Contactgegevens
 
Ds.Mark Boersma, 
tel. 06-1901144 
ds.markboersma@pkn-ruinen.nl
 
Postadres:
Pr. Gemeente Ruinen
Kloosterstraat 4
7963 AH Ruinen
1 Email
Scriba:
Mevr. T.Stekelenburg-Poot,
tel.0522-470204
p/a Anserweg 7  - Ruinen
1 Email 
Koster:
Dhr. Johan Platen
mob. 06-51508695
koster@pkn-ruinen.nl
Diaconie:
Mevr. M. Middelbrink
Tel.  0522-230909
Tel.  06.20425585
1 Email 
INFORMATIE
over gebouwen verhuur
Kerkrentmeesters:
Rabobank:  NL43RABO0379022222
Regiobank: NL51RBRB0827897316
t.n.v. Kerkrentmeesters Prot.gemeente te Ruinen
Diaconie:
rek. NL59RBRB0706459865
t.n.v. Diaconie Prot.gemeente te Ruinen
Adres Mariakerk:
Brink 11
7963 AA  Ruinen
 (klik)

 
Brink 11   Mariakerk  
Mariakerk: Gelegen aan de Brink

Let op: Kerkelijk Centrum "de Bron" is gelegen aan een zijweggetje van de Kloosterstraat ! 
Kloosterstraat4