Contactgegevens
 
Ds. G. Naber,
tel. 0522-471543
Kloosterstraat 2
7963 AH  Ruinen
1 Email
Postadres:
Pr. Gemeente Ruinen
p/a Anserweg 7
7963 RE Ruinen
1 Email
Scriba:
Mevr. T.Stekelenburg-Poot,
tel.0522-470204
p/a Anserweg 7  - Ruinen
1 Email 
Kosteres:
Mevr. H.Brasjen
tel.0522-471716
mob. 06-51508695
Diaconie:
Mevr. M. Middelbrink
Tel.  0522-230909
Tel.  06.20425585
1 Email 
Pastoraal Medewerker:
Mevr. A. Vermaas
Tel.06-403 75 887
     0528-351 061
 
Kerkrentmeesters:
rek.NL43RABO 0379 0222 22
t.n.v. Kerkrentmeesters Prot.gemeente te Ruinen
Diaconie:
rek. NL59 RBRB 0706 4598 65
t.n.v. Diaconie Prot.gemeente te Ruinen
 
 
Kloosterstraat 4-kaartje, Ruinen  
Mariakerk: Gelegen aan de Brink

Let op: Kerkelijk Centrum "de Bron" is gelegen aan een zijweggetje van de Kloosterstraat ! 
Kloosterstraat4