Om de Ruiner Toren (Kerknieuws Protestantse Gemeente Ruinen)

Predikant: Ds. G. Naber, tel. 0522-471543
Inloopspreekuur: elke maandagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur in de Bron
E-mail: gnaber2@ziggo.nl

Bijstand pastoraat ’t Neie Punt: mevr. A. Vermaas, tel. 0528-351061
Scriba: mevr. C.J. Stekelenburg - Poot, Anserweg 7, tel. 0522-470204

Kosteres: mevr. H. Brasjen, Torenakker 25 tel. 06 -51508695
Diaconie: Hulp/ informatielijn Ds. G. Naber tel. 0522-471543 / email: diaconie@pkn-ruinen.nl
Website: http://www.pkn-ruinen.nl
Facebook: https://www.facebook.com/PknRuinenMariakerk.nl
E-mail: info@pkn-ruinen.nl

Om de Ruiner Toren
Jaargang 34, nr. 1 11 januari 2017
Eerstvolgende nummer: 8 februari 2017

KOPIJ KERKNIEUWS
Kopij voor het eerstvolgende nummer van Om de Ruiner Toren graag inleveren vóór vrijdag 27 januari 2017
via info@pkn-ruinen.nl

MEDITATIE en VANUIT DE PASTORIE
Een nieuw jaar is begonnen, het jaar 2017. Allen nog het Beste toegewenst. Mogen er in ieders leven dit jaar ook een paar dagen bijzitten, zoals Ida Gerhardt die zo mooi beschrijft in haar gedicht “Zondagmorgen”. Dagen, waarin onze alledaagse beslommeringen zacht worden verstoord door iets van licht en onze handen als vanzelf opengaan voor wat je met een modern woord noemt “Spiritualiteit”.
Met een hartelijke groet, ds. G. Naber

Zondagmorgen
Het licht begint te wandelen door het huis
En raakt de dingen aan. Wij eten
Ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
En grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

Vakantie ds. G. Naber
Onze predikant is nog tot en met donderdag 19 januari met vakantie. Mocht er iets zijn, neemt u dan contact op met de scriba van de kerkenraad, mw. Tineke Stekelenburg, tel. 0522-470204 of met de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Bert van Zanten, tel. 0522-471691. Zij verwijzen desgewenst door naar een collega-predikant.

BIJ DE DIENSTEN
Wees ook in 2017 weer hartelijk welkom in de vieringen in de Mariakerk en in ’t Neie Punt.

Zondag 15 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Een dienst geleid door gastvoorganger ds. W. Molenaar uit Meppel

Zaterdag 21 januari – 18.30 uur – in ’t Neie Punt
De vertrouwde maandelijkse viering voor ouderen wonende in en rondom ’t Neie Punt.

Zondag 22 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Een dienst van Schrift en Tafel, we vieren ook het Heilig Avondmaal met elkaar, staande in een kring. Inhoudelijk kijken wij naar wat er in Matteüs 4: 12-22 staat, hoe Christus begon op te treden en op een boeiende manier zijn eerste leerlingen tot navolging riep!

Zondag 29 januari – 10.00 uur - Mariakerk
Wij staan stil bij het begin van de meest beroemde preek die Jezus ooit gehouden heeft, de Bergrede (Matteüs 5: 1-12).

Zondag 5 februari – 10.00 uur - Mariakerk
Wij mensen zijn, in de visie van Jezus, de lichtdragers in en smaakmakers van het leven (Matteüs 5: 13-16). De vraag is of we dit doorhebben en er iets mee doen.

Zondag 12 februari – 10.00 uur – Mariakerk
Gastvoorganger G. Venhuizen uit Nijensleek gaat in de dienst voor.

KERKRENTMEESTERS
Najaarsaktie 2016:
In november hebben wij de najaarsactie gehouden voor de aanschaf van een beamer en vervanging van de geluidsapparatuur. Wij willen een ieder bedanken voor zijn financiële bijdrage. Wij houden u op de hoogte van wat er aangeschaft gaat worden en wanneer u het kunt zien en beluisteren.
Aktie Kerkbalans 2017:
Eind januari 2017 houden wij de Aktie Kerkbalans 2017 en zult u de enveloppe in uw brievenbus aantreffen. Onze vrijwilligers zullen hierna de envelop weer bij u ophalen zoals ook de voorgande jaren het geval was.
Oprichting Stichting Mariakerk:
In 2017 willen wij een stichting opzetten voor sympathisanten Mariakerk. Voor de leden is het niet meer op te brengen om alleen onze prachtige Mariakerk in stand te houden. Ook de niet kerkelijken onder ons willen graag dat de kerk behouden blijft in ons dorp Ruinen. Wij allen zouden er niet aan moeten denken dat dit fraaie eeuwenoude gebouw zal verpauperen op de Brink. Wij zullen u op de hoogte brengen en houden wat de bedoeling is van deze stichting.

"Goede Buren” - gesprekken worden “Deel je leven" - gesprekken Dit jaar is het landelijk thema van de PKN kerk: Deel je leven. Hierbij valt van alles te bedenken en levert genoeg stof voor (weer) een serie boeiende gesprekken. Daarom zullen we net als afgelopen jaar 4 duo gesprekken met interessante dorpsgenoten houden. Uitgangspunten zijn: laagdrempelig, afwisselend, gezellig, maar ook met een serieuze ondertoon. “Hoe sta je in het leven?” of "Wat zou je anderen mee willen geven?” De reacties op de eerste serie waren heel positief en voldoende reden om het in 2017 ongewijzigd voort te zetten: Een mooie formule! Een gevarieerde serie gesprekken met steeds twee verschillende gasten en een vlotte gespreksleider. Ontspannen, maar zeker met inhoud. We zijn dan ook trots en heel blij dat er weer acht interessante gasten iets van hun leven willen delen en dat ook in deze serie gespreksleider Wim Stam mee werkt. De ontmoetingen vinden plaats op zondag 22 januari, 12 februari, 5 maart en 26 maart vanaf 16.30 uur in de Mariakerk en duren ongeveer 5 kwartier. Vanaf 16.10 staat de koffie klaar! De eerste sessie belooft direct een hele bijzondere te worden: Rini Hut en Ben Hut hebben allebei een heel speciale band met de Mariakerk; zij zullen dit ongetwijfeld op gepaste wijze met de toehoorders delen.

In Memoriam: Ramon Lubbinge
* 24-06-1984 + 30-11-2016
Op woensdag 30 november j.l. overleed Ramon LubbIn memoriaminge, op de leeftijd van tweeëndertig jaar. Ramon Lubbinge werd in 1984 aan de Esweg in Ruinen geboren, als derde zoon van Chris en Klaasje Lubbinge. Op het laatst woonde hij in Ruinerwold, maar met zijn hart bleef hij altijd met Ruinen verbonden. In Ruinen ging hij naar school. Hier bleef hij daarna ook nog vele jaren wonen en de meeste van zijn contacten onderhouden. Zijn passie lag bij het gezellig optrekken met zijn vrienden en familie. Beroepsmatig kwam hij in het slagersvak terecht. Daarna werd hij actief in de beveiligingstechniek. Tien jaar geleden werd hij ook vader! De vader van Chris, zijn zoon waar hij intens van hield.
Op woensdag 30 november kreeg hij opeens een hartstilstand en ging hij van het ene op het andere moment van ons heen. In de afscheidsdienst op woensdag 7 december lazen wij een gedeelte uit het oude Wijsheidsbijbelboek Prediker, waarin hij ons mensen oproept om in ons leven vooral met vreugde ons brood te eten, met een vrolijk hart onze wijn te drinken, altijd vrolijke kleren te dragen en een feestelijke geur te kiezen, en te genieten in het leven. Want het leven is leeg en vluchtig, het kan zo voorbij zijn, en God verheugt zich er zeer over als wij mensen van ons leven kunnen genieten. Wat deze tekst uit de Bijbel uitspreekt, past goed bij de manier waarop Ramon in zijn korte bestaan op aarde, in het leven heeft gestaan. Wij wensen allen die hem nabij stonden, en in het bijzonder zoon Chris, zijn moeder Klaasje en zijn broers Freddy en Johnny, Gods nabijheid toe in de komende tijd.

In Memoriam: Jan Maat
* 16-01-1930 † 14-12-2016
Op woensdag 14 december overleed Jan Maat, op de leeftijd van zesentachtig jaar. Jan Maat werd in Nijeveen geboren, waar hij op opgroeide. Al van jongs af aan raakte hij vertrouwd met het boerenleven. Heel zijn leven is hij met veel passie agrariër geweest. In 1957 trouwde hij met Jantje Moes en kwamen ze na een flink aantal jaren, in Ruinen te wonen, op het adres waar Jantje was opgegroeid. In maart van dit jaar zouden ze zestig jaar met elkaar getrouwd zijn geweest. Ze werden de trotse ouders van twee dochters: Grietje en Leida.
Jan Maat was een innemende persoonlijkheid, een opgewekt mens die niet veel luxe nodig had om voldoening in het leven te hebben. Hij genoot van de vele kleine dingen in het leven, die soms voor je als mens, als je er maar aandacht aan schenkt, tot iets heel groots kunnen worden. Hij hield van het buitenleven, kon hard werken, maar maakte ook altijd graag tijd vrij voor de mensen om zich heen. Vaak zag je hem rondom zijn huis bezig zijn en zomaar een gesprek aanknopen met wie er ook maar voorbij kwam. Hij genoot van het onderhoud met bekenden en buren. Maar ook met vreemde mensen, toeristen bijvoorbeeld, legde hij makkelijk contact. Ook voor de kerk is Jan Maat actief geweest. Jarenlang was hij lid van de kerkenraad. Hij zette zich ook in voor de Snui- en Snuffelmarkt. Zeer genieten kon hij vooral van het zingen in het kerkkoor waarvan hij achtenveertig jaar lid is geweest! Hij was erelid! Het zingen zat hem al van jongs af aan in het bloed.
In de afscheidsdienst op maandag 19 december vertrouwden wij het leven en sterven van Jan Maat toe aan de Eeuwige, met woorden uit Johannes 14, waar Christus zegt: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen.’ Wij wensen Jantje en de familie veel sterkte in de komende tijd.

ZUSTERKRING
Nieuwjaarsvisite op maandagmiddag 30 januari in De Bron, aanvang 14.00 uur. Het programma wordt verzorgd door de LEDEN en het BESTUUR. Met een hapje en een drankje erbij wordt het extra gezellig. (Denk om de eigen bijdrage van €5,-)

TEN SLOTTE
De goedheid van de mens is een vlam die wel verborgen maar niet gedoofd kan worden.
Nelson Mandela

Redactie Om de Ruiner Toren

Dutch Afrikaans Arabic Danish English German Italian Russian Turkish