Om de Ruiner Toren (Kerknieuws Protestantse Gemeente Ruinen)

Predikant: Ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail: gnaber2@ziggo.nl

Bijstand pastoraat ’t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot, Anserweg 7, tel. 0522-470204

Kosteres: mevr. H. Brasjen, Torenakker 25 tel. 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn Ds. G. Naber tel. 0522-471543 / email: diaconie@pkn-ruinen.nl
Website: http://www.pkn-ruinen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/PknRuinenMariakerk.nl
E-mail: info@pkn-ruinen.nl

Om de Ruiner Toren
Jaargang 34, nr. 2 8 februari 2017
Eerstvolgende nummer: 8 maart 2017

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 24 februari 2017 via k.vlietstra@gmail.com

MEDITATIE
Een van de meest waardevolle dingen die onze kerkelijke gemeente in Ruinen, Ansen en Echten rijk is, is de Stilte die je in de natuur en ook in Mariakerk kunt beleven als je haar eens opzoekt. Er hangt een stilte die, als de rest aan andere klanken zwijgen gaan, zich soeverein uitspreekt en iets zegt over wat er meer is tussen hemel en aarde. In ons nieuwe liedboek (p. 1415) dat wij sinds enkele jaren in onze kerkdiensten gebruiken staat een schitterend gebed van Schotse poëet Jan Sutch Pickard. Hij noemt zijn gebed een “Zegenbede over de stilte”:

God, luisterende God,
we danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen.
Met een hartelijke groet, ds. Georg Naber

VANUIT DE PASTORIE
Heerlijk was het, om drie weken geleden, midden in de winter, eventjes twee weken vrij te hebben en weg te vliegen “naar de zon”! Ongelofelijk hoe goed het licht van de zon je kan doen, en de warmte die je voelt op je huid. Prachtig om alleen maar liggend op het strand, met een longdrink in je hand, weer nieuwe energie op te doen. Nu ik weer thuis ben, voel ik me helemaal herboren en sta ik als zo’n speelgoedautootje dat je met een sleutel op kunt winden, gespannen in de startblokken om met volle vaart verder te gaan.
Wees dus niet bang als je in de komende tijd zomaar iemand even gauw langs je heen ziet sjezen in het dorp, dan ben ik het maar hoor… 
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Bij de diensten
Wees hartelijk welkom in de ochtenddiensten van de Mariakerk en de avonddienst in t Neie Punt, in de komende maand:

Zondag 12 februari – 10.00 uur – Mariakerk
Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de kerkdienst voor.

Zaterdag 18 februari – 18.30 uur – ’t Neie Punt
De maandelijkse viering voor ouderen in en rondom ’t Neie Punt.

Zondag 19 februari – 10.00 uur – Mariakerk
We gaan verder met onze reeks preken over de Bergrede van Jezus en lezen Matteüs 5: 17-48, over een aantal grote geboden, die door Jezus helemaal tot in het kleine worden uitgewerkt en met veel creativiteit nieuw en verrassend op het leven worden toegepast.

Zondag 26 februari – 10.00 uur – Mariakerk
We lezen Matteüs 6: 1-18, een gedeelte uit de Bergrede over de ware aard van het vasten en het bidden - boeiend!!

Zondag 5 maart – 10.00 uur – Mariakerk
We beginnen (alweer) met de lijdenstijd voor Pasen. De liturgische kleur verandert van groen in paars en het zingen van uitbundige gloria-liederen in de dienst blijft achterwege. De kinderen van de kindernevendienst zijn bij ons te gast. Wij lezen Matteüs 4: 1-11, over Jezus die veertig dagen lang in de woestijn op de proef wordt gesteld.

Dinsdag 7 maart – 19.15 uur - Mariakerk
De eerste van zes verstilde avondgebedsdiensten in de lijdenstijd voor Pasen – welkom!

Zondag 12 maart – 10.00 uur – Mariakerk
Onze dorpsgenoot ds. B. Hagen gaat als gastvoorganger in de dienst voor.

Gesprekskringen
In de maand februari starten een groot aantal gesprekkringen weer nieuw op. Voel je welkom en vrij om eens een enkele keer of voor langer, in een van de kringen mee te draaien.
• Zondagavond 5 februari komt de Gesprekskring Eigentijds Geloven bij elkaar, om 20.00 uur in de Pastorie op het adres Kloosterstraat 2. We hebben het over de thema’s “vitaliteit” en “werk”.
• Donderdag 9 februari vervolgt de Bijbelkring zijn reeks bijeenkomsten over het bijbelboek Handelingen. De kring komt tot aan Pasen een zestal keren bij elkaar, telkens op de donderdagavond, om 20.00 uur in de Pastorie op het adres Kloosterstraat 2.
• Maandag 13 februari om 20.00 uur komt in De Bron de Maandelijkse Gesprekskring weer bij elkaar. Naast de thema’s die iedereen mee brengt, kijken wij ook eens naar America en de overwinning van Trump, en wij vragen ons af welke religieuze machten en krachten hem op die troon hebben geheven. Welke invloed heeft (een bepaalde manier van) geloven op de politiek?
• Geloven leren?! Een leer- en gesprekskring voor 15 tot 30 jarigen, in de Pastorie, begeleid door ds. Georg Naber. Meld je aan via email: gnaber@hetnet.nl of bel even op: 0522-471543.

KERKRENTMEESTERS
Najaarsactie 2016:
De najaarsactie 2016 heeft in totaal € 6.678,= opgeleverd. Hiervoor onze hartelijke dank. Dit is een prachtig bedrag waarvoor wij nu de mogelijkheid hebben om een Beamer en nieuwe geluidsdragers aan te schaffen voor de Mariakerk.
Kerkbalans 2017:
In februari zijn wij weer gestart met de jaarlijkse Kerkbalans. Zowel op TV als op de radio zal hier aandacht aan worden gegeven door middel van reclameblokken. Wij hopen dat u ons ook dit jaar weer zult steunen. Vorig jaar hebben wij in Ruinen in totaal € 64.727,= opgehaald. Veel vrijwilligers zullen u de envelop brengen en een week later zal deze weer worden opgehaald.Wij willen alle vrijwilligers alvast bedanken voor hun inzet om dit te realiseren.
Met vriendelijke groet, namens de kerkrentmeesters

KERKKOOR
Het kerkkoor werd in februari 1942 opgericht. Dat betekent dat het koor dit jaar 75 jaar bestaat, Dit vieren wij in een feestelijke dienst op 19 februari met het kerkkoor, met een lied dat speciaal voor ons koor is gemaakt. Na de dienst is er gelegenheid om met het koor koffie te drinken in de Bron.

2e en 3e Deel je leven – gesprek
Zondagmiddag 12 februari en 5 maart zijn de tweede en derde Deel-je-Leven-gesprekken van dit seizoen. Dit jaar is het landelijk thema van de PKN kerk: Deel je leven. We houden net als vorig jaar 4 duo gesprekken met interessante dorpsgenoten.
Op 12 februari gaat Wim Stam in gesprek met ds. Sienny Wiersma en ds. Ben Hagen. Beide zijn met emeritaat, maar nog erg actief en ook dit jaar gaan zij nog enkele keren voor in onze kerk.
Zondag 5 maart is Wim Stam zelf te gast samen met Arend Tissingh. Hoe staat Wim Stam in het leven en waar besteedt Arend Tissingh een groot deel van zijn tijd aan nu hij met pensioen is?
De ontmoetingen vinden plaats in de Mariakerk. We beginnen om 16.30 uur en de gesprekken duren ongeveer 5 kwartier. Vanaf 16.15 staat de koffie klaar! De toegang is gratis. Aan het einde wordt een collecte gehouden voor de onkosten en de Stichting Downsyndroom (SDS).

Lubbechien de Wit-Luning
* 26-02-1922 † 24-12-2016
Zaterdag 24 december is vroeg in de ochtend in het ziekenhuis Lubbechien de Wit-Luning overleden in de leeftijd van 94 jaar. Sinds 1993 was ze weduwe van Jan de Wit.  Haar hele leven heeft ze in Ruinen gewoond en gewerkt.
In de afscheidsdienst heeft haar zoon Henk haar leven in vogelvlucht verteld. Zelf heeft Lub haar leven opgeschreven en is haar levensverhaal in twee kleine boekjes uitgegeven.
Daarin schrijft ze dat ze vroeger een angstig, bleu meisje was. Vanuit Oldenhave liep ze door de Westerstraat naar school en kwam onderweg voorbij allerlei winkels. Toen dacht ze ‘ Ik wil later ook een winkeltje’.
En die droom heeft ze waargemaakt. Ze trouwde met Jan de Wit en Jan had een smederij en daarbij is zij een winkel begonnen. Een winkel waar je van alles kon kopen zoals kachels, potten, pannen, klompen, regenkleding, laarzen, foto’s, gereedschap, ansichtkaarten, te veel om op te noemen.
Zelf beschrijft ze deze periode als het starten van een nieuw leven.Door de winkel heeft ze veel mensen leren kennen en was zeer verbonden met de mensen om haar heen.
‘Met onzichtbare draden kun je stevig binden’ was een vertrouwde uitspraak van haar en heeft ze in haar leven waargemaakt. Ze was een zeer actieve vrouw, zorgde met veel liefde voor haar Jan en haar twee zoons, Henk en Arend. Ze had ook regelmatig dames die een kamer bij de familie huurden. Ze groeide uit tot een evenwichtige, zelfbewuste vrouw. In 1993 kwam haar man te overlijden, een groot verlies voor haar. Veel mensen steunden haar, maar ze besefte wel dat ze alleen verder moest en dat ze zelf iets van het leven moest maken. Ze bleef nog negen jaar in de Westerstraat wonen, samen met tante Kleus, die ze verzorgde.
In 2002 verhuisde ze naar de Prinsenije en kwam ze in een andere fase van haar leven terecht. Ze had nu tijd voor haarzelf en voor haar hobby’s. Ze was zeer creatief, haar handen lagen niet veel stil in haar schoot en ze genoot van alles wat ze maakte. Ze gaf ook graag kleine cadeautjes weg.Altijd zag ze weer nieuwe mogelijkheden.
Een grote klap was voor haar toen Arend, haar zoon, bijna 7 jaar geleden kwam te overlijden. Dat deed haar ontzettend veel pijn en in gedachten was ze veel bij Arend. Het hielp haar om haar verdriet toe te vertrouwen aan het papier.
Ondanks dit grote verdriet probeerde ze toch steeds lichtpunten in haar leven te zoeken. Tot op hoge leeftijd ging ze elk jaar met de taxi naar haar zoon Henk en de kleinkinderen, die verspreid in het land wonen. Ze probeerde mee te leven met haar zoon en de kleinkinderen en vertelde graag verhalen over hen. Donderdag 29 december hebben we haar in de afscheidsdienst herdacht en haar naar haar laatste rustplaats begeleid.We wensen de familie, met name haar zoon Henk en de kleinkinderen Migiel, Pascal en Marijn de liefdevolle aanwezigheid van mensen toe, en bovenal Gods kracht en nabijheid. Dat God, die liefde is, ons aan elkaar mag blijven verbinden in de aandacht en liefde die wij elkaar kunnen geven. Mevr. A. Vermaas

Aaltje Antje Westenbrink-Brink
* 19-05-1926 † 1-01-2017
Aaltje is geboren op de boerderij in Roden waar eens haar grootouders woonden. Later kreeg ze er nog een broer bij. Toen ze 5 jaar oud was verhuisde het gezin naar de boerderij: ‘De Tilkamp’. Ze heeft een mooie jeugd gehad: veel vrijheid, spelen met vriendinnen, schaatsen op het ijs en zwemmen in het natuurbad in Roden. Na de lagere school bezocht ze de MULO in Leek. Ze kon goed leren en was vooral goed in wiskunde. In 1942 haalde ze het diploma. Daarna ging ze een jaartje naar de Industrieschool om het naaivak te leren. Intussen was de oorlog uitgebroken, maar in 1944 is ze toch naar de Groningse kook- en huishoudschool aan de Kraneweg gegaan. Tussen de middag gezellig lunchen bij Schortinghuis. De klas kreeg een hechte band met elkaar, ze vormden de Huishoudschoolkrans, een club vriendinnen die nog bestaat. Ze gingen met elkaar op vakantie en organiseerden vele uitstapjes.
Ze werkte een tijd in Zwitserland en in Denemarken. Tussendoor was ze thuis en ’s zondags gaf ze zondagsschoolles aan de kinderen in Roden.
Op 5 mei 1959 trouwde ze met Hendrik Westenbrink uit Ruinen. Ze lieten een boerderij bouwen op Oldenhave 19. Het was voor Aaltje wel wennen aan de nieuwe omgeving, maar al gauw werd Geert geboren en twee jaar daarna kwam Lia. Samen met Hendrik runde ze de boerderij, die Geert en Leda nu voortzetten op Hees.
Toen Hendrik in 1995 overleed, was dat een zwaar verlies voor haar. Maar langzaamaan pakte ze de draad van het leven weer op en ging met vrienden naar Nieuw Zeeland op familiebezoek, nam weer Engelse les en maakte een reis naar Engeland. Op haar 80e jaar maakte ze nog een fietstocht langs de Cote d’Azûr in Zuid Frankrijk.
Ze was een ondernemende, wijze vrouw met wilskracht en eigen ideeën. Ook een buitenmens, een echte plattelandsvrouw en al heel lang lid van de Plattelandsvrouwen, waarbij ze als secretaresse in het bestuur heeft gezeten. Ze hield van dingen organiseren en was graag creatief bezig, ze zat in de jury om de versierde wagens van de optocht te keuren tijdens het Ruinerfeest.
Tot haar 83e jaar heeft ze op de boerderij in Oldenhave gewoond. Toen kwam de dag dat ze verhuisde naar een appartement in de Priensenije.
Ze was een moeder die geborgenheid, steun en raad gaf, een schoonmoeder waar je wat van kon leren en waar je fijn mee kon praten, een oma die zorgzaam voor haar kleinkinderen was. Ze volgde je liefdevol op al je wegen. En ze gaf je mee: “wie goed doet, goed ontmoet”.
Toen ze wat verdwaalde in de tijd en de situaties is ze verhuisd naar het Groepswonen in ’t Neie Punt, waar ze op nieuwjaarsdag, 1 januari 2017, is overleden. 90 Jaar is ze geworden.
We hebben afscheid van haar genomen op 5 januari 2017 in De Bron, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de algemene begraafplaats in Ruinen.
We wensen Geert en Leda, Lia en Raúl en de kleinkinderen Laureen en Joyce sterkte om het verlies van moeder, schoonmoeder en oma een plaats te geven in hun leven en mogen zij daarbij nabijheid en troost ervaren van God en mensen. ds.G.Wiersma-Smelt

ZUSTERKRING
Op maandag 27 februari komen we bij elkaar in De Bron, aanvang 14.00 uur. Vooraf koffie of thee. De middag staat in het teken van Sprookjes: zijn het kinderverhalen of verhalen van lang vervlogen tijden of van alle tijden of hebben ze misschien een diepere betekenis? Else Nobel uit Hoogeveen kan er alles over vertellen. Gasten ook hartelijk welkom.
Wil je info over de Zusterkring? Bel 473180

TEN SLOTTE
De meeste stellingen zijn niet terecht. Terechtstellingen al helemaal niet.
Rikkert Zuiderveld

Redactie Om de Ruiner Toren

Dutch Afrikaans Arabic Danish English German Italian Russian Turkish