Ontmoetings groep / thema ochtend    Gespreksgroep v  

Elke maand wordt er een themaochtend georganiseerd voor de bewoners van het zorgcentrum en in ieder ‘blok’ aan de Jan Wierengaweg een themamiddag. Centraal staat op de ochtend / middag de beleving van bepaalde ervaringen en het levensverhaal van de bewoners.

Oude, steeds ouder wordende mensen hebben te maken met verlies, verlies van vertrouwde mensen, vertrouwde omgeving, ook een verlies van zelfstandigheid, gezondheid en eigenwaarde. Voor bepaalde bewoners geldt ook verlies van herinneringen, verlies van toekomstbeeld. Veel verlieservaringen waardoor ook de zin in het leven verloren kan gaan.

Bij deze ontmoetings –ochtenden -middagen is het woord ‘ verbinden’ heel belangrijk. We zoeken verbinding met elkaar, met ons verleden, met onze verlangens en met onze krachtbronnen, met wat ons draagt en bezielt. We proberen aan wat moeilijk en zwaar was in hun leven een plek te geven en hen bevestigen in het goede dat ze gedaan hebben en nog steeds te bieden hebben.

Elke ontmoeting begint met het zingen van een lied en het introduceren van het thema van de maand. Thema’s waar we o.a. over gesproken hebben zijn: vertrouwen, bemoediging, dankbaarheid, vasthouden en loslaten, vergeven, wortels. N.a.v. een verhaal verdiepen we het onderwerp.

Er wordt op deze ochtenden / middagen gepraat, gelachen, gezongen en genoten van een heerlijk kopje koffie / thee met iets lekkers.