Collecteren in Coronatijd
Nu er geen fysieke kerkdiensten zijn, kunnen we natuurlijk ook niet met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven kernbegrippen van de diaconie, in deze rare coronatijd misschien nog wel meer dan anders! De diaconie van onze gemeente steunt lokale, en landelijke initiatieven en wereldwijde (nood)hulp. Zo ondersteunen wij de Voedselbank in de regio, maar ook noodhulp in Moldavië, Rwanda, Colombia en het Midden-Oosten. We zouden de afgelopen tijd gecollecteerd hebben voor: plaatselijk diaconaal werk, de kosten van Om de Ruiner toren, Dorpskerken willen zijn van betekenis en voor de opvang en hulp voor ontheemden.

EXTRA COLLECTE NOODHULP CORONA OOK IN RUINEN EN OMSTREKEN !!!

De gevolgen van de coronacrises worden wereldwijd steeds zichtbaarder. Mensen kunnen niet naar hun werk, hebben geen inkomen en daarom ook geen eten. 
Een catastrofe dreigt, om deze ramp te voorkomen is in ieder geval 1,2 miljoen euro nodig.
Maar ook in Ruinen en omstreken raken mensen hun werk kwijt en moeten dan een beroep doen op de voedselbank, of komen via de gemeente bij de diaconie.

Hoe kunt u helpen?

Als u de diaconie wilt helpen de boven genoemde doelen te ondersteunen, kunt u een gift overmaken aan de diaconie van de Protestante gemeente in Ruinen rekeningnummer : NL59RBRB0706459865
Vermeld erbij welke doel(en) u wilt steunen De diaconie zal dan een gift overmaken naar dat doel. 
Op deze manier kunnen we toch ons steentje bijdragen in deze rare tijden.