Preek- en predikantenrooster 2019 1 Luisteren (klik hier voor 't Neie Punt) 

Mededeling: Tijdens de kerkdienst is er helaas geen kinderoppasdienst. 
Wij zijn nog naarstig op zoek naar mensen die de kinderoppas in onze kerk willen verzorgen.
 
datum tijd voorganger ouderling organist bijzonderheden
           
03-nov 10.00 uur  mevr.Drs. L.W. Jansen (Hgv.) K. Vlietstra van Dijk  
10-nov 10.00 uur ds. E. Akkerman (Hoogeveen) B. van Zanten Hogeveen  
17-nov 10.00 uur dhr. A. Metselaar (Hoogeveen) F. Alberts Kraal HA
24-nov 10.00 uur ds. G. Naber D. Kamper Moolhuijsen dienst van gedenken/kerkkoor
           
01-dec 10.00 uur kerkenraad K. Terwischa Terwal 1e advent 
08-dec 10.00 uur ds. H. Procee (Vledder) K. Vlietstra Hogeveen 2e advent
15-dec 10.00 uur ds. B. Wiegman (Assen) B. van Zanten Kraal 3e advent
22-dec 10.00 uur dhr. A. Metselaar (Hoogeveen) F. Alberts Moolhuijsen 4e advent
24-dec 19.30 uur dhr. A. Metselaar (Hoogeveen) D. Kamper v.d. Vinne Echten
24-dec 22.30 uur ds. G. Solinger K. Terwischa Kraal Kerstnachtdienst  
25-dec 10.00 uur ds. G. Ros (Hoogeveen) K. Vlietstra Hogeveen 1e kerstdag  kerkkoor
29-dec 10.00 uur ds. G. Douma (Beilen) B. van Zanten Kraal  
           
 NP  Kerkdiensten 't Neie Punt:
datum   tijd  voorganger  ouderling  organist bijzonderheden
30-nov 18.30 uur mevr. A. Vermaas D. Kamper van Dijk  
23-dec 18.30 uur mevr. A. Vermaas K. Terwisscha Hogeveen kerstviering