Om de Ruiner Toren (Kerknieuws Protestantse Gemeente Ruinen)

Predikant: Ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail: gnaber2@ziggo.nl

Bijstand pastoraat ’t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot, Anserweg 7, tel. 0522-470204

Kosteres: mevr. H. Brasjen, Torenakker 25 tel. 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn Ds. G. Naber tel. 0522-471543 / email: diaconie@pkn-ruinen.nl
Website: http://www.pkn-ruinen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/PknRuinenMariakerk.nl
E-mail: info@pkn-ruinen.nl

Jaargang 35, nr. 1               24 januari       2018
Eerstvolgende nummer:      21 februari      2018

KOPIJ KERKNIEUWS

Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 9 februari 2018
via info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE
 “Jezus​ zei tegen hen: ‘Kom, volg mij!... Meteen (!) lieten ze hun [vissers]netten achter en volgden hem. Iets verderop zag [Jezus] ​Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer ​Johannes, die in hun ​boot​ bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de ​boot​ en volgden hem.”(Marcus 1: 16-20)

Het eerste wat Jezus doet, nadat hij in Betlehem geboren en in Nazareth opgegroeid en volwassen geworden is, en vlak voordat hij drie jaar lang, tot aan zijn dood, publiekelijk gaat optreden, is: Mensen roepen! Mensen oproepen met hem mee te gaan en zijn Geest en spoor te volgen. - Dat doet hij tot op de huidige dag!

Het begin van een nieuw jaar fungeert voor velen van ons als “check-point” in ons leven. We gaan dan bij onszelf na: leef ik nog wel goed of moet het toch wat anders? Velen nemen zich opnieuw voor, hun leven iets aan te passen en in 2018 bijvoorbeeld minder te gaan eten of meer te gaan sporten, of weer meer tijd vrij te maken voor wat echt belangrijk is: tijd voor hun liefsten of voor hun passies, en zich niet meer zoveel “te laten leven”, hun leven alleen nog maar te laten bepalen door de agenda en de stress, of door wat “maar gewoon” is, op het saaie af. Het begin van een nieuw jaar is een mooie gelegenheid, aan je eigen leven een andere, nieuwe inhoud en wending te geven, een “herstart”!!

Iets van die behoefte moet ook de leerlingen van Jezus toentertijd hebben bewogen, hun alledaagse werkzaamheid als vissers “meteen”, wil zeggen: “zomaar opeens” op te geven en Jezus te volgen! Het moet de afkeer van het maar wat saaie leven van alledag geweest zijn, dat ze daartoe heeft bewogen. Of misschien was het ook wel, wie weet: de aantrekkingskracht van het grote alternatief dat zich opens aan bood, de aantrekkingskracht van Christus, over wie vlak daarvoor nog iemand (Johannes de Doper) in het openbaar een preek had gehouden met de woorden: “De tijd is aangebroken voor een nieuw leven vol van goddelijkheid. Nooit was de mogelijkheid daartoe je meer nabij als nu. Het enige wat je hoeft te doen, is je leven zelf een wending te geven en er dan volop voor gaan!” (Marcus 1: 15) Dit moet de leerlingen van Jezus wel wat hebben geleken!

Als ik dit allemaal zo in de Bijbel lees, ben ik geneigd, ook even zelf aan reflectie te doen en me open te stellen voor die ene vraag die een “geestelijke gezondheidscheck” aan het begin van een nieuw jaar, me altijd weer voorlegt: leef je op dit moment wel zoals je wilt leven? Ben je tevreden, of moet het toch anders? In onze samenleving zijn er volgens mij steeds meer mensen die zeggen: ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer, er alleen maar te zijn voor mijzelf en “mijn eigen”. Het lijkt me leuk me (daarnaast) in te zetten voor “iets anders”, voor “de anderen” of “de algemeenheid”. Een groot deel van het vrijwilligerswerk in ons land, wordt inmiddels door mensen gedaan, die deze Roepstem in zichzelf hebben toegelaten.

Bij ons in Ruinen, Ansen en Echten zijn we – en daarom schrijf ik dit stukje – naarstig op zoek naar mensen die bij ons in de kerk actief willen worden. We zijn op zoek naar mensen die andere mensen willen bezoeken om hun geestelijk een hart onder de riem te steken (ouderlingen en bezoekwerkers) en mensen die liever op een meer praktisch-materiele manier op mensen betrokken willen zijn (diakenen).

Mag ik iedereen eens met klem vragen, bij zichzelf na te gaan: wat is de diepere, de goddelijke Roep die je op dit moment in je leven verneemt? Krijgt die “op-Roep” op dit moment wel voldoende aandacht in je leven? En zou het niet fantastisch zijn, als je eens je tijd en energie weer wat meer zou investeren in jouw plaatselijke kerk? Schroom niet de stem te volgen! Heb het er eens met iemand over, mijn tel.nr. is 0522-471543, of mail naar info@pkn-ruinen.nl, het bestuur van onze kerk.
Een gezegend 2018 toegewenst, met een hartelijke groet, ds. G. Naber 

Vanuit de Pastorie
Ja, ik heb ze nog hoor! Ze zijn er nog en ze staan bij mij nog steeds overeind: de goede voornemens in het nieuwe jaar. Mijn Stappenteller is weer voor de dag gehaald. En daarmee sjees ik dus weer met veel enthousiasme door de straten in en om Ruinen heen. De tienduizend stappen elke dag, wil ik immers zeker weer halen! Dat heeft ook gevolgen voor Donna, de hond van mijn vriendin: als ik met haar aan de lijn loop, loop ik er tegenwoordig soms niet meer slaafs en lijdzaam achteraan, maar gestaag voorop: ze weet niet wat haar overkomt... ach, wat zou het leuk zijn, als deze begeestering en gloed die in me brandt, nog even blijft aanhouden. J
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

Vakantie ds. G. Naber
Ds. Georg Naber heeft van maandag 5 februari t/m zondag 18 februari vakantie. Neemt u in voorkomende gevallen, vooral als er een vervangende predikant nodig is, contact op met de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Bert van Zanten, tel. 06-34.18.37.52.

Bij de diensten
Op dit moment kerken wij niet in de Mariakerk, maar in De Bron. Hier volgt een overzicht van de diensten van de komende vier weken, de teksten uit de Schrift komen dit jaar vooral uit het evangelie naar Marcus:

Zondag 28 januari – 10.00 uur – in De Bron
Wij vieren het Heilig Avondmaal met elkaar en lezen voor de uitleg Marcus 1: 21-28, over Jezus die in een synagoge de Thora uitlegt op een manier waarop mensen er diep van onder de indruk raken en en passant bevrijdt hij daarbij ook een mens van de vieze geest die hem bezet houdt.

Zondag 4 februari – 10.00 uur – in De Bron
We lezen Marcus 1: 29-39. Jezus is begonnen, publiekelijk op te treden. In korte tijd wordt zijn verhaal groter en groter. Nadat Jezus eerst de schoonmoeder van zijn leerling Simon (Petrus) genezen heeft van koorts, komen er diezelfde avond nog drommen mensen naar hem toe om ook om genezing te vragen. Maar hij lijkt die mensen wel te willen ontwijken. De volgende ochtend is iedereen naar Jezus op zoek. - Wij kijken eens naar wat hier aan de gang is.

Zondag 11 februari – 10.00 uur – in De Bron
Gastvoorganger ds. Theunis Veenstra uit Assen gaat in de dienst voor.

Zondag 18 februari – 10.00 uur – in De Bron
Gastvoorganger is ds. Procee uit Vledder.

Dinsdag 20 februari – 10.00 uur – in de Mariakerk
De 1e Stilteviering in de tijd voor Pasen, die wij elk jaar houden!! Een klein halfuurtje stil zijn met elkaar. Vanaf dinsdag 20 februari elke dinsdagavond om 19.15 uur in de Mariakerk.

Kom ook naar de Gezellige middagvan de Middengroep zondagmiddag 4 februari in De Bron
Ben je jongvolwassen en nog lang geen senior? Dan val je in de middengroep van de PKN-Ruinen. Je bent van harte uitgenodigd voor onze gezellige middag op zondag 4 februari vanaf 15.30 uur in De Bron, Kloosterstraat 4.

Wat we gaan doen? Gezellig samenzijn, een kleine activiteit, samen eten en drinken. Wij zorgen voor het drinken, neem je zelf iets lekkers te eten mee? Wil je je opgeven of meer weten? Neem gerust contact op met de organisatie van dit jaar:
Richard en Jesca (
jesca.richard@gmail.com) en Georg (gnaber2@ziggo.nl
)


Zaterdag 27 januari 2018 – 18.30 uur – t Neie Punt
Niet zoals eerst gepland en deels ook al bekend gemaakt, op zaterdag 20 januari, maar een week later, op zaterdag 27 januari: de maandelijkse viering voor iedereen in en rondom t Neie Punt. Welkom!

Bijbelgespreksgroep over de Psalmen
Neem je een bijbel in de hand en sla je die in het midden op, beland je haast automatisch in het boeiende bijbelboek van de Psalmen. Op dit moment zijn wij als bijbelgespreksgroep bezig, enkele van de mooiste, spannendste of meest aparte psalmen te bespreken. In de komende weken komen wij nog zes keer bij elkaar, op donderdagavond 1 februari, 22 februari, 8 maart, 15 maart, 22 maart en 5 april. Elke avond staat één van de psalmen centraal. Nieuwe leden en allen (gemeenteleden, dorpsgenoten en vakantiegangers!) die liever maar een enkele keer mee van de partij willen zijn, zijn ook hartelijk welkom. Neem voor meer informatie contact op met ds. G. Naber, tel. 0522-471543. Tot ziens op donderdagavond 1 februari om 20.00 uur in de pastorie op het adres Kloosterstraat 2.

De maandelijkse Gespreksgroep
De volgende bijeenkomst van de maandelijkse Gespreksgroep, die voor maandag 12 februari gepland staat, gaat vanwege de vakantie van ds. Naber niet door. De volgende keer komen wij weer bij elkaar op maandagavond 12 maart.

KERKRENTMEESTERS
Aktie Kerkbalans 2018:
Eind januari begin februari 2018 houden wij de Aktie Kerkbalans 2018 en zult u de enveloppe in uw brievenbus aantreffen. Onze vrijwilligers zullen hierna de envelop weer bij u ophalen zoals ook de voorgaande jaren het geval was. Wij hopen ook dit jaar weer dat u onze Protestantse Gemeente Ruinen zult steunen. Al het geld wat wij binnen krijgen voor deze Aktie Kerkbalans komt volledig ten goede aan onze Protestantse Gemeente in Ruinen.

ZUSTERKRING
Nieuwjaarsvisite op maandagmiddag 29 januari in De Bron, aanvang 14.00 uur. Het programma wordt verzorgd door de LEDEN en het BESTUUR. Met een hapje en een drankje erbij wordt het extra gezellig. (Denk om de eigen bijdrage van € 5,-)

In Memoriam: Jitske Zegeren-van der Harst
*20 januari 1934                                                                                             25 december 2018
Op maandag 25 december j.l., 1e kerstdag, overleed Jikke Zegeren in de leeftijd van drieëntachtig jaar. Jikke Zegeren werd in 1934 als Jitske van der Harst geboren in de Meester Harm Smeengestraat in Ruinen. Al gauw verhuisde ze met haar ouders naar de Armstraat, waar ze als kind opgroeide. Ze bezocht de lagere school en volgde daarna een opleiding tot gezinsverzorgster, werk waardoor ze een tijdlang in Meppel kwam te wonen.

Op een bepaald moment ontmoette ze Bertus Zegeren. Ze kregen verkering met elkaar en trouwden in 1958. Aankomend jaar zouden ze zestig jaar met elkaar getrouwd zijn geweest! Ze gingen inwonen bij de ouders van Bertus in de Smeestraat in Ruinen en meewerken in de ouderlijke kruidenierszaak, die ze jaren later ook overnamen en voortzetten. Ze werden de trotse ouders van twee kinderen, zoon Harry en dochter Willy.

Jikke Zegeren was een sociaal voelende vrouw die met veel passie en toewijding in het leven stond en graag onder mensen verkeerde. Vooral in de latere jaren van haar leven, toen ze qua tijd meer armslag had, werd zij op allerlei gebied actief in het vrijwilligerswerk. Ze zong mee in het koor van de Plattelandsvrouwen en deed aan zwemmen, engageerde zich voor de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis, hielp mee met de dagopvang en het koffieschenken in ’t Neie Punt, en bij de soos. Meer dan vijfentwintig jaar heeft ze voor ons als kerk het bijgebouw De Bron mee helpen schoonhouden en knieperties gebakken voor verkoopacties ten bate van de kerk!

Onvoorstelbaar veel vreugde beleefde Jikke Zegeren met haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze kon fantastisch met hen omgaan, leerde hen spelletjes en ging met hen fietsen. In de afscheidsdienst namen wij afscheid van haar met woorden van de apostel Paulus uit zijn brief aan de Korintiërs (1 Kor 13). Hij zegt daar dat de liefde die wij mensen voor elkaar betrachten, nooit zal vergaan, hoe eindig wij ook zijn! Die liefde zal voor altijd blijven bestaan!
Wij wensen Bertus Zegeren en de familie veel sterkte toe in de komende tijd.

In Memoriam: Gerredina Buiten-Jonker
*3 december 1937                                                                                               1 Januari 2018
Op maandag 1 januari, vroeg in de ochtend van nieuwjaarsdag, overleed Gerredina Buiten-Jonker, in de leeftijd van tachtig jaar. Dinie, zoals zij werd genoemd, werd geboren en groeide op in Eemster, op de boerderij van haar ouders. In 1963 trouwde ze met Pieter Buiten, met wie ze vierenvijftig jaar in de echt verbonden is geweest, lief en leed delende. Zij werden de trotse ouders van drie dochters: Ali, Nannie en Bertie. Tot 1994 woonden ze op hun boerderij aan de Ruinerdijk te Ansen, daarna stopten zij met boeren en verhuisde ze met haar man naar de Kleine Esweg.

Dinie Buiten was een lieve, innemende vrouw, die tevreden en met toewijding in het leven stond. Wie haar kende, bewaart goede herinneringen aan haar als moeder en huisvrouw, als boerin en als dorpsgenote. Gastvrij onthaalde ze altijd iedereen die bij haar thuis op bezoek kwam. En met passie verwende ze haar familie, kinderen en kleinkinderen met de opbrengst van haar tuin en van de slacht. Ze kon heerlijk koken. Ze is ook twaalf jaar ouderling van onze kerkelijke gemeente geweest, in de tijd van ds. De Bruijn en ds. Van der Bij. Wij als kerk danken haar zeer hartelijk voor haar dienstwerk.

In de afscheidsdienst op zaterdag 6 januari in de Nicolaaskerk in Dwingeloo, stonden we stil bij Psalm 23 en bij God als de Goede Herder die ook dan nog onze Goede Herder kan en wil zijn, op het moment dat ons aardse leven afgelopen is en wijzelf ons compleet uit handen moeten geven. Bij God zijn wij geborgen tot over de grens van de dood heen! We wensen Pieter Buiten, de familie, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte toe in de komende tijd.

In Memoriam: Jantje Hagedoorn-Beugel
* 29 juli 1924                                                                                                                   † 3 januari 2018
Jantje werd geboren op de boerderij aan de bosrand in Lhee. Ze groeide er op met twee zussen en drie broers. Na haar schooltijd moest ze thuis meehelpen op de boerderij.

In mei 1940 verhuisde het gezin naar Ansen. Jantje was toen 15 jaar. Ze woonden er net toen de oorlog uitbrak. Dit was een moeilijke periode, mede omdat nieuwe vriendinnen maken moeilijk was. Ze vond deze gelukkig wel en ondanks de strenge regels in de bezettingstijd kwamen ze wel eens stilletjes door de weilanden naar elkaar toe, zij het soms met scheuren in de kleding door het prikkeldraad.

Na de bevrijding kon ze vrij uitgaan en genieten van haar jonge leven. In deze tijd ontmoette ze Berend Jan Hagedoorn waar ze mee trouwde. Ze kreeg van haar ouders een koe, een varken en 10 kippen mee en samen gingen ze wonen op de boerderij in Havelte. Berend Jan ging daarbij ook uit werken bij boeren in de omgeving.

In november 1954 werd Gerda geboren.

Enige tijd later zijn ze van Havelte naar de Leeuwte in Ruinen verhuisd, waar ze de boerderij van de ouders van Berend Jan kochten. Samen hebben ze er hard gewerkt om het boerenbedrijf uit te breiden. Ze woonden en werkten er met veel plezier. Ook al omdat de buurtschap er hecht en gezellig was. In de jaren ’70 besloten ze te stoppen met het boerenleven, waarna ze in 1988 een nieuwe woning lieten bouwen in het centrum van Ruinen aan de Mr.Harm Smeengestraat 12. Ook hier hadden ze een fijne buurt met veel gezamenlijke activiteiten.

Toen Berend Jan een hersenbloeding kreeg was dat een grote verandering in haar leven. Er kwamen zware jaren waarin ze hem verzorgd heeft tot hij in 1997 is overleden.

Gelukkig heeft ze, krachtig en zelfstandig als ze was, het leven weer opgepakt. Ze vond veel voldoening in tuinieren, handwerken, gedichten schrijven en hield graag het nieuws en de krant bij. Ze sloot zich aan bij vriendinnen en was een zeer trouw lid van de Zusterkring.

Ze zat nog zo graag in de rij bij de bijeenkomsten en ging heel lang mee met de jaarlijkse busreis.

Ze was een vrouw met doorzettingsvermogen, sterk en creatief, met een eigen mening en warme belangstelling voor alles om haar heen.

Toen ze ouder werd en alles wat moeizamer ging, hebben Gerda en Martin haar zoveel mogelijk gesteund. Maar toen ze geestelijk en lichamelijk zo achteruitging, was het onvermijdelijk dat ze opgenomen moest worden in ’t Neie Punt, waar ze op 93-jarige leeftijd is overleden. We hebben in De Bron afscheid van haar genomen op 9 januari 2018, waarna de begrafenis was op de begraafplaats in Ruinen.

Wij wensen de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen veel sterkte toe om het gemis te verwerken. Mogen zij steun en nabijheid ervaren van God en mensen. 
ds.Sienny Wiersma-Smelt


Geluk wordt pas zichtbaar als het voorbij is.
Godfried Bomans

Redactie Om de Ruiner Toren
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~