Gespreks groep(en)   gespreksgroep

Eenmaal per maand ( 2e maandag v.d. maand / aanvang 19.45 uur) is er een bijeenkomst van de gespreksgroep in gebouw de Bron. Deze groep, voortgekomen uit de z.g. mannenkring, bestaat momenteel uit circa 10 personen ( dames en heren ) en behandelt op deze avonden, datgene wat ter tafel komt.

Vanuit deze groep is o.m. het initiatief genomen om te komen tot de plaatsing van een monument ter nagedachtenis aan de 11 joodse inwoners die in 1942/1943 werden vermoord. Wij nodigen U van harte uit om eens een gespreksavond bij te wonen om U vervolgens wellicht te mogen verwelkomen als vaste deelnemer.
 
Ontmoetings groep / thema ochtend    Gespreksgroep v  

Elke maand wordt er een themaochtend georganiseerd voor de bewoners van het zorgcentrum en in ieder ‘blok’ aan de Jan Wierengaweg een themamiddag. Centraal staat op de ochtend / middag de beleving van bepaalde ervaringen en het levensverhaal van de bewoners.

Oude, steeds ouder wordende mensen hebben te maken met verlies, verlies van vertrouwde mensen, vertrouwde omgeving, ook een verlies van zelfstandigheid, gezondheid en eigenwaarde. Voor bepaalde bewoners geldt ook verlies van herinneringen, verlies van toekomstbeeld. Veel verlieservaringen waardoor ook de zin in het leven verloren kan gaan.

Bij deze ontmoetings –ochtenden -middagen is het woord ‘ verbinden’ heel belangrijk. We zoeken verbinding met elkaar, met ons verleden, met onze verlangens en met onze krachtbronnen, met wat ons draagt en bezielt. We proberen aan wat moeilijk en zwaar was in hun leven een plek te geven en hen bevestigen in het goede dat ze gedaan hebben en nog steeds te bieden hebben.

Elke ontmoeting begint met het zingen van een lied en het introduceren van het thema van de maand. Thema’s waar we o.a. over gesproken hebben zijn: vertrouwen, bemoediging, dankbaarheid, vasthouden en loslaten, vergeven, wortels. N.a.v. een verhaal verdiepen we het onderwerp.

Er wordt op deze ochtenden / middagen gepraat, gelachen, gezongen en genoten van een heerlijk kopje koffie / thee met iets lekkers.