zuidwolde haar contacten met kennissen en vriendinnen. Ze raakte in een isolement en ze ervoer een grote eenzaamheid. Na acht maanden kwam ze terug in Ruinen. Het leven werd zwaar voor haar en ook dat ze ervoer dat haar hoofd haar soms in de steek liet.
Op een gegeven moment kon ze niet meer zelfstandig wonen en verhuisde ze naar de Schiphorst.
Op de rouwkaart staat:
Jouw verlies was er al voor het einde,
de rouw voordat het afscheid kwam.
Toen die zekere verwarring,
bezit van jouw gedachten nam.
Ze heeft nu haar rust gevonden. Een goed mens is van ons heen gegaan.
Met een hartelijke groet, Anneke Vermaas.

ZUSTERKRING
Maandagmiddag 25 november komen we om 14.00 uur bij elkaar in De Bron. We krijgen een kijkje in het leven van zeekapitein Jan Klein en we horen en zien hoe hij leiding geeft op grote containerschepen. En hoe ervaart het gezin het leven van een zeevarende? Gasten en nieuwe leden zijn ook hartelijk welkom.

Spreuk van de maand:
Liefde kun je blijven uitdelen zonder dat ze opraakt.

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 36, nr10          23 oktober 2019
Eerstvolgende nummer: 20 november 2019

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 08 november 2019 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
”De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. “ (Gen. 12: 1-5)

Een vreemd gevoel is dat als “de Stem” zich bij ons aandient en langzaamaan steeds meer ruimte voor zich opeist, met de woorden: “Trek weg uit het vertrouwde land van je familie en naasten en ga naar een nieuw land dat ik je wijzen zal.” Iedereen van ons kent denk ik wel het gevoel dat het op een bepaald moment goed is om te gààn. Niet omdat er iets aan de hand is.

Niet omdat je niet langer zou kunnen blijven. Maar gewoon omdat ergens in jezelf je diepste, eigenste stem (die in de religieuze traditie altijd de stem van God is) dit in je wakker roept. Laat het niet blijven bij wat je allemaal al ‘hebt’, zo luidt de opdracht! Blijf niet alleen bij in wat jou in je leven vertrouwd en dierbaar is geworden, maar trek ook de grens over en stort je op iets nieuws! Wij allen kennen denk ik dit gevoel en de opdracht wel.

Vooral de jongeren onder ons zullen die kennen, in onze tijd waarin naar men zegt niets meer vaststaat en alles “vloeiend” is geworden en er vooral van je wordt geëist “flexibel” te zijn. En ook onze media komen altijd weer met iets nieuws en anders aan. Het is nog een hele klus om tussen al de stemmen die daar klinken en die elkaar overschreeuwen, langs het vertrouwde heen waar je je in reactie daarop verkrampt aan vasthoudt, die ene Stem te vernemen die je werkelijk aangaat! Maar wees gerust, ze komt langzaamaan wel vanzelf soeverein voor de dag.

Nieuwe inbreng
Van Abram wordt niet geëist dat hij zichzelf helemaal opgeeft en zich passief als een soort pingpongbal heen en weer laat slingeren door de omstandigheden. Hij mag zichzelf blijven! Hij mag zichzelf onderweg meenemen, met hoe hij is en met al wat in hem is. Het is wel een waagstuk dat hij aangaat, want hij zal ook veel moeten opgeven. Maar hij hoeft er zelf niet minder van te worden. Integendeel. Het zal zo gaan dat hij in alle veranderingen overstelpt zal worden met Gods Zegeningen.

God belooft Abram dat hij tot “aanzien” zal komen, dat hij met al wat in hem is zichzelf niet alleen maar kwijt zal raken, maar dat hij zich ook weer nieuw mag uitvinden om vervolgens niet alleen voor zichzelf, maar ook en vooral voor anderen tot bloei te komen en tot een zegen te zijn! Geen pingpongbal hoeft hij dus te worden. Niet alleen maar speelbal van de elementen en omstandigheden waarin hij leeft. In het grote Spel van het leven, mag hij zich altijd weer zelf prachtig gaan hervinden en nieuw inbrengen.

“Panta Rhei” zei de oude filosoof Heracles al duizenden jaren geleden, “alles vloeit”. Niets blijft zoals het is. Daar heb je als mens sowieso al mee te maken, heel in het algemeen, wie je ook bent. De eerste christenen werden ooit de àànhangers van “de Weg” genoemd, alsof ze er bijzonder veel plezier aan beleefden dat de dingen zo gaan dat niets blijft zoals het is. Dat is niet zo.

Ook zij houden van het honkvaste. Maar ze wisten wel: niet op onze vertrouwde zitplaatsen, maar vooral terwijl we onderweg zijn in het onbekende, worden wij, in het voorbijgaan, nieuw gezegend en mogen wij ook zelf nieuw tot een zegen voor anderen worden! Het is alsof de zware korst van het verstarde altijd weer even wat open moet breken om de rode gloed en de blinkende kern van wat je aan leven van Hogerhand wordt geschonken, nieuw vrij te kunnen leggen.

Na negen jaar meditaties schrijven voor dit blad en vlak voor mijn vertrek als predikant naar Lemelerveld, wil ik zeggen: Het ga iedereen goed! Wees gezegend met al wat in je is! Aan rode gloed, aan leven, liefde en passie! Wees er mee gezegend, midden in alles wat je overkomt en waar je nog voor zult gaan!
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Vanuit de pastorie
Wat een aparte periode in je leven. De eerste adreswijzigingen zijn al de deur uit. De verhuisdozen staan al klaar in de gang. In vele laatste bijeenkomsten klinken woorden van afscheid. En zo nu ook hier! Ik wil het dorp Ruinen hartelijk bedanken voor al de jaren die ik er deel van heb mogen uitmaken. Danken voor de ontmoetingen, voor de schik, voor de hartstocht en de opgewektheid, voor de schitterende ideeën die kwamen aanwaaien en initiatieven die konden worden ontplooid! Dank ook voor al de vriendschappen die in de negen jaar zijn ontstaan! Een ding is zeker: “uit het hoofd” is in dit geval zeker niet “uit het hart”! Al vertrekken wij dan nu wel uit de pastorie, een gedeelte van ons zal altijd in Ruinen blijven wonen.
Met een hartelijke groet, ook van Anne-Marie, ds. G. Naber

Bij de diensten
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende vier weken!

Zaterdag 26 oktober – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt, voor de omwonenden.

Afscheidsdienst van ds. Georg Naber
Zondag 27 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
Na negen jaar neemt Georg Naber afscheid als predikant van Ruinen om begin november in de Brugkerk van Lemelerveld zijn werkzaamheden voort te zetten. Op zondag 27 oktober gaat hij nog twee keer voor in de diensten. ’s Ochtends vieren we de officiële afscheidsdienst die opgeluisterd wordt door het kerkkoor. ’s Avonds is het Bachensemble Vries te gast in een plechtige Bachcantatedienst, zie voor meer informatie hieronder. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om in gebouw de Bron afscheid te nemen van ds. Naber. Iedereen uit het dorp is van harte welkom zowel in de diensten, als ook in de Bron!

Zondag 27 oktober – 19.00 uur - Mariakerk

Op zondagavond 27 oktober is het Bachensemble Vries voor de zesde keer bij ons in Ruinen te gast om uitvoering te geven aan de cantate “Gott der Herr ist Sonn und Schild”, BWV 79, een heerlijk uitbundige cantate waaraan door Bach veel aandacht is besteed. In het derde jaar van zijn aanstelling in de Thomaskirche in Leipzig kreeg Bach meer tijd.

In de jaren ervoor had hij zich bijzonder moeten uitsloven om voor elke zondag in het jaar weer een cantate op tijd klaar te hebben, maar vanaf 1725 veranderde dat. De reeks cantaten waren klaar en hij had tijd over voor het met aandacht componeren van een cantate speciaal voor 31 oktober, de dag van de Reformatie, in die tijd een extra feestdag en een halve vrije dag. Bach besteedde er veel zorg aan en was ook achteraf erg tevreden over het resultaat.

“Gott der Herr is Sonn und Schild” is een bijzonder feestelijke cantate. Een cantate in zes delen, waarin het koor niet alleen aan het begin en aan het eind een koraal zingt, maar ook middenin. Het feestelijke karakter komt ook goed tot uiting door de extra paukens en hoorns die zijn toegevoegd. Vooral de hoorns laten in deze cantate hun beste spel horen.

Al met al een aanbeveling om op zondagavond 27 oktober te komen luisteren in de Mariakerk! Mocht u ’s ochtends al naar de afscheidsdienst van ds. Naber geweest zijn, laat u zich er dan vooral niet van weerhouden ook ’s avonds weer even naar de kerk te komen. De dienst begint om 19.00 uur, ds. G. Naber leidt de dienst en houdt een korte meditatie waarin hij de cantate toelicht.

Zondag 3 november – 10.00 uur – Mariakerk
Mevr. Drs. L.W. Jansen uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Zondag 10 november – 10.00 uur - Mariakerk
Ds. E. Akkerman uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Zondag 17 november – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger is dhr. A. Metselaar uit Hoogeveen.

Dienst van gedenken. Wij herdenken wie ons ontvallen zijn
Zondag 24 november – 10.00 uur - Mariakerk

Laatste zondag van het kerkelijk jaar. OPROEP!
Op zondagmorgen 24 november herdenken wij in de ochtenddienst wie ons in het afgelopen jaar aan de dood ontvallen zijn. De nabestaanden van degenen van wie wij in kerkelijk verband afscheid genomen hebben, krijgen automatisch bericht. Zou u het fijn vinden dat ook uw dierbare 24 november a.s. wordt herdacht, ook al hadden wij als kerk geen bemoeienis met de afscheidsplechtigheid, dan kan dat heel goed! Geeft u de doopnaam en de gegevens van geboorte en overlijden door aan de scriba van de gemeente, Tineke Stekelenburg, info@pkn-ruinen.nl; tel.0522- 470204, en ook uw dierbare wordt in de dienst van zondagochtend 24 november in eerbied herdacht.

In Memoriam: Klaas Gelderman
* 23 april 1935 + 14 september 2019

Op zaterdag 14 september overleed Klaas Gelderman, in de leeftijd van vierentachtig jaar. Klaas Gelderman werd in 1935 in Meppel geboren, aan de Zomerdijk, en groeide op, als enigst kind, op de boerderij van zijn ouders. Het bijzondere van de boerderij was dat er, naast het houden van koeien, er in de begintijd veel kippen werden gehouden en eieren, aan huis, werden verkocht. Klaas Gelderman maakte zich in de loop van de jaren niet alleen het vak van boeren eigen, maar begon zo ook zeer te genieten van al de sociale contacten die werden onderhouden. Nog tot op hoge leeftijd bezocht hij graag de markt in Meppel om vrienden en kennissen te ontmoeten en te spreken.

In 1961 trouwde hij met Annigje Knijpstra uit Dwingeloo. Achtenvijftig jaar zijn zij met elkaar in de echt verbonden geweest, lief en leed delende. Ze werden de trotse ouders van zoon Wim. Samen met Annigje zette Klaas het bedrijf van zijn ouders voort, terwijl zij op een bepaald moment met de verkoop van de eieren gingen stoppen. Het bedrijf werd vernieuwd en uitgebouwd. Klaas Gelderman had twee rechterhanden en kon bijvoorbeeld bij de verbouwing van de schuur alles zelf ontwerpen en uitvoeren. Hij had ook makkelijk timmerman kunnen worden, een bezigheid die hij ook altijd heel graag heeft uitgeoefend.

Op achtenvijftigjarige leeftijd stopte Klaas Gelderman met boeren. Drie jaar later verhuisden hij en Annigje naar de Zwederaweg in Ruinen waar zij nog drieëntwintig jaar met veel plezier hebben gewoond. Hij hield van tuinieren, en van geschiedenis. Hij had een goed geheugen en wist zich altijd feilloos gebeurtenissen uit het verleden te herinneren. Op een bepaald moment begon hij met het doen van stamboomonderzoek. Hij stak er veel tijd en energie in, reisde het land door om in archieven aan gegevens te komen en maakte zich het werken met de computer eigen.

Klaas Gelderman was ook een trouwe kerkganger. Op het laatste jaar na, toen hij liever thuis bleef om voor zijn vrouw Annigje te zorgen, was hij haast elke zondag in de kerk te vinden. Hij vond de sfeer mooi die in de verstilde Mariakerk hing. En hij hield van de gezelligheid van het elkaar ontmoeten. Hij hield ook van het spel van het orgel en van het samen zingen in de kerk. Een bijzonder moment was voor hem altijd het optreden van de Pearl Voices, de plaatselijke zanggroep waarin ook Sandra, een van de kleinkinderen meezong.

Zo genoot Klaas Gelderman nog vele jaren intens van het leven dat hem geschonken was. Nog maar enkele maanden geleden openbaarde zich bij hem de ziekte, die ongeneeslijk bleek. Indrukwekkend nuchter en realistisch onderging hij de laatste fase van zijn leven. Daarbij liet hij zich ook leiden door zijn geloof. In de afscheidsdienst van donderdag 19 september j.l., die opvallend genoeg weer aan de Zomerdijk te Meppel plaatsvond (zie hierboven), namen wij afscheid van hem met woorden uit Psalm 121, een liedtekst uit de Bijbel waarin zes maal wordt gezegd dat God ons mensen zal “bewaren”, wat er ook gebeurt. Ook ons “uitgaan en ingaan” zal God bewaren, staat er. Zo legden wij het leven van Klaas Gelderman in stil vertrouwen in de handen van zijn Schepper terug. Moge de Allerhoogste ook Annigje bijstaan in de komende tijd, en met Wim en Janneke zijn, en met Sandra, Matthijs en Erik.

In Memoriam: Grietje Baas-Benning
* 9 juni 1917 + 24 september 2019

Op dinsdag 24 september overleed Grietje Baas-Benning, in de leeftijd van honderdentwee jaar. Grietje Baas werd in 1917 als Grietje Benning geboren in Echten. In Echten is ze ook het overgrote deel van haar leven blijven wonen, achtentachtig jaar lang. Ze groeide samen met haar broer Harm op op de boerderij van haar ouders. Al vroeg hielp ze mee op de boerderij, vooral in de jaren nadat ze de lagere school had afgerond. Ze was toen dertien jaar oud.

Als jongvolwassene had zij een grote kring van vriendinnen om zich heen. Ze hield van de gezelligheid die dat met zich meebracht. Samen met anderen richtte zij de toneelvereniging De Heidebloem op en later de plaatselijke afdeling van de Plattelandsvrouwen.
Op een dansavond ontmoette ze Jacob (“Jaap”) Baas die ook in Echten woonde. Ze kregen verkering met elkaar en trouwden in 1940. Ze gingen inwonen bij de ouders van Jaap die de smederij in het dorp runden. Twee jaar later werden ze gezegend met de geboorte van zoon Johan en zes jaar later met de geboorte van dochter Femmie.

Met name door de technische ontwikkeling in de agrarische sector veranderde de smederij in een landbouwmechanisatiebedrijf, en nog weer later in een goedlopend autogaragebedrijf, met er ook altijd al aan gekoppeld: een pompstation en taxionderneming. Grietje Baas heeft al de jaren volop meegewerkt in al de bedrijvigheid. Ze deed een deel van de administratie en het winkelgedeelte dat er op een bepaald moment bijkwam. En ze hield alles heel secuur schoon. Ze genoot er vooral van altijd weer mensen te ontmoeten en door de contacten met elkaar te delen en te ondergaan wat zich in het dorp Echten afspeelde.

In de latere jaren, toen haar man Jaap inmiddels was overleden en Johan en Jennie het bedrijf hadden overgenomen, trok ze zich iets meer terug uit het bedrijf. Met genoegen woonde ze in haar ‘bungalow’ aan de achterkant van het bedrijf, die prachtig aan het kanaal lag. Tot op het laatst bleef zij actief door haar aandacht te richten op de kleinere klussen die haar hand vond om te doen zoals het aanvegen van het terrein.

In 2005, toen het besluit was gevallen het bedrijf van de hand te doen, verhuisde Grietje Baas naar de Zantingehof in Zuidwolde. Ook hier heeft ze een mooie tijd beleefd, meer dan tien jaar lang. Ze ontmoette er veel mensen uit Echten van vroeger en deed volop mee aan de activiteiten die voor de bewoners werden georganiseerd. Ze had een groep dames om zich heen waar ze regelmatig mee bij elkaar kwam om spelletjes te doen, zoals bijvoorbeeld kaarten en Rummikuppen. De twee laatste jaren van haar leven heeft ze in Meppel gewoond, in een woonvoorziening met meer begeleiding, tot ze op dinsdag 24 september j.l. overleed.

Op maandag 30 september stonden wij in de afscheidsdienst in d’Olde Karke in Echten stil bij een vrouw die heel haar leven actief is gebleven en die graag betrokken was op haar leefomgeving. Die zeker ook zo haar overtuiging en principes had en handhaafde, maar ook met veel plezier in het leven heeft gestaan en veel vreugde om zich heen verspreidde. Ze gaf wel eens te kennen het gevoel te hebben dat er in haar lange leven regelmatig een engel op haar schouder heeft gezeten die haar altijd heeft behoed en bewaard. In de afscheidsdienst lazen we dan ook woorden: “Hij (God) vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Op handen zullen ze je dragen…” (Ps 91: 11.12a) In dat vertrouwen legden wij het leven van Grietje Baas in de hand van haar goddelijke Schepper terug.

AFSCHEID DS. GEORG NABER
Per 1 november is ds. Georg Naber beroepen in de Protestantse Gemeente Lemelerveld. Vanaf 2010 was hij predikant van onze kerkelijke gemeente en voor Ruinen, Echten en Ansen. Hij was actief in talrijke functies in het dorp ( en werd daar ook zeer gewaardeerd). De afscheidsdienst wordt gehouden op zondag 27 oktober 10.00 uur in de Mariakerk in Ruinen. Aan deze dienst werkt het kerkkoor mee. Na de dienst is er in gebouw de Bron gelegenheid om afscheid te nemen van ds. Naber.

De kerkenraad heeft ds. G. Venhuizen uit Nijensleek bereid gevonden om vanaf 1 november bijstand in het pastoraat te verlenen en bij rouw – en trouwdiensten. Ds. Venhuizen is regelmatig gast predikant in onze gemeente. Heeft u behoefte aan contact of een bezoek wilt u dan contact opnemen met de scriba mevr. Stekelenburg, tel. 0522-470204.

ZAAIEN EN OOGSTEN
Regelmatig lezen en horen we er over dat er steeds minder vlinders, bijen en andere insecten in Nederland voorkomen. Dat komt doordat er steeds minder velden met bloemen zijn waar ze terecht kunnen. Dat baart ons als kerk zorgen.
We willen hier wat aan doen. Daarom delen we na de dienst van 3 november zakjes met zaadmengsels uit. (De eerste dienst van november is de traditionele oogstdienst en bij oogsten denken we ook aan zaaien). Dat zijn zaadmengsels van bloemen die vlinders, bijen en andere insecten aantrekken. Het zaadmengsel in het zakje kunt u zaaien in uw tuin, zodat daar bloemen gaan groeien waar vlinders en bijen graag op afkomen.

Misschien vraagt u zich af waarom we deze actie niet in het voorjaar houden? Dat heeft de volgende reden: De meeste planten bloeien in de zomer en zaaien zich in het najaar uit. Het najaar is dan ook het meest natuurlijke moment om te zaaien. In een zaadmengsel van meerjarige planten¬soorten zitten altijd zaden die in het najaar kiemen en zaden die dat in het voorjaar doen.
Als je zaait in oktober, zullen de najaarskiemers al in dat najaar ontkiemen en daardoor na de winterrust een eerlijke, natuurlijke concurrentie hebben met de voorjaarskiemers en de tegelijk opkomende ‘ongewenste’ kruiden. Zaai je in het voorjaar, dan hebben de najaarskiemers (die dan pas na de zomer kiemen) een grote achterstand op de rest van de planten en zullen ze eerder het onderspit delven. Zaaien in het najaar heeft daarom de voorkeur, maar het is geen voorwaarde. Zaaien kan het hele jaar door, mits het niet vriest of te droog of te nat is.

Vindt u het leuk om met deze actie mee te doen: neem dan na de dienst van 3 november ook een zakje zaad mee en zaai dit uit!

ZOMEROPENSTELLING MARIAKERK
De zomeropenstelling van de Mariakerk is weer voorbij.
Hierbij willen we alle vrijwilligers hartelijk bedanken die vanaf mei tot 18 september elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag als gastheer of gastvrouw de mensen ontvangen hebben in onze kerk.
We kregen ruim €479,- aan giften binnen. Bedankt.

ZUSTERKRING
Op maandag 28 oktober komt Joop Verburg met zijn verhaal over de wondere wereld van de paddestoelen. Wij komen bij elkaar in De Bron. Aanvang 14.00 uur. Gasten en nieuwe leden zijn hartelijk welkom.

Spreuk van de maand
Er zijn veel mogelijkheden om je dromen waar te maken, als je ze maar wilt zien.
( Boeddhistische wijsheid)

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 36, nr. 9           25 september 2019

Eerstvolgende nummer: 23 oktober 2019

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 11 oktober 2019 bij k.vlietstra@gmail.com.

MEDITATIE
Het is al meer dan vijftien jaar op de televisie te zien en altijd weer als ik ’s avonds door de programma’s zap, blijf ik er weer bij hangen: het programma Het familiediner. Fascinerend de wereld die daar wordt ontvouwd: mensen die vaak al jaren geen contact met elkaar hebben, worden opeens weer met elkaar geconfronteerd, terwijl heel Nederland meekijkt. En de spannende vraag is altijd dezelfde: komen ze weer bij elkaar? Ik persoonlijk vraag me wel eens af: als ze dan weer bij elkaar komen (want ja, wat moet je anders als heel Nederland meekijkt, zo’n grote limousine voorrijdt en er ook nog voor je wordt gekookt!!), als ze dan weer bij elkaar komen en zich met elkaar verzoenen: hoe lang houdt dat dan stand? Is dit programma aanleiding om het vervolgens weer helemaal goed te maken? Of knalt de boel daarna weer opnieuw uit elkaar? Ik zou daar wel eens een onderzoek naar willen lezen.

Wij mensen zijn rare wezens. Aan de ene kant verlangen wij ongelofelijk naar elkaar, vooral naar onze familie en vrienden, en kunnen eigenlijk niet zonder elkaar: wij zijn  g e m e e n s c h a p s d  i e r e n . Dus trekken we altijd kwetsbaar-behoeftig naar elkaar toe. Maar als we dan naar elkaar toe zijn getrokken en bij elkaar zijn, hoeft er doorgaans maar iets heel kleins gebeuren en het begint te wringen. Dan ontstaat wat de lieddichter Huub Oosterhuis heeft verwoord in een lied dat hij ons ’s zondags in de kerkdienst laat zingen, in Gz 489: “De mensen hebben zorgen / het brood is duur, het lichaam zwaar / en wij  v e r s l i j t e n  aan elkaar.”

En dat is waar. Wij verlangen zo naar elkaar (in feite!, als we eerlijk zijn!), maar we zitten ermee dat we elkaar ook heel makkelijk pijn gaan doen dat we aan elkaar “verslijten”, omdat er in elke relatie ook wel iets zit dat blijft “wringen” en “schuren”. Moeilijk is dat dan soms, echt waar!!
Dan krijg je van die typische situaties die ik jaren geleden wel eens heb meegemaakt in mijn vorige kerkelijke gemeenten die ik heb mogen dienen! Dat wij bijv. met de nabestaanden van een overledene net in de woonkamer de rouwdienst aan het voorbereiden zijn, en dat opeens “het zwarte schaap” van de familie binnenkomt (dat blijkbaar niet mee mag of wil doen met de voorbereidingen) en de oude, dure wandklok van de muur haalt, zeggende: “zo, die is dan in ieder geval binnen!” – Of dan heb je het trieste geval van de oude man die stokoud in zijn dikke leunstoel zit, op zijn grote boerderij, en die jou als predikant dan vertelt dat hij al veertig jaar geen contact meer heeft met zijn zus die er praktisch naast woont. Je ontloopt elkaar en groet elkaar niet eens. Omdat er ooit eens jaren geleden iets is voorgevallen en je elkaar daarna eigenlijk alleen nog maar op de zenuwen hebt gewerkt. 

Zo gaan die dingen blijkbaar en dan is het even ook niet anders. Dat zijn van die situaties dat zelfs Het familiediner er niets meer aan kan doen. Maar of zo’n situatie wenselijk is? Zo’n situatie dat iedereen zich terugtrekt en vervolgens schuilhoudt achter zijn eigen gekwetst-zijn  of trots of schaamte? Zo’n situatie is in ieder geval niet gezond: Er zijn best veel mensen die zo al “voor hun tijd” het graf zijn ingegaan!! 

Het is misschien toch wel goed om er “iets” aan te doen. Iets! Of zoals de boer in zijn leunstoel het tegen me zei: helemaal goed komt het toch nooit weer! Maar ik zou wensen, dat het voor de rest allemaal wat makkelijker ging, zei hij! Dat je elkaar weer eens direct in de ogen kunt kijken, en elkaar weer eens durft te groeten op straat, en dan even een of twee zinnen met elkaar kunt wisselen! Dat zou toch mooi zijn, zei hij tegen me, als dat weer zou kunnen. 
Maar hoe je dat met elkaar bereikt, weet ik ook niet goed! Er zullen meer manieren zijn en het hangt natuurlijk af van wat voorgevallen is en hoe de situatie nu is!

De man in de leunstoel zei toen tegen mij: misschien is een Kerstkaart wel iets! Dat ik m’n zus weer eens een kerstkaart stuur, zomaar, na al die jaren! Zonder poespas en zonder pretenties! Zou dat niet iets zijn?! – Ik heb toen niet meer gehoord of hij het werkelijk heeft gedaan en hoe het toen verder is gegaan. Maar ik denk dat er echt wel wat inzit in wat ook Jezus ooit eens zei in zijn Bergrede, toen hij het advies gaf: “Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent” (Mat. 5: 25a), anders geraakt je eigen goede, vrije leven uit zijn verband en blijf je er heel je leven in gevangen.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

VANUIT DE PASTORIE
Onze landelijke kerk heeft als jaarthema voor het nieuwe kerkelijke seizoen de slogan “Een goed verhaal!” gekozen. Laten alle mensen elkaar maar in het nieuwe seizoen dat deze maand begint “goede verhalen” vertellen, verhalen die mensen goeddoen, die mensen weer van inspiratie voorzien, van troost of kracht en vergezichten, van voorbeelden van hoe je als mens het best door het leven, ook door het donker en de diepte, het moeilijke van het leven heen kunt komen en de grote en kleine drama’s en dilemma’s in het leven kunt aangaan en bolwerken.

Veel inspirerende verhalen kom je in de bijbel tegen. Het was in de afgelopen jaren prachtig om naast de kerkdiensten in onze kerkelijke gemeente ook zo’n tien keer per jaar gezamenlijk als gespreksgroep naar Bijbelverhalen te kijken. Getriggerd door de aloude verhalen van het “goede nieuws” (dat is de oorspronkelijke betekenis van het woord “Evangelie”) kwamen er ook vaak eigen menselijke ervaringen op tafel. Daarnaast deden me de levensverhalen heel veel van tal van mensen zomaar uit het dorp!

Geloof me, wij mensen, wie we ook zijn, zitten allemaal in hetzelfde schuitje! Laten we, zou ik zeggen, het grote Visioen hooghouden van net wat meer Zin en Houvast en Toekomst in het leven, door gezamenlijk op zoek te blijven gaan naar frisse nieuwe door de wol geverfde levens- en geloofsverhalen, die niet zomaar verhalen zijn, maar werkelijk hout snijden!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

Inloopspreekuur ds. Georg Naber, elke maandagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur in de Bron, Kloosterstraat 4. Hartelijk welkom!

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij het overzicht van de kerkdiensten van onze kerkelijke gemeente in de komende vier weken!

Zaterdag 28 september – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de grote bovenzaal van ’t Neie Punt, voor de omwonenden.

Zondag 29 september – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. Jan Ros uit Hoogeveen gaat in de dienst voor.

Zondag 6 oktober – 10.00 uur - Mariakerk
We vieren een dienst in de verstilde stijl van de kloosters, een Taizédienst! Met medewerking van ons kerkkoor en vele zangers van elders die in de afgelopen weken flink mee hebben geoefend. Zie hier onderaan ook de verdere toelichting! Voorganger is ds. Georg Naber

Zondag 13 oktober – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. Gerard Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.

Zondag 20 oktober – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger ds. Gerrit Douma uit Beilen gaat in de dienst voor.

Noteert u ook al vast in uw agenda:
Zondag 27 oktober – 10.00 uur – Mariakerk
Afscheidsdienst van ds. Georg Naber ivm zijn vertrek naar Lemelerveld.

In Taíze, een dorp in Oost-Frankrijk, bevindt zich een kloostergemeenschap die in 1940 door frére Roger werd gesticht. Het klooster heeft zich ontwikkeld tot een groot ontmoetingscentrum voor duizenden jongeren van over de hele wereld. Drie keer per dag komen de broeders en alle aanwezigen in Taizé samen voor gebedsvieringen. In de vieringen staat vooral het zingen en de stilte centraal.

De meeste liederen die in Taizé gezongen worden, zijn kort en worden vele malen “mantra-achtig” herhaald. Ze zorgen ervoor dat de dienst als geheel een meditatief karakter krijgt. De meditatieve liederen stellen ons in staat, om open naar onszelf en de stilte, naar het heilige in ons en om ons heen te luisteren. Belangrijk onderdeel van de viering is een langer moment van stilte, van minstens vijf minuten. Tijdens de stilte kan men een gebed uitspreken, of een van de liedteksten overwegen. Men kan ook de ogen sluiten, of kijken naar het licht van de kaarsen. Daarmee wil niet gezegd zijn dat men beslist iets moet doen tijdens de stilte. Men kan haar ook over zich heen laten komen en gaandeweg ontdekken hoeveel rust ervan uitgaat. Ze zal je goed doen! Welkom!

COLLECTEMUNTEN
De collectemunten zijn verkrijgbaar op maandag 7 oktober a.s. in de consistoriekamer van 18.30 – 19.00 uur. 
Waarde: € 0,50, € 1,00 en € 2,00

ZUSTERKRING
START van het nieuwe seizoen op maandag 30 september om 14.00 uur in De Bron. We openen ons programma met zang-muziek-verhalen en beelden door Aalt en Anja Westerman. Gasten en nieuwe leden ook hartelijk welkom. Wil je eerst informatie? Bel 473180.

In Memoriam: Theodoor Rabenberg
* 20 november 1929    † 30 augustus 2019
Op vrijdag 30 augustus is, na een periode van afnemende gezondheid, overleden Theodoor Rabenberg in de leeftijd van 89 jaar. Op de rouwkaart staat  ‘In ons einde is de aanvang, in de tijd oneindigheid, in de twijfel ligt geloven, in ons leven eeuwigheid.’

Dit vers werd in de dankdienst voor zijn leven gezongen door het kerkkoor; het koor waaraan Theo zijn hart had verpand. Jarenlang heeft hij dit koor begeleid op het orgel tijdens oefenavonden en kerkdiensten. Ook zorgde Theo voor passende liederen bij elke tijd van het jaar en was daar trots op. Toen het niet meer kon vond hij het moeilijk om ‘zijn’ koor los te laten en was geroerd door de waardering die hij onlangs heeft gekregen.Maar orgelspelen kon hij nog thuis want zijn ziel en zaligheid lag bij (kerk)muziek; hij had talent, al was hij daar zelf bescheiden over. In de laatste weken van zijn leven speelde hij nog stukken van Bach.

Op woensdag 4 september werd in een volle Mariakerk de dankdienst gehouden. In deze dienst, waarin dominee Ben Hagen voorging, spraken zoon Hil en kleindochter Sandra fraaie ‘woorden voor vader en voor opa’. Prachtige beeldende inkijkjes uit het lange leven van Theo kwamen voorbij. 

Hij was een energieke, hard werkende man met een enorme levenskracht; trots op zijn drie kinderen en kleinkinderen; vond het daarbij ook nog geweldig dat twee achterkleinkinderen het levenslicht zagen.Door vakanties in buiten- maar ook in binnenland werd de liefde voor Drenthe ontdekt; om daar te wonen was hun droom. Een droom met donkere wolken want kort na een nieuw begin in Ruinen overleed zijn vrouw.

In de herfst van zijn leven werd Fenny zijn levenspartner; precies zeventien jaar geleden zijn zij getrouwd in de kerk aan de Brink. Samen hebben zij het leven omarmd, vriendschappen gesloten, mooie reizen gemaakt, veel gefotografeerd en vooral gelukkig geweest! Zijn einde is niet onverwacht gekomen en hij aanvaardde tenslotte ook zijn einde. Theo was dankbaar voor alles wat zijn lange leven hem gebracht heeft. 
Renée Hagen

Spreuk van de maand:
Op weg naar de wijheid is de eerste stap stilte
Solomon Ibn Gabirol


Redactie Om de Ruiner Toren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaargang 36, nr. 6           28 augustus 2019
Eerstvolgende nummer: 25 september 2019

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 13 september 2019 bij info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
Een van de grootste raadsels en geheimen van ons bestaan is het verschijnsel “tijd”! Het verlopen van de tijd! Wij mensen zitten er op de een of andere manier aan vast. De tijd tikt door. Ze verloopt en wij mensen worden met haar meegetrokken. “Alles verandert, niets is blijvend” zei de oudste Griekse filosoof Thales van Milete ooit, en hij heeft gelijk.De vraag is dan: wat is nou de beste manier om met “tijd” om te gaan? Is er een manier die het gezondst is en die voor ons mensen het meest voorspoedig en voordelig uitpakt?Je hebt van die mensen die het liefst vasthouden aan het verleden, aan hoe alles altijd geweest is. Ze kijken wat sceptisch aan tegen wat nieuw op hen afkomt. Dat zien ze vooral als een bedreiging. - Anderen vinden juist de toekomst boeiend! Al de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden die de toekomst voor ons mensen in petto heeft. Ze vinden het verleden maar wat ouderwets en saai. – En dan heb je nog de groep die het liefst altijd “in het moment” en in het ‘hier en nu’ leeft. Het verleden is voorbij, zeggen ze, en de toekomst nog onzeker, dus geniet maar gewoon van de grote en kleine dingen die nu op je bordje liggen! Pluk de dag! Voor al deze drie manieren van leven valt er wel iets te zeggen, ze hebben allemaal hun gelijk en voor- en nadelen. Ik zelf vind de woorden van de Bijbelse filosoof Prediker wel boeiend, die schrijft: “Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.” (Pred. 3: 1). Hij wil iets dubbels aangeven. De eerste gedachte van hem is: ga zo intens mogelijk op in de momenten van je leven waar het nu echt de tijd voor is, de momenten die op dit moment werkelijk je aandacht verdienen! Maar besef tegelijkertijd (dat is de tweede gedachte): als alles “zijn uur heeft” wil dat óók zeggen: na het tijdje is het ook weer klààr! Dan heeft iets ook zijn uur gewoon gehàd! Pin je dus niet teveel vast op aandacht voor alleen maar één Iets of één Iemand. Want het leven zelf, met zijn uren en de omstandigheden gaat altijd weer ook veranderen, en op een bepaalde manier eindigen! Weet dat! Hou daar rekening mee! Probeer ook daar vast aan te wennen en je te oefenen in “loslaten” en flexibel in het leven staan! De monniken en nonnen hebben al eeuwen geleden in hun kloosters een mooie manier van omgaan met de tijd ontwikkeld. Een praktisch soort ‘timemanagement’ om goed met (het verloop van) de tijd om te gaan. Ze oefenen zich tot op de dag van vandaag, dagelijks in het hebben van intense aandacht voor wat op dit moment wezenlijk is, maar ook in de flexibiliteit om telkens hun aandacht te veranderen. Ze leven volgens het motto “ora et labora”, bid en werk. Ze bidden! Met veel plezier en overgave! Maar niet alleen maar!! Want ze werken daarnaast ook! Met veel plezier, of minder plezier, maakt niet uit! Maar ook dat niet alleen maar! Een paar keer per dag horen ze het luiden van de klokken of het rinkelen van de bel die het bidden of het werken begrenst! Dan stoppen ze gelijk met waar ze mee bezig zijn (bijv. met werken) om zich een poos met een bezigheid aan de andere kant van het spectrum bezig te houden: met het bidden of eten, rustnemen, slapen, lezen, genieten van de natuur enz. Totdat de bel weer rinkelt en ze zich gelijk weer op weg begeven naar wat aan de andere kant hun aandacht vraagt. Monniken en nonnen zullen nooit zeggen: “Nog heel even hoor, ik ben zo klaar” – en dan duurt het toch nog een hele poos. Nooit zullen ze een bepaalde manier van bezig zijn verabsoluteren, niet het bidden, mijmeren en wegdromen: in onze huidige tijd zou je misschien zeggen: het computeren en televisiekijken; maar ook niet de andere kant van het spectrum: het werken. Boeiende zaken krijgen wel “hun uur”, maar na dit “uur” vestigen ze mindful hun aandacht ook op (op het eerste gezicht) minder spetterende zaken als: afwassen, de veters strikken, de hond uitlaten, goed rust nemen, lezen enz. Zo zeilen ze op de golven van de tijd en genieten tijdens het stromen van de tijd intens van waar direct van te genieten valt, houden uit wat niet zo makkelijk is (het lijden, wetend dat ook dat begrensd zal zijn!) en stellen zich vol vertrouwen open voor het nieuwe. Ik stel voor dat wij iets van hun levensstijl overnemen. Zo kom je de tijd wel door, gerust, en zonder altijd weer overspannen te raken of van angst te vergaan!
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Na negen jaar is het opeens gebeurd! Een andere kerkelijke gemeente, die van Lemelerveld, heeft mij benaderd met de vraag of ik als predikant bij haar wil komen werken en ik ben er – na er een poos goed over na te hebben gedacht – op ingegaan. In vaktermen gezegd: ik heb het beroep van de Protestantse gemeente te Lemelerveld aanvaard. Dat betekent dat ik eind oktober naar Lemelerveld ga verhuizen en om daar begin november mijn werkzaamheden op te pakken.
Het was geen beslissing die je zo maar even neemt. Ruinen is een fantastisch dorp met prachtige mensen waar je in al de jaren een sterke band mee opbouwt die onverbrekelijk blijft. Maar ja, we trekken door de tijd, hé, zie ook hierboven de meditatie! En dan gààn die dingen gewoon zo! Van de twee maanden die ik nog in Ruinen woon, ga ik nog intens genieten, heb ik me voorgenomen. En dan dankbaar en met een grote bak vol opgedane inspiratie in al de jaren, vrijmoedig de weg elders vervolgen.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Inloopspreekuur ds. Georg Naber, Elke maandagochtend van 10.30 uur tot 12.30 uur, in de Bron, Kloosterstraat 4. Hartelijk welkom!

BIJ DE DIENSTEN
Hierbij een overzicht van de kerkdiensten komende maand:
Zondag 1 september – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorgangster mw. Greet Bijl uit Uffelte gaat in de dienst voor.

Zondag 8 september – 10.00 uur - Mariakerk
Gastvoorganger ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.

Zondag 15 september -10.00 uur in de Mariakerk
Startzondag, Creatieve gezinsdienst in de Mariakerk. Thema: “Een goed verhaal”

Zondag 15 september – 10.00 uur – Mariakerk - Startdienst
Op zondagochtend 15 september starten wij ons nieuwe kerkelijke seizoen feestelijk op met een gezellige Startdienst in de Mariakerk. We nodigen jong en oud van harte uit te komen en mee te doen. Het wordt een interactieve dienst waarin er van alles te beleven valt. Er heeft zich een gelegenheidskoor gevormd dat zingen gaat, en musici die spelen gaan. Het thema is: “Een goed verhaal” en we lezen Lucas 15: 1-7, het verhaal over het verloren schaap dat weer gevonden wordt. Dat verhaal gaan we in de dienst op allerlei manieren uitbeelden: zingend, biddend, googelend, met elkaar sprekend, tekenend, naspelend. Kies zelf maar welke manier jouw het meest bevalt! Na de dienst houden we buiten bij de kerk een mooi ontmoetings-moment met koffie en thee en heel veel lekkers (wil je ook een taart bakken?! Bel 0522-471543 voor de afstemming). Niemand komt tekort!

Zaterdag 21 september – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering in de bovenzaal van ’t Neie Punt voor alle omwonenden.

Zondag 22 september – 10.00 uur - Mariakerk
We vieren het heilig Avondmaal met elkaar. Voor de viering uit lezen wij Lucas 16: 1-17, over een slimme rentmeester die zich op een slinkse manier van de gunst van de mensen wil verzekeren. Onze eigen predikant ds. Georg Naber gaat in de dienst voor.

KERKRENTMEESTERS
Eind augustus zal de envelop weer in de bus liggen van de jaarlijkse Solidarieteitskas.
In september wordt begonnen met het aanleggen van de nieuwe verwarming in de Mariakerk. Er is gekozen om de huidige gas stralers te verwijderen en deze te vervangen door Infraroodverwarming.Wij hopen hiermee het probleem van het goed verwarmen te hebben opgelost. Het grote voordeel is dat deze verwarming direct warmte afgeeft en geen geluid maakt, dit was bij de huidige stralers namelijk een groot nadeel.

KERKKOOR– Meezingen met spirituele Taizéliederen
Het Kerkkoor Ruinen nodigt iedereen uit om mee te doen met het zingen van elf prachtige Taizéliederen. Op zondag 6 oktober 2019 wordt in de Mariakerk een Taizédienst gehouden. Hiervoor moet natuurlijk gerepeteerd worden en dat wil het kerkkoor dit jaar op een bijzondere manier doen: iedereen die van zingen houdt en iets bijzonders wil ervaren, mag mee oefenen en samen met het kerkkoor meezingen in de kerkdienst van 6 oktober. Deelname is geheel gratis.
De Taizéliederen, staan bekend om hun eenvoud, spiritualiteit en verstilde sfeer. Ze zijn eenvoudig om aan te leren. Het Kerkkoor staat onder leiding van dirigent Marthy Buijs, en zingt vierstemmig. De repetities zijn op de dinsdagavond van 20 augustus tot en met 2 oktober van 20.00 tot 20.45. Daarna is er koffie of thee met iets lekkers. Locatie: gebouw De Bron Kloosterstraat 4. Ruinen. Het Kerkkoor kijkt uit naar een inhoudsvolle, inspirerende en onvergetelijke samenzang!
Belangstellenden kunnen contact opnemen met: ellytehennepe@gmail.com; 06 16 854 314.

In Memoriam: Geert Hekman
* 17 februari 1931 † 25 juli 2019
Op donderdag 25 juli j.l, ging van ons heen Geert Hekman, op de leeftijd van achtentachtig jaar. Geert Hekman werd in 1931 geboren op de Waterleuzen, net buiten Ruinen, als tweede kind in een gezin met uiteindelijk drie kinderen. Hij groeide op op de boerderij van de ouders en raakte zo als het ware gaandeweg vanzelf vertrouwd met het boerenvak.
In 1954 trouwde hij met Annie van Belkum. In het begin woonden ze kort bij de ouders van Geert in. Daarna konden ze een boerderij betrekken die ernaast stond, ook op de Waterleuzen, een boerderij die ze in de loop van de jaren steeds meer wisten uit te bouwen tot een prachtig geheel. Vijfenzestig jaar zijn Geert en Annie met elkaar getrouwd geweest, lief en leed delende. Zij werden de trotse ouders van twee dochters: Roelie en Truida. Geert was een toegewijde vader en grootvader. Daarnaast voelden ze zich ook zeer verbonden met Jan, de broer en zwager. Op een bepaald moment gingen Geert en Annie stoppen met hun boerderij en kwamen ze samen met broer Jan te wonen aan de Stoffersweg, in Ruinen zelf, waar ze nog vele mooie jaren hebben beleefd.
Geert Hekman was een aimabele man die zich zeer met Ruinen verbonden voelde. Hij maakte deel uit van de twee biljartclubs die ons dorp Ruinen rijk is. En hij was jarenlang betrokken bij het jaarlijkse Openluchtspel als en van de ‘zwarte mannen’ die op de achtergrond de optredens altijd technisch faciliteren. Ook is hij lang lid geweest van de tuinploeg van de Mariakerk die tot op de dag van vandaag de tuin rondom de kerk en de pastorie bijhoudt. Geert Hekman hield van tuinieren, en ook de eigen tuin bij hem zelf thuis zag er altijd prachtig uit.
Iets wat hij heel zijn leven ook altijd graag heeft gedaan is reizen. Gewoon aan kleine dagtochtjes doen, of ook uitgebreider landstreken en gebieden bezoeken. Geert heeft in zijn leven vele landen bezocht en landschappen mogen aanschouwen. Maar het was vooral de natuur en het landschap van Ruinen die zijn spiritualiteit bepaalde. Het weidse groene graslandschap met koeien die erop staan te grazen, dit landschap inspireerde hem het meest.

In Memoriam Hilda Arendje Bult-den Hoedt
* 18 oktober 1931 † 30 juli 2019
Zij was de oudste dochter uit het huwelijk van haar vader, Arie den Hoedt en haar moeder Itje Koenderink. Na haar kwamen nog twee broers, Leen en Arend. Zij groeide op in Rotterdam, waar haar vader werkte in de havendienst. In haar jeugd moest ze haar moeder helpen, vanwege de onregelmatige diensten van haar vader, maar ook omdat hij tijdens de oorlog moest onderduiken. Haar moeder groeide op in Beilen, waardoor ze dikwijls in Drenthe bij de familie logeerde.Tot haar huwelijk heeft ze gewerkt in jeugdinternaten en het vrije jeugdwerk in Rotterdam.Via de kerk kwam ze eind jaren 60 in contact met Egbert Bult met wie ze in 1970 trouwde. Egbert was weduwnaar en er waren vier kinderen: Tiny, Ina, Freek en Jan. In 1971 werd Itje geboren en telde het gezin vijf kinderen. Met haar komst veranderde er veel aan de Huttenweg. Er kwam weer structuur in het gezin en zij bracht veel nieuwe dingen mee, zoals bezoeken aan Rotterdam, voor de kinderen een grote stad waarin je veel kon beleven. Een heel andere wereld dan het rustige Ruinen. Ook voerde zij het kamperen in. Als vrijgezel ging zij op vakantie naar Italië, Joegoslavië en Suriname. Met het gezin bleef het wat dichter bij huis: richting Ommen of Lemelerveld. De twee jongsten mochten mee in de auto en de rest ging er op de fiets achteraan. En ieder mocht ook nog een vriend of vriendin meenemen. Op de camping werden net als thuis de taken verdeeld, zodat ook Hilda vakantie had. De eerste jaren was het wel eens lastig om de eindjes aan elkaar te knopen, maar voor de kinderen was het huis aan de Huttenweg vooral een veilige, liefdevolle plek waar genieten van het moment en hard werken vaak hand in hand gingen. Naast het werk in huis en tuin was er ook tijd voor hobby’s: volksdansen, vrouwenvereniging, de Zusterkring waar ze jarenlang ook een bestuursfunctie vervulde, kerkenraad, kerkkoor, schilderen en breien. Toen de kinderen trouwden en het huis verlieten, had ze het daar wel moeilijk mee, maar verheugde ze zich ook op een tijd samen met Egbert. Helaas werd die tijd al vroeg afgebroken toen hij in 1992 overleed. Na zijn overlijden werd het huis en de tuin aan de Huttenweg al snel te groot en zo kwam ze in de jaren 90 aan de Kampweg te wonen. Ze probeerde toch weer wat van het leven te maken. Ze was graag op pad, maakte mooie reizen met vriendinnen en de kinderen en kleinkinderen. Wat genoot ze van de kleinkinderen en achterkleinkinderen, ze hadden haar grote belangstelling. Ze ging mee in de tijd en was dan ook een moderne oma met computer en mobieltje. In de laatste anderhalf jaar ging haar gezondheid langzaamaan achteruit. De laatste weken verbleef ze in het hospice in Meppel. Daar ontving ze het bericht dat Tiny was overleden, dat heeft haar veel pijn gedaan, drie dagen later is zij zelf overleden.
Veel steun en kracht heeft zij ervaren uit haar geloof in God. We hebben op 5 augustus afscheid van haar genomen in de Mariakerk, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de begraafplaats in Ruinen. Mogen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen troost en nabijheid ontvangen van God en mensen om het gemis te verwerken.
ds.G.Wiersma-Smelt

Cursus Theologische vorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden start met nieuwe groep
Meer weten? Informeer en aanmelden bij: Famile Levenga, secretariaat, tel. 06-1410 1512 of email tvgassen@gmail.com; of kijk op: www.tvgassen.nl

Spreuk van de maand:
Als God zwijgt, vragen we waarom Hij niet spreekt. Als Hij spreekt, luisteren we niet.
Rikkert Zuiderveld

Redactie Om de Ruiner Toren